The essential journalist news source
Cynigion i wella Parciau Sglefrfyrddio Caerdydd – Ymgynghoriad cyhoeddus Image
Mae ymgynghoriad sy'n gwahodd aelodau o'r cyhoedd i ddweud eu dweud ar barciau sglefrfyrddio presennol yng Nghaerdydd, yn dal i fod ar gael i'w gwblhau ar-lein.
27 October 21
Proposals to improve Cardiff’s Skateboard Parks – Public consultation Image
A consultation which invites members of the public to have their say on existing skateboard parks in Cardiff, is still available to complete online.
27 October 21
Taro a Chwarae - Parc Bute i ddod yn fyw gyda cherddoriaeth! Image
Mae Parc Bute wedi cyhoeddi ei brosiect gwella newydd i wella parc canol dinas Caerdydd.
25 October 21
Percussion and Play - Bute Park to come alive with the sound of music! Image
Bute Park has announced its newest improvement project to enhance the Cardiff city centre park.
25 October 21
Introducing the Winners of The Diverse Book Awards 2021! Image
Press release - 21st October 2021 - www.thediversebookawards.co.ukIntroducing The Diverse Book Awards WinnersThe three winners of The Diverse Book Awards 2021 were tonight revealed at an online launch
21 October 21
The Diverse Book Awards 2021 Winners To Be Revealed Tonight Online Image
Press release - 21st October 2021 The Diverse Book Awards Winners Will be Officially Announced Tonight!Shining the spotlight on diverse and inclusive books in the UK#TheDBAwards  London, United Kingdo
21 October 21
Ierdydd Ysgol Llawn Bwyd yn cael eu cyflwyno i ddeg o Ysgolion Cynradd Caerdydd Image
Bydd Cyngor Caerdydd mewn partneriaeth â'r elusen amgylcheddol, Trees for Cities (TfC) yn darparu deg Iard Ysgol Llawn Bwyd newydd ar draws y ddinas yn ystod 2021/22.
21 October 21
Edible Playgrounds rolled out to ten of Cardiff's Primary Schools Image
Cardiff Council in partnership with environmental charity, Trees for Cities (TfC) will deliver ten new Edible Playgrounds across the city during 2021/22.
21 October 21
Mae ymgyrch newydd a lansiwyd gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru yn gobeithio annog mwy o bobl i fabwysiadu' Image
Ar hyn o bryd mae 119 o blant yn aros i gael eu mabwysiadu yng Nghymru, gyda 29 o'r plant hynny yn aros am naw mis neu fwy.
21 October 21
A new campaign launched by the National Adoption Service for Wales Image
There are 119 children currently waiting to be adopted in Wales, with 29 of those children waiting for nine months or more.
21 October 21
Nod Gŵyl Bwyd Da yr Hydref Caerdydd yw grymuso cymunedau Caerdydd i hyrwyddo bwyd lleol, cynaliadwy Image
Mae Gŵyl Bwyd Da yr Hydref Caerdydd yn anelu at ysbrydoli unigolion a busnesau i weithredu er mwyn helpu pobl i gael gafael ar fwyd da ar draws y ddinas.
20 October 21
Good Food Cardiff Autumn Festival aims to empower Cardiff’s communities to champion local, sustainable food Image
This year’s Good Food Cardiff Autumn Festival seeks to inspire individuals and businesses to take action to help improve access to good food across the city.
20 October 21
Research suggests people with learning disabilities in Scotland feel ‘invisible’ Research suggests people with learning disabilities in Scotland feel ‘invisible' People with learning disabilities in Scotland are being l
19 October 21
Tasglu Cydraddoldeb Hiliol yn datgelu'r cynllun gweithredu diweddaraf ar gyfer Caerdydd Image
Mae'r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol wedi datgelu cynlluniau newydd mawr yn ei adroddiad diweddaraf i helpu i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb hiliol yn y ddinas. Mae'r adroddiad diweddaraf yn manylu ar ail gylch y cynigion ar gyfer Caerdydd
19 October 21
Race Equality Taskforce reveals latest action plan for Cardiff Image
The Race Equality Taskforce has revealed major new plans in their latest report to help address racial inequality in the city. The latest report details the second round of proposals for Cardiff
19 October 21
Hwyl Hanner Tymor i’r Teulu Image
Os ydych chi'n chwilio i ddiddanu'r plant yr hanner tymor hwn, yna efallai y bydd yr ateb gan un o'n lleoliadau neu gyfleusterau ni...
19 October 21