The essential journalist news source
Plant ysgol lleol yn cael profiad dysgu ymarferol ar safle dymchwel Tŷ Glas. Image
Mae'r safle dymchwel yn hen adeiladau swyddfa CThEF yn Nhŷ Glas yn Llanishen yn rhoi cyfle unigryw i ddisgyblion ysgolion lleol ddysgu am a phrofi proses o ddymchwel byw.
21 May 24
Local school children gain hands-on learning experience at Tŷ Glas demolition site. Image
The demolition site at the former HMRC office buildings in Tŷ Glas Llanishen, is providing children from local schools with a unique opportunity to learn about and experience the live demolition process.
21 May 24
Cathays High wins the Debate Mate Cup Final 2024! Image
Cathays High School has been crowned the champion of the Debate Mate Cup for 2024, after beating the defending champions of the last two years, Willows High School.
21 May 24
Darganfyddwch eich Robinson Crusoe mewnol gydag ymweliad ag Ynys Echni Image
Os cawsoch yr awydd erioed i grwydro ynys hardd, mynd nôl i fyd natur a ‘darganfod eich Robinson Crusoe mewnol’ mae cyfle gennych nawr - a hynny gwta bum milltir oddi ar lannau Caerdydd.
17 May 24
Discover your inner Robinson Crusoe with a visit to Flat Holm Image
If you've ever had the urge to explore a beautiful island, get back to nature and discover your inner Robinson Crusoe you now have the chance – and it's just five miles off the coast of Cardiff.
17 May 24
Steve Goodliff wins FEA’s Donald Bird Award – The LET sector’s highest accolade Image
 Steve Goodliff wins FEA’s prestigious LET Donald Bird Award
15 May 24
Estyn yn canfod bod Ysgol Gynradd Hywel Dda yn Gefnogol a Chynhwysol Image
Yn ystod arolygiad diweddar gan Estyn, canfuwyd bod Ysgol Gynradd Hywel Dda yn sefyll allan am ei hymrwymiad i greu amgylchedd gofalgar a chefnogol lle mae lles disgyblion yn brif flaenoriaeth.
14 May 24
Estyn finds Hywel Dda Primary School to be Supportive and Inclusive Image
During a recent inspection by Estyn, Hywel Dda Primary School has been found to stand out for its commitment to creating a caring and supportive environment where pupils' well-being is a top priority.
14 May 24
Ant Austen launches first book to glowing 5* reviews and Best-Selling status Image
 Ant Austen launches first book to glowing 5* reviews and Best-Selling statusAnt Austen, founder of the online personal development company BeTheLimitlessYou, is delighted to announce the official lau
10 May 24
Golau gwyrdd i gynlluniau Ysgol Uwchradd Willows newydd Image
Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Caerdydd wedi rhoi sêl bendith i adeiladu cartref newydd sbon ar gyfer Ysgol Uwchradd Willows ar dir oddi ar Heol Lewis yn y Sblot.
09 May 24
Green light plans for a new Willows High School Image
Cardiff Council's Planning Committee have given the go-head for a brand-new home for Willows High School to be constructed on land off Lewis Road in Splott.
09 May 24
Cyd-Arolygiaeth Adolygiad o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA) cydnabod cryfderau yng Nghaerdydd Image
Mae canfyddiadau Arolygiad ar y Cyd o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA) gan Gyngor Caerdydd, Heddlu De Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi'u cyhoeddi.
09 May 24
Joint Inspectorate Review of Child Protection Arrangements (JICPA) acknowledge strengths in Cardiff Image
The findings of a Joint Inspection of Child Protection Arrangements (JICPA) by Cardiff Council, South Wales Police and Cardiff and Vale University Health Board have been published.
09 May 24
TSA puts mental health at top of the laundry industry’s agenda Image
 How the TSA is helping to put mental health on the laundry industry’s agenda Association continues to support the industry as it seeks to improve culture around wellbeing  In advance of Mental Health
09 May 24
Datgelu strategaeth buddsoddi addysg newydd i ysgolion Caerdydd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi strategaeth buddsoddi addysg newydd gyda'r nod o sicrhau y bydd mwy o bobl ifanc ledled Caerdydd yn cael cyfleoedd i ddysgu mewn ysgolion o ansawdd uchel nawr ac yn y dyfodol.
09 May 24
New education investment strategy for Cardiff schools revealed Image
A new education investment strategy aimed at ensuring more young people across Cardiff will have opportunities to learn in high quality school settings now and in the future, has been published by Cardiff Council.
09 May 24