The essential journalist news source
Pontprennau Primary School pupil breaks world record for naming countries and currencies Image
A Year 3 pupil from Pontprennau Primary School has created history by becoming the youngest person to confidently recite the capital cities and corresponding currencies for all the 195 countries across the world, in a record time of 7min 15 secs.
19 July 22
Dathlu canrif o ddysgu yn Ysgol Gynradd Oakfield Image
Efallai nad ydy tri athro sy'n ymddeol gyda 100 mlynedd o brofiad rhyngddynt yn anarferol. Ond pan mae'r triawd i gyd wedi rhoi'r blynyddoedd hynny i mewn yn yr un ysgol ac ymddeol ar yr un diwrnod, mae'n achos dathlu arbennig.
18 July 22
A century of teaching celebrated at Oakfield Primary School Image
Three teachers who retire with 100 years of experience between them may not seem unusual. But when the trio have all put those years in at the same school and retire on the same day, it’s a cause for special celebration.
18 July 22
Radnor Primary School earns rare school travel award Image
Radnor Primary in Canton, Cardiff, has been awarded the Sustrans Cymru Gold Active Travel School Award, only the second school in Wales to have done so.
15 July 22
Ysgol Gynradd Radnor yn ennill gwobr teithio ysgol brin Image
Mae Ysgol Gynradd Radnor yn Nhreganna, Caerdydd, wedi ennill Gwobr Ysgol Teithio Llesol Aur Sustrans Cymru, dim ond yr ail ysgol yng Nghymru sydd wedi gwneud hynny.
15 July 22
Cyngor Caerdydd i ehangu rhaglen Dechrau'n Deg i blant Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn ehangu rhaglen 'Dechrau'n Deg' flaenllaw Llywodraeth Cymru i rannau newydd o'r ddinas a chyrraedd 400 o blant ychwanegol hyd at dair oed.
14 July 22
Cardiff Council to expand children’s Flying Start programme Image
Cardiff Council is to expand the Welsh Government’s flagship ‘Flying Start’ programme into new parts of the city and reach an additional 400 children up to the age of three.
14 July 22
Graddedigion iau yn dathlu llwyddiannau Prifysgol y Plant Image
Mae'n ddathliad nodweddiadol i Brifysgol Caerdydd – ar ôl misoedd o ddysgu, mae byrddau morter yn cael eu taflu yn yr awyr gan fyfyrwyr ifanc wedi'u gwisgo mewn gynau ffurfiol tra bod rhieni balch yn eu gwylio ac yn gwenu.
14 July 22
Junior graduates celebrate Children’s University successes Image
It’s a typical Cardiff University celebration – after months of learning, mortar boards are thrown in the air by fresh-faced students dressed in formal gowns while proud parents look on and smile
14 July 22
Ychwanegwch eich llais ieuenctid i drafod dyfodol ysgolion Caerdydd Image
Weithiau gall y byd ymddangos fel ei fod yn cael ei redeg gan oedolion ar gyfer oedolion... tra bod y bobl ifanc sy’n ffocws y dyfodol naill ai'n cael eu hanwybyddu neu mae eu barn yn cael ei gwrthod yn gyfan gwbl.
13 July 22
Calling young people! Add your voice to debate on the future of Cardiff schools Image
Sometimes the world can seem like it’s run by grown-ups for grown-ups… while the young people who are the future are either ignored or have their views dismissed altogether.
13 July 22
Summer fun with Kent & Sussex history book Image
If you've ever wandered round anywhere and wondered what a building used to be, if it's famous for anything or home to someone well-known from history, Quiz Trail is for you.
11 July 22
PR: RHS Pupils Perform Stories From The Canterbury Tales Image
Pupils at The Royal Hospital School (RHS) in Holbrook, Ipswich, performed five stories from The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer to draw the academic year to a close.
11 July 22
TOWNFIELD MOBILITY SPONSOR SHIRTS FOR LANCASHIRE SPITFIRES POWERCHAIR FOOTBALL T   PRESS RELEASE 07 07 2022  TOWNFIELD MOBILITY SPONSOR SHIRTS FOR LANCASHIRE SPITFIRES POWERCHAIR FOOTBALL TEAM  Hyndburn based residential and at-home care service providers, Townfield Mobility, have
07 July 22
Invitation to the West Country Women Awards launch 2022!  Please find below an invitation to the launch of the West Country Women Awards 2022!We will be announcing the categories and sponsors at a fun evening event at Crowdfunder HQ in Newquay. Please do co
06 July 22
Free memorial service in Havant for bereaved parents Image
A memorial service is being held at The Oaks Crematorium for those affected by the loss of a child as part of July's National Bereaved Parents Month.
06 July 22