The essential journalist news source
A century of teaching celebrated at Oakfield Primary School Image
Three teachers who retire with 100 years of experience between them may not seem unusual. But when the trio have all put those years in at the same school and retire on the same day, it’s a cause for special celebration.
18 July 22
Radnor Primary School earns rare school travel award Image
Radnor Primary in Canton, Cardiff, has been awarded the Sustrans Cymru Gold Active Travel School Award, only the second school in Wales to have done so.
15 July 22
Ysgol Gynradd Radnor yn ennill gwobr teithio ysgol brin Image
Mae Ysgol Gynradd Radnor yn Nhreganna, Caerdydd, wedi ennill Gwobr Ysgol Teithio Llesol Aur Sustrans Cymru, dim ond yr ail ysgol yng Nghymru sydd wedi gwneud hynny.
15 July 22
Cardiff Council to expand children’s Flying Start programme Image
Cardiff Council is to expand the Welsh Government’s flagship ‘Flying Start’ programme into new parts of the city and reach an additional 400 children up to the age of three.
14 July 22
Graddedigion iau yn dathlu llwyddiannau Prifysgol y Plant Image
Mae'n ddathliad nodweddiadol i Brifysgol Caerdydd – ar ôl misoedd o ddysgu, mae byrddau morter yn cael eu taflu yn yr awyr gan fyfyrwyr ifanc wedi'u gwisgo mewn gynau ffurfiol tra bod rhieni balch yn eu gwylio ac yn gwenu.
14 July 22
Junior graduates celebrate Children’s University successes Image
It’s a typical Cardiff University celebration – after months of learning, mortar boards are thrown in the air by fresh-faced students dressed in formal gowns while proud parents look on and smile
14 July 22
Lichfield Company joins 4 day week Hi Please find below a press release that may be of interest.  For more information or image visit https://ace.media/press-releases/gBd7Any questions please do get in touch.BeckyLichfield company join
14 July 22
Ychwanegwch eich llais ieuenctid i drafod dyfodol ysgolion Caerdydd Image
Weithiau gall y byd ymddangos fel ei fod yn cael ei redeg gan oedolion ar gyfer oedolion... tra bod y bobl ifanc sy’n ffocws y dyfodol naill ai'n cael eu hanwybyddu neu mae eu barn yn cael ei gwrthod yn gyfan gwbl.
13 July 22
Calling young people! Add your voice to debate on the future of Cardiff schools Image
Sometimes the world can seem like it’s run by grown-ups for grown-ups… while the young people who are the future are either ignored or have their views dismissed altogether.
13 July 22
Acer & Google for Education: Striving to Support Digital Transformation. Image
Acer & Google for Education: Striving to Support Digital Transformation.Editor's Summary-          Ashlyns School has successfully rolled out Chromebook devices for all its students now with more
12 July 22
Summer fun with Kent & Sussex history book Image
If you've ever wandered round anywhere and wondered what a building used to be, if it's famous for anything or home to someone well-known from history, Quiz Trail is for you.
11 July 22
PR: RHS Pupils Perform Stories From The Canterbury Tales Image
Pupils at The Royal Hospital School (RHS) in Holbrook, Ipswich, performed five stories from The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer to draw the academic year to a close.
11 July 22
Caerdydd i elwa o ehangu'r ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig Image
Bydd disgyblion o bob rhan o Gaerdydd yn elwa o ehangu'r ddarpariaeth addysg anghenion dysgu ychwanegol ac arbennig, a bydd y cynigion a argymhellir yn creu mwy na 270 o leoedd ychwanegol dros y blynyddoedd nesaf.
08 July 22
Expansion of Pentyrch Primary School moves step closer Image
Ambitious plans to increase the number of pupils at Pentyrch Primary School and establish 32 places in a new nursery unit for three-year-olds have moved a step closer.
08 July 22
Cyngor Caerdydd yn datgelu polisi gweithwyr asiantaeth newydd Image
Mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu gwneud gweithwyr asiantaeth hirdymor yn aelodau parhaol o staff fel rhan o'i ymrwymiad i 'Gwaith Teg Cymru'.
08 July 22
Cardiff Council unveils new agency worker policy Image
Cardiff Council is planning to make long-term agency workers permanent members of staff as part of its commitment to ‘Fair Work Wales’
08 July 22