The essential journalist news source
Llwybr tuag at brifddinas tecach, fwy cynhwysol Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer cymdeithas decach lle gall pawb rannu yn llwyddiant y ddinas.
15 September 20
Roadmap to a fairer, more inclusive capital Image
An ambitious vision for a fairer society where everyone can share in the city’s success, has been unveiled by Cardiff Council.
15 September 20
Seven key tax issues in UK project finance transactions – Operis white paper    Tuesday 15 September 2020 – for immediate release Seven key tax issues to consider in UK project finance transactions – Operis white paper
15 September 20
Psychotherapist for interview/editorial - managing uncertainty & stress #Covid Image
Interview/editorial pitch for Dr Serge Beddingon-Behrens. Restrictions are changing, uncertainty continues… business-specialist psychotherapist and author available for interview
14 September 20
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (14 Medi) Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (14 Medi)
13 September 20
The news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (14th September) Image
The news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (14th September)
13 September 20
Cardiff Council Update: 11th September Image
Welcome to the last update of the week from Cardiff Council, covering: Coronavirus regulations; an update on COVID-19 cases affecting schools; the council's £39m COVID-lockdown bill and £25m budget gap for next year; Welsh Government approves...
11 September 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 11 Medi Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cynnwys: rheoliadau coronafeirws; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; bil £39m y cyngor dros y cyfnod cloi a bwlch cyllidebol o £25m ar gyfer y flwyddyn nesaf...
11 September 20
Gwella safonau mewn Tai Amlfeddiannaeth Image
Bydd cynllun sy'n rhoi pwerau ychwanegol i'r Cyngor i gyflawni gwelliannau mewn Tai Amlfeddiannaeth yn cael ei ymestyn.
11 September 20
Improving standards in HMOs Image
A scheme that gives extra powers to the Council to deliver improvements in Houses of Multiple Occupation (HMOs) is set to be extended.
11 September 20
Bil £39 miliwn i Gyngor Caerdydd wedi'r cyfnod cloi a diffyg gwerth £25 miliwn yng nghyllideb y flwyddyn nesaf Image
Mae delio â COVID-19 wedi costio £39 miliwn i Gyngor Caerdydd ym mhedwar mis cyntaf y flwyddyn ariannol.
11 September 20
Cardiff Council's £39m COVID-lockdown bill and £25m budget gap for next year Image
Dealing with COVID-19 has cost Cardiff Council £39m in the first four months of the financial year.
11 September 20
Diolch i holl weithwyr gofal cymdeithasol Caerdydd Image
Mae baneri sy'n talu teyrnged i weithwyr gofal cymdeithasol y ddinas, sydd wedi helpu i ofalu am bobl sy'n agored i niwed yn ystod y pandemig, wedi'u gosod yng Nghastell Caerdydd.
11 September 20
Thank you to all of Cardiff’s social care workers Image
Banners and flags paying tribute to the city’s social care workers, who have helped care for vulnerable people during the pandemic, have been installed at Cardiff Castle.
11 September 20
New AmeyBriggs joint venture secures £240 million defence contract Image
A new joint venture between Briggs Defence, a specialist division of Cannock-based Briggs Equipment, and infrastructure support service provider Amey plc, has won a major defence contract worth £240 million.
08 September 20
Y wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd: 8 Medi Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n ymdrin â: cynllun Caerdydd a'r Fro i atal trosglwyddo COVID-19; gofyn i rai o Ddisgyblion Ysgol Gynradd Parc y Rhath ac Ysgol Bro Edern hunanynysu; a chyflwyno hysbysiadau gwella diogelwch COVID-19 i
08 September 20