The essential journalist news source
Mikron Theatre: Twitchers! All things birds tour to visit Nottinghamshire Image
Twitchers, Poppy Hollman's brand new play with original live music, celebrating all things birds, birders and the RSPB. Mikron tours the country by historic narrowboat and by road when venues aren't quite close enough to a canal or river.
15 May 23
EnviroBuild decking to feature at the 2023 RHS Chelsea Flower Show Image
EnviroBuild decking to feature at the 2023 RHS Chelsea Flower ShowAward-winning garden designer Lynne Lambourne will make use of EnviroBuild's Explorer decking in her design for garden tools manufactu
15 May 23
Rhandiroedd Caerdydd yn ennill gwobr 'Trawsnewid Cymuned' Image
Mae'r gwaith o drawsnewid safle rhandiroedd yng Nghaerdydd, a oedd wedi'i guddio bron yn llwyr y tu ôl i wal o fieri ddwy flynedd yn ôl ac sydd bellach yn gartref i erddi cychwyn newydd, lleiniau hygyrch, gardd gymunedol, perllan, a llecyn addysg, wedi e
11 May 23
Cardiff allotments win ‘Community Transformation’ award Image
The transformation of a Cardiff allotment site, that two years ago was almost completely hidden behind a wall of brambles and is now home to newly created ‘starter gardens,’ accessible plots, a community garden, orchard, and education space, has won
11 May 23
Mikron Theatre: Twitchers Celebrating all things birds to visit Northamptonshire Image
Twitchers, Poppy Hollman's brand new play with original live music, celebrating all things birds, birders and the RSPB.
09 May 23
Lefelau gwirfoddoli ym Mharciau Caerdydd nôl at yr hyn oedden nhw cyn Covid ac yn 'help mawr' Image
Mae pobl ledled y DU wedi cael eu hannog i ymuno â’r 'Help Llaw Mawr' yr wythnos hon i nodi Coroni Ei Fawrhydi’r Brenin, ond ym mharciau Caerdydd mae gwirfoddolwyr wedi bod yn cynnig 'help llaw mawr' drwy'r flwyddyn - gyda'r nifer o oriau y maen nhw’n eu
09 May 23
Return to pre-Covid levels of volunteering in Cardiff’s Parks a ‘big help’ Image
People across the UK are being asked to join ‘The Big Help Out’ this week to mark His Majesty The King’s Coronation, but in Cardiff’s parks volunteers have been a ‘big help’ all year – with the number of hours they spend working in the city’s green space
09 May 23
Hana Leonard features EnviroBuild decking and cladding in show garden Image
Hana Leonard to feature EnviroBuild Hyperion decking and cladding at the 2023 RHS Hampton Court Palace Garden FestivalAward-winning garden designer Hana Leonard will feature EnviroBuild's Hyperion dec
09 May 23
EnviroBuild announced as finalists of the 2023 ICE Awards Image
EnviroBuild announced as finalists of the 2023 ICE AwardsEnviroBuild is proud to announce that the company was selected as a finalist at this year's edition of the prestigious ICE Awards. The company
04 May 23
Heat Recovery business creates new engineer role Image
Heat Recovery business creates new engineer role A Yorkshire-based Heat Recovery business has created a new role as it experiences unprecedented demand for its services. DK Heat Recovery has recruited
02 May 23
Cytundeb mewn egwyddor i archwilio'r opsiynau ar gyfer Codi Tâl ar Ddefnyddwyr Ffyrdd Caerdydd Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi cytuno mewn egwyddor ar adroddiad newydd sy'n archwilio dulliau lle gellid ail-fuddsoddi taliadau gan ddefnyddwyr ffyrdd er mwyn helpu i greu cynnig trafnidiaeth a allai helpu'r ddinas i leihau effeithiau niweidiol...
27 April 23
Agreement in principle to explore options for a Cardiff Road User Payment Image
Cardiff Council's Cabinet has agreed in principle a new report exploring ways in which a road user payment might be reinvested to help build a transport offer which could help the city reduce the harmful effects of air pollution for Cardiff residents, ma
27 April 23
Katerina Kantalis to feature EnviroBuild Hyperion Fencing at 2023 Gardeners' Wor Image
Katerina Kantalis to feature EnviroBuild Hyperion Fencing at 2023 Gardeners' World LiveAward-winning garden designer Katerina Kantalis will feature EnviroBuild's Hyperion Fencing in her design for the
26 April 23
Chichester Harbour Conservancy Appoints New Chief Executive Image
Chichester Harbour Conservancy Appoints Matt Briers CBE as new CEO.
26 April 23
Llety cŵn newydd i Gartref Cŵn Caerdydd ar ôl i £500,000 gael ei godi mewn ymdrech codi arian. Image
Cyn bo hir bydd modd i gŵn coll a strae o bob cwr o Gaerdydd fyw mewn moethusrwydd wrth iddynt aros i gael eu haduno â'u perchnogion neu eu hailgartrefu'n barhaol, ar ôl i ymgyrch codi arian a arweiniwyd gan yr elusen leol, The Rescue Hotel
25 April 23
New kennels for Cardiff Dogs Home after £500K fundraising success Image
Lost and stray dogs from across Cardiff will soon be able to live in luxury while they wait to be reunited with their owners or permanently rehomed, after a fundraising campaign spearheaded by local charity the Rescue Hotel
25 April 23