The essential journalist news source
Diwydiant gwallt a harddwch Caerdydd i helpu i fynd i'r afael â cham-drin domestig Image
Gofynnwyd i siopau trin gwallt, barbwyr a gweithwyr harddwch ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg am eu cefnogaeth i helpu i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
11 February 22
Cardiff’s hair and beauty industry to help tackle domestic abuse Image
Hair salons, barbers and beauticians across Cardiff and the Vale of Glamorgan have been asked for their support to help tackle violence against women, domestic abuse and sexual violence.
11 February 22
The construction of Fitzalan High School reaches new heights Image
The brand-new home for Fitzalan High School has accomplished its topping out milestone, as construction reaches the highest point at the new school building in Leckwith.
09 February 22
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 08 Chwefror 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gwaith celf i ddathlu Mis Hanes LHDTC+ wedi'i beintio ar Stryd y Castell; cyngor teithio ar gyfer Cymru v Yr Alban ar 12 Chwefror; daw'r Gwanwyn ar ddwy olwyn; cyfanswm brechu Caerdydd...
08 February 22
Cardiff Council Update: 08 February 2022 Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: artwork to celebrate LGBTQ+ History Month painted on Castle Street; travel advice for Wales vs Scotland on February 12; get cycle ready for Spring; vaccination totals for Cardiff and Vale...
08 February 22
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 07/02/22 Image
'Gaeaf Llawn Lles' i Blant a Phobl Ifanc Caerdydd; Aduniad annisgwyl yn dod â thedi hen daid yn ôl i blentyn bach ar ôl iddo ddiflannu yn Llyn Parc y Rhath; Treialu cyfleuster ailgylchu dros dro newydd yng ngogledd Caerdydd
06 February 22
The news from the last week that you might have missed 07/02/22 Image
A 'Winter of Wellbeing' for Cardiff's Children and Young People; Surprise reunion brings great-grandfather's teddy bear back to toddler after it disappeared in Roath Park Lake; New pop-up recycling facility to be trialled in north Cardiff
06 February 22
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 04 Chwefror 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: ‘Gaeaf Llawn Lles' i blant a phobl ifanc Caerdydd; aduniad annisgwyl yn dod â thedi hen daid yn ôl i blentyn bach ar ôl iddo ddiflannu yn Llyn Parc y Rhath; cyfanswm brechu Caerdydd...
04 February 22
Cardiff Council Update: 04 February 2022 Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: a ‘Winter of Wellbeing' for Cardiff's children and young people; surprise reunion brings great-grandfather's teddy bear back to toddler after it disappeared in Roath Park Lake; vaccination...
04 February 22
EFFECTIVE ENERGY URGES GOVERNMENT TO FOCUS ON REDUCING ENERGY CONSUMPTION Hi there, Following the earlier Ofgem announcement and Rishi Sunak's subsequent statement in Parliament, I thought you might be interested in this response from the Effective Energy Group, which calls
03 February 22
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 01 Chwefror 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: treialu cyfleuster ailgylchu dros dro newydd yng ngogledd Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
01 February 22
Cardiff Council Update: 01 February 2022 Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: a new pop-up recycling facility to be trialled in north Cardiff; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and Cardiff's COVID-19 case and test numbers.
01 February 22
The news from the last week that you might have missed 31/01/22 Image
Grangemoor Park closes for essential works; Work to start on Churchill Way to bring back the dock feeder canal; Public urged to get involved with Cardiff Council Scrutiny Committees; One Planet Cardiff plan for a carbon neutral city by 2030 rated best...
29 January 22
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 31/01/22 Image
Cau Parc Morfa'r Grange (Grangemoor Park) ar gyfer gwaith hanfodol; Gwaith i ddechrau ar Ffordd Churchill i ailagor camlas gyflenwi'r dociau; Annog y cyhoedd i gymryd rhan ym Phwyllgorau Craffu Cyngor Caerdydd; Cynllun Caerdydd Un Blaned ar gyfer dinas..
29 January 22
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 28 Ionawr 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; achosion COVID a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y saith diwrnod diwethaf; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; gwaith i ddechrau..
28 January 22
Cardiff Council Update: 28 January 2022 Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; cases reported in Cardiff's schools in the last seven days; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; work to start on Churchill Way...
28 January 22