The essential journalist news source
Mikron Theatre: Two new Shows to visit Lancashire (Press Release X 2) Image
To celebrate their 51st year of touring, Mikron Theatre is thrilled to announce that they will be performing A Force To Be Reckoned With about the British female police force and Twitchers about all things Bird-watching!
07 September 23
Temporary closure of St David's Hall to take place with immediate effect Image
St David's Hall is to temporarily close to the public to undertake additional checks on the Reinforced Autoclaved Aerated Concrete (RAAC) panels in the building.
07 September 23
Cau Neuadd Dewi Sant dros dro Image
Bydd Neuadd Dewi Sant yn cau dros dro i'r cyhoedd i gynnal archwiliadau ychwanegol ar y paneli Concrid Awyrog Awtoclafedig Dur (CAAD) yn yr adeilad.
07 September 23
Oedi cynlluniau dros dro i ddymchwel Rompney Castle Image
Gallai hen dafarn boblogaidd yng Nghaerdydd - Castell Rompney - gael ei hachub rhag bygythiad dymchwel ar ôl i Gyngor Caerdydd gamu i'r adwy i'w hatal rhag cael ei dymchwel.
07 September 23
Rompney Castle demolition halted as Cardiff Council steps in Image
A much-loved former Cardiff pub – the Rompney Castle – could now be saved from the threat of demolition after Cardiff Council stepped in to prevent it being knocked down.
07 September 23
Mikron Theatre: Two new Shows to visit Oldham (Press Release X 2) Image
To celebrate their 51st year of touring, Mikron Theatre is thrilled to announce that they will be performing two new shows A Force to be Reckoned With about British Police Women and Twitchers about all things bird-watching.
06 September 23
Cardiff Council Update: 05 September 2023 Image
Making travelling to school safer - More School Streets in place for start of new school term. Enrolment for a wide range of recreational and educational courses with Adult Learning Cardiff now open. A new ‘destination' skatepark in Llanrumney.
05 September 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 05 Medi 2023 Image
Sefydlu mwy o Strydoedd Ysgol ar gyfer dechrau tymor ysgol newydd. Gellir nawr cofrestru ar gyfer ystod eang o gyrsiau hamdden ac addysgol gyda Dysgu Oedolion Caerdydd. Parc sglefrio newydd yn Llanrhymni wedi cael caniatâd cynllunio.
05 September 23
Y newyddion gennym ni - 04/09/23 Image
Newidiadau posib i gasgliadau gwastraff cartref Caerdydd oherwydd Gweithredu Diwydiannol; Cyfleoedd newydd, sgiliau newydd a llawer o hwyl; Morglawdd a Ffyrdd ar gau ar gyfer cyngherddau Cyfres y Bae; Her bwyd cynaliadwy ar agor ar gyfer ceisiadau.
04 September 23
News that you might have missed - 04/09/23 Image
Possible changes to Cardiff household waste collections due to Industrial Action; New opportunities, new skills and heaps of laughter; Barrage and Road Closures for The Bay Series concerts; Sustainable food challenge opens for applications.
04 September 23
HOPE not hate uncovers conspiracy theory plot to violently overthrow Parliament HOPE not hate has uncovered messages from a conspiracy theorist group sharing bomb-making manuals as part of attempts to violently overthrow Parliament.
01 September 23
Cardiff Council Update: 01 September 2023 Image
Potential service disruption from Monday due to strike action; Grand Prix Speedway in the Principality Stadium tomorrow; The popular Cardiff 10k returns on Sunday; Sustainable food challenge looking to increase locally grown.
01 September 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 1 Medi 2023 Image
Amhariad posib ar wasanaethau o ddydd Llun oherwydd streic; Grand Prix Speedway yn Stadiwm Principality yfory; Mae Caerdydd 10k poblogaidd yn dychwelyd ddydd Sul; Her bwyd cynaliadwy yn ceisio cynyddu’r bwyd a dyfir yn lleol.
01 September 23
Mikron Theatre Presents: A Force To Be Reckoned With to visit Bolton Image
More Heartbeat than Happy Valley, this arresting story, told with fabulous original music and a fast paced script, captures a century of change as it explores the story of the pioneering women of the British Police force.
31 August 23
Alan Agnew prosecution and sentencing version final  For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  31 August 2023 Ref: NR37-23 Ballymena man prosecuted for working illegally in BelfastOn Tuesday 01 August 2023, Alan Agnew from Ballymena was prosec
31 August 23
Newidiadau posib i gasgliadau gwastraff cartref Caerdydd oherwydd Gweithredu Diwydiannol Image
Mae gweithredu diwydiannol, dros ddyfarniadau cyflog sy'n cael eu trafod yn genedlaethol, yn cael eu cynllunio ledled y DU ym mis Medi gan Undeb Unite.
31 August 23