The essential journalist news source
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 31 Ionawr 2023 Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: Ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin yn 2023 ar agor nawr; Landlord o Gaerdydd wedi cael gorchymyn i dalu dros £25,000; Maethu yng Nghaerdydd; a Ysgol Gynradd Sant Paul - Ddiwrnod Gyda'n Gilydd.
31 January 23
Cardiff Council Update: 31 January 2023 Image
Here is our latest update, covering: Applications for 2023 nursery places now open; Cardiff landlord ordered to pay over £25,000; Fostering in Cardiff; and a Great Get Together at St Paul's primary.
31 January 23
Manchester man caught using fake references in security licence appeal  For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  31 January 2023 Ref:NR09-23 Manchester man caught using fake references in security licence appealOn Monday 23 January 2023, Richard Mbembe-Babaku o
31 January 23
Three men prosecuted for working as illegal security in Newtownards  For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  30 January 2023 Ref: NR10-23 Three men prosecuted for working as illegal security in Newtownards On 25 January 2023 Christopher Butler, from Belfast,
30 January 23
Y newyddion gennym ni - 30/01/23 Image
Cyngor teithio i Gymru yn erbyn Iwerddon ar 4 Chwefror yng Nghaerdydd; Sicrhau buddsoddiad i gyfleusterau chwaraeon cymunedol yng Nghaeau Llandaf; Tri phrosiect bwyd cynaliadwy arloesol i dderbyn cyllid; Ffederasiwn The Oaks, "ysgolion cynnes a...
28 January 23
The news from us that you might have missed - 30/01/23 Image
Travel advice for Wales vs Ireland on February 4th in Cardiff; Investment secured for community sports facilities in Llandaff Fields; Three innovative sustainable food projects to receive funding; The Oaks Federation, "warm and welcoming schools...
28 January 23
Luca Benincasa IMMEDIATE RELEASE Contact: media@hopenothate.org.uk// 0207 952 1183  The UK's leading anti-fascist organisation HOPE not hate respond to news that Luca Benincasa is the first person to be convicted o
26 January 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 24 Ionawr 2023 Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: Diwrnod Cofio'r Holocost Cymru 2023; Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd yn galw ar i bobl sy'n hoff o gerddoriaeth gefnogi lleoliadau annibynnol lleol; Mae disgyblion Ysgol Gynradd Draenen Pen-y-graig...
24 January 23
Cardiff Council Update: 24 January 2023 Image
Here is our latest update, covering: Holocaust Memorial Day Wales 2023; Cardiff Music Board call for music lovers to support local independent venues; Pupils at Thornhill Primary "thoroughly enjoy coming to school" says Estyn.
24 January 23
Diwrnod Cofio'r Holocost Cymru 2023 Image
I nodi Diwrnod Cofio'r Holocost 2023, bydd recordiad o Goffâd Cymru eleni ar gael i'w wylio ar sianel YouTube Cyngor Caerdydd.
24 January 23
Holocaust Memorial Day Wales 2023 Image
To mark Holocaust Memorial Day 2023, a recording of this year's Wales Commemoration will be available to watch on the Cardiff Council YouTube channel.
24 January 23
Y newyddion gennym ni - 23/01/23 Image
Deddf Etholiadau 2022: Newidiadau i System Etholiadol y DU; Caerdydd yn sicrhau £50m o gronfa Codi'r Gwastad ar gyfer cam cyntaf Cledrau Croesi Caerdydd; Bydd archebu bagiau ailgylchu gwyrdd i gartrefi preswylwyr yn dod i ben ar Ionawr 31...
23 January 23
The news from us that you might have missed - 23/01/23 Image
The Elections Act 2022: Changes to the UK Electoral System; Cardiff secures £50m from Levelling Up fund for the first phase of Cardiff Crossrail; Ordering green recycling bags to residents' homes will stop on January 31st...
23 January 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 20 Ionawr 2023 Image
Dyma'ch diweddariad Ddydd Gwener, yn cynnwys: sicrhau £50m gan Gronfa Codi'r Gwastad ar gyfer cam cyntaf Cledrau Croesi Caerdydd; newidiadau pwysig i system etholiadol y DU; a dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yn Hyb y Llyfrgell Ganolog.
20 January 23
Cardiff Council Update: 20 January 2023 Image
Here's your Friday update, covering: securing £50m from the Levelling Up Fund for Cardiff Crossrail first phase; important changes to the UK electoral system; and celebrating Chinese New Year at Central Library Hub.
20 January 23
Deddf Etholiadau 2022: Newidiadau i System Etholiadol y DU Image
Mae'r llywodraeth ganolog wedi pasio deddf fydd yn newid y ffordd rydyn ni'n pleidleisio yn Etholiad San Steffan a’r Etholiad ar gyfer y Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Gelwir y ddeddf hon yn Ddeddf Etholiadau 2022.
19 January 23