The essential journalist news source
New film highlights importance of arts to communities Image
A powerful new film demonstrating how the people of Cardiff are using arts, education and culture to improve diversity and encourage inclusivity in the city has been launched on the internet today.
02 November 23
INVITE: The BIG Festive Indie Book Launch, London, 5th December Image
MEDIA PARTY INVITE Now Halloween is over… can we talk about Christmas? The BIG Festive Indie Book Launch Heads To London. Join 10 indie authors as they launch their books at a festive party!
01 November 23
You're invited - Book launch 'Could it be your hormones love?' I'd love to invite you to the launch of my new book - 'Could it be your hormones love? and other questions not to ask a menopausal woman' It's a virtual Pyjama party on Thursday 2nd November at
01 November 23
'Ti'n gêm?' wrth i aelodau o Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd godi arian drwy chwarae gemau yn fyw ar gyfer BBC Plant Mew Image
Bydd pedwar person ifanc o Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd yn cymryd rhan mewn ymgyrch codi arian gemau byw ar gyfer BBC Plant Mewn Angen.
01 November 23
‘Game On' as members from Cardiff's Youth Services take part in live gaming fundraiser for BBC Children in Need Image
Four young people from Cardiff's Youth Services will take part in a live gaming fundraiser for BBC Children in Need.
01 November 23
Yn gyntaf i Gaerdydd; Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg yn derbyn Ysgol Noddfa Image
Ysgol Y Berllan Deg yn Llanedern yw'r ysgol gynradd Gymraeg gyntaf yng Nghaerdydd i dderbyn Cydnabyddiaeth Ysgol Noddfa.
01 November 23
First for Cardiff; Welsh Medium Primary School receives School of Sanctuary Recognition Image
Ysgol Y Berllan Deg in Llanedeyrn has become the first Welsh medium primary school in Cardiff to be awarded School of Sanctuary Recognition.
01 November 23
Ymlaciwch! Mae chwilen 'gas' Ynys Echni yn ddiniwed! Image
Fampirod, bleidd-ddynion, sombis, yr Ieti, Bigfoot, ac Anghenfil y Loch Ness. I’r rhestr yma o greaduriaid cas yma, allwn ni nawr ychwanegu chwilen Ynys Echni sy’n bwydo ar gig a gwaed?
30 October 23
Cydnabyddiaeth fyd-eang i Gaerdydd wrth iddi ddod y ddinas gyntaf yn y DU i gael ei henwi'n Ddinas sy'n Dda i Blant UNIC Image
Heddiw, gall Cyngor Caerdydd gyhoeddi'n falch fod y ddinas wedi'i datgan yn swyddogol yn Ddinas sy'n Dda i Blant UNICEF - y gyntaf o'r fath yn y DU.
27 October 23
Global recognition for Cardiff, as city is crowned UK's first ever UNICEF Child Friendly City Image
Today, Cardiff Council can proudly announce the city has been officially declared a UNICEF Child Friendly City - the first of its kind in the UK.
27 October 23
Winning Authors, Illustrators & Publishers Celebrated At 4th Diverse Book Awards Image
Press Release - https://bit.ly/TheDBAs2023  Winning Authors, Illustrators & Publishers Celebrated At Fourth Diverse Book Awards In Waterstones Piccadilly!#TheDBAwards London, United Kingdom, 26th
26 October 23
Mae Ffederasiwn Dysgu'r Gorllewin yn enghraifft o arfer gorau yn ôl Estyn Image
Mae Estyn wedi cyhoeddi chwe maes o arfer effeithiol nodedig ar gyfer Ffederasiwn Dysgu'r Gorllewin yn Nhrelái.
24 October 23
Western Learning Federation is exemplar of best practice by Estyn Image
The Western Learning Federation in Ely has had an impressive six areas of effective practice published by Estyn.
24 October 23
Millennium Point Launches 2024 STEM Grants Programme Image
Millennium Point, the iconic public building and events venue in Birmingham, proudly announces the launch of its annual STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) grants programme.
23 October 23
Cyngor Caerdydd yn cytuno ar gyllid ar gyfer prosiect ysgolion blaenllaw Image
Mae un o brosiectau blaenllaw Cyngor Caerdydd i drawsnewid addysg ar draws y ddinas wedi goresgyn rhwystr mawr gyda chyllid yn cael ei gymeradwyo i ddechrau adeiladu Campws Cymunedol arloesol y Tyllgoed.
20 October 23
Cardiff Council agrees funding for flagship school project Image
One of Cardiff Council's flagship projects to transform education across the city has cleared a major hurdle with the approval of funds to begin building the pioneering Fairwater Community Campus.
20 October 23