The essential journalist news source
Flat Holm Island welcomes international volunteer for first year-long placement Image
This International Volunteer Day, Sunday December 5, Flat Holm is celebrating their first year-long placement with a new volunteer on the remote island, five miles off the Cardiff coast.
03 December 21
Ynys Echni yn croesawu gwirfoddolwr rhyngwladol ar gyfer lleoliad blwyddyn gyntaf Image
Y Diwrnod Gwirfoddoli Rhyngwladol hwn, dydd Sul 5 Rhagfyr, mae Ynys Echni yn dathlu eu lleoliad blwyddyn cyntaf gyda gwirfoddolwr newydd ar yr ynys anghysbell, bum milltir oddi ar arfordir Caerdydd.
03 December 21
Canopi Gwyrdd y Frenhines yn cyhoeddi Caerdydd fel Dinas Hyrwyddo Image
Yn ystod yr Wythnos Genedlaethol Coed hon (27 Tachwedd tan 5 Rhagfyr), bydd Caerdydd yn dathlu ennill statws Dinas Hyrwyddo dan gynllun mawreddog Canopi Gwyrdd y Frenhines.
29 November 21
Cardiff announced as Champion City by the Queen’s Green Canopy Image
This National Tree Week (November 27 – December 5) Cardiff is celebrating achieving Champion City status under the prestigious Queen’s Green Canopy.
29 November 21
A Day in the Life of a Bute Park Volunteer – Rachael Image
In the lead up to International Volunteer Day on Sunday 5 December, Bute Park is celebrating its volunteers who have been busy working hard to make the Cardiff city centre park safer and cleaner for residents and visitors.
26 November 21
Diwrnod ym Mywyd Gwirfoddolwr – Rachael Image
Yn y cyfnod cyn Diwrnod Rhyngwladol Gwirfoddolwyr ddydd Sul 5 Rhagfyr, mae Parc Bute yn dathlu ei wirfoddolwyr, sydd wedi bod yn brysur yn gweithio'n galed i wneud parc canol dinas Caerdydd yn fwy diogel a glanach i drigolion ac ymwelwyr.
26 November 21
Cyngor Caerdydd yn pleidleisio i ddatgan argyfwng natur ledled y ddinas Image
Yng nghyfarfod Cyngor Llawn Caerdydd neithiwr, cafodd pleidleisiau eu bwrw a arweiniodd at ddatganiad o argyfwng natur yn y brifddinas.
26 November 21
Cardiff Council votes to declare city-wide nature emergency Image
At last night’s meeting of Cardiff’s Full Council, votes were cast which resulted in a declaration of a nature emergency in the capital city.
26 November 21
Help make Middlesbrough greener and cleaner  News Release Media information from Middlesbrough CouncilPress and Public Relations Office (01642) 729502/3 HELP MAKE MIDDLESBROUGH GREENER AND CLEANERCommunity-minded volunteers are wanted for a lit
24 November 21
Lee Thickett joins Traqa as head of UK operations The Recycling AssociationHeritage House, Vicar Lane, Daventry, NN11 4GDTel: +44 (0) 1327 703223 Fax: +44 (0) 1327 300612Email: simon.ellin@iwppa.co.ukWebsite: www.therecyclingassociation.com  Press re
23 November 21
Middlesbrough main road becomes tree-lined street  News Release Media information from Middlesbrough CouncilPress and Public Relations Office (01642) 729502/3 MAIN ROAD IN MIDDLESBROUGH BECOMES TREE-LINED STREETA Middlesbrough main thoroughfare is to
23 November 21
Bute Park bounces back thanks to community spirit Image
In the lead up to International Volunteer Day on Sunday 5 December, Bute Park is celebrating its volunteers who have been busy working hard to make the Cardiff city centre park safer and cleaner for residents and visitors.
19 November 21
Parc Bute yn bownsio'n ôl diolch i ysbryd cymunedol Image
Yn y cyfnod cyn Diwrnod Rhyngwladol Gwirfoddolwyr ar Dydd Sul 5 Rhagfyr, rydym am ddathlu gwirfoddolwyr Parc Bute a grwpiau Cyfeillion sydd wedi bod yn brysur yn gweithio'n galed i wneud y parc yng nghanol dinas Caerdydd yn fwy diogel ac yn lanach i drig
19 November 21
McTimoney Animal Association sponsors the Saddle Research Trust's SRT2021 event The McTimoney Animal Association to sponsor SRT2021 - 11th Dec 2021 The Saddle Research Trust's 4th International Research Conference
17 November 21
Ymchwiliadau tir yn dechrau yn Argae Parc y Rhath Image
Rydym wedi dechrau'r gwaith o ymchwilio i dir Argae Parc y Rhath i sicrhau y gellir mwynhau un o barciau mwyaf poblogaidd Caerdydd yn ddiogel nawr ac yn y dyfodol.
15 November 21
Ground investigations start at Roath Park Dam Image
Cardiff Council has begun the ground investigation works to Roath Park Dam to make sure one of Cardiff’s most loved parks can be enjoyed safely now and for future generations.
15 November 21