The essential journalist news source
Good Food Cardiff Autumn Festival aims to empower Cardiff’s communities to champion local, sustainable food Image
This year’s Good Food Cardiff Autumn Festival seeks to inspire individuals and businesses to take action to help improve access to good food across the city.
20 October 21
Research suggests people with learning disabilities in Scotland feel ‘invisible’ Research suggests people with learning disabilities in Scotland feel ‘invisible' People with learning disabilities in Scotland are being l
19 October 21
Tasglu Cydraddoldeb Hiliol yn datgelu'r cynllun gweithredu diweddaraf ar gyfer Caerdydd Image
Mae'r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol wedi datgelu cynlluniau newydd mawr yn ei adroddiad diweddaraf i helpu i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb hiliol yn y ddinas. Mae'r adroddiad diweddaraf yn manylu ar ail gylch y cynigion ar gyfer Caerdydd
19 October 21
Race Equality Taskforce reveals latest action plan for Cardiff Image
The Race Equality Taskforce has revealed major new plans in their latest report to help address racial inequality in the city. The latest report details the second round of proposals for Cardiff
19 October 21
Hwyl Hanner Tymor i’r Teulu Image
Os ydych chi'n chwilio i ddiddanu'r plant yr hanner tymor hwn, yna efallai y bydd yr ateb gan un o'n lleoliadau neu gyfleusterau ni...
19 October 21
Half-term Family Fun Image
If you’re looking for ways to keep the kids entertained this half-term then one of our venues or facilities might have the answer...
19 October 21
Christmas Masterclasses - Blooming Haus Christmas floral masterclass in London
18 October 21
Maidstone's first winter illumination trail - at a former zoo Image
The beautiful Cobtree Manor Park in Maidstone, Kent will host its first ever winter illumination trail this December.
18 October 21
MEDIA RELEASE: Former finance woman launches winter illumination trail in Kent Image
A Kent businesswoman is switching spreadsheets for sparkles, leaving behind her career in finance to launch the first Cobtree Manor Park winter illumination trail this December.
18 October 21
Revolution X Pro Controller for Xbox Series X|S, Xbox One and PC now available Nacon Revolution X Pro controller - official Designed for Xbox - wired controller made for competitive gaming - now available
13 October 21
"Plannu Coeden ar gyfer y Jiwbilî" Ysgol Gynradd Greenway yn cynnal seremoni Plannu Coeden Canopi Gwyrdd y Frenhines Image
Heddiw, mae Ysgol Gynradd Greenway yn Nhredelerch wedi cynnal seremoni plannu coeden i nodi Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi yn 2022.
12 October 21
"Plant a Tree for the Jubilee" Greenway Primary School hosts The Queen's Green Canopy Tree Planting Image
Greenway Primary School in Rumney has today hosted a special tree planting ceremony to mark Her Majesty's Platinum Jubilee in 2022.
12 October 21
Ymgynghoriad cyhoeddus nawr ar agor ar y cynigion i gynyddu darpariaeth Caerdydd i blant a phobl ifanc ag anghenion dysg Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus sy'n gwahodd aelodau o'r cyhoedd i ddweud eu dweud ar gynigion i gynyddu'r ddarpariaeth yng Nghaerdydd, ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) bellach ar agor.
12 October 21
Proposals to increase provision for children and young people with Additional Learning Needs - Public consultation Image
A public consultation which invites members of the public to have their say on proposals to increase provision in Cardiff, for children and young people with Additional Learning Needs (ALN) is now open.
12 October 21
Cam nesaf cynigion Ysgol Uwchradd Cathays Image
Bydd argymhellion i ddatblygu cynlluniau ar gyfer Ysgol Uwchradd Cathays newydd yn cael eu cyflwyno i Gabinet Cyngor Caerdydd pan fydd yn cyfarfod ar ddiwedd y mis.
08 October 21
Next stage for Cathays High School proposals Image
Recommendations to progress plans for a new Cathays High School will be put to Cardiff Council's Cabinet when it meets later this month.
08 October 21