The essential journalist news source
Helping to manage your money Image
A new website to help people manage their money has been launched this week.
05 June 20
UK manufacturer Ribcraft builds new Lifeboat for Lagan Search & Rescue Image
 Media ReleaseUK manufacturer Ribcraft builds new Lifeboat for Lagan Search & RescueRibcraft has just completed and delivered a new Lifeboat for Lagan Search and Rescue, a Water Rescue charity bas
05 June 20
Diweddariad COVID-19: 4 Mehefin Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd dydd Sadwrn yma; cynllunio ailddechrau ym maes addysg Caerdydd; a COVID-19, ymateb Cyngor Caerdydd mewn rhifau.
04 June 20
COVID-19 Update: 4th June Image
Here is tonight's COVID-19 update from Cardiff Council, covering: a reminder of the areas having a garden waste collection this coming Saturday; the planning that is underway to restart education in Cardiff; and Cardiff's response to COVID-19 in numbers.
04 June 20
Ffeithlun COVID-19 5: Ymateb Cyngor Caerdydd mewn rhifau Image
Dros gyfnod argyfwng COVID-19, rydym wedi bod yn cynhyrchu cyfres o ffeithluniau, gan nodi ymateb Cyngor Caerdydd mewn rhifau. Dyma'r diweddaraf o'r ffeithluniau hyn.
04 June 20
Diweddariad COVID-19: 3 Mehefin Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: yn ymateb i'r cyhoeddiad gan y Gweinidog Addysg heddiw; mae 200 o ffonau symudol wedi'u rhoi i wasanaeth digartref Cyngor Caerdydd i gefnogi unigolion sy'n agored i niwed wrth iddynt symud oddi...
03 June 20
COVID-19 Update: 3rd June Image
In the latest COVID-19 update from Cardiff Council: reaction to today's Welsh Government announcement on schools reopening; a generous donation of 200 mobile phones to Cardiff Council's homeless service; continuing to provide for period dignity...
03 June 20
Every little helps supporting the vulnerable Image
A generous donation of 200 mobile phones to Cardiff Council’s homeless service is supporting vulnerable individuals on their journey away from the streets.
03 June 20
Diweddaraf COVID-19: 2 Mehefin Image
Dyma'r diweddaraf ar COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: mae gwasanaeth llyfrgell clicio a chasglu newydd yn cael ei gyflwyno yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf; Llinell Gyngor yn derbyn galwadau ar ran Cymorth Digidol Caerdydd; Gwasanaethau Byw'n Annibynnol...
02 June 20
COVID-19 Update: 2nd June Image
Here is the latest COVID-19 update from Cardiff Council, covering: a new click and collect library service is being introduced in Cardiff next week; digital support being offered through the council's AdviceLine; our Independent Living Services...
02 June 20
Gwasanaethau Llyfrgell Clicio a Chasglu Image
Mae gwasanaeth llyfrgell clicio a chasglu newydd yn cael ei gyflwyno yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf.
02 June 20
Click and Collect library services Image
A new click and collect library service is being introduced in Cardiff next week.
02 June 20
Diweddariad COVID-19: 1 Mehefin Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: gwaith yn dechrau yng Nghaerdydd i greu canol dinas diogelach; ailddechrau'r gwasanaeth casglu gwastraff swmpus ar gyfer rhai eitemau yn unig; a'r wythnos hon, rydyn ni'n dathlu...
01 June 20
COVID-19 Update: 1st June Image
In today's COVID-19 update from Cardiff Council: creating a ‘Safer Cardiff' for both residents and workers travelling into the city centre once the current lockdown restrictions are lifted; bulky waste collections service resumed for limited items only..
01 June 20
Gwaith yn dechrau yng Nghaerdydd i greu canol dinas diogelach Image
Mae Cyngor Caerdydd yn ymchwilio sut y gall weithio â phartneriaid i greu ‘Caerdydd Ddiogelach' ar gyfer trigolion a gweithwyr sy'n teithio i ganol y ddinas ar ôl codi'r cyfyngiadau presennol.
01 June 20
Work to create a "Safer Cardiff' city centre begins Image
Cardiff Council is investigating how it can work with partners to create a ‘Safer Cardiff' for both residents and workers travelling into the city centre once the current lockdown restrictions are lifted.
01 June 20