The essential journalist news source
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 21 Mai Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; yn croesawu mwy o gwsmeriaid yn ôl i hybiau a llyfrgelloedd; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
21 May 21
Cardiff Council Update: 21 May Image
Welcome to the last update of the week from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; welcoming more customers back to hubs and libraries; and Cardiff's COVID-19 case and test numbers.
21 May 21
Prydau Ysgol am Ddim a chymorth i brynu gwisg ysgol Image
Mae teuluoedd ar incwm isel ar draws y ddinas yn cael eu hannog i wirio a ydynt yn gymwys i hawlio Prydau Ysgol am Ddim i'w plant.
21 May 21
Free School Meals and help to buy uniform Image
Families on low incomes across the city are being encouraged to check if they are eligible to claim Free School Meals for their children.
21 May 21
Welcoming more customers back to hubs and libraries Image
Indoor and outdoor group activities will start to take place again at hubs and libraries across the city from next week.
21 May 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 20 Mai Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
20 May 21
Cardiff Council Update: 20 May Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and Cardiff's COVID-19 case and test numbers.
20 May 21
Cardiff Council Update: 19 May Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; Denim for Dementia; and Mount Stuart primary pupils plant 1000 trees for One Planet Cardiff.
19 May 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 19 Mai Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; Dillad Denim ar gyfer Dementia; a disgyblion Ysgol Gynradd Mount Stuart yn plannu 1,000 o go
19 May 21
Dillad Denim ar gyfer Dementia Image
Mae Arglwydd Faer Caerdydd yn cefnogi Wythnos Gweithredu Dementia eleni drwy wisgo’i jîns, i helpu i godi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer ei elusen ddewisol.
18 May 21
Denim for Dementia Image
The Lord Mayor of Cardiff is backing this year’s Dementia Action Week by donning his jeans, to help raise awareness and funds for his chosen charity.
18 May 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 18 Mai Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'ndiweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; camau gorfodi yn erbyn parcio ar y palmant ar Heol y Plwca; a cynnal arolwg Gwenoliaid Duon i roi hwb i adar Caerdydd.
18 May 21
Cardiff Council Update: 18 May Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; enforcing against pavement parking on City Road; and Swift survey to give Cardiff birds a boost.
18 May 21
Operis appoints Jun Tao as Global Head of Model Audit and Financial Modelling Operis appoints Jun Tao as Global Head of Model Audit and Financial Modelling Operis, a leading advisor in project and infrastructure finance, has appointed Jun Tao as its new Global Head of Model Aud
18 May 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 17 Mai Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
17 May 21
Cardiff Council Update: 17 May Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and Cardiff's COVID-19 case and test numbers.
17 May 21