The essential journalist news source
Landlords fined for evading Rent Smart Wales Image
Landlords from across South Wales are paying the price for avoiding complying with Rent Smart Wales.
28 February 19
Y Cyngor yn dewis gwasanaeth elît ar gyfer gwasanaeth casglu gwastraff cyfrinachol Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi penodi darparwr newydd i gael gwared ar fwy na 70,000kg o'r gwastraff cyfrinachol y mae’n ei gynhyrchu bob blwyddyn.
27 February 19
Parents Encouraged to Take Advantage of Tax Free Childcare Scheme    For Immediate Release Parents Encouraged to Take Advantage of Tax Free Childcare Scheme Tax Preparation Specialist Calls for Action from Parents and HMRC Considering Low Take-up of Tax Free Scheme 
26 February 19
High Earning Parents Urged to Check Child Benefit Eligibility    For Immediate Release High Earning Parents Urged to Check Child Benefit Eligibility Parents Earning Above £50,000 Encouraged to Check High Income Child Benefit Charge Liability  Parents earning in
21 February 19
Employees Encouraged to Explore Tax Relief Options    For Immediate Release Employees Encouraged to Explore Tax Relief Options Tax Preparation Specialist Issues Tax Relief Guidance for Employees Who Incur Work-related Expenses  Employees in the UK are
19 February 19
Caerdydd yn ystyried cynigion i bontio’r diffyg o £32.4m yn y gyllideb Image
Mae cynorthwyo’r digartref, rhagor o lanhau cymdogaethau'n drylwyr, ffyrdd gwell a chynnal llwybrau bws yn y ddinas ymhlith rhai o’r cynigion ar gyfer cyllideb Cyngor Caerdydd yn 2019/20.
15 February 19
17 o bethau sydd angen i chi eu gwybod am gynigion cyllideb gweinyddiaeth Cyngor Caerdydd ar gyfer 2019/20 Image
• Mae Cyngor Caerdydd yn wynebu bwlch yn ei gyllideb o £ 32.4m yn 2019/20
15 February 19
17 things you need to know about Cardiff Council’s administration’s budget proposals for 2019/20 Image
• Cardiff Council is facing a budget gap of £32.4m in 2019/20
15 February 19
Council Tax premium for long-term empty properties Image
Recommendations to apply a 50% council tax premium to long-term empty dwellings will be considered by Cardiff Council’s Cabinet next week.
15 February 19
Ffyrdd o atal diflastod dros yr hanner tymor yng Nghaerdydd Image
Mae’r gwyliau hanner tymor yn prysur nesáu ac os ydych yn chwilio am ffyrdd o osgoi diflastod, rydym yn cynnig popeth o Sgrînbrintio a Sgiliau Syrcas i Ysgol Ymladd a Troeon Trofannol i ddifyrru’r plant!
15 February 19
Half-term boredom busters in Cardiff! Image
The half-term break is approaching fast and if you’re looking for the perfect boredom busters then we have everything from Screen Printing and Circus Skills to Warrior School and Tropical Encounters to keep the kids entertained!
15 February 19
Cardiff Bus appoints non-executive directors Image
Two new non-executive directors have been appointed to the board of Cardiff Bus and will take up their roles this week.
14 February 19
Financial Sector Encouraged to Work Together to Eliminate Money Laundering   For Immediate Release Financial Sector Encouraged to Work Together to Eliminate Money Laundering Accountancy Professionals Urged to Share Best Practice in Support of UK Government ‘Flag It Up' Campa
14 February 19
The Recycling Association concerned over MPs calling for ban on plastics exports The Recycling AssociationHeritage House, Vicar Lane, Daventry, NN11 4GDTel: +44 (0) 1327 703223 Fax: +44 (0) 1327 300612Email: simon.ellin@iwppa.co.ukWebsite: www.therecyclingassociation.com  Press re
14 February 19
Cymuned a Rennir Image
Mae Cyngor Caerdydd a’r chwe chyngor cymuned yn y ddinas wedi ailddatgan eu hymrwymiad i gydweithio drwy lofnodi siarter newydd.
13 February 19
A Shared Community Image
Cardiff Council and the six community councils in the city have reaffirmed their commitment to working together by signing a new charter.
13 February 19