The essential journalist news source
Edwina Hayes to perform at East Yorkshire brewery’s live music session Image
Edwina Hayes to perform at East Yorkshire brewery live music session Tickets have gone on sale for the next music night at an East Yorkshire brewery. Talented Driffield singer-songwriter, Edwina Hayes
09 December 23
Heriau digynsail yn arwain at argyfwng tai yn y ddinas Image
Mae Caerdydd yn wynebu sefyllfa o argyfwng tai, gyda phwysau eithriadol ar wasanaethau digartrefedd a galw parhaus amdanynt.
08 December 23
Unprecedented challenges lead to city’s housing emergency Image
Cardiff is facing an emergency housing situation, with exceptional pressures and unabating demand for homelessness services.
08 December 23
Sky i agor Hyb Digidol Sky Up cyntaf yng Nghymru mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd Image
Mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd, mae Sky wedi agor ei hyb digidol cyntaf i Gymru, yng Nghanolfan Ieuenctid Eastmoor yn y Sblot. Mae'r hyb yn darparu mynediad i 27 o ddyfeisiau digidol newydd, cysylltiad WiFi Sky am ddim a gweit
08 December 23
Sky partners with Cardiff Council’s Youth Services to open first Sky Up Digital Hub in Wales Image
In partnership with Cardiff Council’s Youth Services, Sky has opened its first digital Hub for Wales, at Eastmoors Youth Centre in Splott. The Hub provides access to 27 new digital devices, free Sky WiFi connection and regular digital skills workshops, r
08 December 23
Y Cyngor yn cynllunio Canolfan newydd i hyrwyddo byw'n annibynnol Image
Mae Cyngor Caerdydd, mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, yn cynnig adeiladu Canolfan Lles Byw'n Annibynnol newydd.
08 December 23
Council plans new Centre to promote independent living Image
Cardiff Council in partnership with the Vale of Glamorgan Council and the Cardiff and Vale University Health Board (UHB), is proposing to build a new £14.5m Independent Living Wellbeing Centre
08 December 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 08 Rhagfyr 2023 Image
Nextbike - Cynllun llogi beiciau ar y stryd Caerdydd a Bro Morgannwg i ddod i ben ym mis Ionawr, 2024; Adroddiad yn dangos ansawdd aer gwell yng Nghaerdydd - ond mae gwaith i'w wneud o hyd; Adolygiad derbyniadau blynyddol i ysgolion; ac mwy...
08 December 23
Cardiff Council Update: 08 December 2023 Image
Nextbike announcement - bike rental scheme will end in Cardiff & Vale of Glamorgan in January, 2024; Report shows improved air quality in Cardiff - but there is still work to be done; Annual school admissions review; and more....
08 December 23
Cynllun llogi beiciau ar y stryd Caerdydd a Bro Morgannwg i ddod i ben ym mis Ionawr, 2024 Image
Bydd cynllun llogi beiciau ar y stryd Caerdydd a Bro Morgannwg yn dod i ben o fis Ionawr, ond mae gwaith i gyflwyno gwasanaeth newydd, gwell eisoes ar y gweill.
08 December 23
On-street bike rental scheme will end in Cardiff & Vale of Glamorgan in January, 2024 Image
Cardiff and the Vale of Glamorgan’s on-street bike hire scheme will cease to operate from January but work to introduce a new and improved service is already underway.
08 December 23
Chelston Park wins its Waterloo moment, thanks to WCI and Graf UK Click here for the left hand jpgClick here for the centre jpgClick here for the right hand jpg GRAF/039  Chelston Park wins its Waterloo moment, thanks to WCI and Graf UKWCI's installation of a Graf U
07 December 23
15 books launched in 1 festive evening at Foyles in London last night Image
 The BIG Festive Indie Book Launch Celebrated Incredible Indie Authors & Publishers In Foyles, LondonThe biggest indie book launch: 15 indie authors launched their books at LitPR's festive party! 
06 December 23
West Country Women Awards Winners 2023 Announced!      WITH PICTURE NEWS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE5th DECEMBER 2023WITH PICTURE Photo credit: Steve HaywoodWest Country Women Awards announce winners at Grand Ceremony!Winners of the 2023 West Count
06 December 23
Yorkshire coast brewery wins Scarborough business excellence award Image
Yorkshire coast brewery wins Scarborough business excellence award The team at a Yorkshire coast brewery is celebrating its success at the 9th annual Scarborough News Excellence in Business awards. Wo
06 December 23
Natasha Hamilton Shines at Dancing with Heroes Ball, Supporting Back on Track Natasha Hamilton graced the annual Dancing with Heroes ball. The event not only showcased the best of Britain but also emerged as a resounding success, raising critical funds for the Back on Track Charity—a beacon of hope for the nation's bravest heroes
06 December 23