The essential journalist news source
Ymgyrch Cyflog Byw Cyngor Caerdydd ar y rhestr fer am anrhydedd cenedlaethol Image
Mae ymrwymiad i dalu'r Cyflog Byw i'w weithwyr ac annog cyflogwyr ledled y ddinas i wneud yr un peth wedi ennill enwebiad i Gyngor Caerdydd am anrhydedd cenedlaethol.
17 March 22
Cardiff Council’s Living Wage campaign shortlisted for national honour Image
A commitment to pay its employees the Living Wage and encourage employers across the city to do the same has earned Cardiff Council a nomination for a national honour.
17 March 22
Cyngor Caerdydd yn cyhoeddi y bydd yn gosod teledu cylch cyfyng newydd er mwyn gwella diogelwch y cyhoedd ym Mharc Bute Image
Cyhoeddwyd heddiw ym Mharc Bute y bydd camerâu teledu cylch cyfyng newydd yn cael eu gosod yn y parc a'r cyffiniau yng nghanol y ddinas fel rhan o'r gwaith o fynd i'r afael â throseddu a gwella diogelwch y cyhoedd.
16 March 22
Cardiff Council announces installation of new CCTV to increase public safety in Bute Park Image
New CCTV cameras will be installed in and around Bute Park as part of a crackdown on crime and to increase public safety, it has been announced today at the Cardiff city centre park.
16 March 22
Digwyddiad Gŵyl y Gymanwlad a Seremoni Codi Baner yng Nghastell Caerdydd Image
Cynhaliwyd digwyddiad Gŵyl y Gymanwlad a seremoni codi baner arbennig yng Nghastell Caerdydd, gan ymuno â mwy na 1000 o faneri'r Gymanwlad ledled y byd a godwyd ar yr un pryd i nodi dathliad a rennir o'r teulu anhygoel o genhedloedd sy'n cwmpasu'r byd.
15 March 22
Commonwealth Day Event and Flag Raising Ceremony at Cardiff Castle Image
A special Commonwealth Day event and flag raising ceremony has been held at Cardiff Castle, joining more than 1000 Commonwealth flags around the world which were raised at the same time to mark a shared celebration of the amazing family of nations
15 March 22
Mesurau atal troseddu yn cael effaith yng nghymunedau’r ddinas Image
Mae rhaglen Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerdydd i wella goleuadau stryd, camerâu teledu cylch cyfyng a mesurau eraill eisoes yn cael effaith gadarnhaol ar droseddu.
15 March 22
Crime prevention measures making an impact in city communities Image
Cardiff Community Safety Partnership’s programme of improved street lighting, CCTV cameras and other measures is already having a positive impact on crime.
15 March 22
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 07/03/22 - 11/03/22 Image
Anrhydedd dinesig pwysig i HMS Cambria - cartref y Llynges Frenhinol yng Nghymru; Gwersi gyrru am ddim yn cael eu cynnig i weithwyr gofal newydd; Gwaith yn dechrau ar yr ysgol gynradd gyntaf i gael ei hadeiladu dan Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd...
13 March 22
The news from the last week that you might have missed 07/03/22 - 11/03/22 Image
Top civic honour for HMS Cambria - the Royal Navy's home in Wales; Free driving lessons offer to new care workers; Work begins on first primary school to be built under Cardiff's Local Development Plan (LDP); Cardiff Council plans overhaul of allotment..
13 March 22
Anrhydedd dinesig pwysig i HMS Cambria – cartref y Llynges Frenhinol yng Nghymru Image
Bydd HMS Cambria, cartref y Llynges Frenhinol ar y lan yng Nghymru, yn cael Rhyddid Caerdydd i gydnabod ei 75 mlynedd o wasanaeth sy'n helpu i amddiffyn y genedl.
11 March 22
Top civic honour for HMS Cambria – the Royal Navy’s home in Wales Image
HMS Cambria, the Royal Navy’s shore-based home in Wales, is to be given the Freedom of Cardiff in recognition of its 75 years’ service helping to protect the nation.
11 March 22
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 11 Mawrth 2022 Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: chynnig gwersi gyrru am ddim i weithwyr gofal newydd; mae gwaith yn dechrau ar yr ysgol gynradd gyntaf i gael ei hadeiladu o dan Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd, bydd yr Eglwys Norwyaidd...
11 March 22
Cardiff Council Update: 11 March 2022 Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: free driving lessons offer to new care workers; work begins on first primary school to be built under Cardiff's Local Development Plan; Norwegian Church to reopen next month under new...
11 March 22
Gwaith yn dechrau ar yr ysgol gynradd gyntaf i gael ei hadeiladu dan Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Caerdydd Image
Mae seremoni torri'r tir arbennig yn nodi dechrau'r gwaith adeiladu ar ysgol gynradd newydd i'w lleoli yn natblygiad St Edern.
10 March 22
Official launch of Cardiff’s school edible playground scheme Image
A multi-award winning programme which transforms school playgrounds into vibrant outdoor fruit and vegetable gardens, has been officially launched in Cardiff.
09 March 22