The essential journalist news source
The Diverse Book Awards Shortlist Officially Announced Today! Image
The shortlist is officially revealed for the third Diverse Book Awards today, celebrating 24 wonderful books and authors. More than 110 submissions were entered into The Diverse Book Awards, created by Abiola Bello and Helen Lewis
28 September 22
Invitation to the West Country Women Awards semi-finalists announcement! Image
        West Country Women Awards Semi Finalists Announcement Invitation to all media.   Date: Friday 30th September 2022 Location: Msubs, 42 Sisna Park Rd, Plymouth PL6 7FH Time: 12 noon to 2pm.    Y
28 September 22
TSA launches new initiative aimed at giving ex prisoners a second chance Image
Re-launched scheme will aim to provide employment opportunities in the laundry industry.
27 September 22
Darpariaeth i blant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chymhleth Image
Bydd plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion dysgu ychwanegol a chymhleth yn elwa o ddarpariaeth gynyddol ar draws y ddinas, yn dilyn adolygiad o'r sector a argymhellodd sefydlu lleoedd ychwanegol.
23 September 22
Provision for children with Additional and Complex Learning Needs to be increased Image
Children and young people with additional and complex learning Needs are set to benefit from increased provision across the city, following a review of the sector which recommended establishing additional places.
23 September 22
Adroddiad Estyn yn canmol cymuned 'ofalgar a chynhwysol' ysgol yng Nghaerdydd Image
Mae arolygwyr wedi disgrifio ysgol gynradd yng Nghaerdydd fel "cymuned ofalgar a chynhwysol sy'n gwerthfawrogi'r holl ddisgyblion ac oedolion".
23 September 22
Estyn report praises Cardiff school's ‘caring and inclusive' community Image
Inspectors have described a Cardiff primary school as a "caring and inclusive community that values all pupils and adults".
23 September 22
Pobl ifanc â phrofiad o ofal yn adrodd wrth bwyllgor allweddol beth sydd ei angen arnyn nhw i ffynnu Image
Mae plant a phobl ifanc yng Nghaerdydd sy'n derbyn gofal wedi rhoi eu barn ar yr hyn y mae'n rhaid i Gyngor Caerdydd a sefydliadau eraill ei wneud i'w helpu i ffynnu.
23 September 22
Care experienced young people tell key committee what they need to thrive Image
Looked after children and young people in Cardiff have given their views on what Cardiff Council and other organisations must do to help them thrive.
23 September 22
Dudley night club managers and staff prosecuted  For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  22 September 2022 Ref: NR23-22 Dudley night club managers and staff prosecuted for fraud and Illegal securityOn Friday 09 September, a Dudley man an
22 September 22
Arolygwyr yn canmol ysgol ffydd am gefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol Image
Mae ysgol ffydd yng Nghaerdydd wedi cael ei chanmol gan arolygwyr addysg am ei chefnogaeth gref i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.
22 September 22
Inspectors praise faith school for support of pupils with additional learning needs Image
A faith school in Cardiff has been praised by education inspectors for its strong support of pupils with additional learning needs.
22 September 22
Adroddiad Estyn yn canmol dathliad ysgol Caerdydd o amrywiaeth Image
Mae arolygwyr wedi canmol ysgol gynradd yng Nghaerdydd fel un 'croesawgar a chyfeillgar' gan gymeradwyo disgyblion am eu 'tosturi, empathi, gonestrwydd a thegwch'.
21 September 22
Estyn report praises Cardiff school's celebration of diversity Image
Inspectors have praised a Cardiff primary school as ‘welcoming and friendly' and commended pupils for their ‘compassion, empathy, honesty and fairness'.
21 September 22
Enwi ysgol gynradd newydd sbon Caerdydd a phenodi Pennaeth newydd Image
Ysgol Gynradd Groes-wen yw'r enw sydd wedi ei ddewis ar gyfer ysgol gynradd newydd sbon i wasanaethu rhannau o ogledd-orllewin Caerdydd.
21 September 22
Cardiff's brand-new primary school has been named and new Headteacher appointed Image
Ysgol Gynradd Groes-wen Primary School is the chosen name for a brand new primary school to serve parts of north-west Cardiff
21 September 22