The essential journalist news source
Gwaith Cynnal a Chadw ger Afon Taf yn Fferm y Fforest Image
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn digwydd wrth ymyl Afon Taf yn Fferm y Fforest, o ddydd Mercher 10 Tachwedd.
09 November 21
River Taff at Forest Farm Maintenance Works Image
Essential maintenance work conducted by National Resources Wales (NRW), is due to take place next to the River Taff at Forest Farm, from Wednesday 10 November.
09 November 21
Research and education communities urged to unite to tackle global climate chall Research and education communities urged to unite to tackle global climate challenges today at COP26
08 November 21
40352 AMR Comparison Image
Automated meter reading for monitoring consumption of water and electricity (sub-metering) provides better data visibility than conventional analogue meters that are read manually.
06 November 21
Gwaith Cynnal a Chadw Tir Arfaethedig - Coedwigoedd Y Goredd Ddu Image
Dechreuodd y gwaith o ddatblygu llwybr newydd drwy Goed y Gored Ddu yr wythnos yn dechrau Dydd Llun 25 Hydref 2021. Gwnaed hyn gan dîm rheoli coetir mewnol y Cyngor.
04 November 21
Planned Ground Maintenance – Blackweir Woods Image
Work to develop a new route through Blackweir Woodland started week commencing Monday 25 October 2021. This was done by the Council’s in-house woodland management team.
04 November 21
QMRE NOMINATED FOR GREEN BUSINESS OF THE YEAR AWARDS     QMRE NOMINATED FOR GREEN BUSINESS OF THE YEAR AWARDS QM Recycled Energy (QMRE) has been nominated by Kent Invicta Chamber of Commerce for the British Chambers of Commerce Business Award 'The Plane
29 October 21
Ribcraft for a More Sustainable Future Image
      MEDIA RELEASERibcraft for a More Sustainable Future British manufacturer Ribcraft has announced several steps it has taken to reduce its carbon footprint and overall environmental impact.The bra
27 October 21
QM Recycled Energy Refutes Prime Minister's Assertion   QM Recycled Energy Refutes Prime Minister's AssertionDuring yesterday's press conference at No.10 Prime Minister Mr Johnson surprised environmental campaigners by claiming recycling plastic "do
26 October 21
Taro a Chwarae - Parc Bute i ddod yn fyw gyda cherddoriaeth! Image
Mae Parc Bute wedi cyhoeddi ei brosiect gwella newydd i wella parc canol dinas Caerdydd.
25 October 21
Percussion and Play - Bute Park to come alive with the sound of music! Image
Bute Park has announced its newest improvement project to enhance the Cardiff city centre park.
25 October 21
Tair Gwobr PawPrints RSPCA ar gyfer Cartref Cŵn Caerdydd yn cynnwys un fel unig enillydd Cymru Image
Mae Cartref Cŵn Caerdydd wedi derbyn tair gwobr PawPrints RSPCA - Aur yn y categori Cŵn Strae ac Arian yn y categori Cytiau Cŵn yn ogystal â Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig i Ganolfan Iechyd ‘The Rescue Hotel’ – unig enillydd y wobr hon yng Nghymru.
20 October 21
Three RSPCA PawPrints Awards for Cardiff Dogs Home includes one as only Welsh winner Image
Cardiff Dogs Home has received three RSPCA PawPrints awards - Gold in the Stray Dogs category and Silver in the Kennelled Dogs category as well as a Special Recognition Award for The Rescue Hotel – the only winner of this award in Wales.
20 October 21
Nod Gŵyl Bwyd Da yr Hydref Caerdydd yw grymuso cymunedau Caerdydd i hyrwyddo bwyd lleol, cynaliadwy Image
Mae Gŵyl Bwyd Da yr Hydref Caerdydd yn anelu at ysbrydoli unigolion a busnesau i weithredu er mwyn helpu pobl i gael gafael ar fwyd da ar draws y ddinas.
20 October 21
Good Food Cardiff Autumn Festival aims to empower Cardiff’s communities to champion local, sustainable food Image
This year’s Good Food Cardiff Autumn Festival seeks to inspire individuals and businesses to take action to help improve access to good food across the city.
20 October 21
Pacific Art Festival opens at London's St Martin-in-the Fields Pacific Art Festival IS NOW OPEN!!Contemporary Pacific Voices on Arts, Culture and the Natural EnvironmentOctober 9-30th 2021St Martin-in-the-Fields, London, UKA thrilling celebration of Pacific arts
16 October 21