The essential journalist news source
Appointment: Lodge Service Appoints New Group Strategy Director Image
Darren Conway appointed Group Strategy Directorat Lodger Service
18 November 21
RHYBUDD SGÀM – Christmas Festival of Light Image
Rydym wedi cael gwybod am sgàm newydd sy'n ymwneud â 'Christmas Festival of Light':
17 November 21
SCAM WARNING – Christmas Festival of Light Image
We’ve been made aware of a new scam doing the rounds relating to a ‘Christmas Festival of Light’:
17 November 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 16 Tachwedd Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: mae Ceisiadau Ysgolion Cynradd ar agor nawr; ymchwiliadau tir yn dechrau yn Argae Parc y Rhath; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
16 November 21
Cardiff Council Update: 16 November Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: primary school applications now open; ground investigations start at Roath Park Dam; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; and vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan.
16 November 21
East Hampshire Motion Local council has become the first to pass a motion on pancreatic cancer. This pancreatic cancer awareness month.
16 November 21
Zenova’s FP fire-resistant paint approved by the London Borough of Redbridge Zenova FP fire-resistant paint has been approved for use by the London Borough of Redbridge. Before Zenova FP can be used by a contractor in a local authority owned building, it must first be ‘specified' for use as a fire protection product.
16 November 21
Eich Pleidlais. Eich Llais. Image
Mae pobl ifanc a gwladolion tramor cymwys sy'n byw yng Nghaerdydd yn cael eu hannog i gofrestru i bleidleisio, yn dilyn newidiadau i'r gyfraith sy'n golygu y gallant bleidleisio mewn etholiadau Llywodraeth Leol am y tro cyntaf.
15 November 21
Your Vote. Your Voice Image
Young people and eligible foreign nationals living in Cardiff are being encouraged to register to vote, following changes to the law that means they can vote in Local Government elections for the first time.
15 November 21
Dathlu nodau Cyflog Byw'r Ddinas yn ystod yr Wythnos Cyflog Byw flynyddol Image
Ar ugeinfed pen-blwydd y mudiad Cyflog Byw ac yn ystod yr Wythnos Cyflog Byw flynyddol eleni (15-21 Tachwedd), mae Caerdydd yn dathlu un o'i blynyddoedd mwyaf llwyddiannus o gefnogi sefydliadau yn y ddinas i ddod yn gyflogwyr Cyflog Byw.
15 November 21
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 15/11/21 Image
10 rheswm gwych dros ymweld â Chaerdydd y Nadolig hwn!; Yr Eglwys Norwyaidd: Y wybodaeth ddiweddaraf am achub adeilad treftadaeth Caerdydd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol; Datgelu cynlluniau newydd i sicrhau dyfodol yr Hen Lyfrgell; Staff Canolfan...
14 November 21
The news from last week that you might have missed 15/11/21 Image
10 great reasons to visit Cardiff this Christmas!; Norwegian Church: Update on saving Cardiff's heritage building for future generations; New plans revealed to secure the future of the Old Library; Eastern Leisure Centre staff save a life...
14 November 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 12 Tachwedd Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru; datgelu cynlluniau newydd i sicrhau dyfodol yr Hen Lyfrgell; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion...
12 November 21
Cardiff Council Update: 12 November Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: the National Service of Remembrance for Wales; new plans revealed to secure the future of the Old Library; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; cases reported in Cardiff's schools...
12 November 21
The Clinically Vulnerable and Vaccines Image
14-year Pancreatic cancer survivor Ali Stunt has opened about being clinically vulnerable, the pandemic and booster jabs on this Pancreatic Cancer Awareness Month.
11 November 21
Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru Image
Cynhelir arfer Sul y cofio cenedlaethol Cymru, sy'n cael ei gynnal ar y cyd gan Gyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â'r Lleng Brydeinig Frenhinol ddydd Sul 14 Tachwedd 2021.
10 November 21