The essential journalist news source
The news from us that you might have missed - 25/07/22 Image
More children than ever to access free meals and sports this summer as Cardiff responds to increased cost of living; Living Wage campaign earns council national honour; Cathays High School: "A highly inclusive and aspirational learning community...
24 July 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 22 Gorffennaf 2022 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Disgybl Ysgol Gynradd Pontprennau yn torri record; sut i ddod o hyd i weithgareddau am ddim neu am gost isel yng Nghaerdydd yr haf hwn; ymgyrch Cyflog Byw yn ennill anrhydedd genedlaethol; a bydd rhaglen...
22 July 22
Cardiff Council Update: 22 July 2022 Image
Here's your Friday update, covering: Pontprennau Primary's record breaker; how to find free and low-cost activities in Cardiff this summer; our Living Wage campaign earns a national honour; and our multi-award-winning Food and Fun programme...
22 July 22
Ymgyrch Cyflog Byw yn ennill anrhydedd cenedlaethol cynghorau Image
Mae ymrwymiad Cyngor Caerdydd i dalu'r Cyflog Byw i'w weithwyr ac annog cyflogwyr i ddilyn eu hesiampl wedi ennill anrhydedd genedlaethol i Bartneriaeth Dinas y Cyflog Byw
22 July 22
Living Wage campaign earns council national honour Image
Cardiff Council’s commitment to paying its employees the Living Wage and encouraging employers to follow suit has earned a national honour for the Living Wage City Partnership.
22 July 22
Arweinydd Cyngor Caerdydd yn datgelu strategaeth Gryfach, Decach a Gwyrddach Image
Mae Huw Thomas, arweinydd Cyngor Caerdydd, wedi cyflwyno Rhaglen Lywodraethu newydd ei weinyddiaeth i gasgliad o fwy na 100 o arweinwyr busnes, dinesig a'r sector cyhoeddus.
21 July 22
Cardiff Council leader unveils Stronger, Fairer, Greener strategy Image
Huw Thomas, the leader of Cardiff Council, has presented his administration’s new Programme for Government to a gathering of more than 100 business, civic and public sector leaders
21 July 22
Rail green freeport bid to create jobs and accelerate economic recovery Mossend International Railfreight Park (MIRP) and North Lanarkshire Council have joined forces, alongside other private and public partners, to deliver their Clyde Green Freeport bid for the Glasgow region to become one of Scotland's two green freeports.
19 July 22
Y newyddion gennym ni - 18/07/22 Image
Ysgol Gynradd Radnor yn ennill gwobr teithio ysgol brin; Cymerwch ofal ychwanegol yn y gwres llethol; Cyngor Caerdydd i ehangu rhaglen Dechrau'n Deg i blant; Cynlluniau ar gyfer Caerdydd Gryfach, Tecach a Gwyrddach wedi'u cymeradwyo gan Gabinet...
17 July 22
The news from us that you might have missed - 18/07/22 Image
Radnor Primary School earns rare school travel award; Take care in the extreme heat; Cardiff Council to expand children's Flying Start programme; Plans for a Stronger, Fairer and Greener Cardiff approved by Council Cabinet; Junior graduates celebrate...
17 July 22
Cynlluniau ar gyfer Caerdydd Gryfach, Tecach a Gwyrddach wedi'u cymeradwyo gan Gabinet y Cyngor Image
Mae gweledigaeth o Gaerdydd Gryfach, Decach a Gwyrddach a'r strategaeth i helpu i'w chyflawni dros y pum mlynedd nesaf a ddatgelwyd gan arweinydd y ddinas yr wythnos diwethaf wedi'i chymeradwyo gan Gabinet y Cyngor.
14 July 22
Plans for a Stronger, Fairer and Greener Cardiff approved by Council Cabinet Image
A vision of a Stronger, Fairer and Greener Cardiff and the strategy to help deliver it over the next five years revealed by the city's leader last week has been approved by the Council's Cabinet.
14 July 22
Media release - North Lanarkshire bid to create jobs and develop economy Mossend International Railfreight Park (MIRP) and North Lanarkshire Council have joined forces, alongside other private and public partners, to deliver their Clyde Green Freeport bid for the Glasgow region to become one of Scotland's two green freeports.
14 July 22
Independent newspaper backs TSA on PPE, lambasting government decisions Image
It ‘ticked all the boxes' - better for the UK, better for the environment - so why did the government award £hundreds of millions in contracts for single-use PPE instead?
14 July 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 12 Gorffennaf 2022 Image
Croeso i'n newyddion diweddaraf, yn cynnwys: gwaith ailwynebu ffyrdd carbon niwtral yng Nghaerdydd, y cyntaf yng Nghymru; Buddsoddiad o £1.3m i leihau defnydd ynni mewn ysgolion; myfyrwyr o Willows High yn bencampwyr siarad cyhoeddus 2022.
12 July 22
Cardiff Council Update: 12 July 2022 Image
Welcome to our latest update, covering: carbon-neutral road resurfacing work in Cardiff, a first for Wales; £1.3m investment to cut energy use in schools; and students from Willows High named 2022 debating champions.
12 July 22