The essential journalist news source
Housing Plus Group celebrates apprenticeship success stories As Housing Plus Group celebrates National Apprenticeship Week, the leading housing provider is highlighting the achievements of former trainees
08 February 24
Chwant Llwyddiant: Sesiwn raddio'r Academi Cogyddion Iau yn nodi llwyddiant coginio i ddisgyblion Ysgol Uwchradd Gymune Image
Mae'r Academi Cogyddion Iau, a gyflwynir gan Compass Cymru mewn cydweithrediad â Choleg Caerdydd a'r Fro fel rhan o fenter a arweinir gan Addewid Caerdydd, yn dathlu graddio deg cogydd ifanc addawol o Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd.
07 February 24
Whipping Up Success: Junior Chef Academy graduation marks culinary triumph for Cardiff West Community High School Pupils Image
The Junior Chef Academy, delivered by Compass Cymru in collaboration with Cardiff and Vale College as part of a Cardiff Commitment led initiative, is celebrating the graduation of ten budding young chefs from Cardiff West Community High School.
07 February 24
Prost8 Partners with Jeremy Vine Show for Groundbreaking Live Health Check Prost8, a leading prostate cancer charity, made a significant breakthrough in public health education by collaborating with the Jeremy Vine show on Channel 5. In a pioneering move, the show featured a live Digital Rectal Examination (DRE).
06 February 24
Millennium Point launches its 2024 Scholarship Programme Image
Millennium Point launches its 2024 Scholarship Programme: A decade of empowering STEM futures
31 January 24
Canolfan Blant Integredig Trelái a Chaerau yn serennu yn Arolwg Estyn Image
Mae Canolfan Blant Integredig Trelái a Chaerau, sydd wedi'i lleoli ar Michaelston Road yn Nhrelái, wedi derbyn canmoliaeth yn ei harolwg diweddar a gynhaliwyd gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.
31 January 24
Ely and Caerau Integrated Children's Centre Shines in Estyn Inspection Image
Ely and Caerau Integrated Children's Centre, situated on Michaelston Road in Ely, has received commendations in its recent inspection conducted by Estyn, His Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales.
31 January 24
Dudley College of Technology Unveils Universal Access STEAM Hub Image
Dudley College of Technology has revealed its brand new STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) Hub, funded by the Millennium Point Charitable Trust, that will enhance education and accessibility within the community.
29 January 24
Yorkshire garden centre group appoints from within for new Plant Manager role Image
Yorkshire garden centre group appoints from within for new Commercial Plant Manager role  A Bradford headquartered garden centre group has created a new group role in the plants department of its grow
26 January 24
Norfolk primary school dials 999 for Spiderman astronaut Image
 Norfolk primary school’s 999 call inspires would-be Spiderman astronaut Ambulance and police give Aldborough youngsters VIP access to their equipment Who you gonna call? 
24 January 24
Trac Motocross yn helpu pobl ifanc yng Nghaerdydd i ddatgloi eu potensial Image
Nid yw bywyd bob amser yn hawdd i bobl ifanc ac i rai o bobl ifanc Caerdydd, nid yw amgylchedd traddodiadol yr ysgol yn gweithio
23 January 24
The Motocross track helping young people in Cardiff unlock their potential Image
Life isn’t always easy growing up and for some of Cardiff’s young people, the traditional school environment just doesn’t work
23 January 24
Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn derbyn cydnabyddiaeth o fri Image
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd wedi derbyn y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid (MAGI) yng Nghymru, gan dderbyn y wobr arian.
18 January 24
Cardiff Youth Service receives prestigious recognition Image
Cardiff Youth Service has been awarded the Quality Mark for Youth Work (QMYW) in Wales, receiving the silver award.
18 January 24
Disgyblion wedi'u hysbrydoli gan berfformwyr cerddoriaeth Cymraeg mwyaf gwefreiddiol yn perfformio yn eu hysgol Image
Mae'r sîn gerddoriaeth yng Nghaerdydd yn fywiog, gyda'r ddinas yn lleoliad ar gyfer gwyliau cyffrous a llu o leoliadau, stiwdios recordio ac ystafelloedd ymarfer sy'n darparu ar gyfer pob arddull gerddorol – o gerddoriaeth glasurol i jazz, hip hop ac ele
17 January 24
Pupils inspired by hottest Welsh music acts performing at their school Image
The music scene in Cardiff is vibrant, with the city the location for exciting festivals and scores of venues, recording studios and rehearsal rooms catering to every musical style – from classical to jazz, hip-hop and electronica.
17 January 24