The essential journalist news source
Adroddiad Estyn Ysgol Gynradd Pen-y-Bryn : Arolygwyr yn canmol ysgol 'ofalgar a chynhwysol' Image
Mae Estyn wedi barnu fod Ysgol Gynradd Pen-y-Bryn yng Nghaerdydd yn ysgol dda, yr ail radd uchaf sy'n bosibl, a hynny yn y pum maes y mae arolygiaeth addysg Cymru yn edrych arnyn nhw.
19 October 18
Pen-y-Bryn Primary Estyn Report: Inspectors praise ‘caring and inclusive' school Image
Pen-Y-Bryn Primary School in Cardiff has been judged by Estyn as good, the second highest rating possible, across all five of the areas the education inspectorate for Wales looks at.
18 October 18
Ymchwil arloesol i fêl arbennig yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr Caerdydd Image
Mae gwyddoniaeth yn ysbrydoli disgyblion ysgol Caerdydd wrth iddyn nhw gefnogi ymchwil arloesol i'r modd y gall peillio rhai planhigion arwain at ddatblygu cyffuriau i drin cyflyrau meddygol difrifol.
18 October 18
Innovative research into super-honey inspires Cardiff's next generation of scientists Image
Cardiff school children are being inspired by science whilst supporting cutting edge research into how the pollination of certain plants, could lead to the development of drugs to treat serious medical conditions.
18 October 18
Will we be the next civilisation to fall? Sir Tim Smit: We can't let this happen Image
 Climate change Armageddon: Sir Tim Smit of The Eden Project says we can't be the next civilisation to fall.It's as big as the Digital Revolution, don't be left behind.  Sir Tim Smit's 5-year partners
18 October 18
82-year-old author hosts London events for school children #RemembranceDay Image
Good morning,We have been working with 82-year-old author Lotte Moore for three years now, and in that time, she has published seven children's books and a novel for adults, and seen two of her books
16 October 18
Mis Hanes Pobl Dduon Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd Image
Mae’n Fis Hanes Pobl Dduon, adeg i fyfyrio ar hanes pobl dduon a dysgu o’r gorffennol er mwyn gwella’r dyfodol
12 October 18
Black History month at Cardiff Hubs and Libraries Image
This month is Black History Month, a time to reflect on Black history and learn from the past, to improve the future
12 October 18
NewVIc launches new industry intensive course Image
In response to the changes in vocational education, NewVIc is launching a new ‘Professionals' programme: a two year course with a blend of technical in class study, career development and real industry experience.
09 October 18
NewVIc opens its doors to local schools affected by spider infestation Image
With seven schools in Newham now affected by the false widow spider infestation, NewVIc has been working to rearrange classroom timetables in order to free up teaching space for affected schools.
09 October 18
Climate change trailblazer The Planet Mark helps companies to reduce carbon by 12% Image
-IMMEDIATE RELEASE-UK business enables organisations to reduce carbon by 12% and take positive action on climate changeInaugural awards ceremony hosted by Sir Tim Smit from the Eden Project. [Sir Tim
08 October 18
Cenedlaethau gwahanol iawn yn cydweithio i nodi Canmlwyddiant y Cadoediad Image
Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Draenen Pen-y-graig wedi gweithio gyda phobl hŷn lleol i greu cyfansoddiad corawl i nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.
08 October 18
Vastly different generations work together to mark Armistice Centenary Image
Pupils from Thornhill Primary School have worked with local senior citizens to create a choral composition marking the centenary of the end of the First World War.
08 October 18
Rhoi hawliau plant ar waith Image
Y Cyng Sarah Merry, Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, sy'n rhannu'r camau y mae Cyngor Caerdydd yn eu cymryd tuag at dderbyn cydnabyddiaeth ryngwladol gan UNICEF fel un o ddinasoedd ystyriol o blant cy
08 October 18
Putting children's rights into practice Image
Deputy Leader of Cardiff Council and Cabinet Member for Education, Employment and Skills, Cllr Sarah Merry, shares the steps Cardiff Council is taking as it works towards international recognition by Unicef as one of the UK's first Child Friendly Cities
08 October 18
Masculinity in Engineering Survey Image
EqualEngineers is launching its first survey investigating masculinity in engineering in time for World Mental Health Day (10 October 2018), a first-of-its-kind for the sector. The survey will be open for 5 weeks, closing on 16 November 2018.
08 October 18