The essential journalist news source
Fundraising Family Fun Day at Pickering Farm Shop and Café Image
Fundraising Family Fun Day at Pickering Farm Shop and Café A Pickering business is hosting a Family Fun Day on 1st June to raise money  Macmillan Cancer Support. The team at Cedarbarn Farm Shop and Ca
23 May 24
Firm family favourite, The Cotswold Show returns in July Image
Press Release - May 2024      THE COTSWOLD SHOW AND FOOD FESTIVAL IS BACK FOR ANOTHER YEAR OF SPECTACULAR ATTRACTIONS AND ACITIVITIES Cirencester Park, Saturday 6th and Sunday 7th July The Cotswold Sh
23 May 24
Disgyblion Ysgol Uwchradd Woodlands yn ennill cystadleuaeth Esports Minecraft! Image
Mae tîm o ddisgyblion o Ysgol Uwchradd Woodlands wedi'i goroni'n Bencampwyr Esports Minecraft ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol) De Cymru ar ôl cystadleuaeth agos a gynhaliwyd yn Stadiwm Principality.
22 May 24
Woodlands High School pupils win Minecraft Esports competition! Image
A team of pupils from Woodlands High School have been crowned the ALN (Additional Learning Needs) Minecraft Esports Champions of South Wales after a close competition held at the Principality Stadium.
22 May 24
Cathays High wins the Debate Mate Cup Final 2024! Image
Cathays High School has been crowned the champion of the Debate Mate Cup for 2024, after beating the defending champions of the last two years, Willows High School.
21 May 24
50th Anniversary Gala weekend to celebrate ‘golden’ past, present and future Image
Famous locomotive guests, the return of steam favourites and a passenger link with the national rail network for the first time since the '60s are amongst the highlights of the Kent & East Sussex's 50th Anniversary Gala on Saturday 1st & Sunday 2nd June.
21 May 24
Captain Fantastic Captivates Kids at Sevenoaks Welcomes Refugees Fundraising Eve Image
PRESS RELEASE For immediate release   Captain Fantastic Captivates Kids at Sevenoaks Welcomes Refugees Fundraising Event at Stag Theatre   21 May 2024:  Captain Fantastic, the UK’s premier children’s
21 May 24
Darganfyddwch eich Robinson Crusoe mewnol gydag ymweliad ag Ynys Echni Image
Os cawsoch yr awydd erioed i grwydro ynys hardd, mynd nôl i fyd natur a ‘darganfod eich Robinson Crusoe mewnol’ mae cyfle gennych nawr - a hynny gwta bum milltir oddi ar lannau Caerdydd.
17 May 24
Discover your inner Robinson Crusoe with a visit to Flat Holm Image
If you've ever had the urge to explore a beautiful island, get back to nature and discover your inner Robinson Crusoe you now have the chance – and it's just five miles off the coast of Cardiff.
17 May 24
Affordable Justice seeks to expand its disruption of the traditional landscape Image
Affordable Justice seeks to expand its disruption of the traditional legal landscapeThe business model operated by non-profit family law firm Affordable Justice has proven so successful that the compa
15 May 24
Estyn yn canfod bod Ysgol Gynradd Hywel Dda yn Gefnogol a Chynhwysol Image
Yn ystod arolygiad diweddar gan Estyn, canfuwyd bod Ysgol Gynradd Hywel Dda yn sefyll allan am ei hymrwymiad i greu amgylchedd gofalgar a chefnogol lle mae lles disgyblion yn brif flaenoriaeth.
14 May 24
Datgelu cynllun gweithredu a gynlluniwyd gan y gymuned leol ar gyfer Trelái a Chaerau Image
Mae pecyn o fesurau - sydd wedi'i gynllunio i wella bywydau pobl ifanc a'r gymuned leol ar ystadau Trelái a Chaerau yng Nghaerdydd - wedi cael ei gytuno gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.
14 May 24
Action plan designed by the local community for Ely and Caerau revealed Image
A package of measures - designed to improve the lives of young people and the local community in the Cardiff estates of Ely and Caerau - has been agreed by Welsh Government and Cardiff's Public Services Board.
14 May 24
Estyn finds Hywel Dda Primary School to be Supportive and Inclusive Image
During a recent inspection by Estyn, Hywel Dda Primary School has been found to stand out for its commitment to creating a caring and supportive environment where pupils' well-being is a top priority.
14 May 24
Charis maximises hardship retail vouchers for non-profits Image
Charis maximises hardship retail vouchers for non-profitsAs part of its ongoing commitment to helping charities, housing associations and local government organisations maximise support to customers,
14 May 24
Y Cyngor yn helpu clwb criced y ddinas i oresgyn fandaliaeth a hiliaeth Image
Ddwy flynedd yn ôl, ar ddiwedd tymor llwyddiannus, roedd Clwb Criced Llandaf yn edrych ymlaen at ddyfodol disglair, gan gyflwyno'r gamp i fenywod, bechgyn a merched, yn ogystal â pharhau i ddringo’r tablau cynghrair lleol gyda'i dîm hŷn.
13 May 24