The essential journalist news source
Cardiff Council Update: 18 April 2023 Image
Here is our latest update, covering: Cardiff plans for a cleaner, greener, healthier future; Offers of places in Cardiff's Primary Schools out now; and ‘Learn, Live, Believe' clearly reflects the aims of St Bernadette's R.C. Primary School, says Estyn.
18 April 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 18 Ebrill 2023 Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: Cynlluniau Caerdydd ar gyfer dyfodol glanach, gwyrddach, iachach; Cynnig lleoedd mewn Ysgolion Cynradd Caerdydd; a Mae ‘Dysgu, Byw, Credu' yn adlewyrchu nodau Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Bernadette yn...
18 April 23
Cross River Partnership and Westminster City Council launch 6-month Micro Logist Image
 CROSS RIVER PARTNERSHIP AND WESTMINSTER CITY COUNCIL LAUNCH 6-MONTH MICRO LOGISTICS HUB TRIAL WITH INFINIUM LOGISTICS TO SUPPORT LOCAL ZERO-EMISSION DELIVERIES Cross River Partnership (CRP), a non-pr
17 April 23
Cardiff Council Update: 14 April 2023 Image
Here's your Friday update, covering: Castle Street is set to remain open to general traffic; Improving community buildings to boost their use; and Celebrating excellence and dedication in care work recognition night.
14 April 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 14 Ebrill 2023 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Disgwylir i Stryd y Castell barhau i fod ar agor i draffig cyffredinol; Gwella adeiladau cymunedol i hybu eu defnydd; a Noson i gydnabod a dathlu rhagoriaeth ac ymroddiad mewn gwaith gofal.
14 April 23
Gwella adeiladau cymunedol i hybu eu defnydd Image
Gwahoddir sefydliadau cymunedol yn y sector gwirfoddol yn y ddinas i wneud cais am grantiau ar gyfer prosiectau sy'n gwella'u hadeiladau cymunedol ac yn helpu i sicrhau neu gynyddu eu defnydd gan y gymuned leol.
14 April 23
Improving community buildings to boost their use Image
Voluntary-sector community organisations in the city are being invited to apply for grants for projects that will improve their community buildings and help secure or increase their use by the local community.
14 April 23
Cardiff Council Update: 11 April 2023 Image
Here is our latest update, covering: Council joins Age Friendly Employer scheme; Eastern High School praised by Estyn inspectors; and School cook retires after serving up nearly 1 million meals!
11 April 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 11 Ebrill 2023 Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: Y Cyngor yn ymuno â chynllun Cyflogwr sy'n Sy'n Dda i Bobl Hŷn; Arolygwyr Estyn yn canmol Ysgol Uwchradd y Dwyrain; a Cogydd ysgol yn ymddeol ar ôl gweini bron 1 miliwn o brydau bwyd!
11 April 23
SIA Awards £17,600 from its Grant for Good Causes to two youth enterprises For the attention of: News Desks No of pages:  02 Date:    11 April 2023                           Ref: NR15-23SIA awards £17,600 from its Grant for Good Causes to 2 youth enterprises Today (11 Apri
11 April 23
Y newyddion gennym ni - 11/04/23 Image
Dechrau proses 'marchnata meddal' Neuadd Dewi Sant; Y Cyngor yn ymuno â chynllun Cyflogwr sy'n Sy'n Dda i Bobl Hŷn; "Mae ‘Dysgu, Byw, Credu' yn adlewyrchu nodau Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Bernadette yn amlwg," meddai Estyn; Arolygwyr Estyn yn...
11 April 23
The news from us that you might have missed - 11/04/23 Image
St David's Hall ‘soft marketing' process begins; Council joins Age Friendly Employer scheme; " Learn, Live, Believe' clearly reflects the aims of St Bernadette's R.C. Primary School" says Estyn; Eastern High School praised by Estyn inspectors...
11 April 23
Dechrau proses 'marchnata meddal' Neuadd Dewi Sant Image
Mae ymarfer 'marchnata meddal' sy'n gwahodd cynigion gan sefydliadau theatr, y celfyddydau a lleoliadau profiadol a chymwys, sydd â diddordeb mewn prydlesu a gweithredu Neuadd Dewi Sant wedi dechrau heddiw (6 Ebrill, 2023).
06 April 23
St David’s Hall ‘soft marketing’ process begins Image
A ‘soft marketing’ exercise inviting offers from experienced and qualified theatre, arts and venue services organisations, interested in leasing and operating St David’s Hall has begun today (6th April, 2023).
06 April 23
Y Cyngor yn ymuno â chynllun Cyflogwr sy'n Sy'n Dda i Bobl Hŷn Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cael ei gydnabod fel Cyflogwr Sy’n Dda i Bobl Hŷn fel rhan o waith yr awdurdod i wneud Caerdydd yn Ddinas sy'n Dda i Bobl Hŷn.
06 April 23
Council joins Age Friendly Employer scheme Image
Cardiff Council has been recognised as an Age Friendly Employer as part of the authority’s work to make Cardiff an Age Friendly City.
06 April 23