The essential journalist news source
The news from us that you might have missed - 22/08/22 Image
Lord Mayor's charity is going to the dogs; Road closures for Pride Cymru 2022; Cardiff A-Level results above the Welsh average for 2022; Help to decide What's Next for young people...
21 August 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 19 Awst 2022 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cwmpasu: canlyniadau Safon Uwch Caerdydd ddoe; Gŵyl Haf o Hwyl lwyddiannus wedi diddanu miloedd; ac elusen yr Arglwydd Faer.
19 August 22
Cardiff Council Update: 19 August 2022 Image
Here's your Friday update, covering: yesterday's A-level results for Cardiff; successful Summer of Fun Festival entertained thousands; and the Lord Mayor's charity.
19 August 22
Yorkshire Cop Leads by Biological Example With New Business Image
17th August 22 Yorkshire Cop Leads by Biological Example With New Business A unique, new leadership consultancy is using key skills and experiences gained from more than 50 years of policing to help b
17 August 22
Newcastle Legal Specialists Give Green Light to Blue Light Team Image
20th August 22 Newcastle Legal Specialists Give Green Light to Blue Light Team A unique, new leadership consultancy is using key skills and experiences gained from more than 50 years of policing to he
17 August 22
Cumbrian Cop Launches Own Consultancy Image
17th August 22 Top Cumbrian Cop Launches Own Business A unique, new leadership consultancy is using key skills and experiences gained from more than 50 years of policing to help businesses and organis
17 August 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 16 Awst 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: cymorth i benderfynu beth sydd nesaf i bobl ifanc; a gwaith ar fflatiau cyngor arloesol i bobl hŷn yn cyrraedd carreg filltir.
16 August 22
Cardiff Council Update: 16 August 2022 Image
Here is our latest update, covering: a new online platform to help young people decide what comes next; and a milestone has been hit on the journey towards creating innovative council apartments for older people.
16 August 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 12 Awst 2022 Image
Croeso i'n newyddion diweddaraf, yn cynnwys: cymerwch ofal ychwanegol yn y gwres llethol; mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn apelio am roddwyr; a llwyddiant yng Ngemau'r Gymanwlad i Owain o Gaerdydd.
12 August 22
Cardiff Council Update: 12 August 2022 Image
Welcome to our latest update, covering: take care in the extreme heat; the Welsh Blood Service is appealing for donors; and Commonwealth success for Cardiff's Owain.
12 August 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 09 Awst 2022 Image
Dyma ddiweddariad sy'n cynnwys: digwyddiad lles a chyfranogiad i bobl ifanc 11 - 25 oed ym Mharc Bute yfory; cau ffyrdd a chyngor ar deithio i'r digwyddiadau yng Nghaerdydd ar y Sul; a disgyblion yn cael eu "gwerthfawrogi'n fawr" mewn canolfan addysg.
09 August 22
Cardiff Council Update: 09 August 2022 Image
Here is our latest update, covering: a wellbeing and participation event for 11-to-25-year-olds in Bute Park tomorrow; road closures and travel advice for events taking place in Cardiff on Saturday; and pupils feel ‘highly valued' at education centre.
09 August 22
Y newyddion gennym ni - 08/08/22 Image
Disgyblion yn cael eu gwerthfawrogi yng nghanolfan addysg Caerdydd; Angen Gwarcheidwaid Coed i helpu i ofalu am goed sychedig Caerdydd; Datganiad ar y cyd - Cystadleuaeth Cân Eurovision 2023; Mae Canolfan Microsoft Llundain yn cynnal ymweliad gan bobl...
08 August 22
The news from us that you might have missed - 08/08/22 Image
Pupils feel ‘highly valued' at Cardiff education centre; Tree Guardians wanted to help care for Cardiff's thirsty trees; Joint statement - Eurovision Song Contest 2023; Microsoft Centre London hosts visit from Cardiff's young people...
08 August 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 05 Awst 2022 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: angen Gwarcheidwaid Coed i helpu i ofalu am goed sychedig Caerdydd; dros 40 mlynedd o gyfnewid ieuenctid gyda Stuttgart; mae Canolfan Microsoft Llundain yn cynnal ymweliad gan bobl ifanc Caerdydd; a y Grŵp..
05 August 22
Cardiff Council Update: 05 August 2022 Image
Here's your Friday update, covering: Tree Guardians wanted to help care for Cardiff's thirsty trees; more than 40 years of youth exchange with Stuttgart; Microsoft Centre London hosts visit from Cardiff's young people; and the Unpaid Carers Impact Group.
05 August 22