The essential journalist news source
News that you might have missed - 20/11/23 Image
The new Fitzalan High School is officially opened; Cardiff Market restoration to go ahead as full funding confirmed; Period Dignity programme expanded, and more
20 November 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 17 Tachwedd 2023 Image
Gwaith adfer Marchnad Caerdydd yn cael mynd yn ei flaen ar ôl sicrhau cyllid llawn; Agoriad swyddogol yr Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd yr wythnos hon; Parciau Baner Werdd y DU yn enwi ein Ceidwaid Parciau Cymunedol fel Tîm y Flwyddyn 2023!
17 November 23
Cardiff Council Update: 17 November 2023 Image
Go ahead for Cardiff Market restoration after full funding is secured; This week’s official opening of the new Fitzalan High School; Green Flag Parks UK names our Community Park Rangers ‘Team of the Year 2023’!
17 November 23
Perfformiad cryf Caerdydd mewn asesiad blynyddol o’r gwasanaeth llyfrgell Image
Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerdydd yn perfformio'n gryf i ddiwallu anghenion ei gwsmeriaid gydag ymrwymiad clir i iechyd a lles, yn ôl adroddiad cenedlaethol newydd.
17 November 23
Strong Cardiff performance in annual library service assessment Image
Cardiff Libraries Service is performing strongly in meeting the needs of its customers with a clear commitment to health and wellbeing, according to a new national report.
17 November 23
Are you carrying a knife? #lifeorknife Image
 Are you carrying a knife? #lifeorknifeThe grief-stricken family of a 16 year old victim of a fatal knife stabbing in Wolverhampton has joined forces with West Midlands Police to launch an anti-knife
13 November 23
Y newyddion gennym ni - 13/11/23 Image
🗞️ Y newyddion gennym ni ➡️ Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru ➡️'Deialog Agored' disgyblion Caerdydd gyda'r Dirprwy Arweinydd ➡️ Caerdydd yn ennill Gwobr Dinas y Flwyddyn, ac fwy
13 November 23
News that you might have missed - 13/11/23 Image
🗞️The news from us that you might have missed ➡️ The National Service of Remembrance for Wales ➡️ Cardiff pupils’ ‘Open Dialogue’ with Deputy Leader ➡️ Cardiff wins City of the Year Award, and more
13 November 23
Cardiff Council Update: 10 November 2023 Image
Cardiff has been crowned City of the Year at the annual EG Awards; Exciting changes proposed in provision of Youth Work Services in Cardiff; Councils seek development partner for high quality, affordable homes programme
10 November 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 10 Tachwedd 2023 Image
Mae Caerdydd wedi ei choroni'n 'Ddinas y Flwyddyn' yng Ngwobrau blynyddol EG; Newidiadau cyffrous arfaethedig wrth ddarparu Gwasanaethau Gwaith Ieuenctid yng Nghaerdydd; Cynghorau'n chwilio am bartner datblygu ar gyfer rhaglen tai fforddiadwy
10 November 23
Are Scottish park home residents missing out on £150 energy payments? Image
 £150 energy payments are going unclaimedA slow down in applications for the Park Homes Warm Home Discount scheme in Scotland has prompted scheme administrator Charis to reach out to residents and rem
10 November 23
£150 energy payments are going unclaimed Image
 £150 energy payments are going unclaimedA slow down in applications for the Park Homes Warm Home Discount scheme in Scotland has prompted scheme administrator Charis to reach out to residents and rem
09 November 23
Cynghorau'n chwilio am bartner datblygu ar gyfer rhaglen tai fforddiadwy o ansawdd uchel Image
Mae partneriaeth gyffrous newydd rhwng Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg yn canolbwyntio ar adeiladu cartrefi fforddiadwy cynaliadwy o ansawdd uchel yn gyflym ar draws y rhanbarth.
09 November 23
Councils seek development partner for high quality, affordable homes programme Image
An exciting new partnership between Cardiff and the Vale of Glamorgan Council is focusing on building high quality, sustainable affordable homes at pace across the region.
09 November 23
'Deialog Agored' disgyblion Caerdydd gyda'r Dirprwy Arweinydd Image
Yn ddiweddar, aeth Dirprwy Arweinydd y Cyngor a'r Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Sarah Merry, i Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant ym Mhentwyn i siarad â disgyblion am ddemocratiaeth leol a chlywed eu barn ar faterion sy'n bwysig iddy
08 November 23
Cardiff pupils’ ‘Open Dialogue’ with Deputy Leader Image
Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Education, Cllr Sarah Merry, popped into St David’s Church in Wales Primary School in Pentwyn recently to talk to pupils about local democracy and hear their views on issues that matter to them.
08 November 23