The essential journalist news source
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 01 Mawth 2024 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cyngor yn cytuno ar ei weledigaeth ar gyfer y tair blynedd nesaf; Y pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i bobl ddigartref Caerdydd; Ein Dinas: Ein Hiaith - gwefan siop un stop newydd y Brifddinas...
01 March 24
Cardiff Council Update: 01 March 2024 Image
Here is your Friday update, covering: Council agrees its vision for next three years; The small things making a big difference for Cardiff's homeless; Our City: Our Language - Capital's new one-stop-shop website for all things Welsh...
01 March 24
Supporting women in the workplace supporting women Image
International Women's Day 8th March 2024Supporting women in the workplace when supporting women - an Affordable Justice storyWeaving threads of feminist empowermentFinding a job that works around fami
01 March 24
Y pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i bobl ddigartref Caerdydd Image
Bydd pwyntiau cyfrannu digidol newydd y Ddinas yn helpu i roi arian yn gyflym a hawdd
01 March 24
The small things making a big difference for Cardiff’s homeless Image
City’s new digital giving points set to help make donating quick and easy.
01 March 24
Ein Dinas: Ein Hiaith – gwefan siop un stop newydd y Brifddinas i bopeth Cymraeg Image
Mae 'na ddraig newydd yn y dref ar Ddydd Gŵyl Dewi, a'i henw hi yw Tesni!
01 March 24
Our City: Our Language – Capital’s new one-stop-shop website for all things Welsh Image
There’s a new dragon in town this St David’s Day, and her name is Tesni!
01 March 24
Cyngor yn cytuno ar ei weledigaeth ar gyfer y tair blynedd nesaf Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol, gan amlinellu'r blaenoriaethau a'r nodau y mae wedi'u gosod i’w hun ar gyfer y tair blynedd nesaf a thu hwnt.
29 February 24
Council agrees its vision for next three years Image
Cardiff Council has published its Corporate Plan, outlining the priorities and goals it has set itself for the next three years and beyond.
29 February 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 27 Chwefror 2024 Image
Diweddariad Dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Gwaith wedi dechrau i adeiladu Beicffordd Parc y Rhath; Dadorchuddio portread yn y Plasty o bencampwr manwerthu Caerdydd; Addysg Caerdydd: Strategaeth Gydweithredu a Ffedereiddio.
27 February 24
Cardiff Council Update: 27 February 2024 Image
Here is your Tuesday update, covering: Construction work has begun to build Roath Park Cycleway; Portrait of Cardiff retail legend unveiled in Mansion House; Cardiff Education: Collaboration and Federation Strategy.
27 February 24
Dadorchuddio portread yn y Plasty o bencampwr manwerthu Caerdydd Image
Am fwy na 150 mlynedd, roedd siop adrannol James Howell ar Heol Eglwys Fair gyfystyr â'r profiad manwerthu gorau y gallai Caerdydd ei gynnig.
26 February 24
Portrait of Cardiff retail legend unveiled in Mansion House Image
For more than 150 years, James Howell’s department store on St Mary Street was synonymous with the best retail experience Cardiff could offer.
26 February 24
Y newyddion gennym ni - 26/02/24 Image
Addysg Caerdydd: Strategaeth Gydweithredu a Ffedereiddio; Disgyblion Ysgol Gynradd Coed Glas yn paratoi ar gyfer antur wrth ymweld â safle dymchwel yn Nhŷ Glas; Datgelu cynigion Cyllideb Cyngor Caerdydd wrth i'r Awdurdod geisio cau bwlch o £30.3m...
26 February 24
News that you might have missed - 26/02/24 Image
Cardiff Education: Collaboration and Federation Strategy; Coed Glas Primary School Pupils gear up for adventure during demolition site visit at Tŷ Glas; Cardiff Council's Budget proposals revealed as authority looks to bridge £30.3m gap...
26 February 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 23 Chwefror 2024 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Datgelu cynigion Cyllideb Cyngor Caerdydd wrth i'r Awdurdod geisio cau bwlch o £30.3m; Disgyblion Ysgol Gynradd Coed Glas yn paratoi ar gyfer antur wrth ymweld â safle dymchwel yn Nhŷ Glas; Ysgol Gynradd...
23 February 24