The essential journalist news source
The Elections Act 2022: Changes to the UK Electoral System Image
Central government has passed a law that will change the way we vote in Parliamentary and Police and Crime Commissioner Elections. This law is called the Elections Act 2022.
19 January 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 17 Ionawr 2023 Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: Bydd archebu bagiau ailgylchu gwyrdd i gartrefi preswylwyr yn dod i ben ar Ionawr 31; Datgelu'r camau nesaf ar gyfer y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol; Dweud eich dweud, Systemau Trafnidiaeth Deallus.
17 January 23
Cardiff Council Update: 17 January 2023 Image
Here is our latest update, covering: Ordering green recycling bags for home delivery will end January 31st; Next steps for International Sports Village revealed; and Intelligent Transport Systems, have your say.
17 January 23
Customer satisfaction with SIA remains high For the attention of: News Desks No of pages: 01 Date:  17 January 2023 Ref:  NR 0523    Customer satisfaction with Security Industry Authority remains high   A recent independent survey has found high l
17 January 23
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 13 Ionawr 2022 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol y Cyngor ar Fuddsoddiad Addysg Caerdydd; Cyhoeddi Canlyniadau Prawf Rheoli Chwyn Amgen; Strategaeth Gwasanaethau Plant (2023-2026); Mae gweithwyr y cyngor yn gweithio bob awr...
13 January 23
Cardiff Council Update: 13 January 2022 Image
Here's your Friday update, covering: Council's Annual Report on Cardiff's Education Investment is published; Results of Alternative Weed Control Trial Published; New Children's Services Strategy for 2023-26; Council workers work around the clock to...
13 January 23
Mae gweithwyr y cyngor yn gweithio bob awr o'r dydd a'r nos i ddatrys y problemau a achoswyd gan y stormydd Image
Yn dilyn y glaw trwm a'r gwyntoedd cryfion ddydd Mercher a dydd Iau yr wythnos hon, mae Tîm Priffyrdd y cyngor wedi bod yn gweithio y tu allan i oriau i ymateb i'r problemau a gododd yn sgil y Rhybudd Tywydd Melyn gan y Swyddfa Dywydd.
13 January 23
Council workers work around the clock to fix the issues caused by the storms Image
Following the heavy rain and high winds on Wednesday and Thursday this week, the council's Highways Team worked out of hours to respond to the issues that arose from the Yellow Weather Warning from the MET Office.
13 January 23
Cardiff Council Update: 10 January 2023 Image
Here is our latest update, covering: details of our collections of real Christmas trees; preparations for the Rhiwbina Community Wellbeing Hub opening; public consultation on Fairwater Community Campus; and the Parc Cefn Onn user survey.
10 January 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 10 Ionawr 2023 Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys manylion ein casgliadau o goed Nadolig go iawn; paratoadau ar gyfer agor Hyb Lles Cymunedol Rhiwbeina; ymgynghoriad cyhoeddus ar Gampws Cymunedol y Tyllgoed; ac arolwg defnyddwyr Parc Cefn Onn.
10 January 23
MILLIONS OF TAXPAYERS CAN BREATHE A SIGH OF RELIEF Image
Andy Vessey, Head of Tax at Kingsbridge Contractor Insurance said, "SME's are the backbone of the UK's economy, so this extra time to deal with MTD will no doubt be a welcome respite.
03 January 23
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 23 Rhagfyr 2022 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: ymgynghoriad ar Gyllideb y Cyngor 2023/24 bellach ar agor; newidiadau i gaeau pêl-droed bach mewn parciau; gwaredu papur lapio y Nadolig hwn; ac arolwg Parc Cefn Onn.
23 December 22
Cardiff Council Update: 23 December 2022 Image
Here's your Friday update, covering: consultation on the 2023/24 Council Budget is now open; changes to parks mini football pitches; disposing of wrapping paper this Christmas; and Parc Cefn Onn survey.
23 December 22
Manchester man caught applying for security work with fake passport OFFICIAL For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:  20 December 2022 Ref: NR012-22 Manchester man caught applying for security work with fake passportA Manchester man has been sentenced after u
20 December 22
End of year message to the industry  For the attention of:News Desks No of pages: 03 Date:  19 December 2022 Ref:NR57-22  End of year message to the industry from Heather Baily, Chair of the Security Industry Authority (SIA) and Chief Exec
19 December 22
Y newyddion gennym ni - 19/12/22 Image
Annog trigolion Caerdydd i gymryd rhan mewn ymgynghoriad cyllideb; Canllaw i Gyllideb 2023/24 y Cyngor; Cynnig dau atyniad newydd i ymwelwyr ym Mae Caerdydd; Gwelliannau aer glân Caerdydd o fudd i bawb; Pennu blaenoriaethau newid hinsawdd wrth i Gyngor..
16 December 22