The essential journalist news source
INEOS Automotive Support Local Point to Point Racing Dear ,  INEOS Automotive will sponsor the Feature Race at The Curre & Llangibby Point to Point Meeting Howick, Chepstow on Sunday 13th February as part of a national series.  The event will give v
07 February 22
Ultra-fast charging hub lands at Q-Park Gatwick Image
Ultra-fast charging hub lands at Q-Park Gatwick Q-Park are delighted to announce the opening of a new Electric Vehicle Charging hub at Q-Park Gatwick. The hub, operated by bp pulse, is the first and o
02 February 22
Surprise reunion brings great-grandfather’s teddy bear back to toddler after it disappeared in Roath Park Lake Image
A team of dedicated Cardiff Council Park Rangers have reunited a 2-year old boy with his beloved lost teddy bear today – 10 days after it fell into Roath Park Lake.
02 February 22
Aduniad annisgwyl yn dod â thedi hen daid yn ôl i blentyn bach ar ôl iddo ddiflannu yn Llyn Parc y Rhath Image
Mae tîm o Geidwaid Parciau Cyngor Caerdydd wedi aduno bachgen 2 oed gyda'i dedi coll annwyl – 10 diwrnod ar ôl iddo ddisgyn i Lyn Parc y Rhath.
02 February 22
Cynllun Caerdydd Un Blaned ar gyfer dinas garbon niwtral erbyn 2030 wedi’i nodi fel y gorau yng Nghymru Image
Mae Caerdydd Un Blaned, strategaeth y cyngor ar gyfer dinas garbon niwtral erbyn 2030, wedi'i chydnabod fel y gorau yng Nghymru gan brosiect gwyddor data dinasyddion dan arweiniad Climate Emergency UK
27 January 22
One Planet Cardiff plan for a carbon neutral city by 2030 rated best in Wales Image
One Planet Cardiff, the council’s strategy for a carbon neutral city by 2030 has been rated as the best in Wales by a citizen data science project led by Climate Emergency UK
27 January 22
120 o goed ceirios gan bobl Japan i bobl Caerdydd Image
Roedd y coed a blannwyd heddiw yn chwech o'r 120 o goed a roddwyd yn garedig fel rhan o Brosiect Coed Ceirios Sakura a grëwyd i ddathlu 150 mlynedd o gyfeillgarwch rhwng Cymru a Japan.
26 January 22
120 cherry trees from the people of Japan to the people of Cardiff Image
The trees planted today were six of the 120 trees kindly gifted as part of The Sakura Cherry Tree Project which was created to celebrate 150 years of friendship between Wales and Japan. They will form an avenue of cherry blossom trees in the parks
26 January 22
Gwaith i gychwyn ar hyb ymwelwyr cronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien Image
Bydd Dŵr Cymru'n dechrau gwaith i adeiladu hyb atyniad ymwelwyr y bu disgwyl mawr amdano yng nghronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien.
21 January 22
Work set to begin on visitor hub at Lisvane and Llanishen reservoirs Image
Welsh Water is set to begin work on the highly anticipated construction of its visitor attraction hub at Lisvane and Llanishen reservoirs.
21 January 22
THE RECYCLING ASSOCIATION LAUNCHES PERN GUIDANCE FOR PLASTICS The Recycling AssociationHeritage House, Vicar Lane, Daventry, NN11 4GDTel: +44 (0) 1327 703223 Fax: +44 (0) 1327 300612Email: simon.ellin@iwppa.co.ukWebsite: www.therecyclingassociation.com  Press re
21 January 22
INEOS Automotive Support Local Point to Point Racing Dear A quick reminder that INEOS Automotive will sponsor the feature race at the Point to Point at Larkhill on 22nd January as part of a national series.  Would you be able to include something in you
20 January 22
Zenova Approved As NHS Trusted Partner Zenova Group PLC, a provider of innovative fire safety and heat management technology and products, is pleased to announce that it has signed a “partners in health” contract with the Epsom & St. Hellier University Hospitals NHS Trust
20 January 22
Netflix yn rhoddi Meinciau Gobaith i barciau Caerdydd i goffáu 'After Life' Ricky Gervais Image
Mae dau o barciau Caerdydd wedi derbyn Meinciau Gobaith, a roddwyd gan Netflix i goffáu After Life Ricky Gervais, i greu lle i drigolion siarad neu fyfyrio.
17 January 22
Netflix donates Benches of Hope to Cardiff parks to commemorate Ricky Gervais’ ‘After Life’ Image
Two of Cardiff’s parks have received Benches of Hope, donated by Netflix to commemorate Ricky Gervais’ After Life, to create a space for residents to talk or reflect.
17 January 22
Gwella diogelwch ym mharciau Caerdydd Image
Bydd gosod teledu cylch cyfyng, edrych ar gyfleoedd i wella goleuadau, cloi gatiau penodol y parc gyda’r nos, a chynnig gwobrau i helpu i ddal fandaliaid i gyd yn cael eu trafod fel rhan o gynlluniau sy'n cael eu llunio i wella diogelwch ym mharciau Caer
14 January 22