The essential journalist news source
PROPOSALS TO INCREASE CARDIFF'S PROVISION FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH ADDITIONAL LEARNING NEEDS (ALN) Image
Proposals to increase provision for children and young people with Additional Learning Needs (ALN) will go to Cardiff Council's Cabinet when it meets on Thursday July 15.
09 July 21
Entrepreneur 18 oed yn sefydlu busnes ochr yn ochr ag astudio: Straeon ysbrydoledig gan blant a phobl ifanc Caerdydd Image
Mae Charlie, entrepreneur ifanc o Gaerdydd, wedi llwyddo i sefydlu ei fusnes gwefru cerbydau ei hun ochr yn ochr â'i astudiaethau Safon Uwch yn Ysgol Uwchradd Llanisien.
09 July 21
18 Year Old Entrepreneur sets up a business alongside studies: Inspiring stories from Cardiff's children and young peopl Image
Charlie, a young entrepreneur from Cardiff has successfully set up his own vehicle valeting business alongside his A-Level studies at Llanishen High School.
09 July 21
CAERDYDD I GYFLWYNO EI RHAGLEN CYFOETHOGI GWYLIAU YSGOLION I FWY NAG ERIOED Image
Bydd rhaglen cyfoethogi gwyliau ysgol (RhCGY) arobryn Caerdydd yn cael ei chyflwyno i'r nifer uchaf erioed o blant ysgol ledled y ddinas yr haf hwn.
08 July 21
CARDIFF TO ROLL OUT ITS SCHOOL HOLIDAY ENRICHMENT PROGRAMME TO RECORD NUMBERS Image
Cardiff's multi-award winning school holiday enrichment programme (SHEP) will be rolled out to a record number of school children across the city this summer.
08 July 21
Cynlluniau ar gyfer felodrom ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd ar y trywydd iawn Image
Mae felodrom newydd sbon yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ym Mae Caerdydd ar y trywydd iawn at 2022/23.
08 July 21
Plans for velodrome at Cardiff's International Sports Village on track Image
A brand new velodrome at the International Sports Village in Cardiff Bay is on track for delivery in 2022/23
08 July 21
Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd - Cwestiynau Cyffredin Image
Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd - Cwestiynau Cyffredin
08 July 21
Cardiff International Sports Village-Frequently Asked Questions Image
Cardiff International Sports Village-Frequently Asked Questions
08 July 21
Tunbridge Wells Poetry Festival opens up to the world Image
Tuesday 6 July 2021 - for immediate release Luke Wright leads the way as Tunbridge Wells Poetry Festivalopens up to a global audience Luke Wright tops the bill at the Tunbridge Wells Poetry Festival n
06 July 21
YSGOL UWCHRADD WILLOWS: ATHRO YSBRYDOLEDIG WEDI'I ANRHYDEDDU MEWN DATHLIAD MAWREDDOG O ADDYSGU YN Y DU Image
Mae athro o Ysgol Uwchradd Willows wedi cael ei anrhydeddu gyda Gwobr Arian yng Ngwobrau Addysgu Cenedlaethol Pearson ar gyfer Athro Newydd Eithriadol y Flwyddyn.
06 July 21
WILLOWS HIGH SCHOOL: INSPIRATIONAL TEACHER HONOURED IN PRESTIGIOUS UK CELEBRATION OF TEACHING Image
A teacher from Willows High School has been honoured with a Silver Award in The Pearson National Teaching Award for Outstanding New Teacher of the Year.
06 July 21
East Yorkshire poultry business sponsors promising junior kart racer Image
East Yorkshire poultry business sponsors promising junior kart racer A Middleton on the Wolds based family poultry business is helping to support a budding racing driver. Soanes Poultry has provided n
06 July 21
Gwirfoddolwyr ifanc: Straeon Ysbrydoledig Image
Mae ein partneriaid ledled y ddinas yn rhannu eu hanesion am bobl ifanc yn ymdrechu i’r eithaf, yn ystod y pandemig
05 July 21
Young volunteers: Inspiring Stories Image
Our city-wide partners share their stories of young people going above and beyond, during the pandemic
05 July 21
Vicki Renz creates free online well-being course for mothers-to-be Image
 Vicki Renz creates free online course, supporting mothers-to-be to grow their feelings of self-worth and wellness.Vicki Renz, creator of Oh My Mama Body, a platform supporting fertility, pregnancy an
01 July 21