The essential journalist news source
Ymlaciwch! Mae chwilen 'gas' Ynys Echni yn ddiniwed! Image
Fampirod, bleidd-ddynion, sombis, yr Ieti, Bigfoot, ac Anghenfil y Loch Ness. I’r rhestr yma o greaduriaid cas yma, allwn ni nawr ychwanegu chwilen Ynys Echni sy’n bwydo ar gig a gwaed?
30 October 23
Relax! Flat Holm’s ‘fearsome’ beetle is harmless! Image
Vampires, werewolves, zombies, the Yeti, Bigfoot and the Loch Ness monster. To this list of apparently spine-chilling creatures, can we now add Flat Holm’s flesh-eating beetle?
30 October 23
Y newyddion gennym ni - 30/10/23 Image
Croeso nôl i'r fenter Croeso Cynnes; Arglwydd Faer yn arwain teyrngedau Caerdydd i'r rhai sydd wedi marw; Cydnabyddiaeth fyd-eang i Gaerdydd wrth iddi ddod y ddinas gyntaf yn y DU i gael ei henwi'n Ddinas sy'n Dda i Blant UNIC; ac mwy
30 October 23
News that you might have missed - 30/10/23 Image
Welcome return to warm spaces; Lord Mayor leads Cardiff's tributes to the fallen; Global recognition for Cardiff, as city is crowned UK's first ever UNICEF Child Friendly City; Open water swimming at Cardiff International White Water; and more
30 October 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 27 Hydref 2023 Image
Dyma’r diweddaraf dydd Gwener Caerdydd - dinas gyntaf y DU i fod yn Ddinas sy’n Dda i Blant UNICEF Neuadd Dewi Sant i aros ar gau ar gyfer adnewyddu to 30,000 arall o goed i goedwig drefol Caerdydd Nofio dŵr agored yn Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
27 October 23
Cardiff Council Update: 27 October 2023 Image
Cardiff crowned UK's first UNICEF Child Friendly City St David’s Hall to remain closed for roof replacement Another 30,000 trees for Cardiff’s urban forest Open water swimming at Cardiff International White Water
27 October 23
Croeso nôl i’r fenter Croeso Cynnes Image
Unwaith eto, mae hybiau a llyfrgelloedd Caerdydd yn cynnig croeso cynnes i gwsmeriaid a thrigolion yr adeg hon o'r flwyddyn, gyda’r tywydd oerach yn ein cyrraedd.
27 October 23
Welcome return to warm spaces Image
Cardiff hubs and libraries are once again offering a warm welcome to customers and residents at this time of year, with the onset of colder weather.
27 October 23
Arglwydd Faer yn arwain teyrngedau Caerdydd i'r rhai sydd wedi marw Image
Arweiniodd Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Bablin Molik, deyrngedau'r ddinas heddiw i'r rhai yn y Lluoedd Arfog a gollodd eu bywydau mewn dau ryfel byd a gwrthdaro eraill, wrth agor y Cae Coffa ar dir Castell Caerdydd.
27 October 23
Lord Mayor leads Cardiff’s tributes to the fallen Image
Cardiff Lord Mayor Cllr Bablin Molik led the city’s tributes today to those in the Armed Forces who lost their lives in two world wars and other conflicts, at the opening of the Field of Remembrance in the grounds of Cardiff Castle.
27 October 23
Charis launches 2023/4 Park Homes Warm Home Discount scheme Image
Charis launches 2023/24 Park Homes Warm Home Discount Scheme£150 energy payments available for eligible park home residentsThe annual Park Homes Warm Home Discount Scheme run by Charis is now open.Per
24 October 23
Ymweliad Democratiaeth Leol Ar Gyfer Senedd Ysgol Caerdydd Image
Cafodd disgyblion o ysgol gynradd yn y ddinas gipolwg arbennig ar ddemocratiaeth leol yng Nghaerdydd ar ymweliad â Neuadd y Sir.
23 October 23
Local Democracy Visit for Cardiff School Senedd Image
Pupils from a city primary school were given a special insight into local democracy in Cardiff on a visit to County Hall.
23 October 23
Y newyddion gennym ni - 23/10/23 Image
Cyngor Caerdydd yn cytuno ar gyllid ar gyfer prosiect ysgolion blaenllaw; Hwyl hanner tymor i bawb yn Niwrnod Chwarae'r Hydref Caerdydd; Neuadd Dewi Sant i aros ar gau nes bod to newydd yn cael ei osod a'r adeilad yn cael ei adnewyddu; ac fwy
23 October 23
News that you might have missed - 23/10/23 Image
Cardiff Council agrees funding for flagship school project; Half-term fun for all at Cardiff's Autumn Playday; St David's Hall to stay closed until roof is replaced and building refurbished; and more
23 October 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 20 Hydref 2023 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, yn cynnwys: Hwyl hanner tymor i bawb yn Niwrnod Chwarae'r Hydref Caerdydd; Neuadd Dewi Sant i aros ar gau nes bod to newydd yn cael ei osod a'r adeilad yn cael ei adnewyddu; Cyngor Caerdydd yn cytuno ar gyllid ar gyfer...
20 October 23