The essential journalist news source
Stamp Duty: PM may find she hasn't created the stimulation for which she hopes Property Expert Available to Comment on Possible Cut to Stamp Duty
22 September 22
Proses newydd o wneud penderfyniadau i ystyried defnydd tir Parc Maendy yn y dyfodol Image
Gallai Cyngor Caerdydd gyflwyno is-bwyllgor annibynnol i sicrhau bod cytundeb cyfnewid tir arfaethedig sydd ei angen yn y Maendy i adeiladu Ysgol Uwchradd Cathays newydd yn rheoli unrhyw wrthdaro buddiannau yn y broses o wneud penderfyniadau.
21 September 22
New decision-making process to consider future use of Maindy Park land Image
An independent sub committee could be introduced by Cardiff Council to ensure that a proposed land-swap deal required at Maindy to deliver a new Cathays High School manages any conflict of interest in the decision-making process.
21 September 22
Lansio cynllun Gwirfoddolwyr Sy'n Deall Dementia Image
Mae cynllun newydd i annog pobl i roi eu hamser i helpu Caerdydd ar ei thaith i ddod yn ddinas sy’n deall dementia wedi ei lansio heddiw ar Ddiwrnod Clefyd Alzheimer y Byd.
21 September 22
Dementia Friendly Volunteer scheme launched Image
A new scheme to encourage people to give their time to help Cardiff on its journey to becoming a more dementia friendly city has been launched today on World Alzheimer’s Day.
21 September 22
Mae Dysgu’n Para am Oes: Cofrestru gydag Addysg Oedolion Caerdydd Image
Mae Dysgu Oedolion Caerdydd wedi lansio eu cyrsiau ar gyfer hydref 2022 ac mae cofrestru ar gyfer ystod eang o ddosbarthiadau addysg a hamdden bellach ar agor.
20 September 22
Life is all about Learning: Adult Learning Cardiff enrolment Image
Adult Learning Cardiff has launched its autumn 2022 courses and enrolment for a wide range of educational and recreational classes is now open.
20 September 22
Ymweliad y Brenin a'r Frenhines Gydweddog â Chaerdydd Image
Mae mwy o fanylion wedi'u rhyddhau am ymweliad y Brenin a’r Frenhines Gydweddog i Landaf, y Senedd a Chastell Caerdydd yfory, dydd Gwener, 16 Medi.
15 September 22
The King and The Queen Consort’s visit to Cardiff Image
More details have been released about the visit of Their Majesties The King and The Queen Consort to Llandaff, the Senedd and Cardiff Castle tomorrow, Friday, September 16.
15 September 22
Teyrngedau arbennig wedi eu rhoi i Ei Diweddar Fawrhydi y Frenhines Elizabeth II mewn cyfarfod arbennig o'r Cyngor Llawn Image
Talwyd teyrngedau i Ei Diweddar Fawrhydi y Frenhines Elizabeth II gan Gynghorwyr Caerdydd mewn cyfarfod arbennig o'r Cyngor Llawn a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas Ddydd Mawrth (13 Medi).
15 September 22
Tributes paid to Her Late Majesty Queen Elizabeth II at special Full Council meeting Image
Tributes to Her Late Majesty Queen Elizabeth II were paid by Cardiff Councillors at a special meeting of Full Council held at City Hall on Tuesday (September 13).
15 September 22
Ymweliad y Brenin a'r Frenhines Gydweddog â Chaerdydd Image
Mae mwy o fanylion wedi'u rhyddhau ar ymweliad Ei Fawrhydi y Brenin a'r Frenhines Gydweddog â Chaerdydd Ddydd Gwener, 16 Medi.
14 September 22
The King and The Queen Consort's visit to Cardiff Image
More details have been released on the visit of His Majesty The King and The Queen Consort to Cardiff on Friday, September 16.
14 September 22
Cyfarfod y Cyngor Llawn i drafod Cynnig o Gydymdeimlad Image
Cynhelir cyfarfod arbennig o'r Cyngor Llawn yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd am 5pm heno (13 Medi) i drafod Cynnig o Gydymdeimlad yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi'r Frenhines.
13 September 22
Full Council meeting to discuss Motion of Condolence Image
A special meeting of Full Council will take place at Cardiff City Hall at 5pm tonight (13th September) to discuss a Motion of Condolence following the death of Her Majesty the Queen.
13 September 22
Trefniadau ymweld y Brenin Siarl III â Chaerdydd Image
Bydd y Brenin Charles a'r Frenhines Gydweddog yn talu eu hymweliad swyddogol cyntaf â Chaerdydd ers marwolaeth Ei Mawrhydi, Y Frenhines, a hynny Ddydd Gwener, 16 Medi.
10 September 22