The essential journalist news source
ACT FAST! £150 energy grant expires soon! Image
ACT FAST! £150 energy grant expires soon!Thousands of elderly and vulnerable park home residents across England, Scotland and Wales could be missing out on £150 towards their energy bills, as well as
09 February 24
Stori’r Ysgyfarnog i helpu plant ysgol i oresgyn profiadau trawmatig Image
Bydd pob ysgol gynradd yng Nghaerdydd yn derbyn llyfr stori ddarluniadol sy’n canolbwyntio ar oresgyn trawma.
06 February 24
Hare’s story to help schoolchildren overcome traumatic experiences Image
Every primary school in Cardiff is to receive an illustrated storybook which focuses on supporting children to overcome trauma.
06 February 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 02 Chwefror 2024 Image
Diweddariad Dydd Gwener, sy'n cynnwys: Bydd Caerdydd yn cynnal Rowndiau Terfynol Cwpan Pencampwyr Investec a Chwpan Her EPCR 2025; Canolfan Blant Integredig Trelái a Chaerau yn disgleirio yn Arolwg Estyn; Cyngor teithio ar gyfer gêm Cymru
02 February 24
Cardiff Council Update: 02 February 2024 Image
Here is your Friday update, covering: Cardiff to host 2025 Investec Champions Cup and EPCR Challenge Cup Finals; Ely and Caerau Integrated Children's Centre Shines in Estyn Inspection; Travel advice for tomorrow's Wales vs Scotland match
02 February 24
Park home residents urged to check eligibility for £150 warm home discount Image
Note to editors: Charis still has £250,000 in Warm Home Discount grants to allocate to eligible park home residents throughout England and Wales. The company is concerned that the average ‘demographic
29 January 24
Y newyddion gennym ni - 29/01/24 Image
Ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin yn 2024 ar agor nawr; Arweinwyr dinesig yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost mewn seremoni ddwys; Cyhoeddi cadeirydd newydd i archwilio potensial ynni'r llanw yn Aber Afon Hafren...
29 January 24
News that you might have missed - 29/01/24 Image
Applications for 2024 nursery places now open; Civic leaders mark Holocaust Memorial Day at solemn ceremony; New chair announced to explore tidal energy potential in the Severn Estuary...
29 January 24
Arweinwyr dinesig yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost mewn seremoni ddwys Image
Daeth arweinwyr crefyddol a gwleidyddol ynghyd yng Nghaerdydd y bore yma i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost, y coffâd rhyngwladol i gofio'r miliynau a fu farw yn yr Holocost ac mewn hil-laddiadau dilynol ledled y byd.
26 January 24
Civic leaders mark Holocaust Memorial Day at solemn ceremony Image
Religious and political leaders gathered in Cardiff this morning to mark Holocaust Memorial Day, the international commemoration to remember the millions who died in the Holocaust and in subsequent genocides around the world.
26 January 24
Cardiff Council Update: 23 January 2024 Image
Public asked for views on new parking plan for Cardiff; Energy saving retrofit programme to save money and reduce carbon emissions; Trelai Primary School celebrates positive evaluation from Estyn; The Motocross track helping young people...
23 January 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 23 Ionawr 2024 Image
Gofyn y cyhoedd am farn ar barcio newydd i Gaerdydd; Rhaglen ôl-osod arbedion ynni i arbed arian a lleihau allyriadau carbon; Ysgol Gynradd Trelái yn dathlu arolwg Estyn cadarnhaol yn nodi amgylchedd dysgu tawel a meithringar; Trac Motocross yn helpu...
23 January 24
Y newyddion gennym ni - 22/01/24 Image
Disgyblion wedi'u hysbrydoli gan berfformwyr cerddoriaeth Cymraeg mwyaf gwefreiddiol yn perfformio yn eu hysgol; Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn derbyn cydnabyddiaeth o fri; Gofyn y cyhoedd am farn ar barcio newydd, ac fwy.
22 January 24
News that you might have missed - 22/01/24 Image
Pupils inspired by hottest Welsh music acts performing at their school; Cardiff Youth Service receives prestigious recognition; Public asked for views on new parking plan, and more.
22 January 24
Gofyn y cyhoedd am farn ar barcio newydd i Gaerdydd Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus chwe wythnos ar gynllun parcio newydd ar y stryd i Gaerdydd wedi’i gymeradwyo a bydd yn cael ei lansio yn gynnar eleni, yn dilyn cyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd ddydd Iau, Ionawr 18fed.
20 January 24
Public asked for views on new parking plan for Cardiff Image
A six-week public consultation on a new on-street parking scheme for Cardiff has been given the go-ahead and will launch early this year, following Cardiff Council’s Cabinet meeting on Thursday, January 18th.
20 January 24