The essential journalist news source
Cartrefi Newydd Ynni-Effeithlon O Safon Aur Yn Barod Ar Gyfer Y Nadolig Image
Mae trigolion datblygiad tai newydd yng ngogledd y ddinas yn ymsefydlu yn eu cartrefi newydd hynod ynni-effeithlon, carbon isel mewn pryd ar gyfer y Nadolig.
13 December 22
Gold Standard Energy-Efficient New Homes Ready For Christmas Image
Residents of a new council housing development in the north of the city are settling into their super energy-efficient, low carbon new homes in time for Christmas.
13 December 22
Imraz Hussain Operation Stellar final  For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:  12 December 2022 Ref: NR54-22 On-the-run Dudley illegal door supervisor arrested and prosecuted On Wednesday 07 December 2022, Imran Hussain pleaded
12 December 22
Y newyddion gennym ni - 12/12/22 Image
Cynlluniau cyffrous ar gyfer Ysgol Gynradd Moorland yn barod i symud ymlaen; Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod mwyafrif ysgolion Caerdydd yn cael eu cydnabod fel ysgolion sy'n parchu hawliau; Cyngor a phartneriaid yn ymateb i'r Tasglu Cydraddoldeb
12 December 22
The news from us that you might have missed - 12/12/22 Image
Exciting plans for Moorland Primary School set to progress; Latest figures show majority of Cardiff's schools are recognised as rights respecting; Council and partners respond to the Race Equality Taskforce; Landlady fined over £10,000...
12 December 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 09 Rhagfyr 2022 Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Dirwy o dros £10,000 i landlord am gyfres o fethiannau; Caerdydd Un Blaned yn nodi blaenoriaethau newid yn yr hinsawdd; a Gwasanaeth Coffa'r Nadolig yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ar dydd Sul.
09 December 22
Cardiff Council Update: 09 December 2022 Image
Here is our latest update, covering: Landlady fined over £10,000 for a catalogue of failings; One Planet Cardiff sets out climate change priorities; and Christmas Memorial service at Thornhill Crematorium this Sunday.
09 December 22
Cyngor a phartneriaid yn ymateb i'r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol Image
Mae disgwyl i raglen uchelgeisiol ac eang o gamau gweithredu sydd wedi'u cynllunio i fynd i'r afael â gwahaniaethu ar sail hil a hyrwyddo cydraddoldeb hiliol yng Nghaerdydd gael ei hystyried gan Gyngor Caerdydd wrth iddo fonitro'r cynnydd a wnaed ers i'r
08 December 22
Council and partners respond to the Race Equality Taskforce Image
An ambitious and wide-ranging programme of actions designed to address racial discrimination and promote race equality in Cardiff is due to be considered by Cardiff Council as it monitors progress made since the Race Equality Taskforce was set up in the
08 December 22
Cardiff Council Update: 06 December 2022 Image
Here is our latest update, covering: a partnership to create a Cardiff Children's University has been formally agreed; a report has found that air pollution is less now than it was before the pandemic; and new trees planted in Bute Park.
06 December 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 06 Rhagfyr 2022 Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: cytuno ar bartneriaeth bwysig i gyflwyno Prifysgol y Plant Caerdydd; adroddiad yn nodi bod lefel llygredd aer yn is na chyn y pandemig; a coed newydd yn cael eu plannu ym Mharc Bute.
06 December 22
Bournemouth man used fake licence to provide illegal security For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:  05 December 2022Ref:NR22-22 Bournemouth man used fake licence to provide illegal security On 02 December 2022, Benjamin Peter John Head of Bourne
05 December 22
Winners announced in the 2022 West Country Women Awards  NEWS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE.  5th DECEMBER 2022.  WITH PICTUREPhoto credit: Steve HaywoodWest Country Women Awards announce winners at Grand Ceremony! Winners of the inaugural West Country Wom
05 December 22
TSA asks laundries to join the energy crisis lobby Image
Energy crisis: the TSA needs YOU to be part of the laundry lobby.
29 November 22
Y newyddion gennym ni - 28/11/22 Image
Cerflun Betty Campbell Caerdydd yn ennill gwobr; Gofalu am Ofalwyr yng Nghaerdydd - rhannwch eich barn; Tîm Parc Bute yn cael ei goroni'r gorau yn y DU gyfan; Cau Morglawdd Bae Caerdydd dros dro; Caerdydd yn adnewyddu ei hymrwymiad Rhuban Gwyn
28 November 22
The news from us that you might have missed - 28/11/22 Image
Cardiff's Betty Campbell statue wins award; Caring for Carers in Cardiff - tell us your views; Team Bute Park crowned best in the whole of the UK; Cardiff Bay Barrage temporary closure; Cardiff renews its White Ribbon commitment
28 November 22