The essential journalist news source
Mayor's plans for town to lead on digital inclusion  News Release Media information from Middlesbrough CouncilPress and Public Relations Office (01642) 729502/3 MAYOR'S PLANS FOR TOWN TO LEAD ON DIGITAL INCLUSIONA major town-wide drive is being launche
11 January 22
University of Strathclyde awarded five British Council Scholarships for Women in STEM University of Strathclyde awarded five British Council Scholarships for Women in STEM 
11 January 22
Atyniadau a theatrau Gŵyl y Gaeaf i gau wrth i Gymru symud i Lefel Rhybudd 2 Image
Bydd nifer o atyniadau Nadolig Caerdydd yn cau ar ddiwedd y dydd ar Noswyl Nadolig yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod Cymru'n symud i Lefel Rhybudd 2.
23 December 21
Mynegi eich barn ar gynlluniau Caerdydd i ehangu ac ad-drefnu darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwane Image
Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori ar gyfres o gynlluniau sylweddol i ehangu'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), Anghenion Dysgu Cymhleth (ADC) ac anghenion iechyd a lles
23 December 21
Have your voice heard on Cardiff's plans to expand and reorganise provision for pupils with Additional Learning Needs (A Image
Cardiff Council is consulting on a series of significant plans to expand provision for children and young people with Additional Learning Needs (ALN), Complex Learning Needs (CLN) and health and wellbeing needs
23 December 21
Rational and Craft Guild of Chefs look forward to exciting final Image
 Top tomorrow: four teams of young chefs battle for the Cooking for the Future crown Craft Guild of Chefs and Rational announce exciting final line-up Who are the best up and coming chefs in the UK? 
20 December 21
Dweud eich dweud ar gynigion i ehangu Ysgol Gynradd Pentyrch Image
Mae'r cyhoedd yn cael cyfle i roi eu barn ar gynigion ar gyfer Ysgol Gynradd Pentyrch, a allai gynyddu nifer y lleoedd cynradd ar gyfer gogledd-orllewin Caerdydd.
17 December 21
Have your say on proposals to expand Pentrych Primary School Image
Members of the public have an opportunity to give their views on proposals for Pentyrch Primary School, which could increase primary school places for North West Cardiff.
17 December 21
Y garreg filltir nesaf i'r ysgol gynradd gyntaf i gael ei hadeiladu dan Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Caerdydd Image
Heddiw, dyfarnwyd y contract i adeiladu ysgol gynradd newydd gwerth £6 miliwn i'w lleoli yn natblygiad Sant Edern.
17 December 21
Next milestone for first primary school to be built under Cardiff's Local Development Plan (LDP) Image
The contract to construct a new £6million primary school to be located at the St Edeyrns development, has today been awarded.
17 December 21
Ymgynghoriad - Cynigion i wella dilyniant gyrfa Cynorthwywyr Addysgu Image
Mae ymgynghoriad sy'n gwahodd Cynorthwywyr Addysgu ledled y ddinas i ddweud eu dweud ar nodau ar gyfer eu gyrfa, bellach ar agor.
13 December 21
Consultation - Proposals to improve Teaching Assistants career progression Image
A consultation which invites Teaching Assistants across the city to have their say on goals for their career, is now open.
13 December 21
Birmingham company director prosecuted for security licence infringement  For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:  07 December 2021 Ref: NR59-21  Birmingham company director prosecuted for security licence infringementOn Monday 29 November, Muhammad Usman Sardar
07 December 21
PRESS RELEASE: Inspiring London author Abiola Bello signs 6-figure 3-book deal "I hope that this deal inspires and helps Black authors to know that there is room at the table for them to get their books out there. There needs to be more Black love stories in the world." - Abiola Bello (www.a-bello.com)
02 December 21
SIA enforcement operations target Shropshire and Staffordshire venues For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:  02 December 2021Ref: NR58-21  SIA enforcement operations target Shropshire and Staffordshire venues clubs and barsLast Saturday evening (27 November
02 December 21
Mount Stuart Primary becomes first school in Wales to pilot Anti-Racism Training created by Betty Campbell’s granddaught Image
An innovative training programme that enables teachers and school leaders to better educate, navigate and handle racism in schools, has been launched in Cardiff today.
02 December 21