The essential journalist news source
Cardiff Council Update: 25 November 2022 Image
Here's your Friday update, covering: Cardiff's Betty Campbell statue wins award; consultation seeking unpaid carers' views on respite support; and team Bute Park crowned best in the whole of the UK.
25 November 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 25 Tachwedd 2022 Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cerflun Betty Campbell Caerdydd yn ennill gwobr; ymgynghoriad sy'n ceisio barn gofalwyr di-dâl ar y cymorth seibiant sydd; a tîm Parc Bute yn cael ei goroni'r gorau yn y DU gyfan.
25 November 22
Gofalu am Ofalwyr yng Nghaerdydd – rhannwch eich barn Image
Cafodd ymgynghoriad sy'n ceisio barn gofalwyr di-dâl ar y cymorth seibiant sydd ar gael iddynt wrth iddynt gyflawni eu rôl hanfodol ei lansio yng Nghaerdydd ddoe.
23 November 22
Caring for Carers in Cardiff – tell us your views Image
A consultation seeking the views of unpaid carers about respite support available to them as they carry out their vital role was launched in Cardiff yesterday.
23 November 22
SIA publishes sector recruitment briefing security guarding  For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:  23 November 2022 Ref:NR53-22 SIA publishes sector profile on recruitment and retention in the security guarding sectorThe Security Industry Authori
23 November 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 22 Tachwedd 2022 Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: cyngor teithio ar gyfer Cymru v Awstralia; Caerdydd yn adnewyddu ei hymrwymiad Rhuban Gwyn; a galw am farn ar gynllun cyffrous pont newydd i gerddwyr.
22 November 22
Cardiff Council Update: 22 November 2022 Image
Here is our latest update, covering: travel advice for Wales vs Australia; Cardiff renews its White Ribbon commitment; and views sought on exciting new pedestrian bridge plan.
22 November 22
DBS partners with Ann Craft Trust to promote Safeguarding Adults Week 2022   [if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrel
22 November 22
Caerdydd yn adnewyddu ei hymrwymiad Rhuban Gwyn Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi adnewyddu ei achrediad Rhuban Gwyn am y trydydd tro, gan danlinellu ymrwymiad i roi terfyn ar drais dynion yn erbyn menywod.
22 November 22
Cardiff renews its White Ribbon commitment Image
Cardiff Council has renewed its White Ribbon accreditation for a third time, underlining a commitment to ending men’s violence against women.
22 November 22
NR48 Muhammad Imran final For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:  21 November 2022Ref:NR48-22  Maidenhead company director prosecuted for obstructing an SIA investigation On Friday 11 November 2022, Muhammad Imran
21 November 22
NR51-22 Altorshan prosecution and sentencing final For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:  21 November 2022 Ref:NR51-22 Car crash exposes man with forged security licence A Southend man without the legal right to work in the UK was caught
21 November 22
Andy Vessey, Head of Tax at Kingsbridge gives his response to Autumn Budget Image
Shadow Chancellor, Rachel Reeves compared the government to pickpockets, I think she summed up Hunt and his proposals fairly accurately.
17 November 22
Mwy o gartrefi yn gynt Image
Mae cynlluniau sy'n nodi sut mae'r Cyngor yn bwriadu cyflawni cam nesaf ei raglen datblygu tai uchelgeisiol, gan greu 1,700 o gartrefi newydd arall i'r ddinas, wedi eu datgelu.
17 November 22
More homes, more quickly Image
Plans setting out how the Council intends to deliver the next phase of its ambitious housing development programme, creating another 1,700 new homes for the city have been unveiled.
17 November 22
Galw am farn ar gynllun cyffrous pont newydd i gerddwyr Image
Mae cynlluniau cyffrous ar gyfer pont newydd i feics a cherddwyr dros Afon Taf wedi eu datgelu, rhan o adfywio ehangach ystâd Trem y Môr Grangetown.
17 November 22