The essential journalist news source
Views sought on exciting new pedestrian bridge plan Image
Exciting plans for a new pedestrian and cycle bridge over the river Taff have been unveiled, part of the wider regeneration of Grangetown’s Channel View estate.
17 November 22
Telerau ac Amodau’r Raffl am Ddim Cofrestru Pleidleiswyr Image
Gwobr – 2x enillydd taleb Love2Shop gwerth £50
15 November 22
Voter Registration Free Prize Draw Terms and Conditions Image
Prize – x2 winner with £50 Love2Shop gift card
15 November 22
Wythnos Cyflog Byw: Pwysicach nag erioed Image
Mae statws Caerdydd fel dinas Cyflog Byw wedi cael ei adnewyddu am y tair blynedd nesaf, yn dilyn cadarnhad gan y Sefydliad Cyflog Byw.
14 November 22
Living Wage Week: More Important Than Ever Image
Cardiff’s status as a Living Wage city has been renewed for the next three years, following confirmation from the Living Wage Foundation.
14 November 22
Mwy o gartrefi yn gynt Image
Mae cynlluniau sy'n nodi sut mae'r Cyngor yn bwriadu cyflawni cam nesaf ei raglen datblygu tai uchelgeisiol, gan greu 1,700 o gartrefi newydd arall i'r ddinas, wedi eu datgelu.
11 November 22
More homes, more quickly Image
Plans setting out how the Council intends to deliver the next phase of its ambitious housing development programme, creating another 1,700 new homes for the city have been unveiled.
11 November 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 11 Tachwedd 2022 Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru; Wythnos Diogelu Genedlaethol: Yn ôl i'r pethau sylfaenol; a diweddariad ar gynnydd ar gyfer datblygu Campws Cymunedol y Tyllgoed.
11 November 22
Cardiff Council Update: 11 November 2022 Image
Here's your Friday update, covering: the National Service of Remembrance for Wales; National Safeguarding Week: Back to basics; and a progress update on the development of Fairwater Community Campus.
11 November 22
Wythnos Diogelu Genedlaethol: Yn ôl i’r pethau sylfaenol Image
Mae Cennad y Rhuban Gwyn ac eiriolwr cam-drin domestig penigamp, gyda phrofiad personol o reolaeth drwy orfodaeth o fewn ei deulu yn dod â'i stori ysbrydoledig i Gaerdydd yr wythnos nesaf, fel rhan o’r Wythnos Diogelu Genedlaethol (14 – 18 Tachwedd).
11 November 22
National Safeguarding Week: Back to basics Image
A White Ribbon Ambassador and award-winning domestic abuse advocate with personal experience of coercive control within his family brings his inspiring story to Cardiff next week, as part of National Safeguarding Week (November 14 – 18).
11 November 22
Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru Image
Bydd defod genedlaethol Sul y Cofio yng Nghymru, ar y cyd rhwng Cyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â'r Lleng Brydeinig Frenhinol, yn cael ei chynnal Ddydd Sul 11 Tachwedd 2022.
10 November 22
The National Service of Remembrance for Wales Image
Wales' national observance of Remembrance Sunday, which is jointly hosted by Cardiff Council, the Welsh Government and in partnership with The Royal British Legion, will take place in Cardiff on Sunday, 13th November 2022.
10 November 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 08 Tachwedd Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: cyngor teithio i Gymru yn erbyn Yr Ariannin ar 12 Tachwedd yng Nghaerdydd; gwasanaeth sgwteri symudedd i lansio ym Mharc Cefn Onn; a Gwobr Prentis y Flwyddyn i Arddwraig o Gaerdydd.
08 November 22
Prosecution of Ojugbele - Manchester Infirmary For the attention News Desks No of pages: 02 Date:  08 November 2022 Ref: NR41-22 Man used cloned licences to work as hospital security during pandemic On Friday 04 November 2022, Bolton man Olarotimi
08 November 22
Cardiff Council Update: 08 November 2022 Image
Here is our latest update, covering: travel advice for Wales vs Argentina on November 12th in Cardiff; mobility scooter service to launch at Parc Cefn Onn; and Apprentice of the Year Award for Cardiff gardener.
08 November 22