The essential journalist news source
Time for Real Change Image
A new campaign aimed at building on the recent success in helping vulnerable people off the streets is being launched in the city today.
22 June 20
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (22 Mehefin) Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (22 Mehefin)
21 June 20
The COVID-19 news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (22nd June) Image
The COVID-19 news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (22nd June)
21 June 20
Canolfannau Ailgylchu Image
Mae'r mathau o wastraff y gellir dod â chanolfannau ailgylchu Caerdydd, Ffordd Lamby a Bessemer Close, yn newid ddydd Llun, 22 Mehefin.
21 June 20
Recycling Centres: More items accepted and Bessemer Close van booking Image
The types of waste that can be brought to Cardiff's Lamby Way and Bessemer Close recycling centres is changing on Monday, June 22.
21 June 20
Diweddariad COVID-19: 19 Mehefin Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: cynllun graddol i wneud Caerdydd yn un o ddinasoedd 'mwyaf diogel' y DU wedi'i lansio; cau ffyrdd canol dinas Caerdydd a rhoi cyfyngiadau ar waith wrth i gyfyngiadau cloi..
19 June 20
COVID-19 Update: 19th June Image
Welcome to the last COVID-19 update of the week from Cardiff Council, covering: a phased plan to make Cardiff one of UK's ‘safest' cities launched; Cardiff city centre road closures and restrictions put in place as lockdown restrictions are lifted.
19 June 20
Why have these arrangements been put in place? Image
Working with FOR Cardiff and businesses in the city centre, the council is keen to create a safe, inviting city for people to come shopping and enjoy. With social distancing requirements still in place, modifications to some of the open space in the city
19 June 20
Cynllun graddol i wneud Caerdydd yn un o ddinasoedd 'mwyaf diogel' y DU wedi'i lansio Image
Bydd siopwyr, gweithwyr a thrigolion sy'n ymweld â chanol dinas Caerdydd o ddydd Llun 22 Mehefin, yn cael eu cyfarch gan fannau croeso wedi'u staffio, systemau cerdded diogel a rhai ffyrdd ar gau wrth i'r ddinas lansio cam un o'i gynllun graddol...
19 June 20
Phased plan to make Cardiff one of UK's ‘safest' cities launched Image
Shoppers, workers and residents visiting Cardiff city centre from Monday, June 22, will be greeted by staffed Welcome Points, safe walking systems and some road closures as the city launches stage one of its phased plan to safeguard the public...
19 June 20
News Story: Armed Forces Day June 27 Armed Forces Day June 27
19 June 20
Diweddariad COVID-19: 18 Mehefin Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: gwefan Cyngor Ariannol; mae Castell Caerdydd yn cynnal gŵyl Tafwyl ‘rhithwir' y penwythnos hwn; mae timau o bob rhan o'r Cyngor yn gweithio'n galed i asesu ac addasu adeiladau ysgol...
18 June 20
COVID-19 Update: 18th June Image
Here is tonight's COVID-19 update from Cardiff Council, covering: our Money Advice website is here to help people with financial problems; Cardiff Castle hosts a ‘virtual' Tafwyl festival this weekend; working hard to assess and adapt school buildings...
18 June 20
Just Associates PR Sign Sylvia Cohen Vocal Coach Image
            Press Release                                FOR IMMEDIATE RELEASE                                                                                                                         
18 June 20
Diweddariad COVID-19: 17 Mehefin Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: bydd preswylwyr yn awr yn gallu dod ag eitemau trydanol mawr, nwyddau gwyn, batris, dillad, teiars, paent a sawl eitem arall a dderbyniwyd cyn dechrau pandemig COVID-19; Mae Cyngor Caerdydd...
17 June 20
COVID-19 Update: 17th June Image
In the latest COVID-19 update from Cardiff Council: from Monday, our Recycling Centres will take several of the items that were accepted before lockdown, plus Bessemer Close will take van bookings; we're asking residents to beware the rogue traders...
17 June 20