The essential journalist news source
Inclusive Companies Do Better Business  As part of National Inclusion Week, Diversity and Inclusion expert Stephen Frost urges companies to renew their commitment to inclusion as a commercial imperative that will enable them to do better business.
27 September 21
WOW! Rhaglen cerdded i'r ysgol Caerdydd wedi'i chyflwyno i nifer o ysgolion, gyda chefnogaeth Comisiynydd Cenedlaethau'r Image
Mae nifer o blant ysgol Caerdydd yn teithio i'r ysgol mewn ffyrdd iachach a glanach fel rhan o raglen cerdded i'r ysgol y DU.
23 September 21
WOW! Cardiff's walk to school programme rolled out to record numbers with support from Wales' Future Generations Commiss Image
A record number of Cardiff school children are travelling to school in healthier and cleaner ways as part of a UK-wide walk to school programme.
23 September 21
LLWYDDIANT I RAGLEN CYFOETHOGI GWYLIAU YSGOL CAERDYDD Image
Yr haf hwn, manteisiodd dros 1200 o blant a phobl ifanc ar Raglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (RhCGY) Caerdydd, sy'n golygu bod y niferoedd uchaf erioed wedi gallu mwynhau'r rhaglen gyffrous o ddarpariaeth chwaraeon ac addysgol, ochr yn ochr â phrydau maeth
22 September 21
SUCCESS FOR CARDIFF'S SCHOOL HOLIDAY ENRICHMENT PROGRAMME (SHEP) Image
This summer, more than 1200 children and young people accessed Cardiff's School Holiday Enrichment Programme (SHEP), meaning record numbers were able to enjoy the exciting programme of sport and educational provision, alongside healthy nutritious meals.
22 September 21
CYNIGION I BRYNU TIR YN LLANISIEN AR GYFER DATBLYGIAD ADDYSG POSIBL YN Y DYFODOL Image
Gellid defnyddio tir a leolir yn Ffordd Tŷ Glas yn Llanisien i alluogi gweledigaeth strategol ar gyfer ysgol uwchradd gymunedol prif ffrwd ac ar gyfer darpariaeth ysgol arbennig, os bydd cynigion i brynu'r safle yn cael eu datblygu.
17 September 21
PROPOSALS TO PURCHASE LAND IN LLANISHEN FOR POTENTIAL FUTURE EDUCATION DEVELOPMENT Image
Land located at Ty Glas Road in Llanishen, could be used to enable a strategic vision for a mainstream community secondary school and for special school provision, if proposals to purchase the site are progressed.
17 September 21
Y CYHOEDD YN DWEUD EU DWEUD AM DDYFODOL YSGOL UWCHRADD WILLOWS Image
Mae mwy na 200 o aelodau o'r cyhoedd wedi cael dweud eu dweud ar gynigion ar gyfer adeilad newydd Ysgol Uwchradd Willows yn ystod ymgysylltiad cyhoeddus chwe wythnos a oedd yn gofyn am farn rhieni, disgyblion, rhanddeiliaid a'r gymuned leol.
17 September 21
PUBLIC HAVE THEIR SAY ON THE FUTURE OF WILLOWS HIGH SCHOOL Image
More than 200 members of the public have had their say on proposals for a new build Willows High School during a six week public engagement which sought the views of parents, pupils, stakeholders and the local community.
17 September 21
Accrington man handed 12 months suspended jail sentence for fraud For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  17 September 2021 Ref:NR43-21   Accrington man handed 12 months suspended jail sentence for fraud An Accrington man with a history of violence has b
17 September 21
Williams at LACA 2021: the Jade ‘EveryFridge’ Image
EveryFridge: Williams unveils the Jade solution at The Main Event, LACA 2021
16 September 21
14 September 21
SIA launches new counter-terrorism e-learning today For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  10 September 2021 Ref :NR41-21 SIA launches new counter-terrorism e-learning today Today, Friday 10 September, the Security industry Authority (SIA)
10 September 21
#DyfodolCadarnhaolCDYDD - Straeon ysbrydoledig gan blant a phobl ifanc Caerdydd: Nevaeh Image
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn rhan o adran Addysg y Cyngor. Mae'r tîm yn gweithio gyda phobl ifanc 11-25 oed i helpu eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol trwy amrywiaeth o gyfleoedd. Yn ystod y pandemig, mae'r staff wedi parhau i...
08 September 21
#PositiveFuturesCDF - Inspiring stories from Cardiff's young people: Nevaeh Image
Cardiff's Youth Service is part of the Council's Education department. The team works with young people aged 11-25 to develop their personal, social and educational development through a variety of opportunities. During the pandemic, they have...
08 September 21
How to Maximise Your Tax Refund     For Immediate Release How to Maximise Your Tax RefundTax Preparation Specialist Provides Guidance to Ensure Full Eligible Tax Relief  Each year many thousands of taxpayers claim a tax refund from
06 September 21