The essential journalist news source
Y Cyngor yn cyhoeddi polisi diwygiedig ar dderbyn i ysgolion Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cynnig gwneud newidiadau i'w bolisi derbyn i ysgolion yn dilyn proses ymgynghori gyhoeddus a gynhaliwyd ar drothwy'r flwyddyn.
15 March 24
Council publishes revised school admissions policy Image
Cardiff Council has proposed making changes to its school's admissions policy following a public consultation process carried out at the turn of the year.
15 March 24
Disney On Ice presents Dream big skates into Liverpool Disney On Ice presents Dream Big - an action-packedvoyage skates into Liverpool this spring A magical Disney experience for the whole family, featuring Moana, Frozen andother timeless favourites! 
14 March 24
Kickstart your Spring Clear-Out with Helen Sanderson’s Home Declutter Kit Image
 Kickstart your Spring Clear-Out with Helen Sanderson’s Home Declutter KitAre you looking to plan a thorough clear-out this coming season, but have no idea where to start? You’re not alone. Whether it
13 March 24
Dathlu 60 mlynedd o efeillio gyda mwy o entente cordiale Image
I lawer o bobl Caerdydd, mae'r Boulevard de Nantes yn un o'r ffyrdd mwyaf mawreddog yng nghanolfan ddinesig urddasol y ddinas – tramwyfa eang â choed ar ei hyd yn cynnwys rhai o'n rhyfeddodau pensaernïol gorau.
12 March 24
60 years of twinning celebrated with more entente cordiale Image
For many Cardiff people, the Boulevard de Nantes is one of the grander roads in the city’s majestic civic centre – a tree-lined, broad thoroughfare flanked by some of our finest architectural wonders.
12 March 24
Future cricketing star bowled over by new garden wicket Image
Young lad bowled over with garden cricket wicket installationThe cricketing skills of a potential England player can continue to be nurtured and improved thanks to the installation of a back garden pr
12 March 24
Birmingham’s Big Break: Snag a Free STEM Degree Courtesy of Millennium Point Image
Millennium Point has extended the application window for its fully-funded STEM degree programme, boosting the opportunity for applications from a diverse pool of students from across the West Midlands area.
12 March 24
Cyngor yn cytuno ar ei weledigaeth ar gyfer y tair blynedd nesaf Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cytuno ei Gynllun Corfforaethol, gan amlinellu'r blaenoriaethau a'r nodau y mae wedi'u gosod i’w hun ar gyfer y tair blynedd nesaf a thu hwnt.
08 March 24
Council agrees its vision for next three years Image
Cardiff Council has agreed its Corporate Plan, outlining the priorities and goals it has set itself for the next three years and beyond.
08 March 24
Mae Ysgol Gynradd Pentre-baen yn helpu i lansio menter fwyd newydd ac ysbrydoledig. Image
Mae Ysgol Gynradd Pentre-baen wedi bod yn cymryd rhan mewn prosiect peilot rhyngwladol sy'n ceisio annog plant i ymgysylltu â chynnyrch lleol a'u helpu i archwilio eu diwylliant a'u treftadaeth bwyd unigryw.
07 March 24
Pentrebane Primary School help launch new and inspiring food initiative. Image
Pentrebane Primary School has been taking part in an international pilot project which looks to engage children with local produce and help them to explore their unique food culture and heritage.
07 March 24
BBC Crimewatch Live yn arddangos dull arloesol Gwasanaethau Ieuenctid Caerdydd o fynd i'r afael â throsedd ymhlith pobl Image
Yr wythnos hon, ymddangosodd James Healan, Prif Swyddog Ieuenctid Caerdydd, ar BBC Crimewatch Live i siarad am yr effaith gadarnhaol y mae menter Realiti Rhithwir arloesol yn ei chael ar bobl ifanc ledled y ddinas.
07 March 24
BBC Crimewatch Live showcases Cardiff Youth Services' innovative approach to tackling crime amongst young people on Image
This week, Cardiff's Principal Youth Officer James Healan has appeared on BBC Crimewatch Live to talk about the positive impact that a trail-blazing Virtual Reality (VR) initiative is having on young people across the city.
07 March 24
Pont newydd yn cwblhau llwybr unwaith eto mewn llecyn hardd poblogaidd Image
Mae taith gerdded gylchol boblogaidd ym Mharc Llyn Hendre yn cael ei defnyddio eto ar ôl i Gyngor Caerdydd gwblhau'r gwaith o ailadeiladu pont yn y llecyn prydferth poblogaidd.
06 March 24
New bridge completes path once more at popular beauty spot Image
A popular circular walk at Hendre Lake Park is back in use after Cardiff Council completed the rebuilding of a bridge at the popular beauty spot.
06 March 24