The essential journalist news source
IPFL accelerates move away from animal drug testing Image
A British engineering and manufacturing firm is playing a major part in eliminating animal testing in pharmaceutical research and development.
21 June 24
Cau ffyrdd ar gyfer gorymdaith Pride Cymru ar 22 Mehefin Image
Mae Pride Cymru yn ôl gyda gŵyl ddeuddydd wedi'i threfnu yng nghanol dinas Caerdydd ar 22 a 23 Mehefin.
21 June 24
Road closures for the Pride Cymru parade on June 22nd Image
Pride Cymru is back with a two-day festival planned in Cardiff City Centre on June 22nd and June 23rd.
21 June 24
Elevate Your Cruise Wardrobe with Our Expert Guide!  Dear I hope this email finds you well!  I’m the PR for Colour Me Beautiful the image consultants (www.colourmebeautiful.co.uk)  and I'm excited to share with you their guide packing for a cruise that
20 June 24
Staffordshire Business Lets You Carry Your HR team in your pocket Staffordshire Business Lets You Carry Your HR team in your pocket What do business owners keep in their pockets? Keys? Phone? Handkerchief? What about their HR team?  Probably not but that's about to
20 June 24
Ysgol Gynradd Lakeside: "Amgylchedd hapus a meithringar" meddai Estyn Image
Yn ystod ymweliad diweddar gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, mae Ysgol Gynradd Lakeside wedi cael ei chanmol am greu amgylchedd dysgu diogel, hapus a meithringar.
20 June 24
Lakeside Primary School: "A happy and nurturing environment" says Estyn Image
During a recent visit by Estyn, His Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales, Lakeside Primary School has been commended for creating a safe, happy, and nurturing learning environment.
20 June 24
Sara Tye Foundation Launches Empowering Entrepreneurs, Communities, and Society Image
Sara Tye Foundation Launches - Empowering Entrepreneurs, Communities, and Society London, UK – [Date] – The newly established Sara Tye Foundation for Business Education, Community, and Social Support
20 June 24
Ysgol Gynradd Pentyrch yn dathlu agor meithrinfa newydd ac ehangiad yr ysgol Image
Mae Ysgol Gynradd Pentyrch wedi dathlu cwblhau gwaith adeiladu a oedd yn cynnwys ehangu adeilad presennol yr ysgol ac agor ei darpariaeth feithrin gyntaf erioed.
20 June 24
Pentyrch Primary School celebrate opening of new nursery and school expansion Image
Pentrych Primary School have celebrated the completion of construction works including the expansion of the existing school building and the official opening its first ever nursery provision.
20 June 24
OTS 2024: Awards Announced - Press Release The winners of the inaugural Outdoor Trade Show (OTS) Outdoor Retailer of the Year Awards, and the finalists of the 2025 UK Outdoor Industry Awards have been announced in presentations at the 2024 Outdoor Trade Show Social.
20 June 24
UK Outdoor Industry Awards 2025: Finalists Announced - Press Release Finalists for the UK Outdoor Industry Awards 2025 have been selected today, with consumers shortly having the opportunity to select their favourite new outdoor products. The award finalists can be viewed on the OIA website.
20 June 24
Digwyddiad Dathlu Gwobrau profiad gwaith, ‘Beth Nesaf?' Image
Cynhaliwyd digwyddiad gwobrwyo a dathlu i gydnabod y cyflawniadau a wnaed drwy raglen profiad gwaith ‘Gwobr Beth Nesaf?', sy'n ceisio ailgyflwyno profiad gwaith i ddisgyblion mewn chweched dosbarth ledled Caerdydd.
20 June 24
Cyngor teithio ar gyfer y Foo Fighters ar 25 Mehefin yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd Image
Bydd y Foo Fighters yn perfformio yn Stadiwm Principality ar 25 Mehefin. Bydd gatiau'r stadiwm yn agor am 4pm, felly bydd ffyrdd canol y ddinas yn cau’n llawn o gwmpas y stadiwm o 3pm tan hanner nos.
20 June 24
Travel advice for Foo Fighters on June 25 at Principality Stadium in Cardiff Image
Foo Fighters will be playing at Principality Stadium on June 25h. With the gates to the stadium opening at 4pm, there will be a full city centre road closure around the stadium from 3pm until midnight.
20 June 24
‘What's Next?' work experience Award Celebration Event Image
An award and celebration event has taken place to recognise the achievements made through the 'What's Next? Award' work experience programme, which aims to reintroduce work experience for pupils in sixth forms across Cardiff.
20 June 24