The essential journalist news source
On World Children's Day Cardiff reflects on becoming the UK's first ever UNICEF Child Friendly City Image
To coincide with World Children's Day, a UNICEF Child Friendly City flag is being flown from a bastion at Cardiff Castle
20 November 23
Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd yn cael ei hagor yn swyddogol Image
Heddiw, agorwyd Ysgol Uwchradd Fitzalan yn swyddogol gan Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas a Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg Caerdydd, y Cynghorydd Sarah Merry.
16 November 23
The new Fitzalan High School is officially opened Image
Today, Fitzalan High School has been officially opened by Wales's First Minister Mark Drakeford, The Leader of Cardiff Council, Cllr Huw Thomas and Cardiff's Deputy Leader and Cabinet Member for Education, Cllr Sarah Merry.
16 November 23
Ymestyn Rhaglen Urddas Mislif Image
Bydd rhaglen Cyngor Caerdydd i hyrwyddo urddas mislif yn cael ei ehangu ymhellach.
15 November 23
Period Dignity programme expanded Image
Cardiff Council's programme to promote period dignity has been further expanded.
15 November 23
Are you carrying a knife? #lifeorknife Image
 Are you carrying a knife? #lifeorknifeThe grief-stricken family of a 16 year old victim of a fatal knife stabbing in Wolverhampton has joined forces with West Midlands Police to launch an anti-knife
13 November 23
Mae Ceisiadau Ysgolion Cynradd ar agor nawr Image
Mae ceisiadau am leoedd mewn ysgolion cynradd i ddechrau ym mis Medi 2024 ar agor nawr ac mae rhieni'n cael eu hannog i ddefnyddio pob un o'u pum dewis am y cyfle gorau i gael lle mewn ysgol sydd wedi'i dewis ganddyn nhw.
13 November 23
Primary School Applications now open Image
Applications for primary school places to start in September 2024 are now open and parents are encouraged to make use of all five preferences to get the best chance of securing a school they want.
13 November 23
Are Scottish park home residents missing out on £150 energy payments? Image
 £150 energy payments are going unclaimedA slow down in applications for the Park Homes Warm Home Discount scheme in Scotland has prompted scheme administrator Charis to reach out to residents and rem
10 November 23
Newidiadau cyffrous arfaethedig wrth ddarparu Gwasanaethau Gwaith Ieuenctid yng Nghaerdydd Image
Mae adolygiad eang o sut mae Cyngor Caerdydd yn helpu pobl ifanc drwy waith ieuenctid wedi cynnig amrywiaeth o newidiadau i dimau Gwasanaeth Ieuenctid yr awdurdod.
09 November 23
Exciting changes proposed in provision of Youth Work Services in Cardiff Image
A wide-ranging review of how Cardiff Council helps young people through youth work has proposed a range of changes to the authority’s Youth Service teams.
09 November 23
£150 energy payments are going unclaimed Image
 £150 energy payments are going unclaimedA slow down in applications for the Park Homes Warm Home Discount scheme in Scotland has prompted scheme administrator Charis to reach out to residents and rem
09 November 23
LACA yn cyflwyno dwy Wobr Cymru i Wasanaeth Arlwyo Addysg Caerdydd Image
Mae Gwasanaeth Arlwyo Addysg Cyngor Caerdydd wedi cael ei gydnabod am ei ymroddiad, ei arloesedd a'i gyfraniad rhagorol at y sector arlwyo ysgolion.
09 November 23
LACA serves up two Wales Awards to Cardiff's Education Catering Service Image
Cardiff Council's Education Catering Service have been recognised for its dedication, innovation and outstanding contribution made in the school catering sector.
09 November 23
South Leeds Garden Centre adds Ice Rink to its list of seasonal attractions Image
South Leeds Garden Centre adds Ice Rink to its list of seasonal attractions A South Leeds garden centre is launching a seasonal ice rink on 18th November. Tingley Garden Centre has added an undercover
08 November 23
Caerdydd yn lansio bwydlen prydau ysgol cynradd newydd yn ystod Wythnos Genedlaethol Prydau Ysgol Image
Mae Caerdydd yn dathlu Wythnos Genedlaethol Prydau Ysgol 2023 gyda lansiad bwydlen prydau ysgol cynradd newydd ar gyfer dechrau'r hanner tymor newydd.
06 November 23