The essential journalist news source
Help for New book chartering Black History Black History through the Black Experience
18 January 22
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 17/01/22 Image
Sicrhau newid gwirioneddol ym mywydau pobl: Cynllun digartrefedd a chymorth tai Caerdydd; Bydd Strategaeth Gweithgarwch Corfforol a Chwaraeon Caerdydd yn helpu i wella bywydau; Gwella diogelwch ym mharciau Caerdydd; Cartrefi Cyntaf Caerdydd...
17 January 22
The news from the last week that you might have missed 17/01/22 Image
Delivering real change in people's lives: Cardiff's homelessness & housing support plan; Physical Activity and Sport Strategy for Cardiff will help improve lives; Improving safety in Cardiff's parks; First Homes Cardiff: Helping First Time Buyers
17 January 22
Sicrhau newid gwirioneddol ym mywydau pobl: Cynllun digartrefedd a chymorth tai Caerdydd Image
Mae blaenoriaethau allweddol Caerdydd ar gyfer atal digartrefedd a rhoi cymorth tai dros y pedair blynedd nesaf wedi'u hamlinellu mewn strategaeth ddrafft newydd.
14 January 22
Delivering real change in people’s lives: Cardiff’s homelessness & housing support plan Image
Cardiff’s key priorities for preventing homelessness and delivering housing support over the next four years have been outlined in a new draft strategy.
14 January 22
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 14 Ionawr 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; achosion COVID a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y saith diwrnod diwethaf; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
14 January 22
Cardiff Council Update: 14 January 2022 Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; cases reported in Cardiff's schools in the last seven days; and Cardiff's COVID-19 case and test numbers.
14 January 22
HINS patent legal ruling University of Strathclyde wins US court appeal for pioneering light technology patent The University of Strathclyde has won an appeal to the U.S Court of Appeals for the Federal
14 January 22
Mayor announces new look Executive team  News Release Media information from Middlesbrough CouncilPress and Public Relations Office (01642) 729502/3 MAYOR ANNOUNCES NEW LOOK EXECUTIVE TEAMMiddlesbrough Mayor Andy Preston has unveiled a new
13 January 22
SIA offers grants for good causes For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:12 January 2022 Ref: NR02-22 SIA offers grants for good causes using cashconfiscated from criminalsThe Security Industry Authority (SIA) is calling
12 January 22
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 11 Ionawr 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; Cartrefi Cyntaf Caerdydd, helpu prynwyr tro cyntaf; a cyfleuster storio beiciau diogel cyntaf Caerdydd..
11 January 22
Cardiff Council Update: 11 January 2022 Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; First Homes Cardiff, helping first time buyers; and Cardiff's first secure-cycle storage facility...
11 January 22
Cartrefi Cyntaf Caerdydd: Helpu Prynwyr Tro Cyntaf Image
Mae cynllun perchentyaeth â chymorth Cyngor Caerdydd, sy'n helpu prynwyr tro cyntaf yn y ddinas i gymryd cam ar yr ysgol eiddo, wedi cael ei ail-lansio fel Cartrefi Cyntaf Caerdydd.
11 January 22
First Homes Cardiff: Helping First Time Buyers Image
Cardiff Council’s assisted home ownership scheme, helping first time buyers in the city get onto the property ladder, has been relaunched as First Homes Cardiff.
11 January 22
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 10/01/22 Image
Cyfleuster storio beiciau diogel cyntaf Caerdydd yn paratoi i agor i'r cyhoedd; Ymgynghoriad cyhoeddus cyn cynigion cyllideb Cyngor Caerdydd; Pwyllgor Craffu yn gofyn am farn tenantiaid ar wasanaeth atgyweirio tai'r Cyngor; Gwahodd preswylwyr i blannu...
10 January 22
The news from the last week that you might have missed 10/01/22 Image
Cardiff's first secure-cycle storage facility preparing to open to public; Public consultation ahead of Cardiff Council budget proposals; Scrutiny seeks tenant views on council housing repairs service; Residents invited to get bulb planting for a...
10 January 22