The essential journalist news source
Ffederasiwn The Oaks, "ysgolion cynnes a chroesawgar gyda phwyslais cryf ar gydraddoldeb a chynhwysiant" meddai Estyn Image
Mae Estyn wedi disgrifio ysgolion cynradd Greenway a Trowbridge fel ysgolion cynnes a chroesawgar y mae eu hethos o ofal a chefnogaeth yn treiddio drwy'r cyfan maen nhw'n ei wneud.
25 January 23
The Oaks Federation, "warm and welcoming schools with strong emphasis on equality and inclusion" says Estyn Image
Greenway and Trowbridge primary schools have been described by Estyn as warm and welcoming schools whose ethos of care and support permeates all they do.
25 January 23
Pupils at Thornhill Primary "thoroughly enjoy coming to school" says ESTYN Image
In a recent inspection of Thornhill Primary School in Cardiff, ESTYN found that pupils enjoy attending school and make notable progress in their social skills.
24 January 23
Mae disgyblion Ysgol Gynradd Draenen Pen-y-graig "yn mwynhau dod i'r ysgol yn arw" meddai ESTYN Image
Mewn archwiliad diweddar ar Ysgol Gynradd Draenen Pen-y-graig yng Nghaerdydd, canfu ESTYN fod disgyblion yn mwynhau mynychu'r ysgol ac yn gwneud cynnydd nodedig yn eu sgiliau cymdeithasol.
24 January 23
Kema's Work Will Shine in Drama Musical Image
 Kema's Work Will Shine in Drama Musical The story of a young man's difficult upbringing on the streets of Tyneside after leaving his home in Zambia is currently being developed into a contemporary TV
23 January 23
Final Two Episodes of Season 3 of The Chosen TV Series Goes to the Movies Image
  CONTACT:Judy May+44 7860 558655Judy@kovapr.com  ‘THE CHOSEN' SEASON 3 FINALE TO PREMIERE FEB. 2&3 INTERNATIONALLY IN 2000+ CINEMASFinal Two Episodes of Season 3 of The Chosen TV Series Goes to t
18 January 23
New Children's Services Strategy for 2023-26. Image
Cardiff Council have developed a new strategy setting out its vision and direction for the delivery of Children's services over the next three years.
13 January 23
Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol y Cyngor ar Fuddsoddiad Addysg Caerdydd Image
Mae buddsoddiad Caerdydd yn y maes addysg, sydd werth miliynau, gan gynnwys ysgolion newydd a gwelliannau i adeiladau ysgol presennol, wedi cael ei amlinellu mewn adroddiad newydd a gafodd ei gyhoeddi'r wythnos hon.
13 January 23
Council's Annual Report on Cardiff's Education Investment is published Image
Cardiff's multi-million pound investment in education, including new schools and improvements to existing school buildings, has been outlined in a new report published this week.
13 January 23
The Diverse Book Awards 2023 Opens For Nominations TODAY London, United Kingdom, January 12th 2023: Now in its fourth year, The Diverse Book Awards, officially opens TODAY for nominations from UK and Ireland-based publishers and authors, for diverse and inclusive books published any time during 2022.
12 January 23
Campws Cymunedol y Tyllgoed: Ymgynghoriad cyhoeddus nawr ar agor Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar ddatblygu campws addysg ar y cyd arloesol i Gaerdydd, wedi agor heddiw.
10 January 23
Fairwater Community Campus: Public consultation now open Image
A public consultation on the development of a pioneering joint education campus for Cardiff, has opened today.
10 January 23
Media info: National mental health festival provides free resources for schools Please see press release below relating to the upcoming national mental health festival for schools and colleges, Now and Beyond. The Festival takes place in February, but schools and parents/carers a
21 December 22
2 million Brits will be forced to shun traditional Christmas fare this year Image
Research from Allergy UK today highlights how food allergies and the cost of living may prevent nearly 2 million households from enjoying traditional festive food favourites this year.
20 December 22
Village raises £300K in 3 weeks to save its pub Image
Residents of Bethersden in Kent are celebrating raising an astonishing £300K in just over three weeks to enable them to buy their pub, The George, and reopen it as a community enterprise and village hub.
18 December 22
Mae'r Cyngor a phartneriaid yn croesawu adroddiad y Tasglu Cydraddoldeb Hiliol Image
Mae rhaglen uchelgeisiol ac eang o gamau gweithredu sydd wedi'u cynllunio i fynd i'r afael â gwahaniaethu ar sail hil a hyrwyddo cydraddoldeb hiliol yng Nghaerdydd wedi’i chroesawu gan Gyngor Caerdydd wrth iddo fonitro'r cynnydd a wnaed ers i'r Tasglu Cy
15 December 22