The essential journalist news source
Wyth o ysgolion Caerdydd yn ymgiprys dros goron drafod Image
Mae disgyblion o ysgolion uwchradd ledled Caerdydd yn cael eu hannog i efelychu doniau dadlau pobl fel Barack Obama a dod yn anerchwyr y dyfodol.
01 March 22
Eight Cardiff schools to battle for debating crown Image
High school pupils across Cardiff are being encouraged to channel their inner Barack Obama and become the debating stars of the future.
01 March 22
Contractwr wedi'i ddewis i ddylunio campws addysg arloesol newydd yn y Tyllgoed Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi bod ISG wedi'i ddewis fel y cynigydd a ffefrir ar gyfer dylunio ac adeiladu campws addysg ar y cyd newydd, i'w leoli yn ardal y Tyllgoed yn y ddinas.
01 March 22
Contractor chosen to design new pioneering education campus in Fairwater Image
Cardiff Council has announced that ISG has been selected as the preferred bidder for the design and build of a new joint education campus, to be located in the Fairwater area of the city.
01 March 22
Steam into Summer with the Kent & East Sussex Railway Image
The best is yet to come, so the saying goes, but for unforgettable adventures for families, couples and friends this Summer, why not take a trip back in time to the golden age of steam on the Kent and East Sussex railway
01 March 22
The Celestina Code, Life-Changing Kids Book – Launches Image
 The Celestina Code, Life-Changing Book for Kids Launches1 March 2022 Nora Tollenaar-Szanto announces the launch of her Kickstarter campaign, aiming to achieve her funding goal of USD 10,000 with the
01 March 22
Norfolk nine year old dreams up art competition to raise funds for WWF Image
 Hattie spins wooden discs to help endangered animals Norfolk nine year old dreams up art competition to raise funds for WWF  
23 February 22
Datgelu barn y cyhoedd am gynlluniau Caerdydd i roi hwb i gyfleoedd addysg Gymraeg Image
Mae dros 3000 o'r cyhoedd wedi cael dweud eu dweud ar strategaeth 10 mlynedd Caerdydd i hybu nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.
23 February 22
Public views revealed on Cardiff's Plans to boost Welsh Medium education opportunities Image
More than 3000 members of the public have had their say on Cardiff's 10-year strategy to boost the number of children and young people learning through the medium of Welsh.
23 February 22
Tasglu Cydraddoldeb Hiliol yn datgelu argymhellion terfynol i Gaerdydd Image
Mae creu rhwydwaith cydraddoldeb i weithwyr ledled y ddinas, sy'n edrych ar gyfleoedd i ddatblygu Paneli Aelodau mwy cynrychioliadol a chynyddu amrywiaeth mewn cyrff llywodraethu ysgolion i gyd wedi cael eu trafod fel rhan o gynlluniau i helpu i fynd i'r
17 February 22
Race Equality Taskforce reveals final recommendations for Cardiff Image
Creating a city-wide employee equality network, looking at opportunities to develop more representative Member Panels & increasing diversity in school governing bodies have all been discussed as part of plans to help address racial inequality in Cardiff
17 February 22
Dreamachine – Gwaith Celf i’w brofi gyda’ch llygaid ynghau Image
Mae’r Dreamachine yn fath newydd pwerus o brofiad trochi sy'n archwilio potensial di-derfyn y meddwl dynol.
17 February 22
Dreamachine – An artwork to be experienced with your eyes closed Image
Dreamachine is a powerful new kind of immersive experience exploring the limitless potential of the human mind and is due to land in Cardiff later this year.
17 February 22
Ardal Chwarae Caeau Llandaf bellach ar agor ar ôl ailwampio'n helaeth Image
Ddydd Gwener agorodd Plant Ysgol Gynradd Llandaf yr Eglwys yng Nghymru Ardal Chwarae Caeau Llandaf yn swyddogol, lle mae croeso i blant archwilio a chwarae yn dilyn gwaith ailwampio sylweddol.
14 February 22
Llandaff Fields Play Area now open after extensive revamp Image
Children from Llandaff City C.I.W. Primary School officially opened Llandaff Fields Play Area on Friday, where children are now welcome to explore and play after completion of a huge revamp.
14 February 22
Gwaith adeiladu ar adeilad newydd Ysgol Uwchradd Fitzalan yn cyrraedd uchelfannau newydd Image
Mae cartref newydd sbon Ysgol Uwchradd Fitzalan wedi cyrraedd carreg filltir arall, wrth i'r gwaith adeiladu gyrraedd y pwynt uchaf yn adeilad newydd yr ysgol yn Lecwydd.
09 February 22