The essential journalist news source
Birmingham’s Big Break: Snag a Free STEM Degree Courtesy of Millennium Point Image
Millennium Point has extended the application window for its fully-funded STEM degree programme, boosting the opportunity for applications from a diverse pool of students from across the West Midlands area.
12 March 24
Cyngor yn cytuno ar ei weledigaeth ar gyfer y tair blynedd nesaf Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cytuno ei Gynllun Corfforaethol, gan amlinellu'r blaenoriaethau a'r nodau y mae wedi'u gosod i’w hun ar gyfer y tair blynedd nesaf a thu hwnt.
08 March 24
Council agrees its vision for next three years Image
Cardiff Council has agreed its Corporate Plan, outlining the priorities and goals it has set itself for the next three years and beyond.
08 March 24
Mae Ysgol Gynradd Pentre-baen yn helpu i lansio menter fwyd newydd ac ysbrydoledig. Image
Mae Ysgol Gynradd Pentre-baen wedi bod yn cymryd rhan mewn prosiect peilot rhyngwladol sy'n ceisio annog plant i ymgysylltu â chynnyrch lleol a'u helpu i archwilio eu diwylliant a'u treftadaeth bwyd unigryw.
07 March 24
Pentrebane Primary School help launch new and inspiring food initiative. Image
Pentrebane Primary School has been taking part in an international pilot project which looks to engage children with local produce and help them to explore their unique food culture and heritage.
07 March 24
BBC Crimewatch Live yn arddangos dull arloesol Gwasanaethau Ieuenctid Caerdydd o fynd i'r afael â throsedd ymhlith pobl Image
Yr wythnos hon, ymddangosodd James Healan, Prif Swyddog Ieuenctid Caerdydd, ar BBC Crimewatch Live i siarad am yr effaith gadarnhaol y mae menter Realiti Rhithwir arloesol yn ei chael ar bobl ifanc ledled y ddinas.
07 March 24
BBC Crimewatch Live showcases Cardiff Youth Services' innovative approach to tackling crime amongst young people on Image
This week, Cardiff's Principal Youth Officer James Healan has appeared on BBC Crimewatch Live to talk about the positive impact that a trail-blazing Virtual Reality (VR) initiative is having on young people across the city.
07 March 24
Pont newydd yn cwblhau llwybr unwaith eto mewn llecyn hardd poblogaidd Image
Mae taith gerdded gylchol boblogaidd ym Mharc Llyn Hendre yn cael ei defnyddio eto ar ôl i Gyngor Caerdydd gwblhau'r gwaith o ailadeiladu pont yn y llecyn prydferth poblogaidd.
06 March 24
New bridge completes path once more at popular beauty spot Image
A popular circular walk at Hendre Lake Park is back in use after Cardiff Council completed the rebuilding of a bridge at the popular beauty spot.
06 March 24
Swing into spring with a red flag golfing giveaway Image
EASTER SPECIAL OFFERSwing into spring with ALC's garden golfing and enjoy its red flag giveaway!Artificial Lawn Company has launched its ‘Swing into Spring' garden golfing package, perfect for familie
06 March 24
Coventry Special School Makes Strategic Academisation Move Image
A well-known special educational needs school in Coventry has announced its transition to academy status. Baginton Fields School has joined Thrive Education Partnership, a multi-academy trust of special needs schools.
04 March 24
South Leeds Adventure Park reopens for the Easter holidays Image
fun day out!South Leeds Adventure Park reopens for the Easter holidays An adventure park at a South Leeds garden centre has announced its Easter opening hours. Mission Out at Tingley Garden Centre reo
01 March 24
Supporting women in the workplace supporting women Image
International Women's Day 8th March 2024Supporting women in the workplace when supporting women - an Affordable Justice storyWeaving threads of feminist empowermentFinding a job that works around fami
01 March 24
Cyngor yn cytuno ar ei weledigaeth ar gyfer y tair blynedd nesaf Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol, gan amlinellu'r blaenoriaethau a'r nodau y mae wedi'u gosod i’w hun ar gyfer y tair blynedd nesaf a thu hwnt.
29 February 24
Council agrees its vision for next three years Image
Cardiff Council has published its Corporate Plan, outlining the priorities and goals it has set itself for the next three years and beyond.
29 February 24
Ysgol Gynradd 'hynod gynhwysol a chefnogol' Caerdydd yn cael ei chanmol gan Estyn Image
Mae Ysgol Mynydd Bychan, ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd, wedi cael ei chanmol yn ei hadroddiad Estyn diweddaraf am ethos gofalgar a pherthynas waith agos rhwng disgyblion a staff.
27 February 24