The essential journalist news source
Public consultation backs expansion of Pentyrch Primary School Image
A wide-ranging public consultation to examine the impact of expanding Pentyrch Primary School has revealed broad approval for the plan.
05 March 22
Y cyhoedd yn rhoi adborth i adolygiad radical o'r Ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Image
Mae cyfres o gynigion i ehangu'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), Anghenion Dysgu Cymhleth (CLN) ac Anghenion Iechyd a Lles Emosiynol wedi cael ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddar a bydd y canlyniadau'n cael
05 March 22
Public give feedback on radical review of Additional Learning Needs Provision Image
A series of proposals to expand provision for children and young people with Additional Learning Needs (ALN), Complex Learning Needs (CLN) and Emotional Health and Wellbeing Needs have recently undergone public consultation and the results will be publis
05 March 22
Wyth o ysgolion Caerdydd yn ymgiprys dros goron drafod Image
Mae disgyblion o ysgolion uwchradd ledled Caerdydd yn cael eu hannog i efelychu doniau dadlau pobl fel Barack Obama a dod yn anerchwyr y dyfodol.
01 March 22
Eight Cardiff schools to battle for debating crown Image
High school pupils across Cardiff are being encouraged to channel their inner Barack Obama and become the debating stars of the future.
01 March 22
Contractwr wedi'i ddewis i ddylunio campws addysg arloesol newydd yn y Tyllgoed Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi bod ISG wedi'i ddewis fel y cynigydd a ffefrir ar gyfer dylunio ac adeiladu campws addysg ar y cyd newydd, i'w leoli yn ardal y Tyllgoed yn y ddinas.
01 March 22
Contractor chosen to design new pioneering education campus in Fairwater Image
Cardiff Council has announced that ISG has been selected as the preferred bidder for the design and build of a new joint education campus, to be located in the Fairwater area of the city.
01 March 22
Electric bikes for the workforce & team building Image
Electric bikes for the daily commute, cycle to work schemes, staff wellbeing and employee benefits
28 February 22
Lincoln College wins Cooking for the Future competition organised by Craft Guild Image
 Students in a class of their own at the Cooking for the Future competition Students from Lincoln College wow judges with menus prepared on Rational cooking systems
24 February 22
Norfolk nine year old dreams up art competition to raise funds for WWF Image
 Hattie spins wooden discs to help endangered animals Norfolk nine year old dreams up art competition to raise funds for WWF  
23 February 22
Datgelu barn y cyhoedd am gynlluniau Caerdydd i roi hwb i gyfleoedd addysg Gymraeg Image
Mae dros 3000 o'r cyhoedd wedi cael dweud eu dweud ar strategaeth 10 mlynedd Caerdydd i hybu nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.
23 February 22
Public views revealed on Cardiff's Plans to boost Welsh Medium education opportunities Image
More than 3000 members of the public have had their say on Cardiff's 10-year strategy to boost the number of children and young people learning through the medium of Welsh.
23 February 22
Gwaith adeiladu ar adeilad newydd Ysgol Uwchradd Fitzalan yn cyrraedd uchelfannau newydd Image
Mae cartref newydd sbon Ysgol Uwchradd Fitzalan wedi cyrraedd carreg filltir arall, wrth i'r gwaith adeiladu gyrraedd y pwynt uchaf yn adeilad newydd yr ysgol yn Lecwydd.
09 February 22
Disgyblion Ysgol Uwchradd Willows yn teithio i Dubai i gynrychioli'r DU yn Expo'r Byd Image
Dewiswyd dau ddisgybl Blwyddyn 11 o Ysgol Uwchradd Willows i gynrychioli'r DU yn Expo'r Byd yn Dubai fis nesaf.
09 February 22
Willows High School pupils travel to Dubai to represent the UK at The World Expo Image
Two Year 11 pupils from Willows High School have been selected to represent the UK at the World Expo in Dubai next month.
09 February 22
Estyn yn canmol Gwasanaethau Addysg Caerdydd Image
Mae safon yr addysg y mae plant a phobl ifanc yn ei chael yn ysgolion Caerdydd yn parhau i wella o flwyddyn i flwyddyn ac - mewn sawl achos - ymhlith y gorau a gynigir yng Nghymru, yn ôl gwybodaeth a gyhoeddwyd yn adroddiad diweddaraf Estyn
09 February 22