The essential journalist news source
Canmoliaeth gan Estyn i Ysgol Gynradd Gatholig Sant Padrig yn Grangetown Image
Mae Estyn wedi disgrifio Ysgol Gynradd Gatholig Sant Padrig yng Nghaerdydd fel ysgol hapus a chynhwysol sy'n rhoi blaenoriaeth uchel ar les ei disgyblion.
21 September 22
St Patrick's R.C. Primary School in Grangetown commended by Estyn Image
Estyn have described St Patrick's R.C. Primary School in Cardiff as a happy and inclusive school that places a high priority on the well-being of its pupils.
21 September 22
News release: CHARITY URGES UNIVERSITIES TO MAKE CAMPUSES RECOVERY FRIENDLY AS FIRST UNIVERSITY SIGNS UP TO NEW PLEDGE As new students embark on their higher education journey this month, the charity Recovery Connections is asking universities to consider students and staff in recovery
16 September 22
Thomas Danks becomes Taylor UK’s new ice cream expert Image
 Thomas Danks becomes Taylor UK’s new ice cream expert Taylor UK’s new development chef ready to take your ice cream to the next level
15 September 22
The Death of Traditional University - The UK's Crisis of Higher Education and Ri Hi ,Hope you're well. Just reaching out to see if you would be interested in speaking to covering the topic of  degree apprenticeship schemes as an alternative to traditional higher education in the w
12 September 22
Laura Beaton joins HTG Trading Image
 Laura Beaton joins HTG Trading New Customer Experience Manager looking forward to delivering great service for customers Laura Beaton has joined HTG Trading as a Customer Experience Manager
07 September 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 06 Medi 2022 Image
Dyma eich diweddariad ar ddydd Dydd Mawrth, yn cynnwys: canmoliaeth uchel I Ysgol ffydd Caerdydd; cau ffyrdd yng nghanol y ddinas; croeso’r Arglwydd Faer
06 September 22
Cardiff Council Update: 06 September 2022 Image
Here’s your Tuesday update, covering: high praise from Estyn for Cardiff faith school; road closures around the new Transport Interchange; and Lord Mayor’s welcome
06 September 22
Coleg yn cynnal digwyddiad Haf o Hwyl cynhwysol arbennig Image
Gyda’r tywydd poeth yn cyrraedd y 90au uchel, gall fod yn anodd annog plant a phobl ifanc i wneud mwy nag ymlacio yn y cysgod yn ystod gwyliau hir yr ysgol
06 September 22
College plays host to special inclusive Summer of Fun event Image
With a heatwave pushing the temperature gauge into the high 90s, it can be hard to encourage children and young people to do more than just flop in the shade during the long school holidays.
06 September 22
Bournemouth company director prosecuted for supplying illegal security  For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  05 September 2022 Ref:NR39-22  Bournemouth company director prosecuted for supplying illegal security to sports barOn Wednesday, 24 August 2022, a
05 September 22
Ysgol ffydd yn ennill canmoliaeth uchel gan arolygwyr Estyn Image
Mae ysgol gynradd Gatholig yng Nghaerdydd wedi cael ei chanmol am ei gwaith 'rhagorol' mewn nifer o feysydd yn ei hadroddiad diweddaraf gan Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru.
05 September 22
Faith school earns high praise from Estyn inspectors Image
A Catholic primary school in Cardiff has been praised for its ‘outstanding’ work in a number of areas in its latest report by Estyn, the education and training inspectorate for Wales.
05 September 22
Y newyddion gennym ni – 05/09/22 Image
Parc y Bragdy'n; Anghenion Dysgu Ychwanegol; Tymor Ysgol newydd yn dod â help ariannol ar gyfer hanfodion ysgol; Elusen cŵn tywys yn elwa o Ddiwrnod mawreddog yr Arglwydd Faer
05 September 22
The news from us that you might have missed – 05/09/22 Image
Brewery Park opened; ALN: important information for families; financial help for school essentials; charity benefits from grand day out
05 September 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 2 Medi 2022 Image
Dyma eich diweddariad ar ddydd Gwener, yn cynnwys: Cau ffyrdd a chyngor teithio I bawb o ran ‘Clash at the Castle’; chwaraeon Cymraeg yn Haf o Hwyl; ardal chwarae Parc Brewery yn agor; y diweddaraf ar elusen yr Arglwydd Faer; cymorth i rieni â hanfodion
02 September 22