The essential journalist news source
Addysg Caerdydd: Strategaeth Gydweithredu a Ffedereiddio Image
Gallai dull newydd o ddarparu addysg yng Nghaerdydd olygu bod mwy o ysgolion yn gweithio gyda'i gilydd drwy drefniadau cydweithredu a ffedereiddio ffurfiol, i ddarparu system addysg hynod effeithiol a chynaliadwy.
23 February 24
Cardiff Education: Collaboration and Federation Strategy Image
A new approach to delivering education in Cardiff could see more schools working together through formal collaboration and federation, to deliver a highly effective and sustainable education system.
23 February 24
Disgyblion Ysgol Gynradd Coed Glas yn paratoi ar gyfer antur wrth ymweld â safle dymchwel yn Nhŷ Glas Image
Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Coed Glas yn Llanisien wedi mwynhau cyfle unigryw i ymweld â'r safle dymchwel yn hen adeilad swyddfa CThEF yn Nhŷ Glas.
22 February 24
Coed Glas Primary School Pupils gear up for adventure during demolition site visit at Tŷ Glas Image
Pupils from Coed Glas Primary School in Llanishen have enjoyed a unique opportunity to visit the demolition site at the former HMRC office building at Tŷ Glas.
22 February 24
FEA’s GulfHost package helps UK foodservice equipment companies exhibit Image
 FEA opens gateway to GulfHost’s multi-billion dollar MENA market Support package helps British companies participate in the exhibition’s UK Pavilion   GulfHost is one of the world’s most important f
21 February 24
Ysgol Gynradd yn y Ddinas yn Cael ei Chanmol am 'Amgylchedd Tawel a Hapus' Image
Mae ysgol gynradd dawel, bwrpasol a hapus yng Nghaerdydd wedi cael ei chanmol gan arolygwyr Estyn am ei hamgylchedd dysgu cynhwysol a meithringar lle mae disgyblion yn gwneud cynnydd da.
20 February 24
City Primary School Praised for ‘Calm and Happy Environment' Image
A calm, purposeful and happy primary school in Cardiff has earned praise from Estyn inspectors for its inclusive, nurturing learning environment where pupils make good progress.
20 February 24
Canmoliaeth i Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair gan Estyn am fod yn gynnes, gofalgar a chynhwysol Image
Mae Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair yn Nhreganna wedi derbyn canmoliaeth gan Estyn am ei amgylchedd cynnes, gofalgar a chynhwysol.
13 February 24
St Mary's R.C. Primary School praised by Estyn for being warm, caring and inclusive Image
St Mary's R.C. Primary School has received praise from Estyn for its warm, caring, and inclusive environment.
13 February 24
Gwaith yn dechrau'n swyddogol ar gampws addysg arloesol newydd yn y Tyllgoed Image
Mae seremoni arbennig sy'n torri tir newydd wedi nodi dechrau'r gwaith adeiladu campws addysg ar y cyd arloesol newydd, i'w leoli yn ardal y Tyllgoed o'r ddinas.
09 February 24
Work officially commences on new pioneering education campus in Fairwater Image
A special ground-breaking ceremony has marked the start of construction of a new pioneering joint education campus, to be located in the Fairwater area of the city.
09 February 24
Housing Plus Group celebrates apprenticeship success stories As Housing Plus Group celebrates National Apprenticeship Week, the leading housing provider is highlighting the achievements of former trainees
08 February 24
Chwant Llwyddiant: Sesiwn raddio'r Academi Cogyddion Iau yn nodi llwyddiant coginio i ddisgyblion Ysgol Uwchradd Gymune Image
Mae'r Academi Cogyddion Iau, a gyflwynir gan Compass Cymru mewn cydweithrediad â Choleg Caerdydd a'r Fro fel rhan o fenter a arweinir gan Addewid Caerdydd, yn dathlu graddio deg cogydd ifanc addawol o Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd.
07 February 24
Whipping Up Success: Junior Chef Academy graduation marks culinary triumph for Cardiff West Community High School Pupils Image
The Junior Chef Academy, delivered by Compass Cymru in collaboration with Cardiff and Vale College as part of a Cardiff Commitment led initiative, is celebrating the graduation of ten budding young chefs from Cardiff West Community High School.
07 February 24
Prost8 Partners with Jeremy Vine Show for Groundbreaking Live Health Check Prost8, a leading prostate cancer charity, made a significant breakthrough in public health education by collaborating with the Jeremy Vine show on Channel 5. In a pioneering move, the show featured a live Digital Rectal Examination (DRE).
06 February 24
Millennium Point launches its 2024 Scholarship Programme Image
Millennium Point launches its 2024 Scholarship Programme: A decade of empowering STEM futures
31 January 24