The essential journalist news source
COVID-19; Diweddariad i drefniadau ysgolion yn ystod y Pasg. Image
Bydd y ddarpariaeth Prydau Ysgol Am Ddim yn newid i gynllun talebau o ddydd Llun 6 Ebrill ymlaen a chaiff ei ymestyn i gynnwys yr hyn a fyddai wedi bod yn gyfnod o bythefnos o wyliau Pasg i ysgolion.
02 April 20
COVID-19; Update to school arrangements during Easter. Image
The Free School Meal provision will be changing to a voucher scheme from Monday 6, April and will be extended to cover what would have been the two week school Easter holiday period.
02 April 20
Homeschooling tips from children's author & founder of The Storymakers Club Image
Op-ed, top tips, expert comment - info@literallypr.com - 31st March 2020 Ideas to help with home-schooling... & 5 tips to help children come up with a story ideasBy Nikki Young Nikki Young is a ch
01 April 20
COVID-19: Newidiadau i gymorth plant gweithwyr allweddol o ddydd Llun 30, Mawrth. Image
Mae darpariaeth gofal plant i weithwyr allweddol Caerdydd sy'n gwneud gwaith hanfodol yn ystod argyfwng COVID-19 yn newid i system yn seiliedig ar hybiau o ddydd Llyn 30 Mawrth.
27 March 20
COVID-19: Changes to key worker child support from Monday 30, March. Image
Childcare provision for Cardiff's key workers doing essential work through the COVID-19 outbreak is changing to a hub-based system from Monday 30, March.
27 March 20
CPD Standards Office issues warning for the online training boom Online learning whilst self-isolating? Watch out for the cowboys!The CPD Standards Office issues a warning for the online training boom  •            Self-isolation has caused a boom in online courses
27 March 20
CPD Standards Office issues warning for the online training boom Online learning whilst self-isolating? Watch out for the cowboys!The CPD Standards Office issues a warning for the online training boom  •            Self-isolation has caused a boom in online courses
26 March 20
Tips for families of children with special education needs #coronavirus Image
Good afternoon,We are working on the PR to support an upcoming book by Suzy Rowland who is the founder and CEO of the #happyinschool project (https://happyinschoolproject.com/happy-in-school-project-f
26 March 20
COVID-19: Cadw plant a phobl ifanc yn dysgu pan fo'r ysgolion ar gau. Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi sefydlu tîm penodol i helpu ysgolion, drwy gynnig llu o ddeunyddiau digidol a chynlluniau ar-lein arloesol, fydd yn eu galluogi i barhau i gyflwyno'r cwricwlwm yn ystod y cyfnod y bydd ysgolion ar gau yn sgil COVID-19.
25 March 20
COVID-19: Keeping children and young people learning during school closures. Image
Cardiff Council has established a dedicated team to support schools in providing a host of digital materials and innovative online schemes so that curriculum can continue to be delivered during school closures caused by COVID-19.
25 March 20
Hyosung Harnessing Softil's Technology to Raise the Bar in Virtual Banking Press ReleaseFor Immediate ReleaseTel Aviv, 24 March 2020Hyosung Harnessing Softil's Technology to Raise the Bar in Virtual BankingVirtual bank agents and tellers will use IP video in a new breed of H
24 March 20
Datganiad ar drefniadau ysgolion ar gyfer gweithwyr allweddol. Image
Mae'r Cyngor wrthi'n gweithio ar fanylion y ddarpariaeth addysgol o bell ar gyfer pob plentyn ynghyd â threfniadau ar gyfer plant y gweithwyr allweddol, plant sy'n agored i niwed, a dosbarthiadau prydau ysgol am ddim ar gyfer plant sy'n gymwys. Byddwn yn
20 March 20
Statement on school arrangements for key workers Image
The Council is working on the details of remote educational provision for all children, and arrangements for the children of key workers, vulnerable children, and delivery of free school meals for eligible children. We will release the information as soo
20 March 20
Recite Me offers UK businesses free help to give accessible COVID-19 info online Web accessibility software company Recite Me’s CEO and Founder Ross Linnett has announced today that Recite Me will support all UK businesses for free by providing accessible and inclusive online Coronavirus related information to their staff & customers
18 March 20
Diweddariad Rhaglen Trefniadaeth Ysgolion Caerdydd Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn cael diweddariad ar Raglen Trefniadaeth Ysgolion y ddinas pan fydd yn cyfarfod ddydd Iau 19, Mawrth 2020.
13 March 20
Cardiff's School Organisation Programme Update Image
Cardiff Council's Cabinet will be updated on the city's School Organisation Programme when it meets on Thursday 19, March 2020.
13 March 20