The essential journalist news source
The news from last week that you might have missed 14/06/21 Image
Castle Street to re-open to general traffic; Cardiff calls on UK Government to back city's COVID recovery plans; North West Transport Corridor plans revealed…and more
13 June 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 11 Mehefin Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; Dwy Lôn ar Stryd y Castell i ailagor i draffig cyffredinol; Caerdydd yn galw ar...
11 June 21
Cardiff Council Update: 11 June Image
Welcome to the last update of the week from Cardiff Council, covering: Bayside MVC first dose walk-ins every weekend; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; two Lanes on Castle Street to re-open...
11 June 21
Two Lanes on Castle Street to re-open to general traffic Image
Cardiff's Castle Street looks set to reopen to general traffic in the autumn as soon as necessary road works, road markings, and signage have been put in place to make it safe.
11 June 21
Caerdydd yn galw ar Lywodraeth y DU i gefnogi cynlluniau adfer COVID y ddinas Image
Mae darparu cysylltiad 'Highline' tebyg i Efrog Newydd, yn cysylltu canol dinas Caerdydd â'r Bae, adfer mawredd Fictoraidd Marchnad Caerdydd a chreu Parth Ieuenctid newydd yn Nhrelái yn dri chynllun yn unig o blith y prosiectau y mae Cyngor Caerdydd...
11 June 21
Cardiff calls on UK Government to back city's COVID recovery plans Image
Delivering a New York-style ‘Highline' connection joining Cardiff city centre to the Bay, restoring Cardiff Market's Victorian grandeur and creating a new Youth Zone in Ely are just three of the projects Cardiff Council is developing as part of the UK...
11 June 21
Welsh language highlights outlined in annual report Image
A new Welsh Language Skills Strategy, an increase in the number of officers with Welsh language skills and the highest ever percentage of school children admitted to Welsh-medium primary schools in the city are some of the highlights captured in the Coun
11 June 21
CIS Subcontractors: Are You Claiming Your Full Tax Refund?     For Immediate Release CIS Subcontractors: Are You Claiming Your Full Tax Refund?Tax Preparation Specialist Provides Guidance on Allowable Expenses  Due to the impact of Covid19 on the Self Assessm
11 June 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 10 Mehefin Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; Dechrau'r gwaith o ddod o hyd i brentisiaid parciau nesaf Caerdydd (chwech) a newid...
10 June 21
Cardiff Council Update: 10 June Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; the "life-changing" search for Cardiff's next (six) parks apprentices begins; and support for...
10 June 21
Cymorth i ofalwyr ifanc gyda chynllun cerdyn adnabod newydd Image
Lansiwyd heddiw (Dydd Iau, Mehefin 10), yn ystod Wythnos Gofalwyr, gynllun newydd i alluogi gofalwyr ifanc yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i gael y gefnogaeth a'r gydnabyddiaeth sydd eu hangen arnynt.
10 June 21
Support for young carers with new ID card scheme Image
A new scheme to enable young carers in Cardiff and the Vale of Glamorgan to get the support and recognition they need has been launched today (Thursday, June 10), during Carers Week.
10 June 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 09 Mehefin Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: Cynlluniau gan y Tasglu Cydraddoldeb Hiliol i hybu cyfleoedd cyflogaeth; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; gweddnewidiad Maelfa wedi'i gwblhau; a nifer achosion a...
09 June 21
Cardiff Council Update: 09 June Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Race Equality Taskforce devises plans to boost employment opportunities; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; Maelfa makeover complete; and Cardiff's COVID-19 case and test number
09 June 21
Race Equality Taskforce devises plans to boost employment opportunities Image
A Race Equality Taskforce set up to deal with racial inequality across Cardiff has released its first set of recommendations.
09 June 21
Maelfa makeover complete Image
A multi-million pound transformation of shopping and community facilities in Llanedeyrn has been completed.
08 June 21