The essential journalist news source
Ysgol Gynradd yn y Ddinas yn Cael ei Chanmol am 'Amgylchedd Tawel a Hapus' Image
Mae ysgol gynradd dawel, bwrpasol a hapus yng Nghaerdydd wedi cael ei chanmol gan arolygwyr Estyn am ei hamgylchedd dysgu cynhwysol a meithringar lle mae disgyblion yn gwneud cynnydd da.
20 February 24
City Primary School Praised for ‘Calm and Happy Environment' Image
A calm, purposeful and happy primary school in Cardiff has earned praise from Estyn inspectors for its inclusive, nurturing learning environment where pupils make good progress.
20 February 24
Canmoliaeth i Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair gan Estyn am fod yn gynnes, gofalgar a chynhwysol Image
Mae Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair yn Nhreganna wedi derbyn canmoliaeth gan Estyn am ei amgylchedd cynnes, gofalgar a chynhwysol.
13 February 24
St Mary's R.C. Primary School praised by Estyn for being warm, caring and inclusive Image
St Mary's R.C. Primary School has received praise from Estyn for its warm, caring, and inclusive environment.
13 February 24
Gwaith yn dechrau'n swyddogol ar gampws addysg arloesol newydd yn y Tyllgoed Image
Mae seremoni arbennig sy'n torri tir newydd wedi nodi dechrau'r gwaith adeiladu campws addysg ar y cyd arloesol newydd, i'w leoli yn ardal y Tyllgoed o'r ddinas.
09 February 24
Work officially commences on new pioneering education campus in Fairwater Image
A special ground-breaking ceremony has marked the start of construction of a new pioneering joint education campus, to be located in the Fairwater area of the city.
09 February 24
Housing Plus Group celebrates apprenticeship success stories As Housing Plus Group celebrates National Apprenticeship Week, the leading housing provider is highlighting the achievements of former trainees
08 February 24
Chwant Llwyddiant: Sesiwn raddio'r Academi Cogyddion Iau yn nodi llwyddiant coginio i ddisgyblion Ysgol Uwchradd Gymune Image
Mae'r Academi Cogyddion Iau, a gyflwynir gan Compass Cymru mewn cydweithrediad â Choleg Caerdydd a'r Fro fel rhan o fenter a arweinir gan Addewid Caerdydd, yn dathlu graddio deg cogydd ifanc addawol o Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd.
07 February 24
Whipping Up Success: Junior Chef Academy graduation marks culinary triumph for Cardiff West Community High School Pupils Image
The Junior Chef Academy, delivered by Compass Cymru in collaboration with Cardiff and Vale College as part of a Cardiff Commitment led initiative, is celebrating the graduation of ten budding young chefs from Cardiff West Community High School.
07 February 24
Prost8 Partners with Jeremy Vine Show for Groundbreaking Live Health Check Prost8, a leading prostate cancer charity, made a significant breakthrough in public health education by collaborating with the Jeremy Vine show on Channel 5. In a pioneering move, the show featured a live Digital Rectal Examination (DRE).
06 February 24
Millennium Point launches its 2024 Scholarship Programme Image
Millennium Point launches its 2024 Scholarship Programme: A decade of empowering STEM futures
31 January 24
Canolfan Blant Integredig Trelái a Chaerau yn serennu yn Arolwg Estyn Image
Mae Canolfan Blant Integredig Trelái a Chaerau, sydd wedi'i lleoli ar Michaelston Road yn Nhrelái, wedi derbyn canmoliaeth yn ei harolwg diweddar a gynhaliwyd gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.
31 January 24
Ely and Caerau Integrated Children's Centre Shines in Estyn Inspection Image
Ely and Caerau Integrated Children's Centre, situated on Michaelston Road in Ely, has received commendations in its recent inspection conducted by Estyn, His Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales.
31 January 24
Dudley College of Technology Unveils Universal Access STEAM Hub Image
Dudley College of Technology has revealed its brand new STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) Hub, funded by the Millennium Point Charitable Trust, that will enhance education and accessibility within the community.
29 January 24
Yorkshire garden centre group appoints from within for new Plant Manager role Image
Yorkshire garden centre group appoints from within for new Commercial Plant Manager role  A Bradford headquartered garden centre group has created a new group role in the plants department of its grow
26 January 24
Norfolk primary school dials 999 for Spiderman astronaut Image
 Norfolk primary school’s 999 call inspires would-be Spiderman astronaut Ambulance and police give Aldborough youngsters VIP access to their equipment Who you gonna call? 
24 January 24