The essential journalist news source
Ysgol Uwchradd Willows yw'r ysgol uwchradd gyntaf yng Nghaerdydd i dderbyn dyfarniad pwysig UNICEF UK Image
Mae Ysgol Uwchradd Willows wedi derbyn Dyfarniad Arian Ysgolion sy'n Parchu Hawliau (DYPH) gan Bwyllgor UNICEF yn y DU, am ei hymrwymiad at hyrwyddo a gwireddu hawliau plant ac annog oedolion, plant a phobl ifanc i barchu hawliau pobl eraill yn yr ysgol.
02 August 22
Willows High School becomes first of Cardiff's secondary schools to receive prestigious UNICEF UK Award Image
Willows High School has been awarded the Silver Rights Respecting School Award (RRSA) by the UK Committee for UNICEF, for its commitment to promoting and realising children's rights and encouraging adults, children and young people to respect the rights
02 August 22
Arolygiad yn cymeradwyo Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Caerdydd Image
Mae adroddiad swyddogol newydd ar safonau yng Ngwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (GCI) Caerdydd wedi nodi gwelliannau sylweddol mewn sawl maes.
02 August 22
Inspection commends Cardiff Youth Justice Service Image
A new official report into standards at Cardiff’s Youth Justice Service (YJS) has identified significant improvements in many areas.
02 August 22
Party Invitation! Launch of the My Coast Sea Safety App  News update and invitationYou are invited to the LAUNCH of the My Coast App.Come to Crowdfunder HQ in Newquay, meet the supporters, see the prototype!Friday 29th July, 2022, 6pm. CLICK HERE: https://
28 July 22
Yorkshire Author Writes Mystery in Northumberland Image
It's No Mystery Why Author Sets Book in Northumberland A North Yorkshire author who fell in love with Northumberland after a recent visit has based her second children's book in the county. The Secret
28 July 22
Bradford Garden Centre group launches adventure play area for older children Image
Bradford Garden Centre group launches adventure play area for older childrenA Bradford Garden Centre group has introduced a brand-new adventure play experience aimed at older children as part of its o
27 July 22
Dyfarniad ‘arbennig o gadarnhaol’ i ysgol gynradd Gymraeg Image
Mae arolygwyr ysgolion wedi canmol ysgol gynradd Gymraeg yng Nghaerdydd fel "cymuned ddysgu lwyddiannus sy'n dathlu Cymreictod, amrywiaeth a chyflawniad y disgyblion yn arbennig o dda."
27 July 22
‘Exceptionally positive’ verdict for Welsh-language primary school Image
School inspectors have hailed a Welsh-medium primary school in Cardiff as a “successful learning community that celebrates pupils’ Welshness, diversity and achievement particularly well.”
27 July 22
Gwnaeth ysgol gynradd yng Nghaerdydd 'gynnydd trawiadol', medd Estyn Image
Mae disgyblion Ysgol Gynradd Bryn Celyn ym Mhentwyn wedi eu canmol gan Estyn, yr arolygwyr addysg yng Nghymru, am wneud cynnydd trawiadol yn eu dysgu eleni - er gwaetha'r pandemig.
27 July 22
An Open Letter to Channel 4 and the Neurodivergent Community Statement of Support for our Tourette and Tics Community from Jacqui Wallis, CEO, Genius Within CIC following Ch 4's documentary Britain's Tourette's Mystery: Scarlett Moffatt Investigates.
27 July 22
Cardiff primary school made ‘impressive progress’, says Estyn Image
Pupils at Bryn Celyn Primary School in Pentwyn have been praised by Estyn, the education inspectors in Wales, for making impressive progress in their learning this year – despite the pandemic.
27 July 22
Ilfracombe Woman Runs into Parliament Caroline Bramwell of Ilfracombe, who has a permanent ileostomy, took part in a first-of-its-kind relay to Parliament to launch a new ‘Call to Action' statement.
25 July 22
Mwy o blant nag erioed i gael prydau a chwaraeon am ddim yr haf hwn wrth i Gaerdydd ymateb i gostau byw uwch Image
Bydd rhaglen lwyddiannus Caerdydd Bwyd a Hwyl yn cyrraedd mwy o blant nag erioed yr haf hwn, gan helpu i leddfu'r pwysau ariannol ar lawer o deuluoedd ledled y ddinas yn ystod gwyliau'r ysgol.
22 July 22
More children than ever to access free meals and sports this summer as Cardiff responds to increased cost of living Image
Cardiff's multi-award-winning Food and Fun programme will reach more children than ever this summer, helping to ease the financial pressures on many families across the city during the school holiday period.
22 July 22
Family-friendly Summer offers & events at Kent & East Sussex Railway Image
The Kent & East Sussex Railway is joining forces with other heritage railways in a 6-week summer campaign to raise awareness of their importance for tourism with a series of family-friendly offers & events
22 July 22