The essential journalist news source
Adroddiad newydd yn mesur 'lles' Caerdydd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Adroddiad Lles blynyddol – hunanasesiad cynhwysfawr o ba mor dda y mae'n darparu gwasanaethau ac yn bodloni amcanion a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2022-25.
11 July 23
New report takes temperature of Cardiff's ‘well-being' Image
Cardiff Council has published its annual Well-Being Report - a comprehensive self-assessment of how well it is delivering services and meeting objectives set out in its Corporate Plan for 2022-25.
11 July 23
Fighting against artificial lawn misinformation Image
 Fighting against artificial lawn misinformationNow that Welsh Climate Change Minister Julie James has done a U-turn on banning artificial lawn, she continues to make erroneous statements about its ef
11 July 23
Bolton man prosecuted for supplying unlicensed security  For the  attention of: News  Desks  No of pages:   02 Date:    10 July 2023 Ref: NR36-23Bolton man prosecuted for supplyingunlicensed securityOn 26 June 2023 a Bolton company director pleaded guilty
10 July 23
Gwneud swyddi'r Cyngor yn fwy hygyrch i bawb Image
Llwyddodd dros 1,000 o bobl i sicrhau rôl yn gweithio i Gyngor Caerdydd drwy ei asiantaeth recriwtio fewnol, Caerdydd ar Waith, y llynedd.
07 July 23
Making Council jobs more accessible for all Image
More than 1,000 people secured a role working for Cardiff Council via its in-house recruitment agency, Cardiff Works, last year.
07 July 23
Animals (Low-Welfare Activities Abroad) Bill - Second Reading in House of Lords  Animals (Low-Welfare Activities Abroad) BillSecond Reading in House of Lords - 14 July 2023 This Bill is amongst the most important animal-related bills ever in the UK, protecting millions of endange
05 July 23
Y Cyngor yn datgelu diffyg ariannol yn y rhagolwg cyllideb diweddaraf Image
Mae pwysau gan gynnwys chwyddiant cynyddol, galw cynyddol am wasanaethau a dyfarniadau cyflog staff disgwyliedig wedi arwain Cyngor Caerdydd i ragweld bwlch o £36.8m yn ei gyllideb ar gyfer 2024-25, yn ôl adroddiad newydd.
05 July 23
Council reveals funding shortfall in latest budget forecast Image
Pressures including rising inflation, increased demand for services and anticipated pay awards for its staff have led Cardiff Council to predict a £36.8m gap in its budget for 2024-25, a new report has revealed.
05 July 23
Erith man prosecuted for fraud  For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  30 June 2023 Ref:NR34-23  Erith man prosecuted for fraudLast Wednesday 28 June, Olajide Shomoye from Erith was handed a suspended jail sentence of 2
05 July 23
‘Ar Eich Marciau, Darllenwch!’ Sialens Ddarllen yr Haf Caerdydd yn dechrau ym mis Gorffennaf Image
Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn ôl. Y thema eleni yw grym chwarae, chwaraeon, gemau a gweithgarwch corfforol gyda llawer o weithgareddau am ddim i deuluoedd.
05 July 23
Ready, Set, Read!’ Cardiff’s Summer Reading Challenge starts this July Image
The Summer Reading Challenge is back - this year themed around the power of play, sport, games and physical activity with lots of free activities for families.
05 July 23
Bournemouth director sentenced for supplying illegal security  For the attention of:News DesksNo of pages: 02Date:  04 July 2023Ref:NR16-23  Bournemouth director sentenced for supplying illegal security On Thursday 29 June 2023, a Bournemouth company director, a
04 July 23
ANGRY PROTESTERS & MPS SLAM THE BBC AS THEY HAND IN PETITION TO DOWNING STREET ANGRY protesters and MPs today slammed the BBC over cutbacks to 39 local radio stations - as the public were urged to join the fight by downloading a protest song.
03 July 23
Safe hospital discharge for Essex residents thanks to Charis funding platform Image
Essex residents benefit from safe, fast and effective hospital discharge thanks to Charis' instant access funding support platformCharis Shop - which provides hospital discharge teams with immediate a
03 July 23
Y newyddion gennym ni - 03/07/23 Image
Cyrtiau tennis lleol yng Nghaerdydd ar fin cael buddsoddiad mawr; Cyngor Caerdydd yn ennill Prosiect Sifil y Flwyddyn 2023/24 Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru; Addewid Caerdydd i blant mewn gofal, bod ‘Mae Fy Mhethau i'n Bwysig'; ac fwy
30 June 23