The essential journalist news source
Park home residents receive £2.3 million in Warm Home Discount payments Image
 Park Home residents receive £2.3 million in Warm Home Discount paymentsCharis' Park Homes Warm Home Discount scheme closed at the end of March 2024 having distributed £2.3 million of support to over
12 April 24
npower Business Solutions partners with Charis to launch charity Foundation Image
npower Business Solutions partners with Charis to launch charity FoundationCharis has been selected by npower Business Solutions (nBS) as its strategic partner for the launch of a new foundation that
10 April 24
Rhaid i drigolion ddod â phrawf adnabod â llun wrth bleidleisio ym mis Mai Image
Bydd angen i drigolion Caerdydd ddangos prawf adnabod ffotograffig i bleidleisio yn etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar 2 Mai.
09 April 24
Cardiff residents need photo ID to vote at elections in May Image
Residents in Cardiff will need to show photographic ID to vote in the Police and Crime Commissioner election on May 2.
09 April 24
Launch and invitation to the West Country Women Awards 2024 West Country Women Awards 2024 - launch and invitation
08 April 24
Y newyddion gennym ni - 05/04/24 Image
Anrhydeddu arwr bom ar ei ben-blwydd yn 100 oed fel achubwr Neuadd y Ddinas yn ystod yr Ail Ryfel Byd; Cymuned Pentwyn yn rhoi barn ar gynlluniau'r ganolfan hamdden; Cyfleoedd dysgu hyblyg i roi hwb i ragolygon gyrfa; ac fwy
05 April 24
News that you might have missed - 05/04/24 Image
Bomb hero honoured on 100th birthday as World War II saviour of City Hall; Pentwyn community gives views on leisure centre plans; Flexible learning opportunities to boost career prospects; New funding available to forge community cohesion; and more
05 April 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 05 Ebrill 2024 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Anrhydeddu arwr bom ar ei ben-blwydd yn 100 oed fel achubwr Neuadd y Ddinas yn ystod yr Ail Ryfel Byd; Cymuned Pentwyn yn rhoi barn ar gynlluniau'r ganolfan hamdden; ac fwy
05 April 24
Cardiff Council Update: 05 April 2024 Image
Here is your Friday update, covering: Bomb hero honoured on 100th birthday as World War II saviour of City Hall; Pentwyn community gives views on leisure centre plans; Flexible learning opportunities to boost career prospects; and more
05 April 24
Anrhydeddu arwr bom ar ei ben-blwydd yn 100 oed fel achubwr Neuadd y Ddinas yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi anrhydeddu dyn a achubodd Neuadd y Ddinas rhag cael ei dinistrio pan aeth i'r afael â bom cyneuol a gafodd ei ollwng ar do’r adeilad yn ystod cyrch awyr yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
04 April 24
Bomb hero honoured on 100th birthday as World War II saviour of City Hall Image
Cardiff Council has honoured a man who saved City Hall from destruction when he tackled an incendiary bomb dropped on its roof during a German air raid during World War II.
04 April 24
Anrhydeddu arwr bom ar ei ben-blwydd yn 100 oed fel achubwr Neuadd y Ddinas yn ystod yr Ail Ryfel Byd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi anrhydeddu dyn a achubodd Neuadd y Ddinas rhag cael ei dinistrio pan aeth i'r afael â bom cyneuol a gafodd ei ollwng ar do’r adeilad yn ystod cyrch awyr yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
04 April 24
Cyllid newydd ar gael i greu cydlyniant cymunedol Image
Mae Cyngor Caerdydd unwaith eto’n gwahodd ceisiadau gan grwpiau cymunedol a sefydliadau'r trydydd sector ledled y ddinas am gyllid grant sydd ar gael i helpu i adeiladu cymunedau cryf a chydlynol.
28 March 24
New funding available to forge community cohesion Image
Cardiff Council is once again inviting applications from community groups and third sector organisations across the city for grant funding available to help build cohesive and resilient communities.
28 March 24
Is the free half hour initial consultation just a commercial ploy? Image
 Is the free half-hour initial consultation just a commercial ploy? While a 30-minute free consultation is traditionally advertised by commercial law firms to get clients to sign with them, Affordable
27 March 24
Y newyddion gennym ni - 25/03/24 Image
Bydd partner dylunio ac adeiladu newydd yn cael ei benodi ar gyfer Cledrau Croesi Caerdydd; m y tro cyntaf yng Nghaerdydd, siop gafodd ei dal yn gwerthu cynhyrchion tybaco anghyfreithlon yn cael ei chau gan y cyngor; ac myw
25 March 24