The essential journalist news source
Cyrsiau Dysgu Cymraeg am ddim i holl staff Cyngor Caerdydd Image
I gyd-fynd â Dydd Gŵyl Dewi, mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi manylion cynllun newydd i gynnig cyrsiau Cymraeg am ddim i'w holl staff, gan gwmpasu pob gallu, a'r ystod amrywiol o wasanaethau a ddarperir gan yr awdurdod lleol.
01 March 21
Free Welsh language learning introduced for all Cardiff Council staff Image
To coincide with St David’s Day, Cardiff Council have published details of a new plan to offer free Welsh language courses to all its staff, covering all abilities, and the diverse range of services provided by the local authority.
01 March 21
Conférence en ligne Advantech Connect  Conférence en ligne Advantech Connect 3 mois consécutifs, 5 grands thèmes et 22 sujets. Rejoignez des partenaires internationaux et œuvrez à l'avenir de l'IoT industriel1er mars 2021, Taipei, Taiwan
01 March 21
IDEAL Networks to become ‘TREND Networks’ IDEAL Networks, leading manufacturer of dependable data cable, network, and CCTV test equipment, will be known as TREND Networks from 31st March 2021.
01 March 21
IDEAL Networks to become ‘TREND Networks’ IDEAL Networks, leading manufacturer of dependable data cable, network, and CCTV test equipment, will be known as TREND Networks from 31st March 2021.
01 March 21
IDEAL Networks to become ‘TREND Networks’ IDEAL Networks, leading manufacturer of dependable data cable, network, and CCTV test equipment, will be known as TREND Networks from 31st March 2021.
01 March 21
IDEAL Networks to become ‘TREND Networks’ IDEAL Networks, leading manufacturer of dependable data cable, network, and CCTV test equipment, will be known as TREND Networks from 31st March 2021.
01 March 21
THE PRAX GROUP ANNOUNCES SUCCESSFUL ACQUISITION OF LINDSEY OIL REFINERY The Prax Group, a leading independent oil refining, trading, storage, distribution and retail conglomerate dealing in petroleum products and bio-fuels, has announced that it has successfully completed the strategic acquisition of Lindsey Oil Refinery
01 March 21
PRAX GROUP APPOINTS LUC SMETS AS GENERAL MANAGER OF PRAX LINDSEY OIL REFINERY The Prax Group, a leading independent oil refining, trading, storage, distribution and retail conglomerate dealing in petroleum products and bio-fuels, has appointed Luc Smets as General Manager of Prax Lindsey Oil Refinery, located near Immingham in the
01 March 21
Operis supports green hydrogen revolution Monday 1 March 2021 -  Operis supports green hydrogen revolution Operis, a leading advisor in infrastructure and energy finance, examines the challenges to the growth of green hydrogen
01 March 21
Rebellious Entrepreneur Celebrates three awards and £110k in just one year Image
 Rebellious Entrepreneur Celebrates three awards and £110k in just one yearAn award-winning virtual networking entrepreneur is bucking the trend by enjoying huge growth after just one year in business
01 March 21
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 01/03/21 Image
Gwaith adeiladu'n cychwyn ar yr Hyb Lles yn y Maelfa; Llythyr at y Prif Weinidog gan arweinwyr y tair dinas fawr yng Nghymru; Cynllun sgwteri ysgol i hyrwyddo mwy o gyfleoedd chwarae a theithio llesol i blant yng Nghaerdydd.
28 February 21
The news from last week that you might have missed 01/03/21 Image
Work starts on the Wellbeing Hub @ Maelfa; Letter to the First Minster from the leaders' of the three major cities in Wales; Green walls' installed on two city buildings; School scooter scheme to promote increased play and active travel opportunities...
28 February 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 26 Chwefror Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: 'muriau gwyrdd' wedi'u gosod ar ddau adeilad yn y ddinas; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
26 February 21
Cardiff Council Update: 26 February Image
Welcome to the last update of the week from Cardiff Council, covering: ‘green walls' installed on two city buildings; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and Cardiff's COVID-19 case and test numbers.
26 February 21
Hidden illness M.E. memoir out next week: author interview/book review pitch Image
On Monday (1st March), a new memoir about living with an invisible illness is due for release from indie publishing house Hashtag Press and prize-winning, campaigning writer Jessica Taylor-Bearman
26 February 21