The essential journalist news source
The news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (12th October) Image
The news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (12th October)
11 October 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 9 Hydref Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: achosion a phrofion Caerdydd; diweddariad ar ysgolion a effeithiwyd gan COVID-19; casgliadau gwastraff gardd gwyrdd wedi'u hatal dros fisoedd y gaeaf; gwelliannau yn ansawdd...
09 October 20
Cardiff Council Update: 9th October Image
Welcome to the last update of the week from Cardiff Council, covering: Cardiff cases and tests; schools affected by COVID-19; green garden waste collections suspended over the winter months to help the council deal with the ongoing COVID-19 pandemic...
09 October 20
Accrington security boss barred from industry afer failing to check staff licenc OFFICIALFor the attention of: News DesksNo of pages: 02Date:  08 October 2020Ref:NR3320 Accrington security boss barred from industry after failing to check staff licenceA security boss has found himse
08 October 20
Security boss pleads guilty to supplying unlicensed security OFFICIALFor the attention of: News DesksNo of pages: 02Date:  08 October 2020Ref:NR42-20 Security boss pleads guilty to supplying unlicensed security guards to a Carlisle construction siteTaunton secur
08 October 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 6 Hydref Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; y diweddaraf am achosion sy'n effeithio ar ysgolion; mae actor o Gaerdydd yn hyrwyddo ei rôl newydd fel gweithiwr gofal cartref...
06 October 20
Cardiff Council Update: 6th October Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Cardiff cases and tests, last seven days data; the latest schools affected by COVID-19; a Cardiff-based actor is championing his new role as a domiciliary care worker; Council homes boost...
06 October 20
Hwb i gartrefi'r Cyngor yng ngorllewin y ddinas Image
Mae'r gwaith o adeiladu 16 o gartrefi newydd i gynyddu cyflenwad y ddinas o dai fforddiadwy ar fin dechrau.
06 October 20
Council homes boost for west of the city Image
Construction of 16 new homes to boost the city’s supply of affordable housing is about to get underway.
06 October 20
"Y daith fwyaf gwerth chweil" Image
Mae actor o Gaerdydd, sy'n fwy cyfarwydd â throedio'r byrddau ac o dan y goleuadau teledu nag â gyrfa ym maes gofal cymdeithasol, yn hyrwyddo ei rôl newydd fel gweithiwr gofal cartref.
06 October 20
“The most worthwhile journey” Image
A Cardiff-based actor, more used to treading the boards and the TV lights than a career in social care, is championing his new role as a domiciliary care worker.
06 October 20
The news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (5th October) Image
The news you might have missed from Cardiff Council over the last seven days (5th October)
04 October 20
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (5 Hydref) Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (5 Hydref)
04 October 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 2 Hydref Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: achosion a phrofion Caerdydd; diweddariad ar ysgolion a effeithiwyd gan COVID-19; 660 o feiciau eisoes wedi'u dosbarthu fel rhan o gynllun Fflyd Beiciau Ysgolion Caerdydd; Gwefan...
02 October 20
Cardiff Council Update: 2nd October Image
Welcome to the last update of the week from Cardiff Council, covering: Cardiff cases and tests; schools affected by COVID-19; bikes distributed as part of Cardiff's Schools Bike Fleet scheme; Dementia Friendly Cardiff website launched; a call-out to...
02 October 20
Gwefan newydd Caerdydd sy’n Deall Demensia Image
Mae gwefan newydd i roi gwybodaeth a chyngor i bobl â dementia a'u teuluoedd yng Nghaerdydd wedi'i lansio heddiw.
01 October 20