The essential journalist news source
More than 40 years of youth exchange with Stuttgart Image
Young people who access North Ely Youth Service and Cardiff's wider Youth Services provision, have embarked on the 41st youth exchange with Stamheim Youth Centre in Stuttgart.
03 August 22
Ysgol Uwchradd Willows yw'r ysgol uwchradd gyntaf yng Nghaerdydd i dderbyn dyfarniad pwysig UNICEF UK Image
Mae Ysgol Uwchradd Willows wedi derbyn Dyfarniad Arian Ysgolion sy'n Parchu Hawliau (DYPH) gan Bwyllgor UNICEF yn y DU, am ei hymrwymiad at hyrwyddo a gwireddu hawliau plant ac annog oedolion, plant a phobl ifanc i barchu hawliau pobl eraill yn yr ysgol.
02 August 22
Willows High School becomes first of Cardiff's secondary schools to receive prestigious UNICEF UK Award Image
Willows High School has been awarded the Silver Rights Respecting School Award (RRSA) by the UK Committee for UNICEF, for its commitment to promoting and realising children's rights and encouraging adults, children and young people to respect the rights
02 August 22
Arolygiad yn cymeradwyo Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Caerdydd Image
Mae adroddiad swyddogol newydd ar safonau yng Ngwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (GCI) Caerdydd wedi nodi gwelliannau sylweddol mewn sawl maes.
02 August 22
Inspection commends Cardiff Youth Justice Service Image
A new official report into standards at Cardiff’s Youth Justice Service (YJS) has identified significant improvements in many areas.
02 August 22
TSA and De Montfort University announce new hygiene protocols Image
 Setting the new standards for laundry safety TSA and De Montfort University announce new laundry hygiene protocols
01 August 22
News: Longlist Announcement - The Diverse Book Awards 2022 Image
Press release - Embargoed until midday (UK time) on Thursday 28th July 2022  It's time to reveal the eagerly anticipated third Diverse Book Awards LonglistIntroducing the latest, must-read list of div
28 July 22
Dyfarniad ‘arbennig o gadarnhaol’ i ysgol gynradd Gymraeg Image
Mae arolygwyr ysgolion wedi canmol ysgol gynradd Gymraeg yng Nghaerdydd fel "cymuned ddysgu lwyddiannus sy'n dathlu Cymreictod, amrywiaeth a chyflawniad y disgyblion yn arbennig o dda."
27 July 22
‘Exceptionally positive’ verdict for Welsh-language primary school Image
School inspectors have hailed a Welsh-medium primary school in Cardiff as a “successful learning community that celebrates pupils’ Welshness, diversity and achievement particularly well.”
27 July 22
Gwnaeth ysgol gynradd yng Nghaerdydd 'gynnydd trawiadol', medd Estyn Image
Mae disgyblion Ysgol Gynradd Bryn Celyn ym Mhentwyn wedi eu canmol gan Estyn, yr arolygwyr addysg yng Nghymru, am wneud cynnydd trawiadol yn eu dysgu eleni - er gwaetha'r pandemig.
27 July 22
An Open Letter to Channel 4 and the Neurodivergent Community Statement of Support for our Tourette and Tics Community from Jacqui Wallis, CEO, Genius Within CIC following Ch 4's documentary Britain's Tourette's Mystery: Scarlett Moffatt Investigates.
27 July 22
Cardiff primary school made ‘impressive progress’, says Estyn Image
Pupils at Bryn Celyn Primary School in Pentwyn have been praised by Estyn, the education inspectors in Wales, for making impressive progress in their learning this year – despite the pandemic.
27 July 22
Technology guru finds Genius Within Image
Openly Autistic tech leader Magnus Hedemark has joined the senior leadership team at neurodiversity specialists Genius Within.
25 July 22
Mwy o blant nag erioed i gael prydau a chwaraeon am ddim yr haf hwn wrth i Gaerdydd ymateb i gostau byw uwch Image
Bydd rhaglen lwyddiannus Caerdydd Bwyd a Hwyl yn cyrraedd mwy o blant nag erioed yr haf hwn, gan helpu i leddfu'r pwysau ariannol ar lawer o deuluoedd ledled y ddinas yn ystod gwyliau'r ysgol.
22 July 22
More children than ever to access free meals and sports this summer as Cardiff responds to increased cost of living Image
Cardiff's multi-award-winning Food and Fun programme will reach more children than ever this summer, helping to ease the financial pressures on many families across the city during the school holiday period.
22 July 22
Ysgol Uwchradd Cathays : "Cymuned ddysgu hynod gynhwysol ac uchelgeisiol lle mae'r disgyblion a'r staff yn ffynnu" medda Image
Mewn ymweliad diweddar gan Estyn, canfu'r arolygwyr fod gan Ysgol Uwchradd Cathays arweinwyr ysbrydoledig a diwylliant o uchelgais uchel wedi'i ategu gan y genhadaeth 'cyfleoedd i bawb'.
22 July 22