The essential journalist news source
Mynwentydd Caerdydd i gau dros dro ar ôl nifer uchel o ymwelwyr ar y penwythnos Image
Caiff pedair mynwent yng Nghaerdydd eu cau i’r cyhoedd dros dro, oni bai eu bod yn mynd i angladd, yn dilyn penwythnos gyda llu o bobl yn ymweld â’r safleoedd ac yn methu cydymffurfio â chyfarwyddiadau'r Llywodraeth ar ymbellhau cymdeithasol.
01 April 20
Cardiff cemeteries to temporarily close after large number of weekend visitors Image
Four Cardiff cemeteries are to be temporarily closed to the public, unless they are attending a funeral, following a weekend which saw large numbers of people visiting the sites and failing to adhere to government instructions on social distancing.
01 April 20
Press Release | Local Museum Wins 2020 Cultural Enterprises Green Award Image
Press Release27 | 03 | 20(Previously the Telegraph Museum Porthcurno)  PK Porthcurno Wins 2020 Green AwardPK Porthcurno gardens | photo credit Rebecca Peters PK Porthcurno (previously the Telegraph Mu
27 March 20
Surface Finishing: OTEC and Fintek Green Initiatives Image
Fintek switch to paper tape to reduce single use plastic and OTEC install thousands of solar panels.
26 March 20
Councils must maintain recycling collections, says The Recycling Association The Recycling AssociationHeritage House, Vicar Lane, Daventry, NN11 4GDTel: +44 (0) 1327 703223 Fax: +44 (0) 1327 300612Email: simon.ellin@therecyclingassociation.comWebsite: www.therecyclingassociati
26 March 20
Who will look after the pets of Key Workers? Who will look after the pets of key workers now we are in lockdown? National Pet Care company Petpals asks the Government to allow them to carry on visiting the pets of our key workers so they can stay in work, knowing their pets are being cared for.
24 March 20
COVID-19: Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau - Caerdydd yn cyfyngu ar y niferoedd mewn angladdau ac yn canslo priod Image
Yn dilyn anerchiad y Prif Weinidog, mae Cyngor Caerdydd wedi cyflwyno cyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n mynychu gwasanaethau angladd ac mae priodasau wedi'u canslo er mwyn helpu i arafu trosglwyddiad COVID-19.
24 March 20
COVID-19: Births, Marriages & Deaths - Cardiff limits numbers at funerals and cancels weddings Image
Following the Prime Minister's address to the nation, Cardiff Council has introduced limits on the number of people attending funerals and wedding services have been cancelled to help slow the transmission of COVID-19.
24 March 20
Outdoor Recreational Leaders back Prime Minister - for immediate release  PRESS RELEASE - 23rd March 2020FOR IMMEDIATE RELEASE Outdoor recreation leaders back Prime Minister and urge public to stay local if getting active outside  A group of 35 leading national outdoor act
23 March 20
CORONAVIRUS CAUSING HUGE DIFFICULTY FOR THE RECOVERED PAPER SECTOR The Recycling AssociationHeritage House, Vicar Lane, Daventry, NN11 4GDTel: +44 (0) 1327 703223 Fax: +44 (0) 1327 300612Email: simon.ellin@therecyclingassociation.comWebsite: www.therecyclingassociati
17 March 20
Problem baw anifeiliaid anwes yn ein hailgylchu Image
Lansiwyd yn ein cynllun Sticer Pinc wythnos diwethaf a chofnodwyd ychydig dros 4,000 achos o fagiau gwyrdd neu finiau compost wedi’u halogi
13 March 20
Pet poop in our recycling Image
Our Pink Sticker scheme launched last week and just over 4,000 incidents of contaminated green bags or compost bins were found.
13 March 20
Plastic Tax Statement from The Recycling Association The Recycling AssociationHeritage House, Vicar Lane, Daventry, NN11 4GDTel: +44 (0) 1327 703223 Fax: +44 (0) 1327 300612Email: simon.ellin@therecyclingassociation.comWebsite: www.therecyclingassociati
11 March 20
Cronfeydd dŵr y brifddinas i gael hwb ariannol i ddod yn hybiau ar gyfer iechyd a lles Image
Mae safle dwy gronfa ddŵr, lle mae gwaith adfer pwysig yn cael ei wneud ar hyn o bryd, wedi cael hwb ariannol i gynorthwyo eu gwytnwch ecolegol er mwyn ailgysylltu pobl â'r ardal hoff yma, a chreu hyb ar gyfer iechyd y lles yn y brifddinas at y dyfodol.
11 March 20
City reservoirs receive funding boost to become health and wellbeing hubs Image
Two city centre reservoirs, which are currently undergoing major restoration work, have secured a financial boost to support the ecological resilience of the site whilst reconnecting people with the well-loved area creating a future hub for health and we
11 March 20
Pinc a gwyrdd? Newidia dy ffyrdd Image
Ydych chi wedi clywed am ein Sticeri Pinc?
06 March 20