The essential journalist news source
HOPE not hate: Suella Braverman uses far-right theories in immigration speech HOPE not hate, the UK's leading campaign group against the far right, condemns Suella Braverman's speech on immigration.
26 September 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 26 Medi 2023 Image
Adfer Marchnad Caerdydd - Cyhoeddi Cyllid Cronfa Dreftadaeth y Loteri; Derbyn i Ysgolion Uwchradd - ceisiadau ar gyfer Medi 2024 nawr ar agor; The Sustainable Studio - hen Glwb Trafnidiaeth wedi'i ailwampio fel gofod creadigol dan arweiniad artistiaid
26 September 23
Cardiff Council Update: 26 September 2023 Image
Cardiff Market Restoration - Heritage Lottery Funding announced; Secondary School Admissions - applications for September 2024 now open; Sustainable Studios - former Transport Club refurbished for artist-led creative space
26 September 23
Y newyddion gennym ni - 25/09/23 Image
Ceisiadau am Leoedd Uwchradd ar gyfer Medi 2024 yn agor heddiw; Blwyddyn hanesyddol i'r Arglwydd Faer yn dod â llawenydd i Cŵn Tywys Cymru; Adfer Marchnad Caerdydd; ac mwy
25 September 23
News that you might have missed - 25/09/23 Image
Secondary School Applications for September 2024 open today; Historic year for Lord Mayor brings joy for Guide Dogs Cymru; The restoration of Cardiff Market; and more
25 September 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 22 Medi 2023 Image
Sesiynau Diwydiant Sŵn; Adroddiad Blynyddol ar y Gwasanaethau Cymdeithasol; DYDDiau Da o Haf
22 September 23
Cardiff Council Update: 22 September 2023 Image
Sŵn Industry Sessions; Social Services Annual Report; Summer with a DIFF'erence
22 September 23
Blwyddyn hanesyddol i'r Arglwydd Faer yn dod â llawenydd i Cŵn Tywys Cymru Image
Yn ôl unrhyw safonau, gallai'r flwyddyn y treuliodd y Cynghorydd Graham Hinchey fel Arglwydd Faer Caerdydd gael ei hystyried yn wirioneddol ryfeddol.
22 September 23
Historic year for Lord Mayor brings joy for Guide Dogs Cymru Image
By any standards, the year Cllr Graham Hinchey spent as Cardiff’s Lord Mayor could be classed as truly remarkable.
22 September 23
Never Out of Mind service of remembrance Image
A service of remembrance is being held to remember and honour all those who have given their lives in public duty.
22 September 23
Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol Image
Mae adroddiad blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd wedi amlinellu rhai o lwyddiannau allweddol staff, partneriaid a gofalwyr yn y ddinas dros y 12 mis diwethaf.
21 September 23
Cardiff Council Update: 19 September 2023 Image
Cardiff Market Restoration; First year of the Shared Prosperity Fund and Cardiff Dogs Home Pawprints Awards
19 September 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 19 Medi 2023 Image
Adfer Marchnad Caerdydd; Blwyddyn gyntaf y Gronfa Ffyniant Gyffredin; Gwobrau Pawprints Cartref Cŵn Caerdydd
19 September 23
Mae blwyddyn gyntaf y Gronfa Ffyniant a Rennir yn gweld miliynau yn cael eu rhannu rhwng prosiectau Image
Mae cyfran Caerdydd o Gronfa Ffyniant Gyffredin (CFfG) y Llywodraeth - a gynlluniwyd i ddisodli'r cyllid a ddarparwyd yn flaenorol gan yr UE - wedi cael ei wario er budd cannoedd o bobl a phrosiectau ledled y ddinas.
18 September 23
First year of Shared Prosperity Fund sees millions shared between projects Image
Cardiff’s share of the Government’s Shared Prosperity Fund (SPF) – designed to replace funding previously provided by the EU – has been spent benefiting hundreds of people and projects across the city.
18 September 23
Mikron Theatre Presents: A Force To Be Reckoned With to visit Halifax Image
More Heartbeat than Happy Valley, this arresting story, told with fabulous original music and a fast paced script, captures a century of change as it explores the story of the pioneering women of the British Police force.
18 September 23