The essential journalist news source
First UK 10K race for visually impaired runners only First 10k race in the UK for blind and partially sighted runners Great Bristol Run stages first official 10k race for people with sight loss The first 10k race in the UK ever to be held for the blind
01 July 21
Fun-filled and chilled yoga for kids  News Release Media information from Middlesbrough CouncilPress and Public Relations Office (01642) 729502/3 FUN-FILLED AND CHILLED YOGA FOR KIDSChildren from across the Tees Valley can learn yoga pos
30 June 21
CYHOEDDI GŴYL CANOL Y DDINAS YNG NGŴYL GWÊN O HAF CAERDYDD Image
Bydd gwên ar wynebau ym mhob cwr o'r ddinas, wrth i Gwên o Haf Caerdydd gyhoeddi y bydd safle gŵyl yng nghanol y ddinas yn agor ym mis Gorffennaf.
29 June 21
CITY CENTRE FESTIVAL ANNOUNCED IN CARDIFF'S SUMMER OF SMILES Image
Smiles are set to spread across faces in every corner of the city, as Cardiff's Summer of Smiles announces a city-centre festival site is to open in July.
29 June 21
Plant Caerdydd yn helpu i ddatblygu gwasanaeth newydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Image
Mae plant ysgol o Gaerdydd wedi chwarae rhan bwysig yn lansiad datblygiad gwasanaeth newydd ym Mhractis Mynediad Iechyd Caerdydd (CHAP).
24 June 21
Cardiff Children play a part in new service development for Cardiff and Vale University Health Board Image
School children from Cardiff have played a significant role in the launch of a new service development within the Cardiff Health Access Practice (CHAP).
24 June 21
Star of Secret Millionaire & Real Housewives Reveals Senseless Challenge ITV's 'Real Housewives of Cheshire' star Rob Lloyd has been hiding a secret cancer heartache from fans.
23 June 21
A life-changing new book about love by a divorce lawyer… Image
A life-changing new book about love by a divorce lawyer… Former divorce lawyer John Bieber's new book, Am I Loved? The most asked question of all time (Umbria Press, May 2021), tackles THE big questions around the human experience, love, relationships...
22 June 21
Letters get kids hooked on reading and writing Image
Banjo Robinson launch The Book That Writes Back to ignite a love of letter writing in kids
21 June 21
Animal-assisted interventions conference to unite researchers & practitioners Image
`   PRESS RELEASEDate: Friday 18 June 2021Animal-assisted interventions conference set to bring researchers and practitioners together to pave the way for more effective treatmentThe Society for Compa
18 June 21
Cyhoeddi enillwyr 'Lluniwch eich Dinas' Caerdydd sy'n Dda i Blant - Pobl ifanc yn helpu i lunio Caerdydd trwy ddefnyddi Image
Mae cystadleuaeth unigryw wedi rhoi cyfle i ddisgyblion ysgol ail-ddylunio ardal o Gaerdydd trwy ddefnyddio'r llwyfan gêm rhithwir, Minecraft Education.
15 June 21
Child Friendly Cardiff ‘Craft Your City' winners announced - Young people help shape Cardiff using Minecraft Image
A unique competition has provided school pupils with the opportunity to redesign an area of Cardiff by using the virtual game platform, Minecraft Education.
15 June 21
Ad-drefnu cynradd wedi'i ohirio i ddatblygu atebion parhaol Image
Dylid oedi cynlluniau dros dro i ad-drefnu darpariaeth ysgolion cynradd i wasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd er mwyn gallu datblygu atebion mwy cynaliadwy.
11 June 21
Primary re-organisation on hold to develop permanent solutions Image
Interim plans to reorganise primary school provision to serve Cathays and parts of Gabalfa, Heath, Llandaff North and Plasnewydd should be paused to allow more sustainable solutions to be developed.
11 June 21
Cynigion newydd ar gyfer datblygu Ysgol Uwchradd Cathays Image
Bydd adroddiad sy'n manylu ar ymatebion o ymgynghoriad ar gynigion cychwynnol ar gyfer Ysgol Uwchradd Cathays newydd yn cael ei rannu â Chabinet Cyngor Caerdydd pan fydd yn cyfarfod ddydd Iau 17 Mehefin.
11 June 21
New proposals for Cathays High School to be developed Image
A report which details responses from a consultation on initial proposals for a new Cathays High School, will be shared with Cardiff Council's Cabinet when it meets on Thursday 17 June.
11 June 21