The essential journalist news source
New Participation Strategy to enhance public engagement with Council Image
Cardiff Council has published the results of a comprehensive review into how it engages with the public and ensures their views are taken into account in the decision-making process.
10 January 24
Why the £2 million flee fund is just another gimmick Image
Lisa Hilder, social entrepreneur, feminist and founder of Preston Road Women's Centre and Affordable Justice, reacts to the latest announcement from the government of a £2 million ‘flee fund' for vict
10 January 24
Straeon gofalwyr maeth Caerdydd yn dangos bod gan bawb rywbeth i’w gynnig i gefnogi plant lleol mewn gofal. Image
Nod yr ymgyrch newydd yw ysbrydoli pobl o bob cefndir i ystyried maethu gyda'u Cyngor lleol.
09 January 24
Cardiff foster carers’ stories show everyone can ‘bring something to the table’ to support local children in care. Image
New campaign aims to inspire people from all walks of life to consider fostering with their local council.
09 January 24
Is escape from domestic abuse on your distribution list? Image
Is escape from domestic abuse on your resolution list?January is D-Day for many women seeking Divorce from Domestic abuse and coercive control.Every January since it was first established in 2016, Aff
03 January 24
Is escape from domestic abuse on your resolution list? Image
Is escape from domestic abuse on your resolution list?January is D-Day for many women seeking Divorce from Domestic abuse and coercive control.Every January since it was first established in 2016, Aff
03 January 24
Cardiff residents urged to take part in far-reaching budget consultation Image
Cardiff residents are being urged to take part in a far-reaching budget consultation which could see services cut and charges increased as the council looks to find £30.5m to balance the books in 2024/25 amidst a public sector funding crisis.
02 January 24
Esboniwr Cyllideb Cyngor Caerdydd 2024/25 Image
Beth yw bwlch yn y gyllideb? Pam mae'r Cyngor yn wynebu bwlch yn y gyllideb? Sut rydyn ni'n bwriadu cau'r Bwlch
02 January 24
Cardiff Council budget 2024/25 - explainer Image
What's a budget gap? Why is the Council Facing a Budget Gap? How we propose to close the Gap
02 January 24
Streic i effeithio ar rai casgliadau gwastraff yng Nghaerdydd Image
Mae'n debygol yr effeithir ar rai casgliadau gwastraff yng Nghaerdydd yn dilyn penderfyniad Unite i streicio rhwng dydd Iau, 28 Rhagfyr a dydd Iau, 25 Ionawr.
28 December 23
Strike to impact some waste collections in Cardiff Image
Some waste collections in Cardiff are likely to be impacted following Unite’s decision to strike between Thursday, December 28, and Thursday, January 25.
28 December 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 22 Rhagfyr 2023 Image
Diweddariad Dydd Gwener, sy'n cynnwys: Streic i effeithio ar rai casgliadau gwastraff yng Nghaerdydd ar ôl y Nadolig; Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd yn derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am iechyd a lles; Adeiladu perthnasoedd cadarnhaol rhwng pobl ifanc
22 December 23
Cardiff Council Update: 22 December 2023 Image
Here is your Friday update, covering: Strike to impact some waste collections in Cardiff after Christmas; Whitchurch Primary School receives national recognition for health and wellbeing; Building positive relationships between young people
22 December 23
Cyngor yn cyhoeddi adroddiad canol tymor ar ei berfformiad Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei arfarniad 'Lles' canol tymor - gan gynnig hunanasesiad cynhwysfawr o'r ffordd y mae wedi perfformio wrth gyflawni amcanion a nodir yn ei gynllun corfforaethol ar gyfer 2023-26.
22 December 23
Council publishes mid-term report on its performance Image
Cardiff Council has published its mid-term ‘Well-Being' appraisal - offering a comprehensive self-assessment of how it has performed in meeting objectives set out in its corporate plan for 2023-26.
22 December 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 19 Rhagfyr 2023 Image
Dyma'r diweddaraf, gan gynnwys: Lansio Cynllun Byw yn y Gymuned o'r radd flaenaf cyntaf y Cyngor; Cyngor Caerdydd yn gweithredu argymhellion adfer natur Coed Cadw; Hyrwyddwr Pleidleisio Hygyrch Cyntaf ar gyfer Prif Weithredwr y Cyngor
19 December 23