The essential journalist news source
Cyfrinach roc a rôl maer du cyntaf Caerdydd Image
Bydd Arglwydd Faer du cyntaf Caerdydd yn cael ei urddo mewn seremoni yn Neuadd y Ddinas Caerdydd fydd ychydig yn fwy roc a rôl na rhai'r gorffennol...
23 May 19
The rock n' roll secret of Cardiff's first black mayor Image
Cardiff's first black Lord Mayor will be inaugurated in a ceremony at Cardiff City Hall which promises to be a little more rock n' roll than those that have gone before.
23 May 19
Yr Arglwydd Faer yn codi £200k ar gyfer yr elusen o'i dewis ac yn torri record codi arian Image
Heddiw mae Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd, y Cyng. Dianne Rees, yn cyflwyno siec gwerth £200k i'r elusen Arch Noa o ganlyniad i arian a godwyd yn ystod ei blwyddyn yn y swydd, y swm mwyaf a godwyd i elusen Arglwydd Faer gan unrhyw Arglwydd Faer
22 May 19
Lord Mayor raises over £200k for chosen charity and breaks fundraising record Image
The Rt. Hon. The Lord Mayor of Cardiff, Cllr Dianne Rees, today presents The Noah's Ark Charity with a cheque for over £200k as a result of money raised during her year in office, the most raised for a Lord Mayor's charity by any other Lord Mayor of Card
22 May 19
Stokvis boilers for plant-room refurbishment of St Luke's Hospital Image
St Luke's Hospital, Oxfordshire, has undergone a major site-wide refurbishment, with new Stokivs Energy Systems boilers being installed by Lowe & Oliver.
22 May 19
Caerdydd sy’n Deall Dementia – Wythnos Gweithredu ar Ddementia 2019 Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cefnogi’r Wythnos Gweithredu ar Ddementia eleni gyda chyfres o ddigwyddiadau ledled y ddinas.
21 May 19
Dementia Friendly Cardiff - Dementia Action Week 2019 Image
Cardiff Council is backing this year’s Dementia Action Week with a series of events across the city.
21 May 19
Y FONESIG SHIRLEY BASSEY DBE YN DERBYN RHYDDFRAINT Y DDINAS YN NEUADD Y DDINAS CAERDYDD Image
Heddiw, Ddydd Gwener 17 Mai 2019, anrhydeddwyd y Fonesig Shirley Bassey DBE â Rhyddfraint Dinas a Sir Caerdydd.
17 May 19
DAME SHIRLEY BASSEY DBE ACCEPTS FREEDOM OF THE CITY AT CARDIFF'S CITY HALL Image
Today, Friday May 17, 2019, Dame Shirley Bassey DBE accepted the honour of the Freedom of the City and County of Cardiff.
17 May 19
National award for student placement scheme Image
A student placement programme within Cardiff Council’s Commissioning and Procurement Team has won a national Government Opportunities (GO) Excellence in Public Procurement award for 2019/20.
16 May 19
Beware of bogus bailiffs Image
 PRESS STATEMENTEmbargoed release:  00:001 17 May 2019Beware of bogus bailiffs, says enforcement industryPeople are at risk from fraudsters masquerading as enforcement agents (bailiffs) and small busi
16 May 19
Do You Know Your Ghosts from your Moonlighters?    For Immediate Release Do You Know Your Ghosts from your Moonlighters? Tax Evaders Targeted by HMRC Supercomputer ‘Connect'  HMRC is targeting tax evaders, such as ‘ghosts' and ‘moonlighters', throu
15 May 19
Ambitious house-building programme for capital Image
Cardiff council has outlined its delivery plan for 2,000 new council homes over the coming years.
15 May 19
Iechyd da! Llyfrgelloedd Cymru wrth galon eu cymunedau Image
Mae Llyfrgelloedd Cymru’n chwarae eu rhan mewn Cymru hapusach ac iachach gyda lansiad ymgyrch newydd i hybu lles y wlad.
15 May 19
Good for your health! Welsh libraries at the beating heart of their communities Image
Welsh Libraries are doing their bit for a happier and healthier Wales with the launch of a new campaign to promote the nation’s wellbeing.
15 May 19
Craig Curtis becomes the new president of The Recycling Association The Recycling AssociationHeritage House, Vicar Lane, Daventry, NN11 4GDTel: +44 (0) 1327 703223 Fax: +44 (0) 1327 300612Email: simon.ellin@iwppa.co.ukWebsite: www.therecyclingassociation.com  Press re
14 May 19