The essential journalist news source
Urgent appeal for social care and social workers in Cardiff Image
Cardiff Council has issued an urgent appeal for social care and social workers to join the authority and play a vital role in helping communities through the coronavirus (COVID-19) outbreak.
02 April 20
Diweddariad COVID-19 - 1 Ebrill Image
Y diweddara am COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: mynwentydd i gau dros dro ar ôl nifer uchel o ymwelwyr ar y penwythnos, a newidiadau i Farchnad Caerdydd yn sicrhau bod stondinau sy'n gwerthu nwyddau hanfodol yn aros ar agor.
01 April 20
COVID-19 Update - 1st April Image
In the latest of Cardiff Council's regular COVID-19 updates: cemeteries to temporarily close after large number of weekend visitors, and Cardiff Market changes ensure stalls selling essentials can remain open.
01 April 20
Diweddariad COVID-19 - 31 Mawrth Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: y cynnydd diweddaraf yn y ddarpariaeth ddigartrefedd, mireinio'r casgliadau gwastraff wythnosol newydd, ac ati.
31 March 20
COVID-19 Update - 31st March Image
In today's COVID-19 update from Cardiff Council: the latest increase in homelessness provision, refining the new weekly waste collections, etc.
31 March 20
10 newid allweddol yng ngwasanaethau Caerdydd mae angen i bob preswyliwr wybod amdanynt Image
Er mwyn ymateb i'r argyfwng COVID-19 presennol, a pharatoi at yr heriau sydd o'n blaenau, mae gwasanaethau Cyngor Caerdydd wedi mabwysiadu ffyrdd newydd o weithio yn gyflym er mwyn sicrhau y parheir i ddarparu gwasanaethau hanfodol, er mwyn diogelu ein d
31 March 20
10 key COVID-19 service changes for Cardiff every resident needs to know about Image
In order to respond to the current COVID-19 emergency, and prepare for the challenges ahead, Cardiff Council services have rapidly adopted new ways of working to ensure the continued provision of critical services, to protect our most vulnerable citizens
31 March 20
Darpariaeth ddigartrefedd ychwanegol ar gyfer pobl fwyaf agored i niwed y ddinas Image
Datgelir cynlluniau i ddefnyddio gwesty ychwanegol i gynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer unigolion digartref yn ystod yr argyfwng coronafeirws.
31 March 20
Extra homeless provision for city’s most vulnerable Image
Plans are revealed to take on a further hotel to increase provision for homeless individuals during the Coronavirus crisis.
31 March 20
Kent roofing company convicted of fly-tipping 1.75 tonnes of waste Image
Kent roofing company convicted of fly-tipping 1.75 tonnes of waste in a country lane by Ashford Borough CouncilPress release31 March 2020Ashford Borough Council has successfully prosecuted a man runni
31 March 20
Call for government to include import taxes payments to be deferred Call for government to include import taxes in payments to be deferredThe Institute of Export & International Trade is calling on the government to include import taxes in its COVID-19 measure of
31 March 20
Diweddariad COVID-19: 30 Mawrth Image
Mae diweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd ar gyfer heddiw yn cynnwys y diweddaraf o ran y cymorth sy'n cael ei ddarparu i fusnesau, adran holi ac ateb wedi'i diweddaru ar y trefniadau newydd ar gyfer casglu gwastraff, a chyfyngiadau taliadau bathodynnau g
30 March 20
COVID-19 Update: March 30th Image
The Cardiff Council COVID-19 update for today covers, the latest on the help being provided for businesses, an updated Q&A on the new waste collection arrangements, and blue badge payment restrictions.
30 March 20
Volunteer force helps communities in need Image
Cardiff residents have stepped up to the plate and responded overwhelmingly to support people in need across the city.
27 March 20
Diweddariad COVID-19 - 27 Mawrth Image
Mae diweddariad COVID-19 heddiw Cyngor Caerdydd yn trafod adleoli staff, apêl am eitemau parseli bwyd, help i'r hunangyflogedig, ceisiadau cynllunio a chwestiynau cyffredin casglu gwastraff.
27 March 20
COVID-19 Update - 27th March Image
Today's COVID-19 update from Cardiff Council covers, the redeployment of staff, an appeal for food parcel items, help for the self-employed, planning applications and a waste collections Q&A.
27 March 20