The essential journalist news source
Adnewyddu a gwella darpariaeth ysgolion cynradd yn Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd Image
Mae canlyniad ymgynghoriad cyhoeddus ar gynlluniau i ad-drefnu darpariaeth ysgolion cynradd sy'n gwasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd wedi'i gyhoeddi.
13 October 23
Renewing and improving primary school provision in Cathays and parts of Gabalfa, Heath, Llandaff North and Plasnewydd Image
The outcome of a public consultation on plans to reorganise primary school provision to serve Cathays and parts of Gabalfa, Heath, Llandaff North and Plasnewydd has been published.
13 October 23
Cyngor Caerdydd yn cytuno ar gyllid ar gyfer prosiect ysgolion blaenllaw Image
Mae un o brosiectau blaenllaw Cyngor Caerdydd i drawsnewid addysg ar draws y ddinas ar fin goresgyn rhwystr mawr gyda chyllid yn cael ei gymeradwyo i ddechrau adeiladu Campws Cymunedol arloesol y Tyllgoed.
13 October 23
Cardiff Council set to agree funding for flagship school project Image
One of Cardiff Council's flagship projects to transform education across the city is set to clear a major hurdle with the approval of funds to begin building the pioneering Fairwater Community Campus.
13 October 23
Cyfleoedd llywodraethwyr ysgol yn eich cymuned leol Image
Mae Cyngor Caerdydd yn chwilio am lywodraethwyr ysgolion o gefndiroedd amrywiol sydd â gwahanol sgiliau a phrofiad i ymgymryd â swyddi ar gyrff llywodraethu ledled y ddinas ac mae ymgyrch newydd wedi'i lansio i hyrwyddo'r ystod o gyfleoedd sydd ar gael.
13 October 23
School governor opportunities in your local community Image
Cardiff Council is looking for school governors from diverse backgrounds with different skills and experience to take up positions on governing bodies across the city and anew campaign has been launched to promote the various opportunities available.
13 October 23
KP of the Year 2023 shortlist announced Image
 KP Crucial: judges unveil top ten shortlist for 2023 KP of the Year Winterhalter’s awards closing in on climax to tenth year of competition 
12 October 23
UNIVERSITY OF BOLTON SOARS IN UNI GUIDE RANKINGS The Guardian University Guide 2024 has placed Bolton University in its top 30 in Britain leading to questions on the unchallenged idea that those in a higher socioeconomic bracket, ie private school students, are pivotal to the success of universities.
11 October 23
Introducing the PE20: The New, Powerful Palletising Solution from Robotiq Image
Robotiq’s latest palletising solution, the PE20, is designed for the new UR20 collaborative robot (cobot) from Universal Robots. The solution is now available to order in the UK from leading automation distributor RARUK Automation.
10 October 23
Ysgol Gynradd Gatholig St Bernadette yn derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am iechyd a lles Image
Mae Ysgol Gynradd Gatholig St Bernadette ym Mhentwyn wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am ei gwaith i hyrwyddo iechyd a lles ledled ei chymuned ysgol, i'r safon uchaf posib.
10 October 23
St Bernadette's Catholic Primary School receives national recognition for health and wellbeing Image
St Bernadette's Catholic Primary School in Pentwyn has been awarded national recognition for its work to promote health and wellbeing throughout its school community, at the very highest standard.
10 October 23
NED 2023 Dear Sir/Madam,Steps To Work are delighted to announce that the Group CEO, Paul Cadman, has been awarded the Non-Executive Director of the Year 2023 by the Institute of Directors. Here is the press re
06 October 23
Steps To Work Press Release Dear Sir/Madam,Steps To Work are delighted to announce that the Group CEO, Paul Cadman, has been awarded the Non-Executive Director of the Year 2023 by the Institute of Directors. Here is the press re
06 October 23
Staff Mental Health – Make it Your Business Making your teams mental health your business is beneficial
05 October 23
Tywysog a thywysoges Cymru yn ymweld â Chaerdydd heddiw i ddathlu Mis Hanes Pobl Ddu Image
Mae tywysog a thywysoges Cymru yn ymweld â Phafiliwn y Grange ac Ysgol Uwchradd newydd Fitzalan heddiw i nodi dechrau Mis Hanes Pobl Ddu ac i ddathlu 75 mlynedd ers i'r HMT Empire Windrush gyrraedd y DU.
03 October 23
The Prince and Princess of Wales visit Cardiff today to celebrate Black History Month Image
Today, The Prince and Princess of Wales visited The Grange Pavilion and the new Fitzalan High School, to mark the start of Black History Month and to celebrate the 75th anniversary of the arrival of the HMT Empire Windrush to the UK.
03 October 23