The essential journalist news source
Middlesbrough main road becomes tree-lined street  News Release Media information from Middlesbrough CouncilPress and Public Relations Office (01642) 729502/3 MAIN ROAD IN MIDDLESBROUGH BECOMES TREE-LINED STREETA Middlesbrough main thoroughfare is to
23 November 21
Bute Park bounces back thanks to community spirit Image
In the lead up to International Volunteer Day on Sunday 5 December, Bute Park is celebrating its volunteers who have been busy working hard to make the Cardiff city centre park safer and cleaner for residents and visitors.
19 November 21
Parc Bute yn bownsio'n ôl diolch i ysbryd cymunedol Image
Yn y cyfnod cyn Diwrnod Rhyngwladol Gwirfoddolwyr ar Dydd Sul 5 Rhagfyr, rydym am ddathlu gwirfoddolwyr Parc Bute a grwpiau Cyfeillion sydd wedi bod yn brysur yn gweithio'n galed i wneud y parc yng nghanol dinas Caerdydd yn fwy diogel ac yn lanach i drig
19 November 21
McTimoney Animal Association sponsors the Saddle Research Trust's SRT2021 event The McTimoney Animal Association to sponsor SRT2021 - 11th Dec 2021 The Saddle Research Trust's 4th International Research Conference
17 November 21
Ymchwiliadau tir yn dechrau yn Argae Parc y Rhath Image
Rydym wedi dechrau'r gwaith o ymchwilio i dir Argae Parc y Rhath i sicrhau y gellir mwynhau un o barciau mwyaf poblogaidd Caerdydd yn ddiogel nawr ac yn y dyfodol.
15 November 21
Ground investigations start at Roath Park Dam Image
Cardiff Council has begun the ground investigation works to Roath Park Dam to make sure one of Cardiff’s most loved parks can be enjoyed safely now and for future generations.
15 November 21
Gwaith Cynnal a Chadw ger Afon Taf yn Fferm y Fforest Image
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn digwydd wrth ymyl Afon Taf yn Fferm y Fforest, o ddydd Mercher 10 Tachwedd.
09 November 21
River Taff at Forest Farm Maintenance Works Image
Essential maintenance work conducted by National Resources Wales (NRW), is due to take place next to the River Taff at Forest Farm, from Wednesday 10 November.
09 November 21
Research and education communities urged to unite to tackle global climate chall Research and education communities urged to unite to tackle global climate challenges today at COP26
08 November 21
40352 AMR Comparison Image
Automated meter reading for monitoring consumption of water and electricity (sub-metering) provides better data visibility than conventional analogue meters that are read manually.
06 November 21
Gwaith Cynnal a Chadw Tir Arfaethedig - Coedwigoedd Y Goredd Ddu Image
Dechreuodd y gwaith o ddatblygu llwybr newydd drwy Goed y Gored Ddu yr wythnos yn dechrau Dydd Llun 25 Hydref 2021. Gwnaed hyn gan dîm rheoli coetir mewnol y Cyngor.
04 November 21
Planned Ground Maintenance – Blackweir Woods Image
Work to develop a new route through Blackweir Woodland started week commencing Monday 25 October 2021. This was done by the Council’s in-house woodland management team.
04 November 21
QMRE NOMINATED FOR GREEN BUSINESS OF THE YEAR AWARDS     QMRE NOMINATED FOR GREEN BUSINESS OF THE YEAR AWARDS QM Recycled Energy (QMRE) has been nominated by Kent Invicta Chamber of Commerce for the British Chambers of Commerce Business Award 'The Plane
29 October 21
Ribcraft for a More Sustainable Future Image
      MEDIA RELEASERibcraft for a More Sustainable Future British manufacturer Ribcraft has announced several steps it has taken to reduce its carbon footprint and overall environmental impact.The bra
27 October 21
QM Recycled Energy Refutes Prime Minister's Assertion   QM Recycled Energy Refutes Prime Minister's AssertionDuring yesterday's press conference at No.10 Prime Minister Mr Johnson surprised environmental campaigners by claiming recycling plastic "do
26 October 21
Taro a Chwarae - Parc Bute i ddod yn fyw gyda cherddoriaeth! Image
Mae Parc Bute wedi cyhoeddi ei brosiect gwella newydd i wella parc canol dinas Caerdydd.
25 October 21