The essential journalist news source
10 great reasons to visit Cardiff this Christmas! Image
We’ve packed away the pumpkins and the Bonfire Night fireworks have fizzled…it’s beginning to look a lot like Christmas in Cardiff!
12 November 21
The Clinically Vulnerable and Vaccines Image
14-year Pancreatic cancer survivor Ali Stunt has opened about being clinically vulnerable, the pandemic and booster jabs on this Pancreatic Cancer Awareness Month.
11 November 21
Lizard Skins Products To Be Distributed By Nacon Nacon adds Lizard Skins products to its range of accessories - available soon from nacongaming.com
04 November 21
Vicki Renz Self Womb Healing course to clear blockages and conceive naturally Image
 Vicki Renz creates Self Womb Healing course, helping women clear blockages and conceive naturally.Vicki Renz launched today her unprecedented online program to support women struggling with the stres
03 November 21
Woodward Financials Sponsors Olympic Dressage Hopeful Image
                           Woodward Financials Sponsors Olympic Dressage Hopeful  Leading National Wealth Management firm Woodward Financials and Managing Director David Woodward are delighted to be t
01 November 21
Cynigion i wella Parciau Sglefrfyrddio Caerdydd – Ymgynghoriad cyhoeddus Image
Mae ymgynghoriad sy'n gwahodd aelodau o'r cyhoedd i ddweud eu dweud ar barciau sglefrfyrddio presennol yng Nghaerdydd, yn dal i fod ar gael i'w gwblhau ar-lein.
27 October 21
Proposals to improve Cardiff’s Skateboard Parks – Public consultation Image
A consultation which invites members of the public to have their say on existing skateboard parks in Cardiff, is still available to complete online.
27 October 21
Taro a Chwarae - Parc Bute i ddod yn fyw gyda cherddoriaeth! Image
Mae Parc Bute wedi cyhoeddi ei brosiect gwella newydd i wella parc canol dinas Caerdydd.
25 October 21
Percussion and Play - Bute Park to come alive with the sound of music! Image
Bute Park has announced its newest improvement project to enhance the Cardiff city centre park.
25 October 21
Introducing the Winners of The Diverse Book Awards 2021! Image
Press release - 21st October 2021 - www.thediversebookawards.co.ukIntroducing The Diverse Book Awards WinnersThe three winners of The Diverse Book Awards 2021 were tonight revealed at an online launch
21 October 21
The Diverse Book Awards 2021 Winners To Be Revealed Tonight Online Image
Press release - 21st October 2021 The Diverse Book Awards Winners Will be Officially Announced Tonight!Shining the spotlight on diverse and inclusive books in the UK#TheDBAwards  London, United Kingdo
21 October 21
Ierdydd Ysgol Llawn Bwyd yn cael eu cyflwyno i ddeg o Ysgolion Cynradd Caerdydd Image
Bydd Cyngor Caerdydd mewn partneriaeth â'r elusen amgylcheddol, Trees for Cities (TfC) yn darparu deg Iard Ysgol Llawn Bwyd newydd ar draws y ddinas yn ystod 2021/22.
21 October 21
Edible Playgrounds rolled out to ten of Cardiff's Primary Schools Image
Cardiff Council in partnership with environmental charity, Trees for Cities (TfC) will deliver ten new Edible Playgrounds across the city during 2021/22.
21 October 21
Mae ymgyrch newydd a lansiwyd gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru yn gobeithio annog mwy o bobl i fabwysiadu' Image
Ar hyn o bryd mae 119 o blant yn aros i gael eu mabwysiadu yng Nghymru, gyda 29 o'r plant hynny yn aros am naw mis neu fwy.
21 October 21
A new campaign launched by the National Adoption Service for Wales Image
There are 119 children currently waiting to be adopted in Wales, with 29 of those children waiting for nine months or more.
21 October 21
Nod Gŵyl Bwyd Da yr Hydref Caerdydd yw grymuso cymunedau Caerdydd i hyrwyddo bwyd lleol, cynaliadwy Image
Mae Gŵyl Bwyd Da yr Hydref Caerdydd yn anelu at ysbrydoli unigolion a busnesau i weithredu er mwyn helpu pobl i gael gafael ar fwyd da ar draws y ddinas.
20 October 21