The essential journalist news source
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 29 Mawrth 2022 Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: archwilio potensial y meddwl dynol ym mhrofiad 'Dreamachine' Caerdydd; Caerdydd yw'r awdurdod cyntaf yng Nghymru i ddod yn aelod o Rwydwaith Byd-eang o Gyfleoedd i'r Henoed Sefydliad...
29 March 22
Cardiff Council Update: 29 March 2022 Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: explore the potential of the human mind at Cardiff ‘Dreamachine' experience; Cardiff becomes first in Wales to gain Membership of WHO Age Friendly Global Network; and coronavirus in numbers.
29 March 22
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 21/03/22 - 25/03/22 Image
Ymgynghoriad cyhoeddus - Trefniadau cloi Parc y Rhath, Gerddi Pleser y Rhath a Pharc Cefn Onn; Ffliw adar yn lladd 30 o adar yn Llyn Parc y Rhath; Grŵp rhandiroedd Caerdydd yn elwa o arian annisgwyl elusennol
28 March 22
The news from the last week that you might have missed 21/03/22 - 25/03/22 Image
Public consultation - Roath Park, Roath Pleasure Gardens and Parc Cefn Onn locking arrangements; Bird flu kills 30 birds at Roath Park Lake; Cardiff allotment group reaps benefits of charity windfall
28 March 22
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 25 Mawrth 2022 Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: ymgynghoriad cyhoeddus - Trefniadau cloi Parc y Rhath, Gerddi Pleser y Rhath a Pharc Cefn Onn; croesawu'r Gwanwyn gyda Gŵyl Corff Heini / Meddwl Iach i bobl dros 50 oed; a'r coronafeirws n
25 March 22
Cardiff Council Update: 25 March 2022 Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: public consultation - Roath Park, Roath Pleasure Gardens and Parc Cefn Onn locking arrangements; putting a Spring in their Step with 50+ Active Body Healthy Mind Festival; and coronavirus in numbe
25 March 22
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 22 Mawrth 2022 Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: ffyrdd ar gau ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd ar 27 Mawrth; grŵp rhandiroedd Caerdydd yn elwa o arian annisgwyl elusennol; a'r coronafeirws nifer wrth nifer.
22 March 22
Cardiff Council Update: 22 March 2022 Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: road closures for the Cardiff University Cardiff Half Marathon on March 27th; Cardiff allotment group reaps benefits of charity windfall; and coronavirus in numbers.
22 March 22
Cardiff Council Update: 18 March 2022 Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Briwnant Chapel open to all on the National Day of Reflection; Cardiff Bay rugby legends statue sculptor announced; Inspiring work of Cardiff care leavers goes on show; and coronavirus in numbers.
18 March 22
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 18 Mawrth 2022 Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: Capel Briwnant yn agor i bawb ar y Diwrnod Cenedlaethol o Fyfyrdod; Fyfyrdod; Arddangos gwaith ysbrydoledig y rhai sy'n gadael gofal yng Nghaerdydd; a'r coronafeirws nifer wrth nifer.
18 March 22
Croesawu’r Gwanwyn gyda Gŵyl Corff Heini / Meddwl Iach i bobl dros 50 oed Image
Cynhelir yr ŵyl ar-lein ddiweddaraf gan Wasanaethau Byw'n Annibynnol Cyngor Caerdydd ym mis Ebrill, gan gefnogi pobl hŷn yn ein cymunedau i gadw'n heini, i aros mewn cysylltiad ac i groesawu’r gwanwyn
17 March 22
Putting a Spring in their Step with 50+ Active Body Healthy Mind Festival Image
The latest online festival from Cardiff Council’s Independent Living Services (ILS) takes place in April, supporting older people in our communities to stay active, connected, and to put a spring in their step this Spring!
17 March 22
Caerdydd yw'r awdurdod cyntaf yng Nghymru i ddod yn aelod o Rwydwaith Byd-eang o Gyfleoedd i’r Henoed Sefydliad Iechyd y Image
Caerdydd yw'r awdurdod cyntaf yng Nghymru i gael ei derbyn i ymuno â Rhwydwaith Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Dinasoedd a Chymunedau o Gyfleoedd i’r Henoed.
17 March 22
Cardiff becomes first in Wales to gain Membership of WHO Age Friendly Global Network Image
Cardiff is the first authority in Wales to join the World Health Organization’s Global Network for Age-friendly Cities and Communities.
17 March 22
Agoriad Swyddogol Capel i Bawb Image
Cynhaliodd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro agoriad swyddogol yr hen Gapel yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd (CRI), a elwir bellach yn ‘Capel i Bawb’, heddiw.
17 March 22
Official opening of Capel i Bawb Image
Cardiff and Vale Regional Partnership Board (RPB) hosted the official opening of the former Chapel at Cardiff Royal Infirmary, now named ‘Capel i Bawb’ today.
17 March 22