The essential journalist news source
Y newyddion gennym ni - 07/05/24 Image
Prosiect celf lleol yn creu cwtsh darllen newydd i'r ysgol; Arweinydd Cyngor Caerdydd yn cyhoeddi ad-drefniant i'r Cabinet; Galiwn o Sbaen i lanio ym Mae Caerdydd; Celf wal newydd ar gyfer Stryd Tudor lliwgar; ac fwy
07 May 24
News that you might have missed - 07/05/24 Image
Local art project makeover creates school's new cwtsh darllen; Cardiff Council leader announces Cabinet reshuffle; Spanish galleon to dock in Cardiff Bay; New wall art for colourful Tudor Street; and more
07 May 24
Prosiect celf lleol yn creu cwtsh darllen newydd i’r ysgol Image
Mae hen ardal ystafell gotiau lom mewn ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi cael ei thrawsnewid yn hafan ddarllen, diolch i ymdrechion ar y cyd gan dîm Gwasanaethau Gofalu y Cyngor, athrawon ac artistiaid gwirfoddol.
07 May 24
Local art project makeover creates school’s new cwtsh darllen Image
A tired and shabby cloakroom area in a Cardiff primary school has been transformed into a reading haven, thanks to the joint efforts of the Council's Caretaking Services team, teachers and volunteer artists.
07 May 24
Cardiff Council Update: 03 May 2024 Image
Here is your Friday update, covering: Travel advice for Bruce Springsteen & The E-Street Band on 5, May in Cardiff; Moorland Primary School celebrates completion of new school development; New wall art for colourful Tudor Street; and more
03 May 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 03 Mai 2024 Image
Cyngor teithio ar gyfer Bruce Springsteen a E Street Band ar 5 Mai yng Nghaerdydd; Ysgol Gynradd Moorland yn dathlu cwblhau datblygiad ysgol newydd; Celf wal newydd ar gyfer Stryd Tudor lliwgar; ac fwy
03 May 24
Celf wal newydd ar gyfer Stryd Tudor lliwgar Image
Murlun newydd bywiog yw'r ychwanegiad diweddaraf at waith celf a strydlun lliwgar ffordd a adfywiwyd yn ddiweddar yng nghanol y ddinas.
01 May 24
New wall art for colourful Tudor Street Image
A vibrant new mural is the latest addition to the artwork and colourful streetscape of a recently regenerated city centre road.
01 May 24
Y newyddion gennym ni - 29/04/24 Image
Leftfield ac Orbital i chwarae Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd; 'Dim torri'r gwair' tan fis Medi mewn 33 safle newydd ledled Caerdydd i gefnogi natur; Ansawdd ailgylchu Caerdydd yn gwella'n sylweddol oherwydd y cynllun ailgylchu newydd; ac fwy
29 April 24
News that you might have missed - 29/04/24 Image
Leftfield and Orbital to play Cardiff Music City Festival; ‘No mow' until September for grass at 33 new sites across Cardiff to support nature; Quality of recycling in Cardiff increasing significantly due to the new recycling scheme; and more
29 April 24
Cardiff Council Update: 23 April 2024 Image
Here is your Tuesday update, covering: New funding available to forge community cohesion; ‘No mow' until September for grass at 33 new sites across Cardiff to support nature; Leftfield and Orbital to play Cardiff Music City Festival
23 April 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 23 Ebrill 2024 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Cyllid newydd ar gael i greu cydlyniant cymunedol; 'Dim torri'r gwair' tan fis Medi mewn 33 safle newydd ledled Caerdydd i gefnogi natur; Leftfield ac Orbital i chwarae Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd
23 April 24
Andrew Fernandez Joins SPR as Managing Director Image
Good morning,   I hope this email finds you well. I am writing to inform you of an important Press Release communication from SPR (Starting Point Recruitment). This press release holds valuable inform
16 April 24
Park home residents receive £2.3 million in Warm Home Discount payments Image
 Park Home residents receive £2.3 million in Warm Home Discount paymentsCharis' Park Homes Warm Home Discount scheme closed at the end of March 2024 having distributed £2.3 million of support to over
12 April 24
npower Business Solutions partners with Charis to launch charity Foundation Image
npower Business Solutions partners with Charis to launch charity FoundationCharis has been selected by npower Business Solutions (nBS) as its strategic partner for the launch of a new foundation that
10 April 24
Rhaid i drigolion ddod â phrawf adnabod â llun wrth bleidleisio ym mis Mai Image
Bydd angen i drigolion Caerdydd ddangos prawf adnabod ffotograffig i bleidleisio yn etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar 2 Mai.
09 April 24