The essential journalist news source
West Country Women Awards Winners 2023 Announced!      WITH PICTURE NEWS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE5th DECEMBER 2023WITH PICTURE Photo credit: Steve HaywoodWest Country Women Awards announce winners at Grand Ceremony!Winners of the 2023 West Count
06 December 23
FINAL CALL: Last few (free) tickets to tomorrow's Festive Book Party Image
Can you join us for our final and biggest event of 2023? It's a party... and a big book launch (for 15 authors!) and a chance to eat, drink and be merry!The BIG Festive Indie Book Launch Heads To Lond
04 December 23
Christmas Party in Foyles Charing Cross Road next week - YOU'RE INVITED!  The BIG Festive Indie Book Launch Heads To London For A Christmas CelebrationJoin 15 indie authors launching their books at our festive party! Hosted by LitPR (www.literallypr.com @literallypr info@l
28 November 23
Bliss Launches Interchangeable Gullet system for Premium Saddles Bliss of London launches New Interchangeable Gullet sysem for their premium saddle range.
03 November 23
West Country Women Awards Finalists revealed at Powderham Image
 News release FOR IMMEDIATE RELEASE 2nd November 2023 Finalists Announced for West Country Women Awards at Prestigious Powderham Castle Event (With Pictures by Aisling Magill)   The big reveal of this
02 November 23
Christmas wreath making workshop for charity Image
Two local burial grounds in Wimborne and Christchurch are holding wreath making workshops for charity.
01 November 23
'Ti'n gêm?' wrth i aelodau o Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd godi arian drwy chwarae gemau yn fyw ar gyfer BBC Plant Mew Image
Bydd pedwar person ifanc o Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd yn cymryd rhan mewn ymgyrch codi arian gemau byw ar gyfer BBC Plant Mewn Angen.
01 November 23
‘Game On' as members from Cardiff's Youth Services take part in live gaming fundraiser for BBC Children in Need Image
Four young people from Cardiff's Youth Services will take part in a live gaming fundraiser for BBC Children in Need.
01 November 23
Hwyl hanner tymor i bawb yn Niwrnod Chwarae'r Hydref Caerdydd Image
Os yw'n teimlo na fu pum munud ers i wyliau ysgol hir yr haf ddod i ben, efallai na fydd rhai rhieni eisiau clywed bod hanner tymor yr Hydref bron â chyrraedd.
19 October 23
Half-term fun for all at Cardiff’s Autumn Playday Image
If it barely seems five minutes since the long summer school holidays ended, some parents might not want reminding that the Autumn half-term is almost upon us.
19 October 23
West Country Women Awards Semi-Finalists Announced  Semi finalist announcement news release FOR IMMEDIATE RELEASE West Country Women Awards Announces Semi-Finalists at Somerset County Cricket Club Taunton, 26th September 2023.  The West Country Women
27 September 23
Mae blwyddyn gyntaf y Gronfa Ffyniant a Rennir yn gweld miliynau yn cael eu rhannu rhwng prosiectau Image
Mae cyfran Caerdydd o Gronfa Ffyniant Gyffredin (CFfG) y Llywodraeth - a gynlluniwyd i ddisodli'r cyllid a ddarparwyd yn flaenorol gan yr UE - wedi cael ei wario er budd cannoedd o bobl a phrosiectau ledled y ddinas.
18 September 23
First year of Shared Prosperity Fund sees millions shared between projects Image
Cardiff’s share of the Government’s Shared Prosperity Fund (SPF) – designed to replace funding previously provided by the EU – has been spent benefiting hundreds of people and projects across the city.
18 September 23
Are we still safe to flirt in 2023? Image
Are we still safe to flirt in 2023?Colchester is hosting an immersive ‘promenade theatre' cabaret show at The Headgate Theatre.A show that chews up and spits out the dating rule book!   Imagine…You're
05 September 23
Ruby yn arwain prentisiaid mewn haid o weithgaredd Image
Mae ymwelwyr â Chastell Caerdydd wedi bod yn edmygu'r dyluniad blodau diweddaraf sy'n cwmpasu'r tir y tu allan i dirnod poblogaidd y ddinas.
21 August 23
Darganfyddwch drosoch eich hun berl emrallt Môr Hafren Image
Bum milltir yn unig oddi ar arfordir Caerdydd, ceir hafan naturiol sydd wedi bod â chysylltiad dynol ers dros 2,000 o flynyddoedd.
14 August 23