The essential journalist news source
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 04 Tachwedd 2022 Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: defaid mewn perygl sydd wedi'u bridio gan fugail yn ei harddegau yn cael rôl gadwraeth ar Ynys Echni; Cofeb Betty Campbell ar restr fer gwobr; a sachau gwastraff gardd am ddim ar gael am gyfnod cyfyngedig.
04 November 22
Cardiff Council Update: 04 November 2022 Image
Here's your Friday update, covering: endangered sheep bred by teenage shepherd given conservation role on Flat Holm; Betty Campbell Monument shortlisted for an award; and free garden waste sacks available for a limited time.
04 November 22
Usman Raees prosecution at Bradford Magistrates' Court  For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:  04 November 2022 Ref:NR49-22 Bradford company director found guilty after failing to attend court again On Tuesday 01 November 2022, Bradford Magis
04 November 22
Window displays mark importance of Remembrance Day Image
Co-operative colleagues across the south of England are marking Remembrance Day with special displays in their windows.
03 November 22
West Country Women Awards Finalists Announced Image
 WEST COUNTRY WOMEN AWARDS FINALISTS ANNOUNCED. CELEBRATIONS AT POWDERHAM CASTLE NEWS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE   Picture credit: Poppy Jakes Photography MORE than 1,000 women from all across the
02 November 22
Y newyddion gennym ni - 31/10/22 Image
Cyngor teithio i gêm Cymru yn erbyn Seland Newydd ar 5 Tachwedd yng Nghaerdydd; Y Cynghorydd Julie Sangani yn siaradwr gwadd yn y Ddarlith Goffa Sefydlu Betty Campbell gyntaf erioed; Llwybr Calan Gaeaf realiti estynedig newydd i deuluoedd ar...
31 October 22
The news from us that you might have missed - 31/10/22 Image
Travel advice for Wales vs New Zealand on November 5th in Cardiff; Cllr Julie Sangani a guest speaker at the inaugural Annual Betty Campbell Monument Lecture; ew augmented reality Halloween Trail for families who Love Exploring...
31 October 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 28 Hydref 2022 Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cyngor teithio i gêm Cymru yn erbyn Seland Newydd ar 5 Tachwedd yng Nghaerdydd; stori milwyr o Awstralia a nyrsiwyd yng Nghaerdydd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf i'w hadrodd ar benwythnos y Cofio; a Llwybr..
28 October 22
Cardiff Council Update: 28 October 2022 Image
Here's your Friday update, covering: Travel advice for Wales vs New Zealand on November 5th in Cardiff; Story of Australian soldiers nursed in Cardiff during WWI to be told on Remembrance weekend; and new augmented reality Halloween Trail for families
28 October 22
Cllr Julie Sangani a guest speaker at the inaugural Annual Betty Campbell Monument Lecture Image
Today, Cardiff Council Cabinet Member for Tackling Poverty, Equality and Public Health, Cllr Julie Sangani, was delighted to be a guest speaker at the very first Annual Betty Campbell Monument Lecture, a new addition to the Black History Month...
27 October 22
Y Cynghorydd Julie Sangani yn siaradwr gwadd yn y Ddarlith Goffa Sefydlu Betty Campbell gyntaf erioed Image
Heddiw, roedd Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros fynd i'r afael â Thlodi, Cydraddoldeb ac Iechyd y Cyhoedd, y Cynghorydd Julie Sangani, yn falch iawn o fod yn siaradwr gwadd yn y Ddarlith Goffa Sefydlu Betty Campbell gyntaf un, ychwanegiad newydd...
27 October 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 25 Hydref 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: ehangu cynllun ailgylchu newydd ymyl y ffordd; miloedd o goed newydd i gael eu plannu yng Nghaerdydd yn ystod y chwe mis nesaf; a Gwobrau PawPrints RSPCA i Gartref Cŵn Caerdydd am fynd "yr ail filltir dros...
25 October 22
Cardiff Council Update: 25 October 2022 Image
Here is our latest update, covering: expansion of the new kerbside recycling scheme; thousands of new trees to be planted in Cardiff over next six months; and RSPCA Pawprint awards for Cardiff Dogs Home going "above and beyond for animals".
25 October 22
Y newyddion gennym ni - 24/10/22 Image
Ehangu cynllun ailgylchu newydd ymyl y ffordd; Cam arall ymlaen i gynlluniau am ffordd gyswllt a phont newydd dros Afon Rhymni; Adroddiad blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd yn dangos bod cynnydd da yn cael ei wneud; Arian ar gael i weithredwyr...
24 October 22
The news from us that you might have missed - 24/10/22 Image
Expansion of the new kerbside recycling scheme; Plans for a new link road and bridge over the Rhymney River take another step forwards; Cardiff's Local Development Plan annual report shows good progress made; Funding available for bus operators...
24 October 22
Cardiff Council Update: 21 October 2022 Image
Here's your Friday update, covering: new rights for tenants as Renting Homes (Wales) Act 2016 comes into force; a report highlights progress in our Social Services; and a one-off ‘Friday Night Market' at our historic indoor market.
21 October 22