The essential journalist news source
Cardiff Council Update: 04 March 2022 Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Cardiff case of bird flu is confirmed after goose found dead; women closing the pay gap on men at Cardiff Council; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; Cardiff's case and test num
04 March 22
Cadarnhau achos o ffliw adar yng Nghaerdydd wedi i ŵydd gael ei chanfod yn farw Image
Mae arbenigwyr bywyd gwyllt yng Nghyngor Caerdydd wedi gofyn i'r cyhoedd osgoi cyffwrdd neu fwydo adar yn Llyn Parc y Rhath ar ôl canfod bod gŵydd wedi marw o ffliw adar.
04 March 22
Cardiff case of bird flu is confirmed after goose found dead Image
Wildlife experts at Cardiff Council have asked the public to avoid touching or feeding birds at Roath Park Lake after a goose was found to have died of avian flu.
04 March 22
Cau'r bwlch cyflog rhwng menywod a dynion yng Nghyngor Caerdydd Image
Yn ôl adroddiad diweddaraf yr awdurdod ar y polisi tâl, mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau'n cael ei gau yng Nghyngor Caerdydd.
04 March 22
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 01 Mawrth 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gwaith yn dechrau ar osod cladin ar Fflatiau Lydstep; contractwr wedi'i ddewis i ddylunio campws addysg arloesol newydd yn y Tyllgoed; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer...
01 March 22
Cardiff Council Update: 01 March 2022 Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: overcladding works begin at Lydstep Flats; contractor chosen to design new pioneering education campus in Fairwater; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and Cardiff's case...
01 March 22
Gwaith yn dechrau ar osod cladin ar Fflatiau Lydstep Image
Mae cynllun i osod cladin ar dri bloc o fflatiau uchel yn y ddinas yn mynd rhagddo.
01 March 22
Overcladding works begin at Lydstep Flats Image
A scheme to overclad three high-rise blocks of flats in the city in underway.
01 March 22
Bolton man sentenced for hospital security fraud  For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  28 February 2022 Ref: NR04-22  Bolton man sentenced for hospital security fraudA Bolton man who used his father's licence to work as a hospital secu
28 February 22
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 21/02/22 - 25/02/22 Image
Gwobr Aur i Gyngor Caerdydd am waith cynhwysiant LHDTC+; Datgelu barn y cyhoedd am gynlluniau Caerdydd i roi hwb i gyfleoedd addysg Gymraeg; Clirio ar ôl Storm Eunice
26 February 22
The news from the last week that you might have missed 21/02/22 - 25/02/22 Image
Gold Award for Cardiff Council for LGBTQ+ inclusion work; Public views revealed on Cardiff's Plans to boost Welsh Medium education opportunities; Clearing up after Storm Eunice
26 February 22
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 25 Chwefror 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Gwobr Aur i Gyngor Caerdydd am waith cynhwysiant LHDTC+; Datgelu barn y cyhoedd am gynlluniau Caerdydd i roi hwb i gyfleoedd addysg Gymraeg; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg...
25 February 22
Cardiff Council Update: 25 February 2022 Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Gold Award for Cardiff Council for LGBTQ+ inclusion work; Public views revealed on Cardiff's Plans to boost Welsh Medium education opportunities; vaccination totals for Cardiff and Vale...
25 February 22
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 14/02/22 - 18/02/22 Image
Sefydlu Fforwm Ieuenctid Caerdydd Ddwyieithog fel rhan o strategaeth pum mlynedd newydd ar gyfer y Gymraeg; Sefydlu Fforwm Ieuenctid Caerdydd Ddwyieithog fel rhan o strategaeth pum mlynedd newydd ar gyfer y Gymraeg; Datgelu cyllideb i fynd i'r afael...
20 February 22
The news from the last week that you might have missed 14/02/22 - 18/02/22 Image
Bilingual Cardiff Youth Forum to be set up in new five-year Welsh Language strategy; Plan to shape Cardiff's future revealed; Budget to tackle ‘cost of living crisis' revealed; Get Registered - Don't lose your vote in May's elections; Race Equality...
20 February 22
Sefydlu Fforwm Ieuenctid Caerdydd Ddwyieithog fel rhan o strategaeth pum mlynedd newydd ar gyfer y Gymraeg Image
Bydd fforwm ieuenctid newydd i helpu i gefnogi twf a defnydd y Gymraeg ymhlith pobl ifanc yng Nghaerdydd yn cael ei sefydlu eleni.
18 February 22