The essential journalist news source
Luca Benincasa IMMEDIATE RELEASE Contact: media@hopenothate.org.uk// 0207 952 1183  The UK's leading anti-fascist organisation HOPE not hate respond to news that Luca Benincasa is the first person to be convicted o
26 January 23
TSA continues its program to raise mental health awareness in 2023 Image
 The laundry industry committed to vital work of supporting mental health awareness. Promoting inclusion and well being in the laundry industry “more important than ever”   Following on from very positiv
25 January 23
Ffederasiwn The Oaks, "ysgolion cynnes a chroesawgar gyda phwyslais cryf ar gydraddoldeb a chynhwysiant" meddai Estyn Image
Mae Estyn wedi disgrifio ysgolion cynradd Greenway a Trowbridge fel ysgolion cynnes a chroesawgar y mae eu hethos o ofal a chefnogaeth yn treiddio drwy'r cyfan maen nhw'n ei wneud.
25 January 23
The Oaks Federation, "warm and welcoming schools with strong emphasis on equality and inclusion" says Estyn Image
Greenway and Trowbridge primary schools have been described by Estyn as warm and welcoming schools whose ethos of care and support permeates all they do.
25 January 23
Pandemic drives long term shift to flexible and hybrid work patterns Image
     Pandemic drives long term shift to flexible and hybridwork patterns A survey has revealed that for the majority of workers, working patterns have changed since the pandemic, giving them the flexi
24 January 23
Recruiter Capability Jane becomes CJ Talent in major rebranding as pandemic driv     Recruiter Capability Jane becomes CJ Talent in major rebranding as pandemic drives long term shift in work patterns Recruitment company Capability Jane has undergone a major rebrand including chan
24 January 23
Pupils at Thornhill Primary "thoroughly enjoy coming to school" says ESTYN Image
In a recent inspection of Thornhill Primary School in Cardiff, ESTYN found that pupils enjoy attending school and make notable progress in their social skills.
24 January 23
Mae disgyblion Ysgol Gynradd Draenen Pen-y-graig "yn mwynhau dod i'r ysgol yn arw" meddai ESTYN Image
Mewn archwiliad diweddar ar Ysgol Gynradd Draenen Pen-y-graig yng Nghaerdydd, canfu ESTYN fod disgyblion yn mwynhau mynychu'r ysgol ac yn gwneud cynnydd nodedig yn eu sgiliau cymdeithasol.
24 January 23
Jodie Makin joins Caffeine Limited as operations manager Image
 Jodie Makin joins Caffeine Limited as it gears up for continued growth Ex-Costa brand coach and singing horror fan looks forward to new challenges as Caffeine expands
18 January 23
Final Two Episodes of Season 3 of The Chosen TV Series Goes to the Movies Image
  CONTACT:Judy May+44 7860 558655Judy@kovapr.com  ‘THE CHOSEN' SEASON 3 FINALE TO PREMIERE FEB. 2&3 INTERNATIONALLY IN 2000+ CINEMASFinal Two Episodes of Season 3 of The Chosen TV Series Goes to t
18 January 23
Strategaeth Gwasanaethau Plant (2023-2026) Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datblygu strategaeth newydd sy'n amlinellu ei weledigaeth a'i gyfeiriad ar gyfer cyflawni gwasanaethau Plant dros y tair blynedd nesaf.
13 January 23
Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol y Cyngor ar Fuddsoddiad Addysg Caerdydd Image
Mae buddsoddiad Caerdydd yn y maes addysg, sydd werth miliynau, gan gynnwys ysgolion newydd a gwelliannau i adeiladau ysgol presennol, wedi cael ei amlinellu mewn adroddiad newydd a gafodd ei gyhoeddi'r wythnos hon.
13 January 23
Council's Annual Report on Cardiff's Education Investment is published Image
Cardiff's multi-million pound investment in education, including new schools and improvements to existing school buildings, has been outlined in a new report published this week.
13 January 23
Latest News from RARUK Automation: IntraLogisteX, 28th and 29th March 2023 Image
RARUK Automation to Showcase Innovative Automation Solutions at IntraLogisteX Exhibition
13 January 23
The Diverse Book Awards 2023 Opens For Nominations TODAY London, United Kingdom, January 12th 2023: Now in its fourth year, The Diverse Book Awards, officially opens TODAY for nominations from UK and Ireland-based publishers and authors, for diverse and inclusive books published any time during 2022.
12 January 23
Campws Cymunedol y Tyllgoed: Ymgynghoriad cyhoeddus nawr ar agor Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar ddatblygu campws addysg ar y cyd arloesol i Gaerdydd, wedi agor heddiw.
10 January 23