The essential journalist news source
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 22/11/21 Image
Caerdydd Yn Gosod Cartrefi Gwyrdd, Fforddiadwy Sydd Y Cyntaf O'u Math; Gorchymyn Dymchwel Tafarn y Roath Court - Datganiad y Cyngor; Parc Bute yn bownsio'n ôl diolch i ysbryd cymunedol; Yr Eglwys Norwyaidd: Y wybodaeth ddiweddaraf am achub adeilad...
21 November 21
The news from last week that you might have missed 22/11/21 Image
Cardiff Installs First Of Their Kind Green, Affordable Homes; Roath Court Pub Demolition Order - Council statement; Bute Park bounces back thanks to community spirit; Norwegian Church: Update on saving Cardiff's heritage building...
21 November 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 19 Tachwedd Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Caerdydd yn gosod cartrefi, gwyrdd, fforddiadwy sydd y cyntaf o'u math; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y 7 diwrnod...
19 November 21
Cardiff Council Update: 19 November Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Cardiff installs first of their kind, green, affordable homes; Cardiff’s COVID-19 case and test numbers; cases reported in Cardiff's schools in the last seven days; vaccination totals...
19 November 21
South East Purple Lights 2021 Landmarks, businesses and homeowners across the South East played their part in raising awareness of pancreatic cancer last night.
19 November 21
Purple Lights 2021 West Midlands Landmarks, businesses and homeowners across the West Midlands played their part in raising awareness of pancreatic cancer last night.
19 November 21
South West Purple Lights 2021 Landmarks, businesses and homeowners across the South West played their part in raising awareness of pancreatic cancer last night.
19 November 21
Wales Purple Lights 2021 Landmarks, businesses and homeowners across Wales played their part in raising awareness of pancreatic cancer last night.
19 November 21
Purple Lights 2021 North West Landmarks, businesses and homeowners across the North West played their part in raising awareness of pancreatic cancer last night.
19 November 21
Purple Lights Yorkshire 2021 Landmarks, businesses and homeowners across Yorkshire played their part in raising awareness of pancreatic cancer last night.
19 November 21
Caerdydd Yn Gosod Cartrefi Gwyrdd, Fforddiadwy Sydd Y Cyntaf O'u Math Image
• Wates Residential a Chyngor Caerdydd yn gostwng naw cartref modiwlar ar y safle yn Crofts Street, Plasnewydd • Y tro cyntaf i’r dull hwn o adeiladu oddi ar y safle gael ei ddefnyddio ar gyfer cartrefi teuluol parhaol yn y ddinas • Cartrefi i fod ar gae
19 November 21
Cardiff Installs First Of Their Kind Green, Affordable Homes Image
• Wates Residential and Cardiff Council lowering nine modular homes onsite at Crofts Street, Plasnewydd • First time this method of offsite construction used for permanent family homes in city • Homes to be made available to residents on Council’s housin
19 November 21
Gorchymyn Dymchwel Tafarn y Roath Court - Datganiad y Cyngor Image
Yn dilyn penawdau camarweiniol yn y cyfryngau ynglŷn â sut rhoddwyd caniatâd i ddymchwel hen dafarn y Roath Court ar Heol y Plwca, mae'r cyngor am i drigolion wybod nad oes gan y pwyllgor cynllunio bŵer i atal tirfeddianwyr preifat rhag dymchwel...
19 November 21
Roath Court Pub Demolition Order - Council statement Image
Following misleading headlines in the media about how permission is granted to demolish the former Roath Court pub on City Road, the council wants residents to know that the planning committee does not have the power to stop a private landowner...
19 November 21
Appointment: Lodge Service Appoints New Group Strategy Director Image
Darren Conway appointed Group Strategy Directorat Lodger Service
18 November 21
RHYBUDD SGÀM – Christmas Festival of Light Image
Rydym wedi cael gwybod am sgàm newydd sy'n ymwneud â 'Christmas Festival of Light':
17 November 21