The essential journalist news source
£1.1 miliwn o gyllid ar gyfer treftadaeth a bywyd gwyllt Ynys Echni Image
Bydd adeiladau hanesyddol ar Ynys Echni yn cael eu hatgyweirio a'u hadnewyddu, bydd cynefinoedd yr ynys yn cael eu gwella ar gyfer bywyd gwyllt, a darperir amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac ymwelwyr, ar ôl i berchnogion yr ynys
17 June 21
£1.1 million funding for Flat Holm island heritage and wildlife Image
Historic buildings on Flat Holm island will be repaired and renovated, island habitats improved for wildlife, and a range of community and visitor engagement activities provided, after the island’s owners
17 June 21
Datgelu Cynllun Amddiffyn yr Arfordir gwerth £25m ar gyfer Caerdydd Image
Mae cynlluniau ar y gweill i adeiladu amddiffynfa rhag llifogydd gwerth miliynau o bunnoedd i amddiffyn de-ddwyrain Caerdydd rhag storm unwaith-mewn-200-mlynedd a rhag lefelau môr uwch yn sgil newid yn yr hinsawdd.
11 June 21
£25m Coastal Protection Scheme for Cardiff revealed Image
A multi-million pound flood defence designed to cope with a one-in-200-year storm, and rising sea levels caused by climate change, could be built to protect the south east of Cardiff.
11 June 21
Dechrau’r gwaith o ddod o hyd i brentisiaid parciau nesaf Caerdydd (chwech) a newid bywydau Image
Dychmygwch mai Parc Bute yw eich swyddfa. Neu dreulio eich dyddiau ym Mharc Cefn Onn, Parc y Rhath, neu unrhyw un o'r cannoedd o barciau a mannau gwyrdd o amgylch Caerdydd. Efallai ei fod yn swnio fel breuddwyd
09 June 21
The ”life-changing” search for Cardiff’s next (six) parks apprentices begins Image
Imagine Bute Park being your office. Or spending your days in Parc Cefn Onn, Roath Park, or any one of the hundreds of parks and green spaces around Cardiff. It sounds like a dream, but for six people it could soon become reality
09 June 21
EPR proposals for business waste will wipe out recycling companies The Recycling AssociationHeritage House, Vicar Lane, Daventry, NN11 4GDTel: +44 (0) 1327 703223 Fax: +44 (0) 1327 300612Email: simon.ellin@iwppa.co.ukWebsite: www.therecyclingassociation.com Press rel
02 June 21
Keep Boro Tidy campaign launched  News Release Media information from Middlesbrough CouncilPress and Public Relations Office (01642) 729502/3 MIDDLESBROUGH COUNCIL LAUNCHES KEEP BORO TIDYA CALL for everyone in Middlesbrough to "
26 May 21
Save Our Harbours Summit Commits to Action Save Our Harbours Summit Commits to ActionNature-based solutions not sticking plasters are needed to future-proof the environment and economy in two of the South East's harboursAction must address roo
26 May 21
Ways to make Middlesbrough greener unveiled  News Release Media information from Middlesbrough CouncilPress and Public Relations Office (01642) 729502/3 WAYS TO MAKE MIDDLESBROUGH GREENER UNVEILEDIMMEDIATE action is being taken in Middlesbrough
25 May 21
New Child Friendly outdoor story trails launch Image
Two brand new outdoor storytelling trails, delivered as part of Cardiff's Child Friendly City programme, will open to the public from Saturday 29 May.
21 May 21
Arwyr Sbwriel yn eu Harddegau yn cadw eu cymuned yn daclus Image
Arjen Bhal 14 oed a Jaden Manns 13 oed o Lys-faen a Grangetown sy’n dweud wrthym pam eu bod yn gwirfoddoli gyda Cadwch Grangetown yn Daclus
20 May 21
Teenage Litter Heroes keeping their community tidy Image
14-year-old Arjen Bhal and 13-year-old Jaden Manns from Lisvane and Grangetown tell us why they’re volunteering with Keep Grangetown Tidy
20 May 21
Middlesbrough a Tree City of the World  News Release Media information from Middlesbrough CouncilPress and Public Relations Office (01642) 729502/3 MIDDLESBROUGH OFFICIALLY A ‘TREE CITY OF THE WORLD'MIDDLESBROUGH'S ‘Tree City of the World'
19 May 21
Disgyblion Ysgol Gynradd Mount Stuart yn plannu 1,000 o goed ar gyfer Caerdydd Un Blaned Image
Mae disgyblion Ysgol Gynradd Mount Stuart yn chwarae eu rhan yn siwrnai Caerdydd tuag at ddod yn garbon niwtral erbyn 2030 drwy helpu i blannu 1,000 o goed yn yr ysgol.
18 May 21
Mount Stuart Primary pupils plant 1000 trees for One Planet Cardiff Image
Pupils at Mount Stuart Primary school are playing their part in Cardiff’s journey towards being carbon neutral by 2030, helping to plant 1,000 trees at the school.
18 May 21