The essential journalist news source
Caerdydd yn nodi 75 Mlynedd Diwrnod VJ Image
Heddiw, Awst 15, 2020, yw 75 mlwyddiant Diwrnod VJ, yn coffáu ildiad Siapan a diwedd yr Ail Ryfel Byd.
15 August 20
Cardiff Marks VJ Day 75 Image
Today, August 15, 2020, is the 75th anniversary of VJ Day, commemorating the surrender of Japan and the end of the Second World War.
15 August 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 14 Awst Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cynnwys: Caeau Llandaf ymhlith y mannau chwarae diweddaraf i'w hailagor, gan ddod â'r cyfanswm sydd ar agor i 100; cymeradwyo cyllid ar gyfer cam cyntaf Rhwydwaith Gwresogi Ardal Caerdydd...
14 August 20
Cardiff Council Update: 14th August Image
Welcome to the last update of the week from Cardiff Council, covering: Llandaff Fields among the latest play areas to reopen, bringing the total open to 100; funding approved for the first phase of Cardiff's District Heating-Network...
14 August 20
Dysgu Am Oes Ar-lein Image
Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned Caerdydd wedi datblygu ystod o gyfleoedd dysgu newydd a chyffrous, gyda'r cyrsiau yn dechrau’r mis nesaf.
14 August 20
Ailgyflwyno’r Cynnig Gofal Plant Image
Cyhoeddiad gan y Cynghorydd Graham Hinchey, yr Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd:
13 August 20
Child Care Offer Reintroduced Image
An announcement from Cabinet Member for Children and Families, Cllr Graham Hinchey:
13 August 20
Y band samba lleol ‘Barracwda’ yn ail-sefydlu eu grwp cymunedol yng nghyrtiau awyr agored dros dro Parc Bute Image
Mae'r band taro ‘Barracwda’ sy’n chwarae rhythmau Affricanaidd a Brasilaidd wedi dod o hyd i gartref amgen ar gyfer eu hymarfer yn y cyrtiau awyr agored dros dro ym Mharc Bute ger ystafelloedd newid y Gored Ddu.
13 August 20
Local samba band ‘Barracwda’ re-establish their community group at Bute Park’s temporary outdoor courts Image
The Afro Brazilian percussion troop ‘Barracwda’ have found an alternative home for their rehearsal at the temporary outdoor courts in Bute Park near Blackweir changing rooms.
13 August 20
CIVEA offers reassurance with new animated guides CIVEA,the principal trade association representing over 95% of civil enforcement agencies in England and Wales, has released two new videos to help explain why the pending return to enforcement is both safe and fair.
11 August 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 11 Awst Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n ymdrin â'r canlynol: mae'r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol yn ceisio ceisiadau am aelodaeth a barn ar beth ddylai ei flaenoriaethau fod; mae amser o hyd i gael lleisio barn ar gynlluniau i wella Tudor...
11 August 20
Cardiff Council Update: 11th August Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: the Race Equality Taskforce is seeking applications for membership and views on what its priorities should be; there's still time to have a say on the Tudor Street improvement plans...
11 August 20
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (10 Awst) Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (10 Awst)
09 August 20
The news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (10th August) Image
The news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (10th August)
09 August 20
CF11 Fitness centre to re-open Image
CF11 Fitness, the council-operated leisure centre at Channel View, will re-open from Monday, August 10th.
07 August 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 4 Awst Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: penwythnos cyntaf caffi newydd Cwr y Castell; y diweddaraf am 'Amser am Newid Go Iawn', yr ymgyrch sydd â'r nod o adeiladu ar lwyddiant y gwaith o helpu pobl fregus oddi ar y strydoedd...
04 August 20