The essential journalist news source
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 24 Mai 2022 Image
Y diweddaraf gennym ni: marchnad dan do Caerdydd yn ailagor gyda'r nos am y tro cyntaf ers y pandemig; grŵp theatr yn rhoi bywyd newydd i gymeriadau hanesyddol Caerdydd; a parc sglefrio newydd wedi'i gynnig ar gyfer Llanrhymni.
24 May 22
Cardiff Council Update: 24 May 2022 Image
Here is our latest update, covering: Cardiff's indoor market reopens at night for first time since pandemic; theatre group breathes new life into Cardiff's historic characters; and new skatepark proposed for Llanrumney.
24 May 22
Cynllun cartrefi uwch-dechnoleg ar gyfer y dyfodol yn ennill gwobr Brydeinig nodedig Image
Mae datblygiad tai hynod arloesol yng Nghaerdydd sy'n creu cartrefi’r dyfodol heddiw wedi ennill gwobr genedlaethol nodedig am ei gynaliadwyedd, ei gwydnwch o ran yr hinsawdd a'i hôl troed carbon isel.
24 May 22
Hi-tech homes for the future scheme bags top UK accolade Image
A highly-innovative Cardiff housing development that is creating tomorrow’s homes today has scooped a prestigious national award for its sustainability, climate resilience and low carbon footprint.
24 May 22
Colwyn Bay security firm ordered to pay £1,900 from proceeds of crime  For the attention of:News Desks No of pages: 01 Date:  24 May 2022 Ref: NR05-22  Colwyn Bay security firm ordered to pay £1,900 from proceeds of crimeOn Friday 13 May 2022, Caernarfon Crown Court handed
24 May 22
Y newyddion gennym ni - 23.05.22 Image
Y newyddion gennym ni; Grŵp theatr yn rhoi bywyd newydd i gymeriadau hanesyddol Caerdydd; Perllan newydd ym Mharc Bute; Pedwar diwrnod o ddathlu'r Jiwbilî yng Nghaerdydd, a’c fwy.
22 May 22
The news from us that you might have missed 23/05/22 Image
Theatre group breathes new life into Cardiff’s historic characters; New orchard in Bute Park; Four days of Jubilee celebration coming to Cardiff, and more.
22 May 22
Cardiff Council Update: 20 May 2022 Image
Here is our latest update, covering: four days of Jubilee celebration coming to Cardiff; our Riding School open day this weekend; our travel advice for two major concerts; and a new orchard for Bute Park.
20 May 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 20 Mai 2022 Image
Y diweddaraf gennym ni: pedwar diwrnod o ddathlu'r Jiwbilî yng Nghaerdydd; diwrnod agored Ysgol Farchogaeth; cyngor teithio ar gyfer cyngherddau; a perllan newydd ym Mharc Bute.
20 May 22
Aylesbury Company Director prosecuted for unlicensed security For the attention of:News Desks No of pages: 01 Date:  20 May 2022 Ref: NR17-22  Aylesbury Company Director prosecuted for unlicensed security at the Isle of Wight FestivalOn Friday 13 May, a company dire
20 May 22
NR 15 Op Sentry Leicester  For the attention of:News DesksNo of pages: 01 Date:  18 May 2022 Ref:NR16-22  Leicester security operatives face realistic terror scenarios in nightclub exerciseYesterday (Tuesday 17 May) Leicester's
18 May 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 17 Mai 2022 Image
Y diweddaraf gennym ni: mae cynigion sylweddol Caerdydd i gynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn mynd rhagddynt; helpwch i ddylunio Parc Sglefrio newydd; a'r coronafeirws mewn rhifau.
17 May 22
Cardiff Council Update: 17 May 2022 Image
Here is our latest update, covering: progress being made to expand and improve Additional Learning Needs provision; an opportunity to help design a new skatepark; and coronavirus in numbers.
17 May 22
Y newyddion gennym ni - 15.05.22 Image
Meithrin cyfeillgarwch rhwng y cenedlaethau drwy’r cynllun cyfaill sgrifennu; Cynllun peilot 20mya Llywodraeth Cymru yn cael ei roi ar waith heddiw mewn pedair ward yng Nghaerdydd; Y ddinas yn tywynnu’n borffor i nodi Pythefnos Gofal Maeth, a’c fwy
15 May 22
The news from us that you might have missed 16/05/22 Image
Friendships forged across the generations in city pen pal scheme; Welsh Government 20mph pilot scheme being implemented across four wards in Cardiff; City glows purple for Foster Care Fortnight, and more.
15 May 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 13 Mai 2022 Image
Y diweddaraf gennym ni: y ddinas yn tywynnu'n borffor i nodi Pythefnos Gofal Maeth; y profiad celf ymgolli y mae pawb yn siarad amdano; diwrnod o hwyl yn y Bae; a'r coronafeirws mewn rhifau.
13 May 22