The essential journalist news source
Ymgynghoriad cyhoeddus nawr ar agor ar y cynigion i gynyddu darpariaeth Caerdydd i blant a phobl ifanc ag anghenion dysg Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus sy'n gwahodd aelodau o'r cyhoedd i ddweud eu dweud ar gynigion i gynyddu'r ddarpariaeth yng Nghaerdydd, ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) bellach ar agor.
12 October 21
Proposals to increase provision for children and young people with Additional Learning Needs - Public consultation Image
A public consultation which invites members of the public to have their say on proposals to increase provision in Cardiff, for children and young people with Additional Learning Needs (ALN) is now open.
12 October 21
Cam nesaf cynigion Ysgol Uwchradd Cathays Image
Bydd argymhellion i ddatblygu cynlluniau ar gyfer Ysgol Uwchradd Cathays newydd yn cael eu cyflwyno i Gabinet Cyngor Caerdydd pan fydd yn cyfarfod ar ddiwedd y mis.
08 October 21
Next stage for Cathays High School proposals Image
Recommendations to progress plans for a new Cathays High School will be put to Cardiff Council's Cabinet when it meets later this month.
08 October 21
Cynlluniau i ehangu ac ad-drefnu darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) Image
Mae cynlluniau sylweddol i ehangu'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag ADY, Anghenion Dysgu Cymhleth (ADC) ac anghenion iechyd a lles wedi'u datgelu gan Gyngor Caerdydd.
08 October 21
Plans to expand and reorganise provision for pupils with Additional Learning Needs (ALN) Image
Significant plans to expand provision for children and young people with Additional Learning Needs (ALN), Complex Learning Needs (CLN) and health and wellbeing needs, have been revealed by Cardiff Council.
08 October 21
Datgelu cynlluniau i hybu cyfleoedd addysg Gymraeg ledled Caerdydd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu strategaeth 10 mlynedd i gynyddu nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ysgolion Caerdydd.
08 October 21
Plans to boost Welsh Medium education opportunities across Cardiff revealed Image
A 10-year strategy to boost the number of children and young people learning through the medium of Welsh in Cardiff schools has been revealed by Cardiff Council.
08 October 21
Private security, emergency services come together for safety exercise at London For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  Embargoed:00.0110 October 2021 Ref:NR48-21  Private security, emergency services come together for safety exercise at London's Cuckoo Club On Sunday
08 October 21
PERTHSHIRE PREP SCHOOL NAMED AS ONE OF UK'S TOP TEN Image
PERTHSHIRE PREP SCHOOL NAMED AS ONE OF UK'S TOP TEN Ardvreck School, the exclusive Prep School based in Crieff, Perthshire, has been named as one of the UK's top ten Prep Schools in the 2021 Spear's Schools Index
08 October 21
Award winning school chef supercharges her kitchen with Rational equipment Image
 Supercharging school catering with Rational Rational helps award winning school chef do more with less Woodlands Primary School in Formby is building a reputation for the quality of its food thanks to
07 October 21
TSA launches #laundrywithvalues diversity survey Image
 TSA launches #LaundryWithValues survey with Brands with ValuesSurvey will take snapshot of the industry’s attitude to itself and matters of diversity The Textile Services Association (TSA) has teamed
06 October 21
Dadorchuddio heneb i bennaeth du cyntaf Cymru, Betty Campbell, yng nghanol dinas Caerdydd Image
Mae heneb i anrhydeddu Betty Campbell MBE, pennaeth du cyntaf Cymru a hyrwyddwr cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael ei dadorchuddio yng nghanol dinas Caerdydd
29 September 21
Monument to Wales‘ first black headteacher, Betty Campbell, unveiled in Cardiff city centre Image
A monument to honour Betty Campbell MBE, Wales’ first black headteacher and champion of equality and diversity has been unveiled in Cardiff city centre today.
29 September 21
Inclusive Companies Do Better Business  As part of National Inclusion Week, Diversity and Inclusion expert Stephen Frost urges companies to renew their commitment to inclusion as a commercial imperative that will enable them to do better business.
27 September 21
WOW! Rhaglen cerdded i'r ysgol Caerdydd wedi'i chyflwyno i nifer o ysgolion, gyda chefnogaeth Comisiynydd Cenedlaethau'r Image
Mae nifer o blant ysgol Caerdydd yn teithio i'r ysgol mewn ffyrdd iachach a glanach fel rhan o raglen cerdded i'r ysgol y DU.
23 September 21