The essential journalist news source
Invitation to the West Country Women Awards launch 2022!  Please find below an invitation to the launch of the West Country Women Awards 2022!We will be announcing the categories and sponsors at a fun evening event at Crowdfunder HQ in Newquay. Please do co
06 July 22
Weston-super-Mare man prosecuted for supplying illegal security  For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  06 July 2022 Ref: NR24-22  Weston-super-Mare man prosecuted for supplying illegal security to OktoberfestOn Friday 01 July Weston-super-Mare man, St
06 July 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 05 Gorffennaf 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: haf o hwyl i blant a phobl ifanc Caerdydd; newid dros dro i'r gwasanaeth: cofrestru genedigaethau, marwolaethau a phriodasau; a partneriaeth busnes yn talu ar ei ganfed i gymuned rhandiroedd.
05 July 22
Cardiff Council Update: 05 July 2022 Image
Here is our latest update, covering: a summer of fun for Cardiff's children and young people; temporary change to the registration of births, deaths, and marriages service; and a business partnership that's paying off for an allotment community.
05 July 22
Y newyddion gennym ni - 04/07/22 Image
🗞️Y newyddion gennym ni ➡️sesiynau Pad Sblasio wedi'u teilwra ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol ➡️y diweddaraf am gymorth costau byw yn ôl disgresiwn ➡️thocynnau'n mynd ar werth wrth i lwybr goleuadau Nadolig mwyaf Cymru ddychwelyd i Gaerdydd...
03 July 22
The news from us that you might have missed - 04/07/22 Image
🗞️The news from us that you might have missed ➡️Splashpad sessions tailor made for children with additional needs ➡️the latest on discretionary cost of living support ➡️tickets go on sale as Wales’ biggest festive light trail to return to Cardiff...
03 July 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 01 Gorffennaf 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: sesiynau hamddenol newydd yn y Pad Sblasio; gartrefi gwag wedi cael eu hadfer hon i'w defnyddio eto; a mae gŵyl olau arobryn Cymru yn ôl ac mae tocynnau ar werth nawr.
01 July 22
Cardiff Council Update: 01 July 2022 Image
Here is our latest update, covering: new Splashpad sessions tailor made for children with additional needs; bringing empty homes back into use; and tickets go on sale as Wales' biggest festive lights trail is set to return to Cardiff for another year.
01 July 22
A quick and cost-effective way to reduce Ofwat penalties for long unread meters Image
Around 15% of water meters in this country are classed as long unread meters (LUM). Deer Technology's quick and cost-effective solution to this problem is to retrofit analogue water meters with LimpetReader devices connected to AutoReader transmitters.
30 June 22
Mae 83 o gartrefi gwag yng Nghaerdydd wedi cael eu hadfer y flwyddyn ariannol hon i’w defnyddio eto Image
Mae 83 o eiddo gwag yng Nghaerdydd wedi cael eu hadfer i’w defnyddio eto ers mis Ebrill 2021, gyda chymorth drwy bolisi cartrefi gwag y Cyngor.
30 June 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 28 Mehefin 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: manylion am gau ffyrdd ar gyfer digwyddiad yn Stadiwm Principality ddydd Iau; y diweddaraf am gymorth costau byw yn ôl disgresiwn; a'n hofferyn ar-lein sy'n helpu gofalwyr.
28 June 22
Cardiff Council Update: 28 June 2022 Image
Here is our latest update, covering: details of this Thursday's Principality Stadium event road closures; the latest on discretionary, cost of living support; and our online tool that's helping the care community.
28 June 22
Y newyddion gennym ni - 27/06/22 Image
Cyngor Caerdydd yn lansio offeryn ar-lein newydd ar gyfer y gymuned gofal; Argaeledd band eang yng Nghaerdydd yn elwa o hwb o £7.7m; Helpu pobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol i gael eu cyflogi'n llwyddiannus; Caerdydd yw'r ddinas gyntaf yng...
26 June 22
The news from us that you might have missed - 27/06/22 Image
Cardiff Council launches new online tool for care community; Broadband availability in Cardiff benefits from £7.7m boost; Helping young people with Additional Learning Needs succeed in employment; Cardiff is the first Welsh city to be named Tree City...
26 June 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 24 Mehefin 2022 Image
Dyma'r diweddaraf, yn cynnwys: helpu pobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol i gael eu cyflogi'n llwyddiannus; band eang yng Nghaerdydd yn elwa o hwb; a Caerdydd yw'r ddinas gyntaf yng Nghymru i gael ei henwi'n Ddinas Goed y Byd.
24 June 22
Cardiff Council Update: 24 June 2022 Image
Here is our latest update, covering: helping young people with additional learning needs succeed in employment; Cardiff's broadband boost; and Cardiff is the first Welsh city to be named a Tree City of the World.
24 June 22