The essential journalist news source
Entrepreneur 18 oed yn sefydlu busnes ochr yn ochr ag astudio: Straeon ysbrydoledig gan blant a phobl ifanc Caerdydd Image
Mae Charlie, entrepreneur ifanc o Gaerdydd, wedi llwyddo i sefydlu ei fusnes gwefru cerbydau ei hun ochr yn ochr â'i astudiaethau Safon Uwch yn Ysgol Uwchradd Llanisien.
09 July 21
18 Year Old Entrepreneur sets up a business alongside studies: Inspiring stories from Cardiff's children and young peopl Image
Charlie, a young entrepreneur from Cardiff has successfully set up his own vehicle valeting business alongside his A-Level studies at Llanishen High School.
09 July 21
CAERDYDD I GYFLWYNO EI RHAGLEN CYFOETHOGI GWYLIAU YSGOLION I FWY NAG ERIOED Image
Bydd rhaglen cyfoethogi gwyliau ysgol (RhCGY) arobryn Caerdydd yn cael ei chyflwyno i'r nifer uchaf erioed o blant ysgol ledled y ddinas yr haf hwn.
08 July 21
CARDIFF TO ROLL OUT ITS SCHOOL HOLIDAY ENRICHMENT PROGRAMME TO RECORD NUMBERS Image
Cardiff's multi-award winning school holiday enrichment programme (SHEP) will be rolled out to a record number of school children across the city this summer.
08 July 21
Cynlluniau ar gyfer felodrom ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd ar y trywydd iawn Image
Mae felodrom newydd sbon yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ym Mae Caerdydd ar y trywydd iawn at 2022/23.
08 July 21
Plans for velodrome at Cardiff's International Sports Village on track Image
A brand new velodrome at the International Sports Village in Cardiff Bay is on track for delivery in 2022/23
08 July 21
Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd - Cwestiynau Cyffredin Image
Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd - Cwestiynau Cyffredin
08 July 21
Cardiff International Sports Village-Frequently Asked Questions Image
Cardiff International Sports Village-Frequently Asked Questions
08 July 21
Winterhalter shows new passthrough warewasher at TUCO 2021 Image
New workhorse warewasher has university credentials.
07 July 21
YSGOL UWCHRADD WILLOWS: ATHRO YSBRYDOLEDIG WEDI'I ANRHYDEDDU MEWN DATHLIAD MAWREDDOG O ADDYSGU YN Y DU Image
Mae athro o Ysgol Uwchradd Willows wedi cael ei anrhydeddu gyda Gwobr Arian yng Ngwobrau Addysgu Cenedlaethol Pearson ar gyfer Athro Newydd Eithriadol y Flwyddyn.
06 July 21
WILLOWS HIGH SCHOOL: INSPIRATIONAL TEACHER HONOURED IN PRESTIGIOUS UK CELEBRATION OF TEACHING Image
A teacher from Willows High School has been honoured with a Silver Award in The Pearson National Teaching Award for Outstanding New Teacher of the Year.
06 July 21
Educational wellbeing experts go for growth with experienced recruit Image
Educational wellbeing experts go for growth with experienced recruitEducational wellbeing specialist Welbee is set to expand after appointing an experienced new advisor to bolster its independent and
06 July 21
Are You Claiming All Your Allowable Expenses?     For Immediate Release Are You Claiming All Your Allowable Expenses?Self-Employed Workers Encouraged to Investigate Eligible Tax Relief Options  As employment slowly recovers from the global Covid1
02 July 21
CYHOEDDI GŴYL CANOL Y DDINAS YNG NGŴYL GWÊN O HAF CAERDYDD Image
Bydd gwên ar wynebau ym mhob cwr o'r ddinas, wrth i Gwên o Haf Caerdydd gyhoeddi y bydd safle gŵyl yng nghanol y ddinas yn agor ym mis Gorffennaf.
29 June 21
CITY CENTRE FESTIVAL ANNOUNCED IN CARDIFF'S SUMMER OF SMILES Image
Smiles are set to spread across faces in every corner of the city, as Cardiff's Summer of Smiles announces a city-centre festival site is to open in July.
29 June 21
Partners& strengthens wellbeing proposition with Doctor Care Anywhere Image
Partners& has formed a new agreement with Doctor Care Anywhere which could benefit employers and staff in the UK.
28 June 21