The essential journalist news source
Cardiff Council Update: 22 December 2023 Image
Here is your Friday update, covering: Strike to impact some waste collections in Cardiff after Christmas; Whitchurch Primary School receives national recognition for health and wellbeing; Building positive relationships between young people
22 December 23
Cyngor yn cyhoeddi adroddiad canol tymor ar ei berfformiad Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei arfarniad 'Lles' canol tymor - gan gynnig hunanasesiad cynhwysfawr o'r ffordd y mae wedi perfformio wrth gyflawni amcanion a nodir yn ei gynllun corfforaethol ar gyfer 2023-26.
22 December 23
Council publishes mid-term report on its performance Image
Cardiff Council has published its mid-term ‘Well-Being' appraisal - offering a comprehensive self-assessment of how it has performed in meeting objectives set out in its corporate plan for 2023-26.
22 December 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 19 Rhagfyr 2023 Image
Dyma'r diweddaraf, gan gynnwys: Lansio Cynllun Byw yn y Gymuned o'r radd flaenaf cyntaf y Cyngor; Cyngor Caerdydd yn gweithredu argymhellion adfer natur Coed Cadw; Hyrwyddwr Pleidleisio Hygyrch Cyntaf ar gyfer Prif Weithredwr y Cyngor
19 December 23
Cardiff Council Update: 19 December 2023 Image
Here is your latest update, covering: Council's first state-of-the art Community Living scheme launched; Cardiff Council implementing Woodland Trust nature recovery recommendations; Accessible Voting Champion first for Council Chief Executive
19 December 23
Lansio Cynllun Byw yn y Gymuned o'r radd flaenaf cyntaf y Cyngor Image
Lansiwyd y cyntaf o ddatblygiadau Byw yn y Gymuned o’r radd flaenaf Cyngor Caerdydd ar gyfer pobl hŷn yn swyddogol ddydd Mawrth, 19 Rhagfyr.
19 December 23
Starter for 10: Council’s 1st state-of-the art Community Living scheme launched Image
The first of Cardiff Council’s new build state-of-the-art Community Living developments for older people has been officially launched today, Tuesday, December 19.
19 December 23
Hyrwyddwr Pleidleisio Hygyrch Cyntaf ar gyfer Prif Weithredwr y Cyngor Image
Mae Paul Orders o Gyngor Caerdydd wedi dod yn brif weithredwr cyntaf awdurdod lleol y DU i ddod yn Hyrwyddwr Pleidleisio Hygyrch.
15 December 23
Accessible Voting Champion 1st For Council CEX Image
Cardiff Council’s Paul Orders has become the UK’s first local authority chief executive to become an Accessible Voting Champion.
15 December 23
Cardiff Council Update: 12 December 2023 Image
Sky partners with Cardiff Council's Youth Services to open first Sky Up Digital Hub in Wales; Unprecedented challenges lead to city's housing emergency; Council plans new Centre to promote independent living
12 December 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 12 Rhagfyr 2023 Image
Sky i agor Hyb Digidol Sky Up cyntaf yng Nghymru mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd; Heriau digynsail yn arwain at argyfwng tai yn y ddinas; Y Cyngor yn cynllunio Canolfan newydd i hyrwyddo byw'n annibynnol
12 December 23
Affordable Justice expands legal team with new appointment Image
Affordable Justice expands team with appointment of new solicitor Samantha HarrisonAffordable Justice, the fast-growing non-profit alternative business structure legal service has appointed divorce la
12 December 23
Y newyddion gennym ni - 11/12/23 Image
Heriau digynsail yn arwain at argyfwng tai yn y ddinas; Sky i agor Hyb Digidol Sky Up cyntaf yng Nghymru mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd; Y Cyngor yn cynllunio Canolfan newydd i hyrwyddo byw'n annibynnol...
11 December 23
News that you might have missed - 11/12/23 Image
Unprecedented challenges lead to city's housing emergency; Sky partners with Cardiff Council's Youth Services to open first Sky Up Digital Hub in Wales; Council plans new Centre to promote independent living; On-street bike rental scheme will end...
11 December 23
Heriau digynsail yn arwain at argyfwng tai yn y ddinas Image
Mae Caerdydd yn wynebu sefyllfa o argyfwng tai, gyda phwysau eithriadol ar wasanaethau digartrefedd a galw parhaus amdanynt.
08 December 23
Unprecedented challenges lead to city’s housing emergency Image
Cardiff is facing an emergency housing situation, with exceptional pressures and unabating demand for homelessness services.
08 December 23