The essential journalist news source
Netflix yn rhoddi Meinciau Gobaith i barciau Caerdydd i goffáu 'After Life' Ricky Gervais Image
Mae dau o barciau Caerdydd wedi derbyn Meinciau Gobaith, a roddwyd gan Netflix i goffáu After Life Ricky Gervais, i greu lle i drigolion siarad neu fyfyrio.
17 January 22
Netflix donates Benches of Hope to Cardiff parks to commemorate Ricky Gervais’ ‘After Life’ Image
Two of Cardiff’s parks have received Benches of Hope, donated by Netflix to commemorate Ricky Gervais’ After Life, to create a space for residents to talk or reflect.
17 January 22
Gwella diogelwch ym mharciau Caerdydd Image
Bydd gosod teledu cylch cyfyng, edrych ar gyfleoedd i wella goleuadau, cloi gatiau penodol y parc gyda’r nos, a chynnig gwobrau i helpu i ddal fandaliaid i gyd yn cael eu trafod fel rhan o gynlluniau sy'n cael eu llunio i wella diogelwch ym mharciau Caer
14 January 22
Improving safety in Cardiff’s parks Image
Installing CCTV, looking at opportunities for improving lighting, locking certain park gates at night, and offering rewards to help catch vandals will all be discussed as part of plans being drawn up to improve safety in Cardiff’s parks.
14 January 22
INEOS Automotive Support Local Point to Point Racing INEOS Automotive will sponsor the feature race at the Point to Point at Chipley Park on 23 January as part of a national series.  The event will give visitors a chance to see the new INEOS Grena
13 January 22
INEOS Automotive Support Local Point to Point Racing Dear INEOS Automotive will sponsor the feature race at the Point to Point at Larkhill on 22 January as part of a national series.  The event will give visitors a chance to see the new INEOS Grenadier
13 January 22
Top Shows Participate in Horse Trust Awards in 2022 Image
  Press Release 12th January 2022 - For immediate release The Horse Trust continues to pave the way in 2022, promoting awareness of healthy body condition in show horses. The Horse Trust's Healthy Bod
12 January 22
Gwahodd preswylwyr i blannu bylbiau i greu dinas sy’n caru gwenyn Image
Mae gwirfoddolwyr, grwpiau Cyfeillion, trigolion a staff y cyngor wedi bod wrthi’n brysur yn plannu 11,000 o fylbiau – a'r flwyddyn newydd hon, gwahoddir mwy o wirfoddolwyr i helpu i gadw Caerdydd yn ei blodau.
05 January 22
Residents invited to get bulb planting for a bee-friendly Cardiff Image
Volunteers, 'Friends of' groups, residents and council staff have been busy planting 11,000 bulbs and this new year, more volunteers are invited to help keep Cardiff in bloom.
05 January 22
Van taken off fly-tipping removal firm  News Release Media information from Middlesbrough CouncilPress and Public Relations Office (01642) 729502/3 VAN TAKEN OFF FLY-TIPPING REMOVAL FIRMA removal company who fly-tipped the waste they had b
24 December 21
EnviroBuild Sisu Luxury Vinyl Tile now Manufactured with 100% Wind Energy Image
 EnviroBuild Sisu Luxury Vinyl Tile now Manufactured with 100% Wind EnergyEnviroBuild is thrilled to announce that one of their most popular ranges of vinyl tiles, the Sisu Luxury Vinyl Tile (LVT), is
16 December 21
Gwaith gwella sylweddol ar y gweill ar gyfer Parc Maendy (Stryd Gelligaer) yn y Flwyddyn Newydd Image
Bydd gwaith gwella sylweddol yn cael ei wneud yn un o barciau Cyngor Caerdydd yn y Flwyddyn Newydd.
15 December 21
Major improvement works set for Maindy (Gelligaer Street) Park this New Year Image
A Cardiff council park is set for major improvement works in the New Year.
15 December 21
Packaging innovation will see up to 200m plastic trays being recycled every year Image
I thought this story might be of interest. In brief it concerns the launch of a packaging innovation that has the potential to reverse the fate of 200-million currently unrecyclable plastic trays in t
14 December 21
Ymgyrch plannu coed ledled Caerdydd yn nodi Wythnos Coed Genedlaethol Image
Mae dros 400 o goed wedi'u plannu mewn digwyddiadau arbennig ym mharciau Caerdydd yn ystod Wythnos Coed Genedlaethol.
13 December 21
Cardiff-wide tree-planting drive marks National Tree Week Image
Over 400 trees have been planted at special events in Cardiff parks during National Tree Week.
13 December 21