The essential journalist news source
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 10 Gorffennaf Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: tasglu i fynd i'r afael â gwahaniaethu ac anghyfiawnder mae cymunedau BAME Caerdydd yn eu hwynebu; datgelu argraff arlunydd o Heol y Castell wedi'i hailwampio; ‘Dim Troi Nôl'...
10 July 20
Cardiff Council Update: 10th July Image
Welcome to the last update of the week from Cardiff Council, covering: taskforce to tackle discrimination and injustice faced by Cardiff's BAME communities; artist impression of revamped Castle Street revealed; ‘No Going Back', a new vision for...
10 July 20
Dim Troi Nôl: Gweledigaeth newydd ar gyfer gwasanaethau digartrefedd Image
Mae gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau digartrefedd yn y dyfodol yng Nghaerdydd sy'n nodi trywydd newydd ar gyfer gwasanaethau llety a chymorth yn y ddinas wedi ei chyhoeddi.
10 July 20
Tasglu i fynd i'r afael â gwahaniaethu ac anghyfiawnder mae cymunedau BAME Caerdydd yn eu hwynebu Image
Mae'n bosibl y caiff tasglu â'r nod o daclo anghydraddoldeb ac anghyfiawnder hiliol yng Nghaerdydd ei sefydlu yr haf hwn gan Gyngor Caerdydd.
10 July 20
Taskforce to tackle discrimination and injustice faced by Cardiff's BAME communities Image
A taskforce designed to tackle race inequalities and racial injustice in Cardiff could be set up this summer by Cardiff Council.
10 July 20
No Going Back: New vision for homelessness services Image
A vision for future homelessness services in Cardiff that sets out a new pathway for accommodation and support services in the city has been unveiled.
10 July 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 9 Gorffennaf Image
Dyma ddiweddariad Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar ddarpariaeth ysgol o fis Medi; Gallai busnesau ddefnyddio mannau digwyddiadau awyr agored sy'n edrych am safleoedd lle gellir cadw pellter cymdeithasol; a diolch...
09 July 20
Cardiff Council Update: 9th July Image
Here is tonight's update from Cardiff Council, covering: reaction to Welsh Government's announcement on school provision from September; outdoor event spaces could be used by businesses looking for socially distanced premises; and a huge thanks to...
09 July 20
UK Law Firm creates first remotely executed video will during Lockdown   MEDIA RELEASEUK Law Firm creates first remotely executed video will during LockdownAn innovative firm of solicitors based in Exeter has become the first law firm in the United Kingdom to prepare and
09 July 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 8 Gorffennaf Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: dau Hyb cymunedol arall yn ailagor yr wythnos nesaf; casgliadau gwastraff gardd; a "Gŵyl Tŷ Allan", gŵyl gelfyddydol ddigidol ar-lein newydd a chyffrous.
08 July 20
Cardiff Council Update: 8th July Image
In the latest update from Cardiff Council: a further two community Hubs reopening next week; a reminder that garden waste collections returned to normal this week; and "Out of Doors", an exciting new online digital arts festival.
08 July 20
Neptune Cyber launch virtual ship safety tool Wednesday 8 July 2020 - for immediate release Neptune Cyber launch virtual ship safety tool Neptune Cyber has launched an innovative new online tool to ensure marine operators stay ahead of new cyber
08 July 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 7 Gorffennaf Image
Dyma'r diweddaraf ar gan Gyngor Caerdydd: paratoadau ar waith yn Stryd y Castell; hwb adfywio gwerth miliynau o bunnoedd i Tudor Street; ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd sydd bellach ar agor; ac ‘Annwyl CaerDyddiadur'...
07 July 20
Cardiff Council Update: 7th July Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: preparations are underway on Castle Street; a multi-million pound regeneration boost for Tudor Street; public consultation for new Fitzalan high school now open; and ‘Dear ‘Diff Diary'...
07 July 20
Annwyl Dyddiaduron Y Diff: Yn ôl i'r ysgol â phlant a phobl ifanc y ddinas Image
Mae plant a phobl ifanc ledled y ddinas yn cael eu hannog i gofnodi eu pennod nesaf ym mhroject Dyddiaduron Y Diff - dychwelyd i'r ysgol.
07 July 20
Dear ‘Diff Diaries: Back to school for city’s children and young people Image
Children and young people across the city are being encouraged to record their next chapter in The ‘Diff Diaries project - the return to school.
07 July 20