The essential journalist news source
Two door supervisors from Londonderry saved a young man's life For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:  28 August 2020Ref:NR2320Londonderry door supervisors intervene and save a life while preventing a brawl in PortrushTwo door supervisors from London
28 August 20
Salsa Buena Caerdydd yn dod â'i ddosbarthiadau dawns bywiog i gyrtiau awyr agored dros dro Parc Bute Image
Oherwydd Covid-19, mae Salsa Buena wedi rhoi’r gorau i’w ddosbarthiadau dawns arferol ar hyn o bryd ac wedi troi at ddawnsio yn yr awyr agored yng nghyrtiau awyr agored dros dro Parc Bute ger ystafelloedd newid y Gored Ddu.
26 August 20
Salsa Buena Cardiff brings its vibrant dance classes to Bute Park’s temporary outdoor courts Image
Due to Covid-19 Salsa Buena have currently suspended their normal dance classes in favour of dancing outdoors at Bute Park’s temporary outdoor courts near Blackweir changing rooms.
26 August 20
Dal yma i helpu Image
Mae Cyngor Caerdydd yn atgoffa trigolion bod gwasanaethau i helpu a chefnogi aelwydydd sydd eu hangen yn dal i fod ar waith yn y ddinas.
26 August 20
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (24 Awst) Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (24 Awst)
23 August 20
The news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (24th August) Image
The news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (24th August)
23 August 20
Press Release: Portsmouth City Council awards contract to Bristow & Sutor Portsmouth City Council has selected Bristow & Sutor for the provision of enforcement services related to road traffic debts.
20 August 20
Animal Welfare Campaigners talks to Comics Image
Podcasting comics Leaf and Elfie have spoken to animal welfare campaigners as part of a ‘Vegetarian Special' edition launched today. Guests included Conservative politician Henry Smith and Founder of vegan charity Viva! Juliet Gellatley.
20 August 20
Crawley MP Henry Smith talks to Comics Image
Crawley MP Henry Smith talked to comics about the political aspects of vegetarianism in a recent podcast.
20 August 20
Teyrnged farddonol i weithiwr allgymorth digartref wnaeth 'achub bywyd' Image
Mae mam ddiolchgar i ddyn o Gaerdydd fu’n cysgu ar strydoedd y ddinas wedi anfon neges bwerus o ddiolch i'r tîm a helpodd ei mab i sicrhau newid go iawn yn ei fywyd.
19 August 20
Poetic tribute to ‘life saving’ homeless outreach worker Image
The grateful mother of a Cardiff man who slept rough on the city’s streets has sent a powerful message of thanks to the team that helped her son achieve real change in his life.
19 August 20
Press Release: Public backs debt enforcement to support vital public services TWO THIRDS of the public think that vital public services, such as social care, are put at risk when people who can pay their council tax do not, according to a new YouGov survey.
19 August 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 18 Awst Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n ymdrin â'r canlynol: Mae Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yn ailagor i ymwelwyr sy'n archebu ymweliadau ymlaen llaw o yfory; mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn parhau i gefnogi pobl ifanc 11-25 oed...
18 August 20
Cardiff Council Update: 18th August Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Cardiff International White Water reopening to pre-booked visitors from tomorrow; Cardiff Youth Service continues to support young people across the city; Cardiff Martial Arts move classes to...
18 August 20
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (17 Awst) Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (17 Awst)
16 August 20
The news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (17th August) Image
The news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (17th August)
16 August 20