The essential journalist news source
Leading mental health trainer reveals connection in mental illness surge UK's leading mental health trainer reveals connection between mental illness surge and undiagnosed autism in ground-breaking book
30 September 22
DBS and Premier League support football club safeguarding activity   Press Release *Making recruitment safer in football video; available here 29 September 2022 DBS and Premier League support football club safeguarding activity The Disclosure and Barring Service (DBS
29 September 22
Discover ElfLand UK This Christmas Image
SET OFF ON A REMARKABLE JOURNEY THROUGH A MYSTICAL LAND WITH ‘THE LOST WISH’, A CHILDREN’S FANTASY BOOK.
29 September 22
Ymgynghoriad Cyhoeddus ar agor nawr ar lety newydd i Ysgol y Court Image
Gwahoddir aelodau'r cyhoedd i rannu eu barn ar gynlluniau ar gyfer llety newydd i Ysgol y Court.
28 September 22
Public Consultation now open on new accommodation for The Court School Image
Members of the public are invited to share their views on plans for new build accommodation for The Court School.
28 September 22
Invitation to the West Country Women Awards semi-finalists announcement! Image
        West Country Women Awards Semi Finalists Announcement Invitation to all media.   Date: Friday 30th September 2022 Location: Msubs, 42 Sisna Park Rd, Plymouth PL6 7FH Time: 12 noon to 2pm.    Y
28 September 22
Older Generation Call for Thrift Among Younger Generation    P R E S S    R E L E A S E Sept 2022 Younger Generation Needs To Learn the Art of Thrift Say Parsley Box Customers The older generation have a few wise words for younger people dealing with a cost
26 September 22
Ceisiadau am leoedd ysgol uwchradd ar gyfer 2023 ar agor nawr Image
Bydd ceisiadau am leoedd ysgol uwchradd i ddechrau ym mis Medi 2023 yn agor heddiw (dydd Llun 26, Medi) ac mae teuluoedd yn cael eu hatgoffa y gall darparu pum dewis gynyddu'r siawns o gael lle yn un o'r ysgolion maen nhw'n eu ffafrio.
26 September 22
Secondary school applications for 2023 now open Image
Applications for secondary school places to start in September 2023 will open today (Monday 26, September) and families are reminded that by providing five school preferences can increase the chance of getting a place at one of their preferred schools.
26 September 22
The opening date for a Bradford Garden Centre’s second site has been announced Image
 The opening date for a Bradford Garden Centre's second site has been announced A Bradford Garden Centre is set to open the doors of its second site. Tingley Garden Centre, the sister site of Tong Gar
23 September 22
Darpariaeth i blant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chymhleth Image
Bydd plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion dysgu ychwanegol a chymhleth yn elwa o ddarpariaeth gynyddol ar draws y ddinas, yn dilyn adolygiad o'r sector a argymhellodd sefydlu lleoedd ychwanegol.
23 September 22
Provision for children with Additional and Complex Learning Needs to be increased Image
Children and young people with additional and complex learning Needs are set to benefit from increased provision across the city, following a review of the sector which recommended establishing additional places.
23 September 22
The UK's Biggest Ever Family Friendly Rave returns to London 25th September Image
Hi  Raver Tots family friendly festival returns to London on the 25th September and will also be followed by a host of Halloween events.   Please find below the full press release. The DJ's and founde
23 September 22
Adroddiad Estyn yn canmol cymuned 'ofalgar a chynhwysol' ysgol yng Nghaerdydd Image
Mae arolygwyr wedi disgrifio ysgol gynradd yng Nghaerdydd fel "cymuned ofalgar a chynhwysol sy'n gwerthfawrogi'r holl ddisgyblion ac oedolion".
23 September 22
Estyn report praises Cardiff school's ‘caring and inclusive' community Image
Inspectors have described a Cardiff primary school as a "caring and inclusive community that values all pupils and adults".
23 September 22
Pobl ifanc â phrofiad o ofal yn adrodd wrth bwyllgor allweddol beth sydd ei angen arnyn nhw i ffynnu Image
Mae plant a phobl ifanc yng Nghaerdydd sy'n derbyn gofal wedi rhoi eu barn ar yr hyn y mae'n rhaid i Gyngor Caerdydd a sefydliadau eraill ei wneud i'w helpu i ffynnu.
23 September 22