The essential journalist news source
Cardiff Council Update: 26 April Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and Cardiff's COVID-19 case and test numbers.
26 April 21
Lancashire security boss ordered to pay £6,500 for supplying unlicensed security  For the attention of: News Desks No of pages: 02Date:  26 April 2021 Ref:NR14-21  Lancashire security boss ordered to pay £6,500 for supplying unlicensed security or go to jailA Preston man has been ord
26 April 21
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 14 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 26/04/21 Image
Sy'n cwmpasu: Dyfodol disglair i Tudor Lane gyda murlun newydd; Cronfa Adfywio Cymunedol y DU; Trefnwch i bori drwy ein llyfrau!; Daw Tenis Bwrdd i Barc Bute er cof am gyn-fyfyriwr o Gaerdydd a fu farw'n sydyn, yn 29 oed; Tiroedd Castell Caerdydd...
25 April 21
The news from Cardiff Council that you might have missed 26/04/21 Image
Including: Bright future for Tudor Lane with new mural; the UK Community Renewal Fund; Book to browse our books!; Table Tennis comes to Bute Park in memory of former Cardiff student who died suddenly, at 29; Cardiff Castle grounds re-open as free...
25 April 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 23 Ebrill Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: mae lôn lai adnabyddus yng nghanol y ddinas wedi gweld ychydig o waith gweddnewid arni; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Cae
23 April 21
Cardiff Council Update: 23 April Image
Welcome to the last update of the week from Cardiff Council, covering: a lesser-known lane in the city centre has had a mini facelift; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and Cardiff's COVID-19 case and test numbers.
23 April 21
Dyfodol disglair i Tudor Lane gyda murlun newydd Image
Mae lôn lai adnabyddus yng nghanol y ddinas wedi gweld ychydig o waith gweddnewid arni fel rhan o raglen adfywio gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer yr ardal ehangach.
23 April 21
Bright future for Tudor Lane with new mural Image
A lesser-known lane in the city centre has had a mini facelift, as part of a multi-million pound regeneration programme for the wider area.
23 April 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 22 Ebrill Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
22 April 21
Cardiff Council Update: 22 April Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and Cardiff's COVID-19 case and test numbers.
22 April 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 21 Ebrill Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cwblhewch eich Cyfrifiad nawr er mwyn osgoi dirwy bosibl; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
21 April 21
Cardiff Council Update: 21 April Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: residents yet to complete the Census should do so now, or face a possible fine; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and Cardiff's COVID-19 case and test numbers.
21 April 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 20 Ebrill Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU nawr ar agor; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd yn dychwelyd
20 April 21
Cardiff Council Update: 20 April Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: the UK Community Renewal Fund is now open; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; and the Cardiff Children's Literature Festival returns on
20 April 21
Operis appoints Carmen Wade as Head of North America  Operis appoints Carmen Wade as Head of North America Operis, a leading advisor in project and infrastructure finance, has appointed Carmen Wade as its new Head of North America and lead advisory dire
20 April 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 19 Ebrill Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a Trefnwch i bori drwy ein llyfrau.
19 April 21