The essential journalist news source
Graham Hinchey to be elected as new Cardiff Lord Mayor Image
Councillor Graham Hinchey has been confirmed as Cardiff’s new Lord Mayor at a meeting of the full council today.
26 May 22
Graham Hinchey i'w ethol yn Arglwydd Faer newydd Caerdydd Image
Mae'r Cynghorydd Graham Hinchey wedi'i gadarnhau fel Arglwydd Faer newydd Caerdydd mewn cyfarfod o'r cyngor llawn heddiw
26 May 22
Yr Arglwydd Faer sy'n gadael yn myfyrio ar ei gyfnod yn y swydd Image
Pan groesawodd Arglwydd Faer Caerdydd y Dywysoges Anne i Stadiwm Principality ar achlysur gêm rygbi Cymru-Yr Alban fis Chwefror gallai'r trews tartan a wisgai fod wedi codi ael brenhinol.
26 May 22
Outgoing Lord Mayor reflects on his time in office Image
When the Lord Mayor of Cardiff welcomed Princess Anne to the Principality Stadium on the occasion of the Wales-Scotland rugby match in February the tartan trews he sported might have raised a royal eyebrow
26 May 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 24 Mai 2022 Image
Y diweddaraf gennym ni: marchnad dan do Caerdydd yn ailagor gyda'r nos am y tro cyntaf ers y pandemig; grŵp theatr yn rhoi bywyd newydd i gymeriadau hanesyddol Caerdydd; a parc sglefrio newydd wedi'i gynnig ar gyfer Llanrhymni.
24 May 22
Cardiff Council Update: 24 May 2022 Image
Here is our latest update, covering: Cardiff's indoor market reopens at night for first time since pandemic; theatre group breathes new life into Cardiff's historic characters; and new skatepark proposed for Llanrumney.
24 May 22
Cynllun cartrefi uwch-dechnoleg ar gyfer y dyfodol yn ennill gwobr Brydeinig nodedig Image
Mae datblygiad tai hynod arloesol yng Nghaerdydd sy'n creu cartrefi’r dyfodol heddiw wedi ennill gwobr genedlaethol nodedig am ei gynaliadwyedd, ei gwydnwch o ran yr hinsawdd a'i hôl troed carbon isel.
24 May 22
Hi-tech homes for the future scheme bags top UK accolade Image
A highly-innovative Cardiff housing development that is creating tomorrow’s homes today has scooped a prestigious national award for its sustainability, climate resilience and low carbon footprint.
24 May 22
Colwyn Bay security firm ordered to pay £1,900 from proceeds of crime  For the attention of:News Desks No of pages: 01 Date:  24 May 2022 Ref: NR05-22  Colwyn Bay security firm ordered to pay £1,900 from proceeds of crimeOn Friday 13 May 2022, Caernarfon Crown Court handed
24 May 22
Y newyddion gennym ni - 23.05.22 Image
Y newyddion gennym ni; Grŵp theatr yn rhoi bywyd newydd i gymeriadau hanesyddol Caerdydd; Perllan newydd ym Mharc Bute; Pedwar diwrnod o ddathlu'r Jiwbilî yng Nghaerdydd, a’c fwy.
22 May 22
The news from us that you might have missed 23/05/22 Image
Theatre group breathes new life into Cardiff’s historic characters; New orchard in Bute Park; Four days of Jubilee celebration coming to Cardiff, and more.
22 May 22
Cardiff Council Update: 20 May 2022 Image
Here is our latest update, covering: four days of Jubilee celebration coming to Cardiff; our Riding School open day this weekend; our travel advice for two major concerts; and a new orchard for Bute Park.
20 May 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 20 Mai 2022 Image
Y diweddaraf gennym ni: pedwar diwrnod o ddathlu'r Jiwbilî yng Nghaerdydd; diwrnod agored Ysgol Farchogaeth; cyngor teithio ar gyfer cyngherddau; a perllan newydd ym Mharc Bute.
20 May 22
Aylesbury Company Director prosecuted for unlicensed security For the attention of:News Desks No of pages: 01 Date:  20 May 2022 Ref: NR17-22  Aylesbury Company Director prosecuted for unlicensed security at the Isle of Wight FestivalOn Friday 13 May, a company dire
20 May 22
NR 15 Op Sentry Leicester  For the attention of:News DesksNo of pages: 01 Date:  18 May 2022 Ref:NR16-22  Leicester security operatives face realistic terror scenarios in nightclub exerciseYesterday (Tuesday 17 May) Leicester's
18 May 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 17 Mai 2022 Image
Y diweddaraf gennym ni: mae cynigion sylweddol Caerdydd i gynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn mynd rhagddynt; helpwch i ddylunio Parc Sglefrio newydd; a'r coronafeirws mewn rhifau.
17 May 22