The essential journalist news source
West Country Women Awards Semi-Finalists Announced  Semi finalist announcement news release FOR IMMEDIATE RELEASE West Country Women Awards Announces Semi-Finalists at Somerset County Cricket Club Taunton, 26th September 2023.  The West Country Women
27 September 23
Photographer Gives Lessons to Visually Impaired Image
Award-Winning Photographer Michael Rickwood Empowers Visually Impaired People Through Photography Lessons Professional photographer Michael Rickwood is focusing on breaking down barriers and developin
27 September 23
Christmas gifts to help you declutter your home by Helen Sanderson MSc Image
 Christmas gifts to help you declutter your home by Helen Sanderson MScAn astounding 81% of people say they feel stressed during the Christmas period1. Helen Sanderson MSc is a psychotherapist, interi
26 September 23
Enjoy a 'wild' weekend at the Kent & East Sussex Railway Image
Things are going 'wild at the Kent & East Sussex Railway this coming weekend (30th Sept-1st Oct) as the railway hosts a community event celebrating all things wildlife, including revealing the results of an important biodiversity survey along the line.
25 September 23
Ceisiadau am Leoedd Uwchradd ar gyfer Medi 2024 yn agor heddiw Image
Bydd ceisiadau am leoedd uwchradd i ddechrau ym mis Medi 2024 yn agor heddiw (dydd Llun 25 Medi 2023)
25 September 23
Secondary School Applications for September 2024 open today Image
Applications for secondary school places to start in September 2024 will open today (Monday 25, September 2023)
25 September 23
Social Services Annual Report Image
Cardiff Council’s annual Social Services report has outlined some of the key achievements of staff, partners, and carers in the city over the past 12 months.
21 September 23
Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol Image
Mae adroddiad blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd wedi amlinellu rhai o lwyddiannau allweddol staff, partneriaid a gofalwyr yn y ddinas dros y 12 mis diwethaf.
21 September 23
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn creu DYDDiau Da o Haf i gannoedd o bobl ifanc Image
Mae rhaglen 'DYDDiau Da o Haf' Caerdydd wedi rhoi chwe wythnos o weithgareddau, digwyddiadau a phrofiadau i gannoedd o bobl ifanc, gan roi cyfle iddynt wneud ffrindiau newydd a rhoi cynnig ar bethau newydd.
21 September 23
Cardiff Youth Service makes it a summer with a ‘DIFF'erence for hundreds of young people Image
Cardiff's ‘Summer with a DIFF'erence' programme has provided hundreds of young people with six weeks of activities, events and experiences, giving them the opportunity to make new friends and try new things.
21 September 23
Mae blwyddyn gyntaf y Gronfa Ffyniant a Rennir yn gweld miliynau yn cael eu rhannu rhwng prosiectau Image
Mae cyfran Caerdydd o Gronfa Ffyniant Gyffredin (CFfG) y Llywodraeth - a gynlluniwyd i ddisodli'r cyllid a ddarparwyd yn flaenorol gan yr UE - wedi cael ei wario er budd cannoedd o bobl a phrosiectau ledled y ddinas.
18 September 23
First year of Shared Prosperity Fund sees millions shared between projects Image
Cardiff’s share of the Government’s Shared Prosperity Fund (SPF) – designed to replace funding previously provided by the EU – has been spent benefiting hundreds of people and projects across the city.
18 September 23
British vape manufacturer welcomes the disposable vapes ban - a comment Image
Disposable vapes ban - an opportunity to protect the British vaping industry?Josh Douglas, founder and managing director, Dispergo Vaping LtdShould the government decide to go ahead and ban disposable
15 September 23
UK'S LEADING MEDICAL PROFESSIONALS COME TOGETHER TO PROTECT NHS Image
PRESS ANNOUNCEMENTFOR IMMEDIATE RELEASE14th September 2023  UK'S LEADING MEDICAL PROFESSIONALS COME TOGETHER TO PROTECT NHS WITH CREATION OF UK'S FIRST ‘MEDICAL WRITERS CLUBThe UKs first ‘Medical Writ
14 September 23
Adroddiad Estyn ar Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant Paul; "lle arbennig gyda llawer o ieithoedd ond rydym i gyd Image
Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant Paul, sydd yng nghanol Grangetown, wedi cael ei chydnabod gan Estyn am ei hymrwymiad i addysg gynhwysol a lles myfyrwyr.
14 September 23
Estyn report on St. Paul's C.I.W. Primary School; "a special place with many languages but we are all the same" say pup Image
St. Paul's Church in Wales Primary School, located in the heart of Grangetown, has been recognised by Estyn for its commitment to inclusive education and student well-being.
14 September 23