The essential journalist news source
Disgyblion Ysgol Uwchradd Willows yn teithio i Dubai i gynrychioli'r DU yn Expo'r Byd Image
Dewiswyd dau ddisgybl Blwyddyn 11 o Ysgol Uwchradd Willows i gynrychioli'r DU yn Expo'r Byd yn Dubai fis nesaf.
09 February 22
Willows High School pupils travel to Dubai to represent the UK at The World Expo Image
Two Year 11 pupils from Willows High School have been selected to represent the UK at the World Expo in Dubai next month.
09 February 22
East Yorkshire grief support group to hold pop up event in Pocklington Image
East Yorkshire grief support group to hold pop up event in Pocklington A Market Weighton grief charity is to hold a bereavement support event in Pocklington later this month. Thanks to the generosity
07 February 22
'Gaeaf Llawn Lles' i Blant a Phobl Ifanc Caerdydd Image
Bydd cam nesaf Gaeaf Llawn Lles Cyngor Caerdydd, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn dechrau'n fuan mewn pryd ar gyfer hanner tymor mis Chwefror, a bydd yn rhedeg tan ddiwedd mis Mawrth.
03 February 22
A 'Winter of Wellbeing' for Cardiff's Children and Young People Image
The next phase of Cardiff Council's, Welsh Government funded, Winter of Wellbeing is coming soon, in time for February half-term, and running until the end of March.
03 February 22
Surprise reunion brings great-grandfather’s teddy bear back to toddler after it disappeared in Roath Park Lake Image
A team of dedicated Cardiff Council Park Rangers have reunited a 2-year old boy with his beloved lost teddy bear today – 10 days after it fell into Roath Park Lake.
02 February 22
Aduniad annisgwyl yn dod â thedi hen daid yn ôl i blentyn bach ar ôl iddo ddiflannu yn Llyn Parc y Rhath Image
Mae tîm o Geidwaid Parciau Cyngor Caerdydd wedi aduno bachgen 2 oed gyda'i dedi coll annwyl – 10 diwrnod ar ôl iddo ddisgyn i Lyn Parc y Rhath.
02 February 22
New cherry orchard at the national fruit collection in Kent Image
Brodgale Collections in Kent is planting a new cherry orchard this year and are offering the chance to sponsor a tree.
01 February 22
World-first cultural-matching app for care sector Black, female graduate creates world-first cultural-matching app for care sector during pandemic.
27 January 22
Gwnaeth timau'r cyngor Nadolig i'w gofio i'r rhai mewn angen ledled y ddinas Image
Roedd ysbryd y Nadolig yn wirioneddol fyw fis diwethaf wrth i gannoedd o anrhegion gael eu cyfrannu ar gyfer plant, cafodd prydau bwyd eu paratoi i'r digartref a chafodd profiadau a pherfformiadau'r Nadolig eu mwynhau gan bobl ifanc a'u teuluoedd.
27 January 22
Council teams made it a Christmas to remember for those in need across the city Image
The Christmas spirit was truly alive last month as hundreds of presents were donated for children, meals were prepared for the homeless and Christmas experiences and performances were enjoyed by young people and their families.
27 January 22
Ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin yn 2022 ar agor nawr. Image
Mae ceisiadau am leoedd mewn ysgolion meithrin bellach ar agor a gall rhieni â phlant sy'n troi'n dair rhwng 1 Medi, 2021 a 31 Awst, 2022 nawr wneud cais am le meithrin rhan amser i ddechrau ym mis Medi 2022.
25 January 22
Applications for 2022 nursery places now open Image
Applications for nursery school places are now open and parents with children who turn three between September 1, 2021 and August 31, 2022 can now apply for a part-time nursery place to start in September 2022.
25 January 22
Over 2,000 Cardiff residents benefit from Christmas at Bute Park ticket giveaway Image
With over 1 million light bulbs, 120,000 visitors and 5 marriage proposals, the electrifying Christmas at Bute Park lit up the city centre in its inaugural year as a festive illumination experience in Cardiff.
24 January 22
Dros 2,000 o drigolion Caerdydd yn elwa o Nadolig Parc Bute rhoi tocynnau Image
Gyda dros 1,000,000 o fylbiau golau, 120,000 o ymwelwyr a 5 cynnig priodas, goleuodd y Nadolig trydanol ym Mharc Bute ganol y ddinas yn ei flwyddyn gyntaf fel profiad goleuadau Nadoligaidd yng Nghaerdydd.
24 January 22
Llwyddiant i Ysgol Gynradd Gatholig Sant Alban gydag ESTYN Image
Yn dilyn arolwg gan Estyn, Arolygiaeth Addysg Cymru, mae Ysgol Gynradd Gatholig Sant Alban yn Nhremorfa wedi cael ei thynnu o'r rhestr o ysgolion sydd angen gwelliant sylweddol.
20 January 22