The essential journalist news source
Contractwr wedi'i ddewis i adeiladu Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd Image
Dyfarnwyd y contract i adeiladu cartref newydd Ysgol Uwchradd Fitzalan i Kier, wrth i'r cynllun diweddaraf a gyflawnir dan Fand B Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac Addysg, gwerth £284 miliwn, fynd yn ei flaen yng Nghaerdydd.
21 January 21
Contractor chosen to build a new Fitzalan High School. Image
The contract to build a new home for Fitzalan High School has been awarded to Kier, as the latest scheme to be delivered under Cardiff's £284m Band B, 21stCentury Schools and Education Programme progresses
21 January 21
MasterChef champion Irini Tzortzoglou cooking up life lessons at University Image
 MasterChef champion Irini Tzortzoglou cooking up life lessons for students at University of ‘Yumbria’ University of Cumbria is teaming up with 2019 MasterChef champion Irini Tzortzoglou to offer its
21 January 21
'Dyfeisiwch eich Dinas' - Caerdydd sy'n Dda i Blant yn gofyn i bobl ifanc helpu i lunio Caerdydd gan ddefnyddio Minecraf Image
Mae Cyngor Caerdydd, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, yn rhoi cyfle unigryw ac arloesol i blant a phobl ifanc helpu i siapio dyfodol Caerdydd drwy ddefnyddio llwyfan gêm rithwir.
20 January 21
‘Craft Your City' - Child Friendly Cardiff asks youngsters to help shape Cardiff using Minecraft Image
Cardiff Council in partnership with Cardiff University, is providing children and young people with a unique and innovative opportunity to help shape the future of Cardiff by using a virtual game platform.
20 January 21
Cynnydd Caerdydd tua chael ei chydnabod yn fyd eang fel Dinas sy'n Dda i Blant Unicef Image
Disgrifir y cynnydd y mae Caerdydd wedi ei wneud wrth weithio tua dod yn Ddinas sy'n Dda i Blant Unicef a gydnabyddir yn fyd-eang mewn adroddiad i Gabinet Cyngor Caerdydd yn ei gyfarfod ar Dydd Iau 21 Ionawr.
15 January 21
Cardiff's progress towards global recognition as a Unicef Child Friendly City Image
The progress Cardiff has made in working towards becoming a globally recognised Unicef Child Friendly City, will be outlined in a report to go to Cardiff Council's Cabinet when it meets on Thursday 21, January.
15 January 21
Blue Monday boost: new greeting service celebrates loved ones on lockdown FOR IMMEDIATE RELEASE: 15.01.2021Kate JohnsonSay It Video Ltd07760 283328kate@say-it.cowww.say-it.co New way to celebrate loved ones on lockdownVideo greeting card service connects isolated friends an
15 January 21
Dewis i deuluoedd sy'n derbyn Prydau Ysgol Am Ddim Image
Yng Nghaerdydd, tra bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19 ac yn ystod gwyliau'r ysgol, anfonir taleb y gellir ei lawrlwytho at rieni a gofalwyr plant sy'n derbyn Prydau Ysgol am Ddim.
14 January 21
Choice for Free School Meal families Image
In Cardiff, whilst schools are closed due to COVID-19 and during school holiday periods, parents and carers of children receiving Free School Meals are sent a downloadable voucher.
14 January 21
Press Release: The Diverse Book Awards 2021 – Open For Nominations! Image
Following a stellar inaugural year, The Diverse Book Awards is now officially open to nominations from UK-based publishers and authors, for diverse and inclusive books published any time during 2020.
13 January 21
Bradford Garden Centre launches new eco pet accessories range Image
Bradford Garden Centre celebrates new look pet accessories section with a new range The team at Tong Garden Centre have introduced a brand new range of products for dogs and cats which minimises envir
12 January 21
PPoetry book supporting mothers through miscarriage - launch event Image
 Poetry book to support mothers that go through the trauma of miscarriageVicki Renz published today a poetry book https://hambook.ohmymamabody.com/ to support mothers that go through the trauma of mis
11 January 21
Caerdydd yn parhau i fynd i'r afael ag amddifadedd digidol Image
Mae Cyngor Caerdydd yn parhau â'i waith i fynd i'r afael â'r mater o amddifadedd digidol a thros yr ychydig wythnosau nesaf caiff 2,340 arall o ddyfeisiau Chromebook eu dosbarthu i ysgolion er mwyn helpu i ddarparu dysgu ar-lein ac o bell, tra bod ysgoli
08 January 21
Cardiff continues to address digital deprivation Image
Cardiff Council continues its work to address the issue of digital deprivation and over the next few weeks a further 2,340 Chromebook devices will be delivered to schools to assist in the delivery of online and remote learning, whilst schools are closed
08 January 21
National Tutoring Programme Insufficient Online Platforms During Lockdown THE Covid catch-up plan for education will fail - unless teachers can use scalable ways of delivering remote tutoring such as virtual tuition platforms, a leading education provider has warned.
05 January 21