The essential journalist news source
Cardiff Council Update: 19 April Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; and book to browse our books.
19 April 21
Ribcraft introduces its latest addition to police and military range Image
    Media ReleaseRibcraft introduces its latest addition to police and military rangeBritish manufacturer Ribcraft UK has announced the latest addition to its police and military range. The all-new Ri
19 April 21
Trefnwch i bori drwy ein llyfrau! Image
Bellach mae hybiau a llyfrgelloedd ar draws y ddinas yn cynnig cyfle i aelodau’r llyfrgell bori drwy’r silffoedd llyfrau am y tro cyntaf mewn mwy na blwyddyn, fel rhan o’r broses barhaus o adfer gwasanaethau cymunedol yn y ddinas.
16 April 21
Book to browse our books! Image
Hubs and libraries across the city are now offering library members the opportunity to browse the bookshelves for the first time in more than a year, as part of the continued recovery of community services in the city.
16 April 21
FEA members facing challenges to maintaining supply chains Image
The facts behind the stats: FEA members facing serious supply chain challenges. Companies facing increased price of imports and exports and shortages of raw materials.
13 April 21
Llyfr Cydymdeimlad ar Gyfer Dug Caeredin Image
Mae’r Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Rod McKerlich, wedi arwain y teyrngedau o brifddinas Cymru, yn dilyn cyhoeddi marwolaeth Ei Uchelder Brenhinol, Dug Caeredin.
09 April 21
Condolences for The Duke of Edinburgh Image
Lord Mayor, Cllr Rod McKerlich said: "The Duke of Edinburgh steadfastly supported Her Majesty, Queen Elizabeth II throughout her historic reign and was her devoted companion for more than 70 years of marriage.
09 April 21
Schools Need Technology Boost to Catch-Up From Covid, Not Longer Working Days Longer school days and reduced holidays are reportedly being considered, although a recent survey by the National Education Union found that teachers were strongly opposed. This is not a case of the unions being obstinate: teachers know that children lea
09 April 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 8 Ebrill Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
08 April 21
Cardiff Council Update: 8 April Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and Cardiff's COVID-19 case and test numbers.
08 April 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 7 Ebrill Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a ymgynghoriad ar gynllun talu ac arddangos Rhodfa Lloyd George.
07 April 21
Cardiff Council Update: 7 April Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; and consultation on Lloyd George Avenue pay and display scheme.
07 April 21
SDP ANNOUNCES CANDIDATE FOR LONDON MAYOR           April 6th 2021  SOCIAL DEMOCRAT ANNOUNCES CANDIDATE FOR LONDON MAYOR The Social Democratic Party (SDP) has announced that Steve Kelleher will run as the party's candidate to be Mayor of Lond
07 April 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 6 Ebrill Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cynlluniau wedi'u cymeradwyo ar gyfer ysgol newydd yn St Edern.
06 April 21
Cardiff Council Update: 6 April Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; and plans approved for new school at St Ederyn's.
06 April 21
Datganiad Cyngor Caerdydd ar Fae Caerdydd Image
Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Unwaith eto, mae ein timau wedi wynebu'r dasg enfawr o lanhau swm sylweddol o sbwriel a adawyd ar ôl gan grwpiau mawr o bobl sy'n benderfynol o dorri cyfyngiadau COVID-19.
03 April 21