The essential journalist news source
Ysgol Gynradd Mount Stuart yw’r ysgol gyntaf yng Nghymru Image
Mae rhaglen hyfforddi arloesol sy'n galluogi athrawon ac arweinwyr ysgolion i addysgu, llywio a delio â hiliaeth mewn ysgolion yn well, wedi'i lansio yng Nghaerdydd heddiw.
01 December 21
Repeat offence by Louth security boss results in confiscation  News For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:  01 December 2021 Ref:NR53-21  Repeat offence by Louth security boss results in confiscation of £30,000 as proceeds of crimeGrimsby Crown Court
01 December 21
Welltech company Frog Systems raises £846K in new funding round WellTech scaleup Frog Systems raises £846K in new funding round. The company's wellbeing Ashia software is used by a wide range of blue chip organisations across multiple sectors
29 November 21
Mwy o ysgolion yng Nghaerdydd yn ymuno ag ymgyrch Hawliau Plant, nag unman arall yng Nghymru: Diwrnod Plant Y Byd 2021 Image
Mae'r nifer uchaf erioed o ysgolion wedi ymuno â Gwobr Ysgolion sy'n Parchu Hawliau (GYPH/RRSA) Pwyllgor UNICEF y DU, sy'n golygu mai gan Gaerdydd y mae'r cyfranogiad uchaf o ran yr Ymgyrch Hawliau Plant yng Nghymru.
23 November 21
More schools in Cardiff join Children's Rights campaign, than anywhere else in Wales: World Children's Day 2021 Image
A record number of schools have signed up to the UK Committee for UNICEF Right's Respecting Schools Award (RRSA), making Cardiff's engagement in the Children's Rights Campaign, the highest in Wales.
23 November 21
Angen corff llywodraethu ar gyfer ysgol gynradd newydd Image
Mae Cyngor Caerdydd yn ceisio recriwtio corff llywodraethu ar gyfer ysgol gynradd newydd sbon i wasanaethu rhannau o ogledd-orllewin Caerdydd.
23 November 21
School governing body needed for new primary school Image
Cardiff Council is seeking to recruit a governing body for a brand new primary school to serve parts of north-west Cardiff.
23 November 21
Purple Lights 2021 West Midlands Landmarks, businesses and homeowners across the West Midlands played their part in raising awareness of pancreatic cancer last night.
19 November 21
South West Purple Lights 2021 Landmarks, businesses and homeowners across the South West played their part in raising awareness of pancreatic cancer last night.
19 November 21
Wales Purple Lights 2021 Landmarks, businesses and homeowners across Wales played their part in raising awareness of pancreatic cancer last night.
19 November 21
Purple Lights 2021 North West Landmarks, businesses and homeowners across the North West played their part in raising awareness of pancreatic cancer last night.
19 November 21
Purple Lights Yorkshire 2021 Landmarks, businesses and homeowners across Yorkshire played their part in raising awareness of pancreatic cancer last night.
19 November 21
East Hampshire Motion Local council has become the first to pass a motion on pancreatic cancer. This pancreatic cancer awareness month.
16 November 21
Mae Ceisiadau Ysgolion Cynradd ar agor nawr Image
Mae ceisiadau am leoedd mewn ysgolion cynradd i ddechrau ym mis Medi 2022 yn agor heddiw, (dydd Llun 15 Tachwedd 2021) ac mae rhieni'n cael eu hannog i ddefnyddio'r tri dewis i gael y cyfle gorau i gael lle mewn ysgol a ffefrir ganddynt.
15 November 21
Primary School Applications now open Image
Applications for primary school places to start in September 2022 open today, (Monday 15 November 2021) and parents are encouraged to make use of all three preferences to get the best chance of securing a school they want.
15 November 21
North London man with a history of violence handed suspended jail sentence For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  12 November 2021 Ref:NR55-21 North London man with a history of violence handed suspended jail sentence for fraud Last Friday (05 November), Khaled
12 November 21