The essential journalist news source
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 05 Ebrill 2024 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Anrhydeddu arwr bom ar ei ben-blwydd yn 100 oed fel achubwr Neuadd y Ddinas yn ystod yr Ail Ryfel Byd; Cymuned Pentwyn yn rhoi barn ar gynlluniau'r ganolfan hamdden; ac fwy
05 April 24
Cardiff Council Update: 05 April 2024 Image
Here is your Friday update, covering: Bomb hero honoured on 100th birthday as World War II saviour of City Hall; Pentwyn community gives views on leisure centre plans; Flexible learning opportunities to boost career prospects; and more
05 April 24
Anrhydeddu arwr bom ar ei ben-blwydd yn 100 oed fel achubwr Neuadd y Ddinas yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi anrhydeddu dyn a achubodd Neuadd y Ddinas rhag cael ei dinistrio pan aeth i'r afael â bom cyneuol a gafodd ei ollwng ar do’r adeilad yn ystod cyrch awyr yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
04 April 24
Bomb hero honoured on 100th birthday as World War II saviour of City Hall Image
Cardiff Council has honoured a man who saved City Hall from destruction when he tackled an incendiary bomb dropped on its roof during a German air raid during World War II.
04 April 24
Anrhydeddu arwr bom ar ei ben-blwydd yn 100 oed fel achubwr Neuadd y Ddinas yn ystod yr Ail Ryfel Byd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi anrhydeddu dyn a achubodd Neuadd y Ddinas rhag cael ei dinistrio pan aeth i'r afael â bom cyneuol a gafodd ei ollwng ar do’r adeilad yn ystod cyrch awyr yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
04 April 24
Cyllid newydd ar gael i greu cydlyniant cymunedol Image
Mae Cyngor Caerdydd unwaith eto’n gwahodd ceisiadau gan grwpiau cymunedol a sefydliadau'r trydydd sector ledled y ddinas am gyllid grant sydd ar gael i helpu i adeiladu cymunedau cryf a chydlynol.
28 March 24
New funding available to forge community cohesion Image
Cardiff Council is once again inviting applications from community groups and third sector organisations across the city for grant funding available to help build cohesive and resilient communities.
28 March 24
Is the free half hour initial consultation just a commercial ploy? Image
 Is the free half-hour initial consultation just a commercial ploy? While a 30-minute free consultation is traditionally advertised by commercial law firms to get clients to sign with them, Affordable
27 March 24
Y newyddion gennym ni - 25/03/24 Image
Bydd partner dylunio ac adeiladu newydd yn cael ei benodi ar gyfer Cledrau Croesi Caerdydd; m y tro cyntaf yng Nghaerdydd, siop gafodd ei dal yn gwerthu cynhyrchion tybaco anghyfreithlon yn cael ei chau gan y cyngor; ac myw
25 March 24
News that you might have missed - 25/03/24 Image
New design and build partner set to be appointed for Cardiff Crossrail; First for Cardiff as store caught selling illegal tobacco products is closed down by council; Cardiff's plan to improve key bus routes revealed; and more
25 March 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 22 Mawrth 2024 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cloc y Pierhead wedi'i adfer i'w hen ogoniant; Cerddoriaeth fyw i ddarparu trac sain y ddinas y penwythnos hwn; Cynlluniau diwygiedig Canolfan Hamdden Pentwyn i'w cyflwyno i'r gymuned; ac fwy
22 March 24
Cardiff Council Update: 22 March 2024 Image
Here is your Friday update, covering: Pierhead Clock restored to its former glory; Live music to provide city soundtrack this weekend; Revised plans for Pentwyn Leisure Centre to be presented to community; and more
22 March 24
Dechrau sgwrs yn ystod Wythnos Dathlu Niwroamrywiaeth Image
Dechreuodd sgyrsiau am sut i wneud Caerdydd yn ddinas sy’n deall niwrowahaniaeth ddoe mewn digwyddiad arbennig yn Stadiwm Dinas Caerdydd.
20 March 24
Starting the conversation during Neurodiversity Celebration Week Image
Conversations about how to make Cardiff a more neurodivergent-friendly city began yesterday at a special event at Cardiff City Stadium.
20 March 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 19 Mawrth 2024 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Cynllun cladin newydd gwerth £25m ar gyfer blociau fflatiau uchel Butetown; Cynyddu addysg Anghenion Dysgu Ychwanegol; Newidiadau i'r polisi derbyn i ysgolion; Radyr Rangers yn cael cymorth i wella...
19 March 24
Cardiff Council Update: 19 March 2024 Image
Here is your Tuesday update, covering: A £25m recladding plan for Butetown high-rises; Increasing Additional Learning Needs education; Changes to the school admissions policy; Radyr Rangers to get help to improve facilities
19 March 24