The essential journalist news source
Envirobuild Hyperion Explorer Composite Decking Receives 5 Star Review Envirobuild Hyperion Explorer Composite Decking Receives 5 Star ReviewEnvirobuild is proud to announce that it has received a 5-star review for its Hyperion Explorer Composite Decking from product rev
10 November 22
Pippa, Lady Blake to join Novara One Planet Good morning,Ahead of COP27’s Adaptation day, Novara One Planet is delighted to announce that Pippa, Lady Blake has joined us as a patron – see the below and attached Press Release.  Pippa, Lady Blake
10 November 22
EnviroBuild Sisu LVT Flooring shortlisted - Greengage Sustainability Awards 2022 EnviroBuild Sisu LVT Flooring shortlisted for Greengage Sustainability Awards 2022EnviroBuild has been shortlisted for an award at this year's edition of the Greengage Sustainability Awards.
09 November 22
Gwasanaeth sgwteri symudedd 4x4 i lansio ym Mharc Cefn Onn Image
Bydd gwasanaeth symudedd gyriant pedair olwyn yn cael ei lansio ym Mharc Cefn Onn y flwyddyn nesaf wrth i waith ar brosiect £660,000 i warchod treftadaeth y parciau a gwella mynediad a chyfleusterau ar gyfer ymwelwyr gael ei gwblhau.
08 November 22
4x4 mobility scooter service to launch at Parc Cefn Onn Image
A four-wheel drive mobility service will launch at Parc Cefn Onn next year as work on a £660,000 project to conserve the parks heritage and improve access and facilities for visitors reaches completion.
08 November 22
Gwobr 'Prentis y Flwyddyn' i Arddwraig o Gaerdydd Image
Mae garddwraig dalentog sy'n gweithio yn rhai o barciau mwyaf poblogaidd Caerdydd wedi'i henwi yn ‘Brentis y Flwyddyn.'
07 November 22
‘Apprentice of the Year’ Award for Cardiff Gardener Image
A green-fingered gardener working in some of Cardiff’s most loved parks has been named ‘Apprentice of the Year.’
07 November 22
The Recycling Association: Waste crime will not be solved by banning exports The Recycling AssociationHeritage House, Vicar Lane, Daventry, NN11 4GDTel: +44 (0) 1327 703223 Fax: +44 (0) 1327 300612Email: simon.ellin@iwppa.co.uk Website: www.therecyclingassociation.com  Press r
07 November 22
PR - Herm Island becoming a carbon-neutral paradise Image
 Herm Island becoming a carbon-neutral paradise_Media Release07 November 2022
07 November 22
Defaid mewn perygl sydd wedi’u bridio gan fugail yn ei harddegau yn cael rôl gadwraeth ar Ynys Echni Image
Mae praidd o ddefaid Boreray sydd mewn perygl, a fridiwyd gan ferch bymtheg oed, wedi cael ei gludo i Ynys Echni i helpu i gynyddu niferoedd y gwylanod cefnddu lleiaf ar yr ynys.
02 November 22
Endangered sheep bred by teenage shepherd given conservation role on Flat Holm Image
A flock of endangered Boreray sheep, bred by a fifteen-year-old girl, have been shipped to Flat Holm to help the island’s shrinking colony of lesser black-backed gulls recover.
02 November 22
Equine Bridge and Futurity Elite Auction Image
British Breeding Baileys Horse Feeds Equine Bridge and Futurity Elite Auction
02 November 22
West Country Women Awards Finalists Announced Image
 WEST COUNTRY WOMEN AWARDS FINALISTS ANNOUNCED. CELEBRATIONS AT POWDERHAM CASTLE NEWS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE   Picture credit: Poppy Jakes Photography MORE than 1,000 women from all across the
02 November 22
Gwobrau PawPrints RSPCA i Gartref Cŵn Caerdydd am fynd "yr ail filltir dros anifeiliaid" Image
Mae Cartref Cŵn Caerdydd wedi cael ei ganmol gan yr RSPCA, sydd wedi cydnabod safon ei gynelu a'r ffordd y mae cŵn strae yn derbyn gofal yng nghyfleuster Cyngor Caerdydd, gyda dwy Wobr PawPrints.
25 October 22
RSPCA Pawprint awards for Cardiff Dogs Home going “above and beyond for animals” Image
Cardiff Dogs Home has been praised by the RSPCA who recognised the standard of kennelling, and the way stray dogs are looked after at the Cardiff Council facility with two PawPrints Awards.
25 October 22
Miloedd o goed newydd i gael eu plannu yng Nghaerdydd yn ystod y chwe mis nesaf Image
Bydd miloedd o goed newydd yn cael eu plannu yng Nghaerdydd yn ystod y chwe mis nesaf, mewn mwy na 150 o leoliadau gwahanol gan gynnwys parciau, mannau gwyrdd, hybiau cymunedol, ysgolion a strydoedd.
25 October 22