The essential journalist news source
Trefniadau Derbyn i Ysgolion yng Nghaerdydd ar gyfer 2025/26 Image
Mae ymgynghoriad yn fyw sy'n gyfle i bobl ddysgu am newidiadau arfaethedig i Drefniadau Derbyn i Ysgolion Cyngor Caerdydd ar gyfer y flwyddyn academaidd 2025-2026
05 December 23
School Admission Arrangements in Cardiff for 2025/26 Image
A consultation is now live, providing an opportunity for people to learn about proposed changes to the Cardiff Council School Admission Arrangements for the 2025-26 academic year.
05 December 23
Canmol Ysgol Gynradd Rhiwbeina am ei hymrwymiad i ragoriaeth mewn addysg gan Estyn Image
Mewn arolygiad diweddar a gynhaliwyd gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, cafodd Ysgol Gynradd Rhiwbeina yng Nghaerdydd ei chydnabod am ei hymrwymiad i ragoriaeth mewn addysg a'i hamgylchedd dysgu bywiog.
05 December 23
Rhiwbeina Primary School praised for its commitment to excellence in education by Estyn Image
In a recent inspection carried out by Estyn, Wales's Inspectorate for Education, Rhiwbeina Primary School in Cardiff has been acknowledged for its commitment to excellence in education and its vibrant learning environment.
05 December 23
FINAL CALL: Last few (free) tickets to tomorrow's Festive Book Party Image
Can you join us for our final and biggest event of 2023? It's a party... and a big book launch (for 15 authors!) and a chance to eat, drink and be merry!The BIG Festive Indie Book Launch Heads To Lond
04 December 23
Free activities and social events for people aged 55+ An exciting schedule of free events and activities for people aged 55+ has been unveiled in Stafford Borough and South Staffordshire.
30 November 23
Foodservice PR wins FEA award Image
 ‘Chuffed to bits’ foodservice PR wins FEA award Tim Morgan recognised for his contribution to the foodservice equipment industry  
30 November 23
Academi Atgyweiriadau yn helpu i dyfu gweithlu medrus y Cyngor Image
Mae un o fentrau cyflogaeth allweddol Cyngor Caerdydd yn profi ei werth wrth helpu'r rhai sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau mewn crefftau newydd gan gymryd camau breision ar hyd eu llwybr gyrfa.
30 November 23
Repairs Academy helps to grow Council’s skilled workforce Image
One of Cardiff Council’s key employment initiatives is proving its worth in helping those who are eager to learn develop their skills in new trades and take great strides along their career paths.
30 November 23
Williams’ Meat Wells combine easy access with safe meat storage Image
Williams’ Meat Wells offer easy access to frozen meats Efficient, safe meat storage for food businesses designed to give users fast access to frozen meats
30 November 23
Part with a pound and make a difference to local school children this Christmas Image
Charity appeals to people to part with a pound this Christmas and make a difference to local school children
28 November 23
Christmas Party in Foyles Charing Cross Road next week - YOU'RE INVITED!  The BIG Festive Indie Book Launch Heads To London For A Christmas CelebrationJoin 15 indie authors launching their books at our festive party! Hosted by LitPR (www.literallypr.com @literallypr info@l
28 November 23
Ymgynghoriad Cyhoeddus ar agor nawr ar gynlluniau ledled y ddinas i gynyddu'r ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Image
Gwahoddir aelodau'r cyhoedd i rannu eu barn ar gynigion cynhwysfawr i wella a chynyddu'r ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghaerdydd a allai olygu y bydd dros 200 o leoedd newydd yn cael eu darparu ledled y ddinas.
23 November 23
Public Consultation now open on City-wide plans to increase Additional Learning Needs provision Image
Members of the public are invited to share their views on comprehensive proposals to enhance and increase Additional Learning Needs provision in Cardiff which could see more than 200 new places provided city-wide.
23 November 23
WHA offers hydration advice for the elderly Image
 Hydration in the elderly matters: WHA offers advice and guidance Encourage older, vulnerable people to drink by having water readily availabl Recent studies have
23 November 23
Datblygiad Ysgol Uwchradd Willows: Dweud eich dweud Image
Mae cynlluniau i adleoli ac ailadeiladu Ysgol Uwchradd Willows ar agor ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.
21 November 23