The essential journalist news source
Cardiff Council Update: 16 August 2022 Image
Here is our latest update, covering: a new online platform to help young people decide what comes next; and a milestone has been hit on the journey towards creating innovative council apartments for older people.
16 August 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 12 Awst 2022 Image
Croeso i'n newyddion diweddaraf, yn cynnwys: cymerwch ofal ychwanegol yn y gwres llethol; mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn apelio am roddwyr; a llwyddiant yng Ngemau'r Gymanwlad i Owain o Gaerdydd.
12 August 22
Cardiff Council Update: 12 August 2022 Image
Welcome to our latest update, covering: take care in the extreme heat; the Welsh Blood Service is appealing for donors; and Commonwealth success for Cardiff's Owain.
12 August 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 09 Awst 2022 Image
Dyma ddiweddariad sy'n cynnwys: digwyddiad lles a chyfranogiad i bobl ifanc 11 - 25 oed ym Mharc Bute yfory; cau ffyrdd a chyngor ar deithio i'r digwyddiadau yng Nghaerdydd ar y Sul; a disgyblion yn cael eu "gwerthfawrogi'n fawr" mewn canolfan addysg.
09 August 22
Cardiff Council Update: 09 August 2022 Image
Here is our latest update, covering: a wellbeing and participation event for 11-to-25-year-olds in Bute Park tomorrow; road closures and travel advice for events taking place in Cardiff on Saturday; and pupils feel ‘highly valued' at education centre.
09 August 22
Y newyddion gennym ni - 08/08/22 Image
Disgyblion yn cael eu gwerthfawrogi yng nghanolfan addysg Caerdydd; Angen Gwarcheidwaid Coed i helpu i ofalu am goed sychedig Caerdydd; Datganiad ar y cyd - Cystadleuaeth Cân Eurovision 2023; Mae Canolfan Microsoft Llundain yn cynnal ymweliad gan bobl...
08 August 22
The news from us that you might have missed - 08/08/22 Image
Pupils feel ‘highly valued' at Cardiff education centre; Tree Guardians wanted to help care for Cardiff's thirsty trees; Joint statement - Eurovision Song Contest 2023; Microsoft Centre London hosts visit from Cardiff's young people...
08 August 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 05 Awst 2022 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: angen Gwarcheidwaid Coed i helpu i ofalu am goed sychedig Caerdydd; dros 40 mlynedd o gyfnewid ieuenctid gyda Stuttgart; mae Canolfan Microsoft Llundain yn cynnal ymweliad gan bobl ifanc Caerdydd; a y Grŵp..
05 August 22
Cardiff Council Update: 05 August 2022 Image
Here's your Friday update, covering: Tree Guardians wanted to help care for Cardiff's thirsty trees; more than 40 years of youth exchange with Stuttgart; Microsoft Centre London hosts visit from Cardiff's young people; and the Unpaid Carers Impact Group.
05 August 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 02 Awst 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: Uwchradd Willows yw'r ysgol uwchradd gyntaf yng Nghaerdydd i dderbyn dyfarniad pwysig UNICEF UK; arolygiad yn cymeradwyo Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Caerdydd; a grantiau ar gael nawr i fyfyrwyr sydd...
02 August 22
Cardiff Council Update: 02 August 2022 Image
Here is our latest update, covering: Willows High becomes first Cardiff secondary schools to receive prestigious UNICEF UK award; inspection commends Cardiff Youth Justice Service; and grants now available to students interested in a career in social wor
02 August 22
Arolygiad yn cymeradwyo Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Caerdydd Image
Mae adroddiad swyddogol newydd ar safonau yng Ngwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (GCI) Caerdydd wedi nodi gwelliannau sylweddol mewn sawl maes.
02 August 22
Inspection commends Cardiff Youth Justice Service Image
A new official report into standards at Cardiff’s Youth Justice Service (YJS) has identified significant improvements in many areas.
02 August 22
Y newyddion gennym ni - 01/08/22 Image
Dyfarniad ‘arbennig o gadarnhaol' i ysgol gynradd Gymraeg; Gwnaeth ysgol gynradd yng Nghaerdydd 'gynnydd trawiadol', medd Estyn; Caerdydd i elwa o fentrau Strydoedd Diogelach newydd gwerth £750k; Anrhydeddu'r Cyngor am ymrwymiad i bersonél y Lluoedd...
31 July 22
The news from us that you might have missed - 01/08/22 Image
‘Exceptionally positive' verdict for Welsh-language primary school; Cardiff primary school made ‘impressive progress', says Estyn; Cardiff to benefit from new £750k Safer Streets initiatives; Council honoured for commitment to Armed Forces personnel...
31 July 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 29 Gorffennaf 2022 Image
Croeso i'n newyddion diweddaraf, yn cynnwys: Caerdydd i elwa o fentrau Strydoedd Diogelach newydd gwerth £750k; gwnaeth ysgol gynradd yng Nghaerdydd 'gynnydd trawiadol', medd Estyn; a allwch chi wneud addewid i helpu i ddenu gwenyn i Gaerdydd?
29 July 22