The essential journalist news source
New Lord Mayor chooses food bank to benefit from her year in office Image
Cllr Jane Henshaw has officially taken up her role as Cardiff new Lord Mayor.
23 May 24
Cynlluniau newydd i fynd i'r afael â heriau brys a phwysig o ran tai Image
Mae'r argyfwng tai yng Nghaerdydd yn parhau ac mae'r angen am dai fforddiadwy mwy parhaol a rhai dros dro yn parhau i fod yn fater brys a dybryd.
23 May 24
New plans to address urgent and pressing housing challenges Image
The housing emergency in Cardiff continues and the need for more permanent and temporary affordable housing remains an urgent and pressing issue.
23 May 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 21 Mai 2024 Image
Canllaw newydd i helpu i leihau'r risg o ddementia; Arglwydd Faer Caerdydd yn myfyrio ar flwyddyn 'brysur a hyfryd' yn y swydd; Gofalwr maeth o Gaerdydd yn rhannu rysáit teuluol mewn llyfr coginio sydd â chefnogaeth gan enwogion; ac fwy
21 May 24
Cardiff Council Update: 21 May 2024 Image
New guide to help reduce the risk of dementia; Cardiff Lord Mayor reflects on 'busy and delightful' year in office; Cardiff foster carer shares family recipe in new celeb-backed cookbook; Discover your inner Robinson Crusoe with a visit to Flat Holm
21 May 24
Arglwydd Faer Caerdydd yn myfyrio ar flwyddyn 'brysur a hyfryd' yn y swydd Image
Gyda thua 270 o ymrwymiadau swyddogol wedi’u cyflawni, gan gynnwys seremonïau plannu coed, codi arian i elusennau, saliwtiau Brenhinol ac ymweliadau ysgol, all neb ddweud bod Bablin Molik wedi treulio'r flwyddyn ddiwethaf fel Arglwydd Faer Caerdydd yn ll
20 May 24
Cardiff Lord Mayor reflects on 'busy and delightful' year in office Image
With around 270 official engagements under her belt, including tree-planting ceremonies, charity fund-raisers, Royal salutes and school visits, no-one can say Bablin Molik has spent the past year as Cardiff's Lord Mayor twiddling her thumbs.
20 May 24
Y newyddion gennym ni - 20/05/24 Image
Twf addawol y Gymraeg yng ngweithlu'r Cyngor; Darganfyddwch eich Robinson Crusoe mewnol gydag ymweliad ag Ynys Echni; Canllaw newydd i helpu i leihau'r risg o ddementia; Cymorth grant i wella adeiladau cymunedol; ac fwy
20 May 24
News that you might have missed - 20/05/24 Image
Promising growth of Welsh language within Council workforce; Discover your inner Robinson Crusoe with a visit to Flat Holm; New guide to help reduce the risk of dementia; and more
20 May 24
Twf addawol y Gymraeg yng ngweithlu'r Cyngor Image
Mae nifer y staff sydd â sgiliau Cymraeg sy'n gweithio i Gyngor Caerdydd wedi cynyddu mwy na thraean yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
17 May 24
Promising growth of Welsh language within Council workforce Image
The number of staff with Welsh language skills working for Cardiff Council has leapt by more than a third in the past year.
17 May 24
Cardiff Council Update: 17 May 2024 Image
Grant support to improve community buildings; New trail exploring the history of Cardiff's Dock Feeder Canal; Green lit plans for a new Willows High School; Rugby Codebreakers statue wins Sporting Heritage Award
17 May 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 17 Mai 2024 Image
Cymorth grant i wella adeiladau cymunedol; Llwybr newydd yn archwilio hanes Camlas Gyflenwi'r Dociau Caerdydd; Golau gwyrdd i gynlluniau Ysgol Uwchradd Willows newydd; Cerflun Torwyr Cod y Byd Rygbi yn ennill Gwobr Treftadaeth Chwaraeon
17 May 24
Canllaw newydd i helpu i leihau'r risg o ddementia Image
Mae adnodd newydd i helpu preswylwyr yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i ddeall sut i leihau eu tebygolrwydd o ddatblygu dementia wedi cael ei lansio heddiw, yn ystod Wythnos Gweithredu ar Ddementia.
17 May 24
New guide to help reduce the risk of dementia Image
A new resource to help residents in Cardiff and the Vale of Glamorgan understand how to reduce their likelihood of developing dementia has been launched today, during Dementia Action Week.
17 May 24
Affordable Justice seeks to expand its disruption of the traditional landscape Image
Affordable Justice seeks to expand its disruption of the traditional legal landscapeThe business model operated by non-profit family law firm Affordable Justice has proven so successful that the compa
15 May 24