The essential journalist news source
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 14 Mawrth 2023 Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: helpu i fynd i'r afael â phwysau tai'r dinas; campfeydd y ddinas am helpu i fynd i'r afael â cham-drin domestig; a yr Arglwydd Faer yn cynnal Seremoni Gŵyl y Gymanwlad.
14 March 23
Y newyddion gennym ni - 13/03/23 Image
Campfeydd y Ddinas am helpu i fynd i'r afael â cham-drin domestig; Helpu i fynd i'r afael â phwysau tai'r dinas; Cytuno ar gynllun Caerdydd ar gyfer dyfodol 'Cryfach, Tecach, Gwyrddach'; Pleidleisiwyd dros Gyllideb y flwyddyn nesaf mewn cyfarfod...
13 March 23
The news from us that you might have missed - 13/03/23 Image
City Gyms To Help Tackle Domestic Abuse; Helping to tackle city's housing pressures; Cardiff's plan for a ‘Stronger, Fairer, Greener' future agreed; Next year's Budget voted through at meeting of Full Council; On their bikes...
13 March 23
Campfeydd y Ddinas am helpu i fynd i'r afael â cham-drin domestig Image
Gofynnir i gampfeydd a chlybiau ffitrwydd ar draws y ddinas ymuno â'r ymgyrch er mwyn helpu i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
10 March 23
City Gyms To Help Tackle Domestic Abuse Image
Gyms and fitness clubs across the city are being asked to join the campaign to help tackle violence against women, domestic abuse and sexual violence.
10 March 23
Helpu i fynd i'r afael â phwysau tai’r dinas Image
Mae perchnogion eiddo gwag hirdymor yng Nghaerdydd wynebu cynnydd pellach yn eu taliadau treth gyngor o dan gynlluniau newydd i helpu i leddfu'r pwysau ar argaeledd tai yn y ddinas.
10 March 23
Helping to tackle city’s housing pressures Image
Owners of long-term empty properties in Cardiff face a further increase in their council tax charges under new plans to help alleviate pressures on housing availability in the city.
10 March 23
Cytuno ar gynllun Caerdydd ar gyfer dyfodol 'Cryfach, Tecach, Gwyrddach' Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol diweddaraf - glasbrint sy'n amlinellu ei weledigaeth o sut y bydd y ddinas yn datblygu dros y tair blynedd nesaf a thu hwnt.
10 March 23
Cardiff’s plan for a ‘Stronger, Fairer, Greener’ future agreed Image
Cardiff Council has published its latest Corporate Plan – a blueprint outlining its vision of how the city will develop over the next three years and beyond
10 March 23
Pleidleisiwyd dros Gyllideb y flwyddyn nesaf mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn Image
Neithiwr pleidleisiodd Aelodau Etholedig Cyngor Caerdydd dros gyllideb sy'n diogelu ysgolion ac addysg, sy’n helpu i greu swyddi newydd, codi cartrefi cyngor y mae mawr eu hangen, ac a luniwyd i helpu Caerdydd ddod yn ddinas Gryfach, Gwyrddach a Thecach.
10 March 23
Next year’s Budget voted through at meeting of Full Council Image
A budget which safeguards schools and education, helps create new jobs, builds much-needed council homes, and is designed to help Cardiff become a Stronger, Greener and Fairer city – was last night voted through by Elected Members of Cardiff Council.
10 March 23
Cardiff Council Update: 07 March 2023 Image
Here is our latest update, covering: Met Office Yellow Warning of snow and ice; night-time road closures needed on a section of Caerphilly Road; and a new initiative to improve the capacity of the city's domiciliary care support service.
07 March 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 07 Mawrth 2023 Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi Rhybudd Melyn o eira a rhew; angen cau ffyrdd gyda'r nos ar ran o Heol Caerffili; a mae menter newydd i wella gallu gwasanaeth cymorth gofal cartref.
07 March 23
Ar dy feic - mae gweithwyr gofal hapusach a mwy heini yn cynnig gwasanaethau gwell Image
Mae menter newydd i wella gallu gwasanaeth cymorth gofal cartref y ddinas yn hybu iechyd a lles rhai o weithwyr mwyaf hanfodol y ddinas, yn ogystal â helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.
07 March 23
On their bikes - happier, fitter care workers deliver improved services Image
A new initiative to improve the capacity of the city’s domiciliary care support service is boosting the health and wellbeing of some of the city’s most essential workers, as well as helping tackle the climate emergency.
07 March 23
Y newyddion gennym ni - 06/03/23 Image
Ffilm newydd yn dangos ein cynllun byw yn y gymuned newydd; Ymddiriedolaeth Parc Maendy yn gwneud penderfyniad ar gyfnewid tir; Cabinet Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo Cynigion y Gyllideb...
06 March 23