The essential journalist news source
Thousands of young people benefit from Cardiff’s Winter of Wellbeing Image
Thousands of children and young people across Cardiff have taken advantage of eight weeks of leisure, sports and cultural events held in the city as part of the Winter of Wellbeing festival
31 March 22
Next Stage in Covid Battle Aided by New British Hygiene Company  A new era in the coronavirus battle is to be aided and abetted by a range of revolutionary antiviral products from British start-up company Sanify. The Birmingham-based company has formulated a series of new virus-fighting products that are more effecti
24 March 22
Inspiring work of Cardiff care leavers goes on show Image
A new exhibition of artistic work by young people from Cardiff with experience of being in care will open next week in St David’s Centre
18 March 22
Ymgyrch Cyflog Byw Cyngor Caerdydd ar y rhestr fer am anrhydedd cenedlaethol Image
Mae ymrwymiad i dalu'r Cyflog Byw i'w weithwyr ac annog cyflogwyr ledled y ddinas i wneud yr un peth wedi ennill enwebiad i Gyngor Caerdydd am anrhydedd cenedlaethol.
17 March 22
Cardiff Council’s Living Wage campaign shortlisted for national honour Image
A commitment to pay its employees the Living Wage and encourage employers across the city to do the same has earned Cardiff Council a nomination for a national honour.
17 March 22
Rhyddhau adroddiad o bwys ar ofynion gofal Caerdydd a'r Fro Image
Mae anghenion newidiol preswylwyr Caerdydd a Bro Morgannwg, gan gynnwys rhai mewnwelediadau cynnar i effaith y pandemig, wedi’u hamlinellu mewn adroddiad newydd pwysig.
15 March 22
Major report into Cardiff and Vale care requirements released Image
The changing needs of those living in Cardiff and the Vale of Glamorgan, including some early insights into the impact of the pandemic, are outlined in a major new report.
15 March 22
Gwersi gyrru am ddim yn cael eu cynnig i weithwyr gofal newydd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu cyfres o fesurau arloesol, gan gynnwys gwersi gyrru am ddim, i ddenu recriwtiaid newydd i'w wasanaethau gofal cymdeithasol.
11 March 22
Free driving lessons offer to new care workers Image
Cardiff Council has unveiled a series of innovative measures, including free driving lessons, to attract new recruits into its social care services.
11 March 22
Work begins on first primary school to be built under Cardiff's Local Development Plan (LDP) Image
A special ground-breaking ceremony marks the start of construction on a new primary school to be located at the St Edeyrns development.
10 March 22
Cardiff named one of the best cities in the UK Image
Cardiff has emerged as one of the best cities in the UK in which to live and work, according to an influential new report.
10 March 22
Caerdydd wedi’i henwi’n un o'r dinasoedd gorau yn y DU Image
Mae Caerdydd wedi dod i'r amlwg fel un o'r dinasoedd gorau yn y DU i fyw a gweithio ynddi, yn ôl adroddiad newydd dylanwadol.
10 March 22
New children's book blends history, adventure and comedy Image
The latest in the popular Ted and His Time-Travelling Toilet series brings the plays of William Shakespeare to life
09 March 22
Y cyhoedd yn rhoi eu barn ar newidiadau i Drefniadau Derbyn i Ysgolion Caerdydd ar gyfer 2023/24 Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar Drefniadau Derbyn i Ysgolion Cyngor Caerdydd ar gyfer 2023/24 bellach wedi dod i ben ac mae safbwyntiau wedi'u rhoi ar amrywiaeth o gynigion gan gynnwys newidiadau i broses derbyn gydlynol i ysgolion Caerdydd.
05 March 22
Public give their views on changes to Cardiff's School Admission Arrangements for 2023/24 Image
A public consultation on Cardiff Council's School Admission Arrangements for 2023/24 has now concluded and views have been given on a range of proposals including changes to Cardiff's coordinated school admissions.
05 March 22
Ymgynghoriad cyhoeddus yn cefnogi'r cynnig i ehangu Ysgol Gynradd Pentyrch Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus eang i archwilio effaith ehangu Ysgol Gynradd Pentyrch wedi datgelu cymeradwyaeth fras i'r cynllun.
05 March 22