The essential journalist news source
Cardiff Council Update: 25 February 2022 Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Gold Award for Cardiff Council for LGBTQ+ inclusion work; Public views revealed on Cardiff's Plans to boost Welsh Medium education opportunities; vaccination totals for Cardiff and Vale...
25 February 22
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 14/02/22 - 18/02/22 Image
Sefydlu Fforwm Ieuenctid Caerdydd Ddwyieithog fel rhan o strategaeth pum mlynedd newydd ar gyfer y Gymraeg; Sefydlu Fforwm Ieuenctid Caerdydd Ddwyieithog fel rhan o strategaeth pum mlynedd newydd ar gyfer y Gymraeg; Datgelu cyllideb i fynd i'r afael...
20 February 22
The news from the last week that you might have missed 14/02/22 - 18/02/22 Image
Bilingual Cardiff Youth Forum to be set up in new five-year Welsh Language strategy; Plan to shape Cardiff's future revealed; Budget to tackle ‘cost of living crisis' revealed; Get Registered - Don't lose your vote in May's elections; Race Equality...
20 February 22
Sefydlu Fforwm Ieuenctid Caerdydd Ddwyieithog fel rhan o strategaeth pum mlynedd newydd ar gyfer y Gymraeg Image
Bydd fforwm ieuenctid newydd i helpu i gefnogi twf a defnydd y Gymraeg ymhlith pobl ifanc yng Nghaerdydd yn cael ei sefydlu eleni.
18 February 22
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 18 Chwefror 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: ymateb i Storm Eunice; datgelu cyllideb i fynd i'r afael ag 'argyfwng costau byw'; adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y saith diwrnod diwethaf; yfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg...
18 February 22
Ymateb i Storm Eunice Image
Cafodd Rhybudd Coch y Swyddfa Dywydd am wyntoedd cryfion a ddaeth yn sgil storm Eunice ei godi am hanner dydd heddiw, ond bydd Rhybudd Oren yn parhau mewn grym tan 9pm heno.
18 February 22
Responding to Storm Eunice Image
The Met Office Red Warning for high winds brought by storm Eunice was lifted at midday today, however an Amber Warning will remain in place until 9pm tonight.
18 February 22
Datgelu cynllun i lunio dyfodol Caerdydd Image
Mae cynigion diweddaraf Cyngor Caerdydd i lunio'r ffordd y gall yr awdurdod helpu i greu prifddinas 'Wyrddach, Decach a Chryfach'.
18 February 22
Plan to shape Cardiff's future revealed Image
Cardiff Council's latest proposals to shape the way the authority can help create a ‘Greener, Fairer and Stronger' capital city have been published.
18 February 22
Datgelu cyllideb i fynd i'r afael ag 'argyfwng costau byw' Image
Datgelwyd cyllideb a gynlluniwyd i greu swyddi newydd, adeiladu cartrefi cyngor newydd, a gwella cyfleoedd i blant a phobl ifanc, tra'n diogelu'r rhai lleiaf cefnog wrth i'r 'argyfwng costau byw' gael ei gynnal, gan Gyngor Caerdydd.
18 February 22
Budget to tackle ‘cost of living crisis' revealed Image
A budget designed to create new jobs, build new council homes, and improve opportunities for children and young people, while protecting the least well off as the ‘cost-of-living crisis' takes hold, has been revealed by Cardiff Council.
18 February 22
Queensway man fined for trying to use someone else's licence to work in security  For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  18 February 2022 Ref :NR07-22  Queensway man fined for trying to use someone else's licence to work in securityOn Friday, 11 February, Mohammed Abdu
18 February 22
Cofrestrwch – Peidiwch â cholli eich cyfle i bleidleisio yn etholiadau mis Mai Image
Cynhelir etholiadau'r Senedd a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ledled Cymru ar 5 Mai 2022 ac mae Cyngor Caerdydd yn annog preswylwyr cymwys ar draws y ddinas i sicrhau eu bod wedi cofrestru i bleidleisio.
18 February 22
Get Registered – Don’t lose your vote in May’s elections Image
Local Government elections will be held across Wales on May 5, 2022 and Cardiff Council is encouraging eligible residents across the city to make sure they are registered to vote in the polls.
18 February 22
Storm Eunice - Rhybudd Coch Swyddfa Dywydd - Effeithiau ar wasanaethau Cyngor Caerdydd Image
Mae'r diweddariad canlynol ar wasanaethau Cyngor Caerdydd yn ychwanegol at yr effeithiau Storm Eunice a nodwyd ddoe yma:https://www.cardiffnewsroom.co.uk/releases/c25/28532.html
18 February 22
Storm Eunice Met Office Red Warning - Follow-up on Cardiff Council services impact Image
The following Cardiff Council service update is in addition to the impact of Storm Eunice reported earlier this afternoon
17 February 22