The essential journalist news source
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 06/12/21 Image
Delweddau CGI newydd sbon yn datgelu cynlluniau ar gyfer y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol wrth i'r Cais Cynllunio gael ei gyflwyno; Datganiad gan Gyngor Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac Ymddiriedolaeth GIG...
05 December 21
The news from last week that you might have missed 06/12/21 Image
Brand new CGI images reveal plans for International Sports Village as Planning Application is submitted; Statement from Cardiff Council, the Vale of Glamorgan Council, Cardiff and Vale University Health Board and the Welsh Ambulance Services NHS Trust...
05 December 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 03 Rhagfyr Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Caerdydd a Bro Morgannwg yn ymateb i'r Argyfwng Gofal Cenedlaethol; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y 7 diwrnod...
03 December 21
Cardiff Council Update: 03 December Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Cardiff and Vale of Glamorgan responds to the National Care Crisis; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; cases reported in Cardiff's schools in the last seven days; vaccination totals...
03 December 21
Delweddau CGI newydd sbon yn datgelu cynlluniau ar gyfer y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol wrth i'r Cais Cynllunio gael ei Image
Mae'r delweddau diweddaraf a gynhyrchwyd gan gyfrifiadur (CGI) wedi'u rhyddhau er mwyn dangos sut mae cynlluniau ar gyfer y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol newydd ym Mae Caerdydd yn mynd rhagddynt ac mae cais wedi ei gyflwyno i'w gymeradwyo ar gyfer y...
03 December 21
SIA enforcement operations target Shropshire and Staffordshire venues For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:  02 December 2021Ref: NR58-21  SIA enforcement operations target Shropshire and Staffordshire venues clubs and barsLast Saturday evening (27 November
02 December 21
Repeat offence by Louth security boss results in confiscation  News For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:  01 December 2021 Ref:NR53-21  Repeat offence by Louth security boss results in confiscation of £30,000 as proceeds of crimeGrimsby Crown Court
01 December 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 30 Tachwedd Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Canopi Gwyrdd y Frenhines yn cyhoeddi Caerdydd fel Dinas Hyrwyddo; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
30 November 21
Cardiff Council Update: 30 November Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Cardiff announced as Champion City by the Queen's Green Canopy; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; and vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan.
30 November 21
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 29/11/21 Image
Diwrnod ym Mywyd Gwirfoddolwr; Yr Eglwys Norwyaidd yn dathlu Gŵyl Goleuni a Chyfeillgarwch; Cyngor Caerdydd yn pleidleisio i ddatgan argyfwng natur ledled y ddinas; Creu Caerdydd fwy diogel; Mwy o ysgolion yng Nghaerdydd yn ymuno ag ymgyrch Hawliau Plant
28 November 21
The news from last week that you might have missed 29/11/21 Image
A Day in the Life of a Bute Park Volunteer; Norwegian Church celebrates the Festival of Light and Friendship; Creating a safer Cardiff; More schools in Cardiff join Children's Rights campaign, than anywhere else in Wales; Cathays Cemetery unveils...
28 November 21
A helping hand for local authorities responding to the climate emergency Image
Local authorities and combined authorities have a key role to play in addressing the global climate emergency. Indeed, it is estimated that 82% of UK emissions are within the scope of influence of LAs.
24 November 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 23 Tachwedd Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: angen corff llywodraethu ar gyfer ysgol gynradd newydd; ‘Christmas at Bute Park', gwyriad beic ffordd gyda'r nos; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro..
23 November 21
Cardiff Council Update: 23 November Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: school governing body needed for new primary school; Christmas at Bute Park, night-time cycleway diversion; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; vaccination totals for Cardiff and Vale...
23 November 21
Dadorchuddio cofeb ym Mynwent Cathays i ŵr o Gaerdydd a oroesodd y ‘Charge of the Light Brigade' Image
Dadorchuddiwyd cofeb arbennig ym Mynwent Cathays heddiw i anrhydeddu John Henry Harding o drydydd catrawd ar ddeg y Dragwniaid Ysgafn, a gymerodd ran yng Nghyrch y Frigâd Ysgafn.
23 November 21
Cathays Cemetery unveils memorial to Cardiff survivor of ‘Charge of the Light Brigade’ Image
A special memorial has been unveiled today at Cathays Cemetery to honour John Henry Harding of the 13th Light Dragoons who took part in, and survived, the Charge of the Light Brigade.
23 November 21