The essential journalist news source
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 30 Medi 2022 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cwmpasu: bydd casgliadau gwastraff gardd wrth ymyl y ffordd yn cael eu casglu bob mis o 4 Hydref; ymgynghoriad cyhoeddus ar agor nawr ar lety newydd i Ysgol y Court; a mae'r Gronfa Her yn agor ceisiadau...
30 September 22
Cardiff Council Update: 30 September 2022 Image
Here's your Friday update, covering: kerbside garden waste collections will be collected monthly from October 4; public consultation now open on new accommodation for The Court School; and the Challenge Fund opens applications...
30 September 22
Top-up training introductory for Close Protection For the attention of: News Desks No of pages: 01   Date:  30 September 2022 Ref: NR40-22 Top-up training introduced for close protection operativeFrom tomorrow (01 October 2022) all Close Protection licen
30 September 22
DBS and Premier League support football club safeguarding activity   Press Release *Making recruitment safer in football video; available here 29 September 2022 DBS and Premier League support football club safeguarding activity The Disclosure and Barring Service (DBS
29 September 22
Invitation to the West Country Women Awards semi-finalists announcement! Image
        West Country Women Awards Semi Finalists Announcement Invitation to all media.   Date: Friday 30th September 2022 Location: Msubs, 42 Sisna Park Rd, Plymouth PL6 7FH Time: 12 noon to 2pm.    Y
28 September 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 27 Medi 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: Ffyrdd fydd wedi cau ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd dydd Sul, 2 Hydref; ceisiadau am leoedd ysgol uwchradd ar gyfer 2023 ar agor nawr; and lansio cynllun Gwirfoddolwyr Sy'n Deall Dementia.
27 September 22
Cardiff Council Update: 27 September 2022 Image
Here is our latest update, covering: road closures for the Cardiff University Cardiff Half Marathon on Sunday, 2nd October; secondary school applications for 2023 now open; and Dementia Friendly Volunteer scheme launched.
27 September 22
TRUSS DELIVERS ON IR35 PROMISE Hello Please find our latest press release in response to the announcement that IR35 to be repealed next year. TRUSS DELIVERS ON IR35 PROMISE Kingsbridge Contractor Insurance welcomes the repeal of IR
26 September 22
Y newyddion gennym ni - 26/09/22 Image
Cynigion Caerdydd i gynyddu a datblygu darpariaeth i blant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chymhleth; Cyngor Caerdydd yn rhoi camau ar waith i reoli pwysau costau byw a chwyddiant; Adroddiad Estyn yn canmol cymuned 'ofalgar a chynhwysol' ysgol...
25 September 22
The news from us that you might have missed - 26/09/22 Image
- Cardiff's proposals to increase and develop provision for children with Additional and Complex Learning Needs; Cardiff Council taking steps to manage cost of living and inflation pressures; Estyn report praises Cardiff school's caring...
25 September 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 23 Medi 2022 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cwmpasu: Caerdydd i ddod yn Lanach a Gwyrddach gyda strategaeth ailgylchu newydd; Cyngor i wella amddiffynfeydd llifogydd Caerdydd; a enwi ysgol gynradd newydd sbon Caerdydd a phenodi Pennaeth newydd
23 September 22
Cardiff Council Update: 23 September 2022 Image
Here's your Friday update, covering: Cardiff set to go cleaner and greener with new recycling strategy; Council set to improve Cardiff flood defences; and Cardiff's brand-new primary school has been named and new Headteacher appointed.
23 September 22
TRUSS DELIVERS ON IR35 PROMISE Hello Please find our latest press release in response to the announcement that IR35 to be repealed next year.  TRUSS DELIVERS ON IR35 PROMISEKingsbridge Contractor Insurance provider welcomes the rep
23 September 22
Y Cyngor yn cefnogi cynllun i ddileu HIV/AIDS yng Nghymru o fewn wyth mlynedd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cefnogi cynllun Llywodraeth Cymru i ddileu'r feirws HIV yng Nghymru a sicrhau dim goddefgarwch o stigma'n gysylltiedig â HIV erbyn 2030.
23 September 22
Council backs plan to eliminate HIV/AIDS in Wales within eight years Image
Cardiff Council has endorsed the Welsh Government’s plan to eradicate the HIV virus in Wales and achieve zero tolerance of HIV-related stigma by 2030.
23 September 22
Dudley night club managers and staff prosecuted  For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  22 September 2022 Ref: NR23-22 Dudley night club managers and staff prosecuted for fraud and Illegal securityOn Friday 09 September, a Dudley man an
22 September 22