The essential journalist news source
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 27/09/21 Image
Cytundeb ar ail-osod cladin i Fflatiau Lydstep; Dechrau'r gwelliannau i Argae Parc y Rhath; App Cymorth i Mewn i Waith; WOW! Rhaglen cerdded i'r ysgol Caerdydd wedi'i chyflwyno i nifer o ysgolion; Llwyddiant i Raglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol Caerdydd...
26 September 21
The news from last week that you might have missed 27/09/21 Image
Lydstep Flats recladding agreed; Improvement works to begin at Roath Park Dam; New app for Into Work Cardiff support; WOW! Cardiff's walk to school programme rolled out; Success for Cardiff's School Holiday Enrichment Programme (SHEP)...
26 September 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 24 Medi Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: dechrau'r gwelliannau i Argae Parc y Rhath; app cymorth i Mewn i Waith; WOW! Rhaglen cerdded i'r ysgol Caerdydd; Llwyddiant i Raglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol Caerdydd; nifer achosion...
24 September 21
Cardiff Council Update: 24 September Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: improvement works to begin at Roath Park Dam; a new app for Into Work support; WOW! Cardiff's walk to school programme rolled out; Success for Cardiff's School Holiday Enrichment Programme...
24 September 21
Cytundeb ar ail-osod cladin i Fflatiau Lydstep Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cadarnhau ei ymrwymiad i gyflawni gwaith ail-osod gorchudd cladin i dri o flociau fflatiau uchel yr awdurdod, y tynnwyd eu cladin gwreiddiol yn dilyn trychineb Grenfell.
24 September 21
Lydstep Flats recladding agreed Image
Cardiff Council has confirmed its commitment to delivering recladding works to three of the authority’s high rise blocks, which had cladding removed after the Grenfell tragedy.
24 September 21
App Cymorth i Mewn i Waith Image
Mae app newydd i gefnogi pobl sy’n chwilio am waith a'r rhai sydd am newid gyrfa yng Nghaerdydd i gael gafael ar wybodaeth a chyngor amser real am wasanaethau cyflogadwyedd y Cyngor bellach ar gael i'w lawrlwytho.
23 September 21
New app for Into Work Cardiff support Image
A new app to support jobseekers and those looking to change careers in Cardiff to access real-time information and advice about the Council’s employability services is now available to download.
23 September 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 21 Medi Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: lansio ymgyrch i gynyddu'n sylweddol nifer ac amrywiaeth y gofalwyr maeth yng Nghaerdydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a annog...
21 September 21
Cardiff Council Update: 21 September Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: campaign launched to significantly increase number and diversity of foster carers in Cardiff; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and...
21 September 21
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 20/09/21 Image
Cynigion i brynu tir yn Llanisien ar gyfer datblygiad addysg posibl yn y dyfodol; Y cyhoedd yn dweud eu dweud am ddyfodol Ysgol Uwchradd Willows; Pwysau ar Ofal Cymdeithasol ar hyn o bryd; Y wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau i gyflymu'r broses...
19 September 21
The news from last week that you might have missed 20/09/21 Image
Proposals to purchase land in Llanishen for potential future education development; Public have their say on the future of Willows High School; Current Pressures in Social Care; Update on International Sports Village to accelerate completion...
19 September 21
Accrington man handed 12 months suspended jail sentence for fraud For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  17 September 2021 Ref:NR43-21   Accrington man handed 12 months suspended jail sentence for fraud An Accrington man with a history of violence has b
17 September 21
Liverpool security business fined £50,000 for breaching the PSIA For the attention of: News Desks No of pages: 02Date:   16 September 2021 Ref:NR42-21  Liverpool security business fined £50,000 for breaching the Private Security Industry Act A security firm run by tw
16 September 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 14 Medi Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: trigolion yn chwarae rhan allweddol wrth helpu i lunio dyfodol Caerdydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; trefniadau cau ar y gweill...
14 September 21
Cardiff Council Update: 14 September Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: residents play key role in helping shape Cardiff's future; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; upcoming closures: Cardiff Bay Barrage...
14 September 21